Afgeronde stages Bouwen 1997

Bedrijf

Omschrijving

Student

Ballast Nedam Engineering

Scheurvorming in betonconstructies: het ontwikkelen van een programma in Mathcad dat scheurwijdteberekeningen automatiseert.

E.C.H. Verkooijen

BDC (Bouwkundig Diensten Centrum) Ingenieurs en Architecten

Ontwikkeling van hulpmiddelen t.b.v. het toepassen van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet door de ontwerpgroep van BDC.

R.A.B. Geerdink

Berenschot Osborne B.V.

Onderzoek naar de effectiviteit van het integraal ontwerpen in bouw-teamverband. Toegespitst op de relatie tussen bouwkundige aspecten en klimaatinstallatie.

R. Dooyeweerd

Bouw Consulting Twente B.V.

Onderzoek naar de prestatie-indicatoren van de kwaliteit van de dienstverlening.

E. Oosterwal

Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V.

Ontwikkeling van een informatiebeheersysteem voor het project 'Nieuw Paleis van Justitie, 's-Hertogenbosch'.

M. Heijboer

Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V.

Uitvoering van het bouwprocesbesluit voor het project: 'Nieuw Paleis van Justitie, 's-Hertogenbosch'.

A.J. Jolink

Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V.

Bouwprocesbesluit: implementatie en praktijk bij het project 'Nieuw Paleis van Justitie in 's-Hertogenbosch'.

M.C. Ribbens

Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V.

Onderzoek naar de invoering van ISO-normering binnen Bouwbedrijf Wessels Zeist.

J.H.M. Verdonschot

Bouwdienst Rijkswaterstaat, Projectbureau Onderhoud Kunstwerken

Opstellen/aanpassen van het Beheer- en Onderhoudsplan van de Natte Werken van de Oosterscheldekering.

K.A. McNeill

De Bondt Rijssen B.V.

Onderzoek naar de wijze van projectbewaking binnen De Bondt Rijssen B.V.

W.H. Jansen

De Ruiter Aannemingsmaatschappij B.V.

Het opstellen van functieprocedures: de weergave van de rol van een functionaris binnen het voortbrengingsproces (taakverdeling) in termen van procedures en op basis van het kwaliteitssysteem.

M.J. Ypma

DHV Huisvesting en Vastgoed

Onderzoek naar de wijze waarop aannemers geselecteerd kunnen worden voor deelname aan een bouwteam.

M.A.M. van den Broek

EGM Architecten B.V.

'Grip krijgen op projecten': onderzoek naar een efficiƫntere methode van projectbeheersing (personeelsplanning, winst- en verliesprognose).

A.M. Visser

Fugro Ingenieursbureau B.V.

Produktiewerk in een drietal projecten, - bekijken van de opgestelde theorie over E-waardebepaling en becommentariseren.

M. Van Dooren

Fugro Ingenieursbureau B.V.

Onderzoek naar kennismanagement bij een ingenieursbureau. Daarnaast trillingsanalyse bij het heien van palen.

W.H.J. van der Velden

Gemeente Nijmegen

Onderzoek naar het functioneren van de exploitatiemaatschappij in de nieuwe organisatie van de gemeente Nijmegen.

D.S.M. Alma

Gemeente Zevenaar

Onafhankelijk onderzoek naar de vergelijking van twee alternatieven voor twee kruisingen van wegen met de Betuweroute in Zevenaar.

N.A. Muilwijk

Grontmij

Analyse van de mate waarin uitvoeringskennis bij Grontmij in het ontwerpproces wordt ingebracht.

A.L. Dekker

Heijmans Bouw en Vastgoedontwikkeling B.V.

Ontwikkeling van een systeem voor manurenregistratie en -bewaking. Daarnaast ondersteunende activiteiten op het gebied van documentbeheer en archivering.

R.P.M. de Craen

Holland Railconsult

Opstellen van een model waarin is aangegeven hoe in het bestek en tijdens de uitvoering kwaliteitsborging plaatsvindt. Het model is ingevuld voor spoor- en grondwerk.

R.D. Hoogendoorn

Hollandsche Beton- en Waterbouw B.V.

Werkvoorbereidingsactiviteiten voor diverse onderdelen van de betonconstructie van het tunnelelement.

M.H. van der Ploeg

Hollandse Beton Maatschappij Regio Amsterdam

Onderzoek naar vereenvoudiging van het voorbereidingsproces van prefab beton- en staalonderdelen binnen project 'Kalvertoren' Amsterdam.

