Zie Home

Ondernemend studeren

Verleg je grenzen. Verbind disciplines. Stort je op praktische teamprojecten. Bepaal je eigen leerweg. Groei als professional en als persoon op de Universiteit Twente!

onze kijk op de wereld...

...waarin jij werkt of later gaat werken, heeft ons gebracht tot een unieke visie op onderwijs en onderzoek. En op het type wetenschappers, ingenieurs en vakmensen dat onze wereld in de toekomst nodig heeft. Maatschappelijke uitdagingen zijn vandaag de dag groter dan ooit: de noodzaak voor wereldwijde weerbaarheid en veerkracht, digitalisering van de samenleving, verbeteren en personaliseren van de gezondheidszorg, vorm geven aan onze snel veranderende wereld door innovatieve materialen en slimme productiesystemen. 

Onze visie op onderwijs en onderzoek:

 • Technologie speelt de hoofdrol bij oplossingen voor complexe, wereldwijde uitdagingen. Onze getalenteerde onderzoekers, docenten en studenten gaan voorbij aan verschillen in disciplines. Deze unieke cross-disciplinaire benadering maakt het onverwachte mogelijk – zéker in combinatie met hun creativiteit en excellentie in wetenschappelijke disciplines
 • Actuele vraagstukken nemen mondiale proporties aan: één van de redenen waarom wij een sterk internationaal profiel hebben en cross-culturele samenwerking stimuleren. 
 • Wij staan voor ondernemerschap. Leren moet leiden tot positieve, zinvolle veranderingen met maatschappelijke impact, vinden wij. Daarom zijn we sterk gericht zijn op het toepassen van onze kennis (valorisatie) en belonen creativiteit, innovatie en lef. Teamwerk en praktische projecten hebben we hoog in het vaandel staan. 
 • Het vermogen om bij te dragen aan verandering, vooruitgang, vernieuwing is een kwestie van persoonlijkheid. Niet alleen van intelligentie. Vanuit die overtuiging investeren wij stevig in jouw persoonlijke groei. Op weinige andere universiteiten krijg je zoveel persoonlijke begeleiding als hier. En dat alles in een ontspannen, informele sfeer, waarin ‘peer learning’ (leren van medestudenten) een belangrijke rol speelt en onze staf paraat staat om jou te helpen je eigen leerweg uit te stippelen.

Onderwijs voor aankomende en huidige studenten

Bachelor en masteropleidingen

Op dit moment bieden wij 20 bachelor- en 37 masteropleidingen in engineering & technologie, informatietechnologie, gedragswetenschappen, life science & geneeskunde, management & bestuur en natuurwetenschappen. Via diverse routes binnen onze bachelor- en masteropleidingen kan je ook je lesbevoegdheid halen.

Pre-master & masterprogramma's
Met je HBO-bachelor doorstromen naar de UT?
Bekijk de mogelijkheden

Informatie in andere talen

De meeste online informatie is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Informatie over onze bacheloropleidingen bieden we ook in het Duits aan. De belangrijkste feiten staan ook op onze website voor studenten uit de volgende landen:

University College Twente

Het meest opvallende van onze verschillende Honours-opleidingen is University College Twente (UCT), met de unieke, multidisciplinaire, Engelstalige bacheloropleiding Technology and Liberal Arts & Sciences (afgekort ATLAS) voor getalenteerde studenten. Lees meer over UCT en de ATLAS bacheloropleiding of kijk op het UCT YouTube-kanaal.

Excellentieprogramma's

Voor studenten die meer uitdaging zoeken, bieden we diverse excellentietrajecten. Afhankelijk van je talent, ondernemerschap of motivatie, kan je je opgeven om een discipline naast je huidige opleiding te volgen.  

groeiend aanbod aan geïntegreerde master- en PhD-opleidingen

Twente Graduate School biedt een toenemend aantal geïntegreerde master- en PhD-opleidingen voor uitmuntende masterstudenten die een carrière als onderzoeker ambiëren. Lees meer over promoveren aan de UT.

Onderwijs voor professionals

Parttime onderwijs voor professionals en managers

Onder de naam Professional Learning & Development bieden wij hoger opgeleide Nederlandse professionals en managers diverse hoogstaande bijscholingsmogelijkheden, die bovendien sterke netwerkkansen bieden. Denk onder meer aan praktijkgerichte, parttime masteropleidingen, cursussen en masterclasses op terreinen waarin wij ons als universiteit onderscheiden. 

POSTDOCTORALE OPLEIDINGEN

De Universiteit Twente biedt op verschillende terreinen korte opleidingen en in-servicetrainingen.

Postdoc cursussen Technische Geneeskunde

Ons hoogstaande postdoctorale onderwijs op het gebied van Technische Geneeskunde, onderdeel van de gelijknamige opleiding, combineert techniek en geneeskunde en is gericht op medisch-technisch specialisten, biomedische ingenieurs, medisch specialisten, assistenten in opleiding en andere medische professionals.

Postdoc cursussen Scheikunde en Engineering Sciences

Tot onze korte cursussen op het gebied van Scheikunde en Engineering Sciences behoren onder meer de cursussen Extrusie, Procestechnologie (beide Nederlandstalig) en Rubbertechnologie.

Postdoconderwijs in Geo-Informatiewetenschappen en Aardobservatie

Onze faculteit ITC verzorgt internationaal postdoctoraal onderwijs in geo-informatiewetenschappen en aardobservatie, met gebruikmaking van remote sensing (RS) en geografische informatiesystemen (GIS). ITC biedt ook een masteropleiding Geo-information Science and Earth Observation (Engelstalig) met zeven specialisaties: 

 1. Applied Earth Sciences – Geological Remote Sensing
 2. Applied Earth Sciences – Natural Hazards, Risks and Engineering
 3. Geo-Informatics
 4. Land Administration
 5. Natural Resources Management
 6. Urban Planning and Management
 7. Water Resources and Environmental Management

Daarnaast biedt ITC een Post-Graduate Diploma-opleiding en een breed scala van korte cursussen en cursussen-op-afstand.

Beurzen en prijzen

Als je een uitmuntend UT-student bent, kun je in aanmerking komen voor een beurs of een prijs. Verstrekt door de overheid, fondsen of individuele sponsoren. Het Universiteitsfonds Twente en onze faculteiten beschikken ook over bescheiden beurzen voor excellente studenten. Lees meer over het Universiteitsfonds Twente en over Beurzen & Prijzen.

Studie-advies en studentenbegeleiding

Aan de Universiteit Twente investeren wij graan in jouw persoonlijke groei. Onze studie-advisering en studentbegeleiding vormen wezenlijke onderdelen van de kwaliteit en effectiviteit van ons onderwijs. Van je studieadviseur kun je zowel onderwijsadvies als persoonlijke ondersteuning verwachten. Bij Student Affairs, Coaching & Counselling kun je aankloppen voor vragen en advies rondom je studie, je persoonlijke ontwikkeling of carrière.

Student Services

Bij Student Services kun je terecht voor allerlei zaken die je moet regelen om te studeren. Denk hierbij aan informatie over aanmelden en inschrijven voor een opleiding, herinschrijven, uitschrijvencollegegeld, afwijkend tarief voor de pre-master, je collegekaart, het ophalen van documentenStudielink, een renteloze lening voor laptop etc.