Onderwijs

Bacheloropleidingen Universiteit Twente

High Tech Human Touch

De Universiteit Twente leidt de professional van de toekomst op. Uitstekend opgeleid en gewild bij overheid en bedrijfsleven vanwege de vaardigheden om nieuwe problemen op te lossen. In Twente kies je voor technische of technologische (toegepaste techniek) wetenschappen. Je kunt bij ons ook gedragswetenschappen studeren of management en bestuur. Een strakke scheidslijn is er niet. University College Twente biedt de brede honours bacheloropleiding ATLAS waarbij complexe problemen in de samenleving de rode draad vormen. Problemen die zowel om een sociaal als een technologisch perspectief vragen.

Bekijk onze bacheloropleidingen. Of lees verder over studeren aan de Universiteit Twente.

Dat je technologie nodig hebt om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, beseft een Twents alumnus als geen ander. En wat heb je aan nieuwe techniek als je die niet in de wereld van alledag kunt toepassen? High tech, human touch: op de Universiteit Twente zijn mens en technologie nooit ver van elkaar verwijderd.

Bekijk alle bacheloropleidingen
Overzicht

Alumni van de Universiteit Twente hebben zich inhoudelijk en persoonlijk sterk ontwikkeld. Ze zijn in staat om hoogwaardige kennis slim toe te passen en bruikbaar te maken. Daarbij zijn zij zich bewust van de onderlinge samenhang tussen technologie, mens en maatschappij. Dat komt doordat onze opleidingsprogramma’s je niet alleen inhoudelijke kennis bijbrengen, maar nadrukkelijk en in de breedte ook aandacht geven aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden op de drie terreinen ondernemen, onderzoeken en ontwerpen. Dit zijn eigenschappen die horen bij het Twents Onderwijsmodel.

De rol die bij jou past

Ben je een echte onderzoeker die nieuwe technieken ontwikkelt? Of een ontwerper die techniek inzet voor technologie die voor iedereen toegankelijk is? Misschien ben je wel een geboren organisator en zorg jij ervoor dat de samenleving gebruik wil maken van al die technieken en innovaties. In Twente ontdek je zelf welke rol bij jou past. In projecten waaraan je vanaf de eerste dag meedoet. Of je nu Technische Natuurkunde, Psychologie of een van die andere achttien bacheloropleidingen volgt. Weten waar je goed in bent, geeft je een flinke voorsprong als je straks op zoek gaat naar een geschikte masteropleiding en je eerste baan. Jij weet hoe je het beste uit jezelf haalt!

We bieden studenten ruim de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op hun opleiding, ontwikkeling en leerervaring. We leggen daarom de nadruk op blended learning: de combinatie van e-learning en persoonlijk onderwijs op de campus als plek voor inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. De academicus van de toekomst is flexibel en werkt vaak disciplineoverstijgend en in een internationale context. Daarom bieden we brede opleidingsprogramma’s aan met veel keuzeruimte. En je hebt de mogelijkheid om over te stappen op een andere opleiding. De meerwaarde van de campus wordt intensief benut: je brengt de theorie in praktijk op de campus en in het Kennispark.

ONZE KERNWAARDEN

  • Maatschappijgericht: De Universiteit Twente is relevant, heeft invloed en maakt daadwerkelijk het verschil. Het is dé ondernemende universiteit, die voortdurend anticipeert en snel en adequaat reageert op veranderingen in haar omgeving.
  • Synergiegedreven: excellent in combinaties. We schakelen continu met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om baanbrekend onderzoek te doen. Wij leveren uitmuntende studenten af die uitblinken door hun vermogen hoogwaardige kennis te combineren om zo oplossingen voor de vragen van de toekomst te ontwerpen. Dat doen zij samen met bedrijven en overheden in binnen- en buitenland.
  • Ondernemend en pionierend: de beste van Europa. We verruimen ondernemerschap tot ondernemendheid van alle medewerkers en studenten: de wil en de mogelijkheid van vernieuwen, experimenteren, pionieren en grenzen opzoeken.
  • Internationaal georiënteerd: de global citizens van morgen. We ontwikkelen kennis voor een internationale context samen met internationale partners, gericht op de grand challenges, uitdagingen die grensoverschrijdend zijn. We leiden studenten op als de global citizens van de toekomst. In belangrijke mate worden we internationaal gefinancierd. Als internationaal leidende universiteit zijn wij bepalend voor de innovatiekracht van onze regio.
Chat offline (info)