human technology relations

Deze specialisatie is Engelstalig. De volledige opleidingsinformatie is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

De specialisatie Human Technology Relations is gericht op het ontwerpen van producten ten behoeve van de problemen en verlangens van mensen, in een individuele, sociale of maatschappelijke context.

In onze visie is de Industrieel Ontwerper degene die nieuwe technologie beschikbaar maakt voor mensen, omdat een enkele technologie zoals een lab-on-a-chip nu eenmaal niet direct te hanteren is. Om ziektes te kunnen detecteren of bloedsuikerspiegels van diabetici te kunnen monitoren heeft zo’n technologie een interface nodig naar de belevingswereld van de patiënt. In de specialisatie Mens Technologie Relaties leer je om dit soort connecties te ontwerpen vanuit het perspectief van de mens.

Twee thema’s staan hierbij centraal;

Ten eerste dient de mens gerichte ontwerper de problemen, doelen, wensen en verlangens van zowel individuen als groepen en de maatschappij als geheel te kennen en te kunnen vertalen in bruikbare productoplossingen.

Ten tweede is de mens gerichte ontwerper in staat om mooie dingen te maken. Want “mooie dingen werken echt beter” (Donald Norman, 2004).

Om dit te bereiken heeft deze masterspecialisatie een basisprogramma met vakken in een heel spectrum van emotioneel ontwerpen tot techniekfilosofie, dat aangevuld kan worden met individuele keuzevakken.

Chat offline (info)