Zie Alle masteropleidingen

Master Business Information Technology

De tweejarige master Business Information Technology wordt in het Engels gegeven. De opleiding start in september en februari.

 Wij bieden ook de bacheloropleiding (BSc.) Business & IT aan.

Op onze Engelse website lees je meer over de opbouw van de opleidinghet pre-masterprogramma en de toelatingseisen. Bovendien vind je op de website ook informatie over beroepsperspectieven en ervaringsverhalen van onze studenten.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master’s degree in Business Information Technology
Graad: MSc
CROHO-code
60025
Faculteit
Electrical Engineering Mathematics and Computer Science
Duur
2 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Instroommoment
1 september 2021
1 februari 2022
1 september 2022
1 februari 2023
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

masteropleiding Business Information Technology

Na de masteropleiding Business Information Technology (Bedrijfsinformatie-technologie) ben je een expert in het bedenken van IT-gerichte innovaties die de manier waarop bedrijven werken drastisch veranderen.

Focus en vakgebieden

Deze masteropleiding richt zich op de volgende gebieden: e-strategie en e-commerce, IT-architectuur, IT-projectmanagement en op IT gebaseerde bedrijfsmodellen. Je leert IT te gebruiken om organisatiestructuren te wijzigen en nieuwe, effectieve werkmethodes te implementeren.

Onderzoek en specialisaties

De opleiding biedt een specialisatie omgeving waarin je je kennis van moderne technische systemen kunt verdiepen, in nauwe samenwerking met de vakgebieden Computer Science, Business Management en Logistics.

Waarom Business Information Technology?

IT blijft voor drastische veranderingen zorgen in ons leven. Maar IT is geen doel op zich. Je verwerft inzicht in bedrijfsprocessen en organisaties en ontdekt hoe je IT in kunt zetten om te innoveren en extra waarde te genereren. De opleiding wordt verzorgd door een aantal van de beste onderzoeksgroepen ter wereld en behoort steevast tot de top drie van masteropleidingen in Nederland.

Loopbaan

Er is bij bedrijven en onderzoeks- en overheidsinstellingen een grote vraag naar afgestudeerden die de kloof tussen zakelijke behoeften en de mogelijkheden van IT weten te overbruggen. De verwachting is dat deze vraag de komende jaren steeds meer toeneemt. Zowel in Nederland als in het buitenland liggen er spannende banen voor je in het verschiet!

Afstudeerrichtingen / Specialisaties

De opleiding biedt verschillende specialisaties.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies