Onderwijs

Onderwijs

Studeren aan de Universiteit Twente betekent ondernemend studeren. Het onderwijs op de Universiteit Twente draait om een aantal kernprincipes: een multidisciplinaire projectmatige aanpak, student-driven learning, waar de behoefte van de student centraal staat, en peer-based learning, waarbij de leeromgeving meer natuurlijk is en studenten van elkaar leren. Lees meer over de organisatie van ons onderwijs, de onderwijskwaliteit en de regelingen.

Meld je aan

Open dagen 2015

Kom naar de open dagen op donderdag 19, vrijdag 20 of zaterdag 21 november. Bekijk het programma voor de bachelor open dagen of voor de master open dag en meld je aan!

Twents Onderwijsmodel

De Universiteit Twente heeft die kernprincipes vertaald naar een onderwijsmodel Twents Onderwijsmodel (TOM). Binnen TOM staat binnen ieder tijdvak van tien weken één thema centraal. De vraagstukken integreren technologie en design, hebben maatschappelijke relevantie en spelen in op de motivatie van studenten.

Internationalisering

We zijn sterk internationaal georiënteerd. Zo telt onze populatie meer dan 2.000 internationale studenten en is de UT partner van het Europese netwerk van innovatieve universiteiten. Ook de masteropleidingen hebben een internationaal karakter. De voertaal is hier meestal Engels.

Onderwijsaanbod

Op de Universiteit Twente komen technische, gedrags- en maatschappijwetenschappen samen. Als student ben je bezig met relevante vraagstukken op het snijvlak van techniek en maatschappij, zoals duurzaamheid, energie, gezondheid en veiligheid. Onderwijs is bij Universiteit Twente ingericht op basis van het Twents Onderwijsmodel: tijdvakken van 10 weken, waarbij telkens één thema centraal staat. Ons onderwijsaanbod ziet er als volgt uit:

  • 20 bachelor- en 31 masteropleidingen op het gebied van Biomedical Technology & Health, Engineering, European Public Administration, ICT, International Business Administration, Gedragswetenschappen en Science & Technology
  • het University College Twente (ATLAS): een unieke opleiding voor topstudenten die sociale en technische wetenschappen met elkaar kunnen verbinden
  • derde fase onderwijs in de vorm van Twente Graduate School (PhD en PDEng) en Professional Learning & Development

Excellentieprogramma's

Binnen de bacheloropleidingen en de masteropleidingen biedt Universiteit Twente diverse excellentieprorgamma's. De programma's bieden extra uitdaging voor excellente studenten, die getalenteerd, gemotiveerd én ondernemend zijn, die graag buiten gebaande paden treden, over de grenzen van disciplines kijken en manieren zoeken om hun ideeën impact te geven in de samenleving. De programma’s zijn zowel High Tech als Human Touch, ofwel combineren techniek met maatschappijwetenschappen. 

Studiebegeleiding

Op deze universiteit vinden we dat studie- en studentbegeleiding een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van ons onderwijs. Aan alle opleidingen zijn studieadviseurs verbonden om studenten te begeleiden en te ondersteunen.

Studieadviseurs geven advies over het te volgen studieprogramma maar geven ook meer persoonlijke adviezen. Ga voor meer specifieke informatie naar de opleidingspagina’s. Verder heeft de universiteit een team van studentendecanen en studentenpsychologen in dienst. Zij kunnen je persoonlijk begeleiden en adviseren onafhankelijk van de opleiding die je volgt. Bezoek voor meer informatie de speciale pagina over studiebegeleiding.

Huidige studenten
Informatie voor huidige studenten

Vind hier alle belangrijke informatie voor huidige studenten.

Meer informatie