Zie Alle masteropleidingen

Master Sustainable Energy Technology

De tweejarige masteropleiding Sustainable Energy Technology (SET) is een voltijdsopleiding van 120 studiepunten die de titel Master of Science (MSc) oplevert. De opleiding is volledig Engelstalig en start in september.


Op onze Engelstalige website lees je meer over de opbouw van de opleidinghet pre-masterprogramma en de toelatingseisen. Bovendien vind je op de website ook informatie over beroepsperspectieven en ervaringsverhalen van onze studenten.

Master Sustainable Energy Technology

De masteropleiding Sustainable Energy Technology leidt een nieuwe generatie ingenieurs en onderzoekers op die voorop gaan in de energierevolutie.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master’s degree in Sustainable Energy Technology
Graad: MSc
CROHO-code
60443
Faculteit
Engineering Technology
Duur
2 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Instroommoment
1 september 2021
1 februari 2022
1 september 2022
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

Focus en vakgebieden

Wereldwijd beseft men dat er dringend oplossingen moeten komen voor de kwesties rond energieverbruik en klimaatverandering. Beperkte voorraden fossiele brandstoffen en de behoefte om broeikasgassen terug te dringen vragen om fundamentele innovaties. Duurzame energie is hierbij cruciaal, vooral omdat mensen hun levenstandaard willen behouden. Hiervoor is een nieuwe generatie experts nodig die specialistische kennis combineren met breed maatschappelijk bewustzijn en hightech oplossingen met een menselijk tintje kunnen leveren.

Onderzoek en specialisatie

De master Sustainable Energy Technology richt zich op baanbrekend onderzoek naar de ontwikkeling, optimalisatie en integratie van duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water en biomassa. Tevens komen innovatieve technologieën zoals brandstofcellen aan bod.

Waarom kiezen voor deze studie?

Nieuwe technologieën moeten geïntegreerd worden in bestaande sociaal-technologische netwerken. De ingenieurs van morgen gaan op zoek naar nieuwe vormen van energiedistributie, andere energiemarktstructuren en slimmere manieren om te voldoen aan de eisen van onze complexe samenleving. Met een masterdiploma Sustainable Energy Technology op zak ben je optimaal voorbereid om deze uitdagingen aan te gaan.

Een Curriculum Voor De Behoeften Van Morgen

SET biedt je een multidisciplinaire technische opleiding met extra vakken uit de sociale wetenschappen waarin de impact van technologische ontwikkelingen wordt onderzocht. Deze multidisciplinaire benadering is te zien aan de vakgebieden waar je mee in aanraking komt: Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Chemical Engineering en Social Sciences. De focus ligt op wetenschap en technologie, maar ongeveer een kwart van het eerste jaar wordt besteed aan de maatschappelijke en economische aspecten van innovaties op het gebied van energietechnologie.

Je verwerft kennis en vaardigheden op het gebied van energietechnologie, die je gaat gebruiken bij systeemgerichte en interdisciplinaire projecten. Na je studie ben je in staat om duurzame oplossingen te bedenken voor energieproblemen, daarbij rekening houdend met technische, economische, sociale, milieutechnische en ethische factoren.

Een 4tu-opleiding

De 4TU Federatie is een samenwerkingsverband tussen de vier technische universiteiten van Nederland: TU Delft, TU Eindhoven, Wageningen University en de Universiteit Twente. De opleiding SET wordt gezamenlijk georganiseerd door drie van de vier universiteiten - TU Delft, TU Eindhoven en de Universiteit Twente.

Dit betekent dat studenten profiteren van de sterke punten van elk van deze drie universiteiten op de diverse terreinen van duurzame energietechnologie. Je meldt je aan bij de universiteit van je keuze, maar je wordt automatisch ook geregistreerd bij de andere twee universiteiten waardoor je toegang hebt tot de faciliteiten van alle drie. Het programma aan de drie universiteiten is nagenoeg identiek, met subtiele verschillen als het aankomt op onderzoekspecialisaties. Deelgebieden waar de Universiteit Twente zich op richt, zijn onder meer:

  • integratie van zonne-energie in producten;
  • thermische en chemische omzettingsprocessen voor biomassa;
  • computational fluid dynamics (stromingsleer) van windturbines;
  • waterstof als energiedrager;
  • water- en energiegerelateerde problemen;
  • smart grids;
  • implementatie van duurzame energietechnologie;
  • bedrijfsontwikkeling voor duurzame energie en biogebaseerde economieën.
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies