MENU
Onderwijs

Studeren aan de Universiteit Twente betekent ondernemend studeren. Het onderwijs op de Universiteit Twente draait om een aantal kernprincipes: een multidisciplinaire projectmatige aanpak, student-driven learning en een meer natuurlijke leeromgeving waar studenten van elkaar leren. 

Onderzoek

De Universiteit Twente is een jonge, ondernemende universiteit, toonaangevend op het gebied van nieuwe technologie en aanjager van vernieuwing en vooruitgang. Onze kracht zit in het combinerend vermogen. De meest interessante en relevante innovaties vinden immers plaats op het snijvlak van technologieën en hun betekenis voor mens en maatschappij. 

Organisatie

Lees hier meer over ons profiel, onze visie en onze rijke geschiedenis. Meer over onze organisatie vind je onder Organisatiestructuur en Feiten en Cijfers, met een overzicht van de belangrijkste eenheden binnen onze universiteit, ons jaarverslag en de belangrijkste kengetallen.

Business, samenwerken & innovatie

De Universiteit Twente staat middenin de maatschappij en richt haar blik naar buiten. Samenwerken met bedrijven is daarbij essentieel. De student van vandaag is immers de professional van de toekomst.

De campus van de Universiteit Twente is de plek waar studenten en medewerkers wonen, werken en studeren. De campus is vrij toegankelijk, evenals de kantines en restaurants. Parkeren is gratis, maar moet wel gebeuren in de gemarkeerde parkeervakken.

CuriousU
Summer School Festival

Meer informatie & aanmelding

HIGH TECH HUMAN TOUCH