Zie Alle masteropleidingen

Master Chemical Science & Engineering

De tweejarige master Chemical Engineering wordt in het Engels gegeven en start in september 

De Molecules & Materials Engineering specialisatie kan na goedkeuring van de toelatingscommissie ook in februari gestart worden. Het pre-master programma start in september. De Universiteit Twente biedt ook de bacheloropleiding (BSc.) Scheikundige Technologie aan.

Lees meer over de opbouw van de masteropleiding, het pre-masterprogramma. Bekijk ook de carrièreperspectieven en de toelatingseisen.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master’s degree in Chemical Science & Engineering
Graad: MSc
CROHO-code
60977
Faculteit
Technische Natuurwetenschappen
Duur
2 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Instroommoment
1 september 2021
1 september 2022
1 september 2023
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

Wat is chemical engineering ("scheikunde")?

Chemical Engineering is een breed vakgebied dat zoveel meer omvat dan chemie alleen. Als Chemical Engineer weet je alles van chemie, materiaalkunde of procestechniek. Ook ben je goed onderlegd in meer fysica-gerelateerde gebieden, zoals vloeistofdynamica en thermodynamica. Chemical Engineers zijn creatieve probleemoplossers die hun wetenschappelijke en technische expertise gebruiken om nieuwe chemische processen, materialen en producten te ontwikkelen voor een breed scala aan toepassingen.

De Universiteit Twente biedt drie specialisaties aan: Molecular & Materials Engineering, dat sterk gericht is op onderzoek, Chemical & Process Engineering, dat zich naast onderzoek ook sterk richt op het ontwerpen van processen en Materials Science & Engineering, een multidisciplinaire specialisatie dat gericht is op de ontwikkeling van materiaalkunde en technische vaardigheden op het gebied van materiaalchemie, toegepaste fysica en werktuigbouwkunde. Alle specialisaties worden in het Engels aangeboden.

– Keuzegids Masters 2018
“Deze opleiding behoort tot de beste masteropleidingen van Nederland”
– Keuzegids Masters 2018

Wat maakt chemical engineering uniek?

Tijdens deze master houd je je bezig met baanbrekend onderzoek op het gebied van innovatieve chemische processen en nieuwe materialen en producten. Je maakt gebruik van de modernste technologie om oplossingen te bedenken voor maatschappelijk relevante vraagstukken. Zo kun je onderzoeken of de omzetting van biomassa duurzame energieoplossingen oplevert, de mogelijkheden bekijken om water te zuiveren middels membraantechnologie of je kennis van biomoleculen aanwenden om nieuwe materialen te ontwikkelen of om stroom op te wekken. Aan de Universiteit Twente kun je je richten op procestechnologie of materiaalkunde.

Instituten en faciliteiten

Je profiteert van onze nauwe banden met gerenommeerde onderzoeksinstellingen en van onze uitstekende labfaciliteiten, zoals MESA+ Institute (Nanotechnology), het Technical Medical Centre, en het Hogedruklab Tijdens je masteropleiding vervul je de rol van junior-onderzoeker: je geeft presentaties, schrijft artikelen en wordt betrokken bij subsidieaanvragen voor onderzoek. Het is een internationaal georiënteerde opleiding. Dit betekent dat je schrijft en presenteert in het Engels en de kans krijgt om stage te lopen in het buitenland.

Carrièreperspectieven

Als chemisch ingenieur heb je goede loopbaanperspectieven, vooral op het gebied van techniek en onderzoek.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies