Zie Onze masteropleidingen

Sustainable Energy Technology

De tweejarige masteropleiding Sustainable Energy Technology (SET) is een voltijdsopleiding van 120 studiepunten die de titel Master of Science (MSc) oplevert. De opleiding is volledig Engelstalig.

De opleiding start in september. Op onze Engelstalige website lees je meer over de opbouw van de opleidinghet pre-masterprogramma en de toelatingseisen. Bovendien vind je op de website ook informatie over beroepsperspectieven en ervaringsverhalen van onze studenten.

» Ga door naar de  Engelstalige website van Sustainable Energy Technology

De masteropleiding Sustainable Energy Technology leidt een nieuwe generatie ingenieurs en onderzoekers op die voorop gaan in de energierevolutie.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master’s degree in Sustainable Energy Technology
Graad: MSc
Duur
2 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Instroommoment
1 september 2019
1 februari 2020
1 september 2020
1 februari 2021
1 februari 2021
1 september 2021
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

focus en vakgebieden

Wereldwijd beseft men dat er dringend oplossingen moeten komen voor de kwesties rond energieverbruik en klimaatverandering. Beperkte voorraden fossiele brandstoffen en de behoefte om broeikasgassen terug te dringen vragen om fundamentele innovaties. Duurzame energie is hierbij cruciaal, vooral omdat mensen hun levenstandaard willen behouden. Hiervoor is een nieuwe generatie experts nodig die specialistische kennis combineren met breed maatschappelijk bewustzijn en hightech oplossingen met een menselijk tintje kunnen leveren.

Deze opleiding behoort tot de beste masteropleidingen van Nederland– Keuzegids Masters 2017

onderzoek en specialisatie

De master Sustainable Energy Technology richt zich op baanbrekend onderzoek naar de ontwikkeling, optimalisatie en integratie van duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water en biomassa. Tevens komen innovatieve technologieën zoals brandstofcellen aan bod.

waarom kiezen voor deze studie?

Nieuwe technologieën moeten geïntegreerd worden in bestaande sociaal-technologische netwerken. De ingenieurs van morgen gaan op zoek naar nieuwe vormen van energiedistributie, andere energiemarktstructuren en slimmere manieren om te voldoen aan de eisen van onze complexe samenleving. Met een masterdiploma Sustainable Energy Technology op zak ben je optimaal voorbereid om deze uitdagingen aan te gaan.

Een Curriculum Voor De Behoeften Van Morgen

SET biedt je een multidisciplinaire technische opleiding met extra vakken uit de sociale wetenschappen waarin de impact van technologische ontwikkelingen wordt onderzocht. Deze multidisciplinaire benadering is te zien aan de vakgebieden waar je mee in aanraking komt: Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Chemical Engineering en Social Sciences. De focus ligt op wetenschap en technologie, maar ongeveer een kwart van het eerste jaar wordt besteed aan de maatschappelijke en economische aspecten van innovaties op het gebied van energietechnologie.

Je verwerft kennis en vaardigheden op het gebied van energietechnologie, die je gaat gebruiken bij systeemgerichte en interdisciplinaire projecten. Na je studie ben je in staat om duurzame oplossingen te bedenken voor energieproblemen, daarbij rekening houdend met technische, economische, sociale, milieutechnische en ethische factoren.

een 4tu-opleiding

De 4TU Federatie is een samenwerkingsverband tussen de vier technische universiteiten van Nederland: TU Delft, TU Eindhoven, Wageningen University en de Universiteit Twente. De opleiding SET wordt gezamenlijk georganiseerd door drie van de vier universiteiten - TU Delft, TU Eindhoven en de Universiteit Twente.

Dit betekent dat studenten profiteren van de sterke punten van elk van deze drie universiteiten op de diverse terreinen van duurzame energietechnologie. Je meldt je aan bij de universiteit van je keuze, maar je wordt automatisch ook geregistreerd bij de andere twee universiteiten waardoor je toegang hebt tot de faciliteiten van alle drie. Het programma aan de drie universiteiten is nagenoeg identiek, met subtiele verschillen als het aankomt op onderzoekspecialisaties. Deelgebieden waar de Universiteit Twente zich op richt, zijn onder meer:

  • integratie van zonne-energie in producten;
  • thermische en chemische omzettingsprocessen voor biomassa;
  • computational fluid dynamics (stromingsleer) van windturbines;
  • waterstof als energiedrager;
  • water- en energiegerelateerde problemen;
  • smart grids;
  • implementatie van duurzame energietechnologie;
  • bedrijfsontwikkeling voor duurzame energie en biogebaseerde economieën.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Sustainable Energy Technology.

