Universiteit Twente

Ondernemend studeren

Studeren aan de Universiteit Twente betekent ondernemend studeren. Het onderwijs op de Universiteit Twente draait om een aantal kernprincipes: een multidisciplinaire projectmatige aanpak, student-driven learning, waar de behoefte van de student centraal staat, en peer-based learning, waarbij de leeromgeving meer natuurlijk is en studenten van elkaar leren. Lees meer over de organisatie van ons onderwijs en faculteiten, de onderwijskwaliteit en de regelingen.

Twents Onderwijsmodel

De Universiteit Twente heeft die kernprincipes vertaald naar een onderwijsmodel Twents Onderwijsmodel (TOM). Binnen TOM staat binnen ieder tijdvak van tien weken één thema centraal. De vraagstukken integreren technologie en design, hebben maatschappelijke relevantie en spelen in op de motivatie van studenten.

Internationalisering

We zijn sterk internationaal georiënteerd. Zo telt onze populatie meer dan 2.000 internationale studenten en is de UT partner van het Europese netwerk van innovatieve universiteiten. Ook de masteropleidingen hebben een internationaal karakter. De voertaal is hier meestal Engels.

Onderwijsaanbod

Op de Universiteit Twente komen technische, gedrags- en maatschappijwetenschappen samen. Als student ben je bezig met relevante vraagstukken op het snijvlak van techniek en maatschappij, zoals duurzaamheid, energie, gezondheid en veiligheid. Ons onderwijsaanbod ziet er als volgt uit:

Bachelor- en Masteropleidingen

Universiteit Twente biedt 20 bachelor- en 31 masteropleidingen op het gebied van Biomedical Technology & Health, Engineering, European Public Administration, ICT, International Business Administration, Gedragswetenschappen en Science & Technology.

Pre-master & masterprogramma's
Met je HBO-bachelor doorstromen naar de UT?
Bekijk de mogelijkheden

Lerarenopleiding

De eerstegraads lerarenopleidingen zijn ondergebracht in de masteropleidingen Science Education and Communication en Leraar VHO Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Voor promovendi en zij-instromers zijn er speciale trajecten. Bachelorstudenten kunnen in de minor Leren Lesgeven kennismaken met het beroep van docent en onder bepaalde voorwaarden de tweedegraads bevoegdheid halen.

University College

De Engelstalige bacheloropleiding Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS), is een uniek, voltijds honoursprogramma dat techniek en maatschappij verbindt. Het wordt verzorgd door University College Twente, dat deel uitmaakt van de University of Twente.

Doctorate

Derde fase onderwijs in de vorm van Twente Graduate School (PhD en PDEng).

Executive opleidingen (PLD)

Op zoek naar een praktijkgerichte deeltijdopleiding, master, cursus of masterclass na een universitaire of HBO-opleiding? Professional Learning & Development is dé 'business school' voor hoogopgeleide professionals en managers.

De opleidingsprogramma’s zijn verbonden met de kennisgebieden van Universiteit Twente. Wetenschappelijke kennis en het toepassen ervan in de praktijk wordt in het programma gecombineerd met eigen vraagstukken en ervaringen. Nieuwe kennis, ervaringen uitwisselen, het netwerk vergroten en nieuwe inspiratie vormen de basis van onze opleidingen voor professionals en managers.

Postgraduate cursussen

De Universiteit Twente biedt verschillende korte cursussen en bijscholing aan op verschillende gebieden.

Postacademisch Onderwijs Technische Geneeskunde (PAO-TG)

De PAO-TG cursussen zijn geschikt voor technisch geneeskundigen, biomedisch technologen, medisch specialisten, arts assistenten en andere medisch professionals. Deelnemers krijgen onderwijs van hoogstaand niveau, verzorgd door een breed scala aan gekwalificeerde docenten (medisch specialisten, biomedisch ingenieurs en technisch geneeskundigen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van state-of-the-art faciliteiten, zoals een volledig functionele OK en Intensive Care Unit, geavanceerde simulatoren en de modernste medische technologie.

Scheikundige en Technische Wetenschappen

De Universiteit Twente biedt verschillende korte cursussen aan op het gebied van scheikunde en technische wetenschappen, zoals de cursus ExtrusieRubbertechnologie en een cursus Procestechnologie.

Postacademisch onderwijs in Geo-Informatie Wetenschappen en Observatie

De faculteit ITC biedt Engelstalig postacademisch onderwijs in geo-informatie wetenschappen en aardobservatie waarbij remote sensing en geografische informatie systemen (GIS) centraal staan. Binnen het Master of Science programma Geo-Information Science and Earth Observation zijn er verschillende keuzes voor specialisaties:

Behalve het MSc programma biedt ITC ook een postacademisch diploma programma en een grote variëteit aan korte en online cursussen.

Excellentieprogramma's

Binnen de bacheloropleidingen en de masteropleidingen biedt Universiteit Twente diverse excellentieprorgamma's. De programma's bieden extra uitdaging voor excellente studenten, die getalenteerd, gemotiveerd én ondernemend zijn, die graag buiten gebaande paden treden, over de grenzen van disciplines kijken en manieren zoeken om hun ideeën impact te geven in de samenleving. De programma’s zijn zowel High Tech als Human Touch, ofwel combineren techniek met maatschappijwetenschappen. 


Studiebeurzen & Subsidies

Universiteit Twente biedt verschillende subsidieprogramma's voor excellente studenten die instromen in UT Graduate programma's. Deze beurzen variëren van overheidssubsidies tot financiering door bedrijven of private gelden. Daarnaast bieden de faculteiten en de University of Twente Scholarship Foundation een gelimiteerd aantal beurzen voor excellente studenten.

Gebruik onze scholarships & grants finder om te zien wat voor jou de mogelijkheden zijn. 


Studiebegeleiding

Op deze universiteit vinden we dat studie- en studentbegeleiding een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van ons onderwijs. Aan alle opleidingen zijn studieadviseurs verbonden om studenten te begeleiden en te ondersteunen.

Studieadviseurs geven advies over het te volgen studieprogramma maar geven ook meer persoonlijke adviezen. Ga voor meer specifieke informatie naar de opleidingspagina’s. Verder heeft de universiteit een team van studentendecanen en studentenpsychologen in dienst. Zij kunnen je persoonlijk begeleiden en adviseren onafhankelijk van de opleiding die je volgt. Bezoek voor meer informatie de speciale pagina over studiebegeleiding.