Afgeronde stages Bouwen 2007

Organisatie

Omschrijving

Student

Arcadis

Bouw Infra

Oefening baart kunst – Optimalisatie van de aanbestedingskosten bij Design & Construct –

D.H. Rakers

Boskalis

Haalbaarheidsstudie naar nieuwe grondlocatie. Verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend.

P.G.F. Brandenburg

DHV Engineering Consultancy Ltd. Shanghai

Verbeteren van project management bij DHV Shanghai.

A.J.F. Korver

DHV Engineering Consultancy Ltd. Shanghai.

Improving project management practice at DHV Engineering Consultancy Ltd. Shanghai.

D.J. Seesing

DHV

Transfer & Rail

Systems engineering bij de Hanzelijn

L. Krol

Dienst Vastgoed Defensie

Betrouwbaarheidsanalyse van de toepassing van conditiemeting binnen het vastgoedbeleid van de Dienst Vastgoed Defensie

D. Greeven

Dura Vermeer Ltd.

FMECA and infrastructural projects: a research to implement FMECA in infrastructural projects with DBFM-contracts.

Verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend.

M. Eggink

Gemeente Middelburg

Aanbesteden van werken; objectiviteit en transparantie.

E. Schol

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Risicoanalyse van Port City, een vastgoedproject van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

B.M.M. Willems

Hogeschool Larenstein

Project Het Nieuwe Maaiveld

Draagconstructies en daktuinen.

A.A.M. Leicher

Ingenieursbureau Amsterdam

(IBA)

Voorkomen is efficiënter dan genezen: Een onderzoek naar de aard, de oorzaken en de beheersing van het meer- en minderwerk. Verslag is vertrouwelijk, mag alleen onder toezicht worden ingezien.

J. Stroomberg

Ingenieursbureau

Gemeente Middelburg

Aanbesteden van werken; objectiviteit en transparantie.

E. Schol

Laanbroek Schoeman Adviseurs

Onderzoek naar een procesmodel voor Publiek-Private Samenwerking. Integraliteit versus Complexiteit bij PPS: een te winnen tweestrijd.

R.F.J. Reuser

MKB-INFRA

De inventarisatie en rubricering van knelpunten en geschillen ten aanzien van overheidsaanbestedingen, zoals ervaren door de Midden- en Klein Bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw en een vergelijking met geformuleerde doelstellingen in de actuele regelgeving.

Verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend.

H.A.M. Peeters

Mourik

Reconstructie Holendrecht -Maarssen.

Een onderzoek waarbij verschillende wijzen van uitvoeren zijn bekeken om de aardebaan van de A2 bouwrijp te maken.

C.W.J. te Boekhorst

Movares Nederland

Computerprogramma voor de eisenspecificatie in opdracht van ProRail bij Movares.

M.G. Telgen

Phanos Vastgoed BV

Duurzaam bouwen versus klantgerichtheid?

W.C. Spies

Plan & Projectpartners

Een handvat voor de opzet van haalbaarheidsstudies in de planvormingfasen.

F. Euser

Plegt-Vos Oost B.V.

Het begroten van Bouwplaatskosten.

N.H. van Bentheim

ProRail

Een onderzoek naar de mogelijkheden van opdrachtclustering op de Nederlandse spoormarkt. Het verslag is blijvend vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend!

S.J.M. Klaver

Sintef Building and Infrastructure NORWAY

Quality in housing; An explorative research to the way Norway, the Netherlands and the United Kingdom measure and define quality in housing and a description of how they try to improve housing quality by the use of new procurements routes.

M.M. Plegt

Witteveen + Bos

Systems Engineering. Toepassing op het Plan van Eisen bij Witteveen + Bos. Verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend.

N.A. Entzinger