Zie Onze masteropleidingen

Interaction Technology

Hoever zijn we met menselijke robots, waarmee we kunnen praten en die onze emoties begrijpen en daarop reageren? Heb jij je ooit afgevraagd hoe Google Translate werkt? Zou je willen weten hoe je dat kunt verbeteren? Dan is de tweejarige masteropleiding Interaction Technology iets voor jou. Het programma wordt in het Engels gegeven. De opleiding start in september en februari. Het pre-master programma start in september.

Op onze Engelse website lees je meer over

Bovendien vind je op de website ook informatie over beroepsperspectieven en ervaringsverhalen van onze studenten.

» Ga door naar de Engelstalige website van Interaction Technology

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master’s degree in Interaction Technology
Graad: MSc
Duur
2 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Instroommoment
1 september 2019
1 februari 2020
1 september 2020
1 februari 2021
1 september 2021
1 februari 2022
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

Interaction technology in het kort

Deze masteropleiding richt zich op intelligente, sociaal bewuste, interactieve systemen, die automatisch voldoen aan de wensen van gebruikers (mens machine interactie en kunstmatige intelligentie).

Focus en vakgebieden

De interface tussen computer en gebruiker is een belangrijk onderwerp voor onderzoekers en ontwerpers. Hoe voorzien machines gebruikers van informatie? Hoe kunnen gebruikers machines besturen en manipuleren?

Tijdens de master Interaction Technology leer je meer over de verschillende aspecten van de interactie tussen mens en machine, variërend van technologische basisvraagstukken tot geavanceerde onderwerpen op het gebied van de natuurlijke mechanismen van interactie en intelligent media. Onderwerpen zijn onder meer spraakherkenning en natuurlijk taalverwerking, virtual reality, robotica en AI. Je leert complexe, multi-modale interfaces te ontwerpen en je onderzoekt de menselijke factoren en interfaces van verschillende media.

Je combineert technische kennis en vaardigheden van interactietechnologie en gebruikersgeoriënteerde ontwerpmethoden en krijgt inzicht in hoe mensen omgaan met technologie. Je ontwikkelt en bestudeert geavanceerde interfaces in projecten in samenwerking met studenten met verschillende achtergronden, waaronder engineering, menswetenschappen, kunst en design.

Je kunt je ook aanmelden voor de double degree opleiding Human Computer Interaction and Design (HCID). De Universiteit Twente neemt deel aan een Europees programma: EIT Digital Master School. De opleiding en de double degree worden verdeeld over twee universiteiten, waarvan je één jaar op de UT en één jaar op een van de deelnemende buitenlandse partner universiteiten volgt. Op de UT volg je vakken uit de Interaction Technology master in combinatie met entrepreneurship vakken.

specialisaties

Deze opleiding heeft geen specialisaties.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Interaction Technology.

Engineering & technologie
Applied Mathematics

Als toegepast wiskundige speel je een cruciale rol in de wetenschappelijke wereld. Door wiskundige modellen pak je de essentie van een probleem en zie je verbanden tussen niet-gerelateerde fenomenen.

Applied Physics

Verdiep je in een van de oudste wetenschappen: natuurkunde. Doe fundamentele inzichten op in je eigen vakgebied, terwijl je jouw onderzoeksvaardigheden aanscherpt.

Biomedical Engineering

Biomedical Engineering is een ingenieursopleiding waarin je nieuwe technologie ontwerpt en ontwikkelt voor de gezondheidszorg. Denk aan revalidatierobots, kunstorganen, medische scans en protheses.

Business Information Technology

Na de masteropleiding Business Information Technology ben je een expert in het bedenken van IT-gerichte innovaties die de manier waarop bedrijven werken drastisch veranderen.

Chemical Engineering

Chemical Engineering richt zich op de vakgebieden chemie, materiaalkunde en procestechnologie. Chemisch ingenieurs hebben ook een gedegen kennis van stromingsleer en thermodynamica.

Civil Engineering and Management

Als je je graag wilt richten op de technische én niet-technische aspecten van civiele projecten en systemen, dan is Civil Engineering and Management de juiste masteropleiding voor jou.

Computer Science

ICT is overal in de moderne samenleving te vinden. De nieuwste hardware- en softwareontwikkelingen zijn cruciaal voor ICT, sociale media, veiligheid, zorg, energie, financiën en telecommunicatie.

Construction Management and Engineering

Complexe, innovatieve en multidisciplinaire projecten in een dynamische omgeving vragen om een nieuwe lichting ingenieurs die technische kennis combineren met managementvaardigheden.

Electrical Engineering

Deze masteropleiding daagt je uit om nieuwe methodes en technologieën te ontwikkelen voor high-tech elektronische systemen in nano, robotica, elektronica, telecommunicatie of biomedische systemen.

Embedded Systems

Deze masteropleiding richt zich op het design van embedded systemen: de hardware en software waaruit een apparaat, proces of systeem bestaat, zoals smartphones, pacemakers of navigatiesystemen.

Industrial Design Engineering

Nieuwe producten ontwerpen en verbeteren is een continu proces. Tijdens de masteropleiding IDE ontdek je alle facetten van de interactie tussen ontwerp en techniek.

Industrial Engineering and Management

Met deze 2-jarige Engelstalige master – met tracks in Financiën, Zorg en Productie – leer je processen ontwerpen, managen en optimaliseren binnen complexe, internationaal opererende organisaties.

Internet Science & Technology

In deze tweejarige, Engelstalige master leer je van ’s werelds beste experts om communicatienetwerken en interactieve intelligente systemen te bouwen, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren.

Mechanical Engineering

Werktuigbouwkunde richt zich op het ontwerp, analyse en onderhoud van machines, constructies, producten en productieprocessen. Mechanical Engineering laat je verdiepen in een van deze disciplines.

Nanotechnology

De masteropleiding Nanotechnology richt zich op het ontwerpen, maken en onderzoeken van functionele materialen, structuren, apparaten en systemen door materie rechtstreeks op nanoschaal te beheersen.

Philosophy of Science, Technology and Society

In de master Philosophy of Science, Technology and Society leer je hoe je de impact van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op de maatschappij kritisch kunt analyseren en beoordelen.

Sustainable Energy Technology

De masteropleiding Sustainable Energy Technology leidt een nieuwe generatie ingenieurs en onderzoekers op die voorop gaan in de energierevolutie.

Systems and Control

Tijdens deze tweejarige masteropleiding leer je hoe je het gedrag kunt beheren van dynamische fenomenen en systemen die interacteren met hun omgeving.

Technical Medicine

In de opleiding Technical Medicine leer je om de zorg voor individuele patienten te verbeteren met behulp van zowel geneeskunde als technologie.

Chat offline (info)