A. Roubos

Hollandse Beton Maatschappij Regio Utrecht

De beheersing van tijd en geld binnen de projecten van de Hollandsche Beton Maatschappij-Regio Utrecht.

M.E. Schiphof

Hollandse Beton Maatschappij Regio West

Onderzoek naar de uitvoeringsbeheersing m.b.t. bouwdeel Dn van het nieuwe Provinciehuis Zuid Holland in 's-Gravenhage.

J. Steenstra

Hoogovens Staal B.V.

In kaart brengen van de besturings-modellen in het realisatieproces bj de Hoogovens Groep en de optimale invulling van deze besturingsmodellen.

A. van Breukelen

Ingenieursbureau Bartels B.V.

Onderzoek naar de verbetering van informatiestromen tussen Bartels B.V. (ontwerpproces) en Orion Beton B.V. (produktieproces).

D.K. Eekma

Kondor Wessels Amsterdam B.V.

Analyse van de implementatie van het bouwprocesbesluit.

M. Amin

Koop Tjuchem B.V. Beton-, weg- en waterbouw

Onderzoek naar een verbeterde implementatie van Bouwprocesbesluit voor Koop Tjuchem B.V.

K.H. Lam

Linos Advies

Investeringsanalyse, met name woningmarktverkenning en verhuuranalyse. Daarnaast: akoestisch onderzoek en onderzoek naar vochtproblemen.

R.G.M. van Weert

NS Railinfrabeheer B.V.

Onderzoek naar de wijze waarop de inbreng van beheer- en onderhoudsaspecten in het programma van eisen bij aanpassing/nieuwbouw van railinfrastructuur wordt geborgd.

B. van der Veen

NS Railinfrabeheer B.V.

Risico-analyse van buitendienststellingen met betrekking tot tijdsoverschrijding.

J.A. van Veldhuizen

NS Railinfrabeheer B.V.

Inventarisatie van problemen die ontstaan bij het financieel afsluiten vna projecten. Het komen tot een voorstellen door 1 van de problemen op te lossen m.b.v. een nieuwe procedure.

G. Hanekamp

NS Railinfrabeheer B.V.

Analyse van de randvoorwaarden en omgeving van projecten met daarbij centraal de vraag of/in welke mate/door wie directievoering dient te worden ingevuld met de daarbij behorende visies/afwegingen.

S. Laaper

NS Railinfrabeheer B.V.

Het doen van onderzoek naar en het opstellen van een afwegingsmatrix t.b.v. het kunnen afwegen van infra-alternatieven bij de inpassing van railinfrastructuur in zijn omgeving.

I.L. van Ophem

Oranjewoud B.V., District Midden

Onderzoek naar onderhoudsmaatsregelen voor betonnen kunstwerken.

J. Poort

Oudenallen Betonindustrie B.V.

Haalbaarheidstudie naar een nieuwe manier van produceren van wapening.

C.J. van Vilsteren

Poseidon Construction Ltd

Haalbaarheidsonderzoek naar de herhuisvesting van een bedrijf in Utrecht.

J.W. Bakker

Raytheon Engineers & Constructors B.V.

Onderzoek naar recente ontwikkelingen met betrekking tot "pipeline integrity services".

J.D. Kramer

Te Pas Infra B.V.

Analyse en ontwerp van een VCA/ISO-kwaliteitssysteem.

H. Plantinga

Tebodin B.V. , Consultants & Engineers

Onderzoek naar fouten in ontwerpdocumenten. Tevens onderzoek naar interfaces binnen multisiciplinaire projecten.

P.C.P. van Dorst

Thomasson Dura B.V.

Maatvoering (voerstraalmethode) ten behoeve van het project 'De Pelgromhof' in Zevenaar.

M. Dunnink

Van Hattum en Blankevoort B.V.

Onderzoek naar de toepasbaarheid van contracten binnen de chemie- en offshoresector voor de sector bouw.

S.E.M. Verhoeven

Vogel B.V.

Het ontwikkelen van een lichtgewicht ophogingssysteem voor galerijen.

W. van Minderhout

Wedge Projects, Zuid Afrika

Planning and supervision of the construction of Macadam roads.

D.I.P. Dierikx

Wedge Projects, Zuid Afrika

Het plannen en voorbereiden van enkele arbeidsintensieve wegenbouwprojecten en toezicht houden op de uitvoering van deze projecten.

E.J. Kromhout

Westo Prefab Beton Systemen b.v.

In kaart brengen van de informatiestromen binnen Westo Prefab Beton Systemen.

R.M. Bosch