Engineering & technologie
Applied Mathematics

Als toegepast wiskundige speel je een cruciale rol in de wetenschappelijke wereld. Door wiskundige modellen pak je de essentie van een probleem en zie je verbanden tussen niet-gerelateerde fenomenen.

Applied Physics

Verdiep je in een van de oudste wetenschappen: natuurkunde. Doe fundamentele inzichten op in je eigen vakgebied, terwijl je jouw onderzoeksvaardigheden aanscherpt.

Biomedical Engineering

Biomedical Engineering is een ingenieursopleiding waarin je nieuwe technologie ontwerpt en ontwikkelt voor de gezondheidszorg. Denk aan revalidatierobots, kunstorganen, medische scans en protheses.

Business Information Technology

Na de masteropleiding Business Information Technology ben je een expert in het bedenken van IT-gerichte innovaties die de manier waarop bedrijven werken drastisch veranderen.

Chemical Engineering

Chemical Engineering richt zich op de vakgebieden chemie, materiaalkunde en procestechnologie. Chemisch ingenieurs hebben ook een gedegen kennis van stromingsleer en thermodynamica.

Civil Engineering and Management

Als je je graag wilt richten op de technische én niet-technische aspecten van civiele projecten en systemen, dan is Civil Engineering and Management de juiste masteropleiding voor jou.

Computer Science

ICT is overal in de moderne samenleving te vinden. De nieuwste hardware- en softwareontwikkelingen zijn cruciaal voor ICT, sociale media, veiligheid, zorg, energie, financiën en telecommunicatie.

Construction Management and Engineering

Complexe, innovatieve en multidisciplinaire projecten in een dynamische omgeving vragen om een nieuwe lichting ingenieurs die technische kennis combineren met managementvaardigheden.

Electrical Engineering

Deze masteropleiding daagt je uit om nieuwe methodes en technologieën te ontwikkelen voor high-tech elektronische systemen in nano, robotica, elektronica, telecommunicatie of biomedische systemen.

Embedded Systems

Deze masteropleiding richt zich op het design van embedded systemen: de hardware en software waaruit een apparaat, proces of systeem bestaat, zoals smartphones, pacemakers of navigatiesystemen.

Industrial Design Engineering

Nieuwe producten ontwerpen en verbeteren is een continu proces. Tijdens de masteropleiding IDE ontdek je alle facetten van de interactie tussen ontwerp en techniek.

Industrial Engineering and Management

Met deze 2-jarige Engelstalige master – met tracks in Financiën, Zorg en Productie – leer je processen ontwerpen, managen en optimaliseren binnen complexe, internationaal opererende organisaties.

Interaction Technology

Interaction Technology combineert de principes van elektrotechniek en informatica met de analyse van menselijk gedrag en storytelling.

Internet Science & Technology

In deze tweejarige, Engelstalige master leer je van ’s werelds beste experts om communicatienetwerken en interactieve intelligente systemen te bouwen, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren.

Mechanical Engineering

Werktuigbouwkunde richt zich op het ontwerp, analyse en onderhoud van machines, constructies, producten en productieprocessen. Mechanical Engineering laat je verdiepen in een van deze disciplines.

Nanotechnology

De masteropleiding Nanotechnology richt zich op het ontwerpen, maken en onderzoeken van functionele materialen, structuren, apparaten en systemen door materie rechtstreeks op nanoschaal te beheersen.

Philosophy of Science, Technology and Society

In de master Philosophy of Science, Technology and Society leer je hoe je de impact van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op de maatschappij kritisch kunt analyseren en beoordelen.

Systems and Control

Tijdens deze tweejarige masteropleiding leer je hoe je het gedrag kunt beheren van dynamische fenomenen en systemen die interacteren met hun omgeving.

Technical Medicine

In de opleiding Technical Medicine leer je om de zorg voor individuele patienten te verbeteren met behulp van zowel geneeskunde als technologie.

Chat offline (info)