Afgeronde stages Verkeer 1999

Bedrijf

Omschrijving

Student

Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Onderzoek naar de toepassing van Digital Audio Broadcasting binnen Dynamisch Verkeersmanagement.

G.A. Voogd

Amsterdam Airport Schiphol

Onderzoek naar categorisering van wegen op Schiphol en de gevolgen daarvan in het kader van "Duurzaam Veilig"

J. Postma

Arcadis Heidemij Advies

Dynamische verkeerssimulatie modellen: de toepassing in het beleidsproces.

R. Teekamp

Gemeente Emmen

Onderzoek naar de verkeers(on)veiligheid in de Gemeente Emmen.

R. Jhari

Gemeente Hengelo

Opstellen van een fietspadenplan Hasseler Es, in het kader van Duurzaam Veilig.

H. Smuling

Haskoning B.V.

De koppeling tussen EMME/2 en de verkeersbeheersing.

M. Bulsink

Hifab International AB

Road maintenance management system of rural roads in Laos PDR.)

S.J.H. Rietjens & D. van de Vis

Holland Railconsult

Analyse van het ontwerpproces van spoorinfrastructuur vanuit de invalshoek 'buitendienststellingen'.

E. Odaci

Institute of Transport Studies - University of Sydney

Tresis and its documentation on the World Wide Web.

A. Rodenhuis

Mannesman VDO

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de geschatte reistijd van het CARIN autonavigatiesysteem.

R. van Hout

Oranjewoud B.V., District Noord

Onderzoek naar het gebruik van de systematiek van Rationeel Wegbeheer.

H. Dijkstra

Rijkswaterstaat Directie Limburg

Onderzoek naar informatiesystemen voor Transferium Sittard

G. Sluijsmans

Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland

Onderzoek naar de wijze waarop de trac├ęstudie naar de A12 door Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland is aangepakt.

J.D. Boomsma

TNO Infrastructuur, Transport en Regionale Ontwikkeling

M.b.v. het programma Mixic baanwisselingsgedrag bestuderen van bestuurders van voertuigen met Adaptive Cruise Control

G. Hegeman

University of Pretoria

East Lynne Modal Transfer Facility: Comparison of alternative locations.

H. van de Langemheen

Virginia Polytechnic Institute and State University

Onderzoek naar betaalstroken op een deel van het wegennetwerk rondom de stad Rotterdam m.b.v. het simulatieprogramma INTEGRATION.

N.G.M. van Heel

Washington State Department of Transportation

Implementatie van een nieuw algoritme (fuzzy logic) in toeritdoseringsinstallaties.

A. Kernkamp