HomeOnderwijsDoctoraat (PhD & EngD)

Promoveren aan de Universiteit Twente

Twente Graduate School (TGS) coördineert alle doctoraalprogramma's van de Universiteit Twente. Je kunt kiezen voor een carrière in het wetenschappelijk onderzoek, oftewel een PhD, of je gaat voor een meer praktische, designgerichte opleiding, een EngD.

Al onze programma’s richten zich op onderwerpen die nauw samenhangen met het werk van onze onderzoeksinstituten en worden onderwezen en begeleid door deskundige onderzoekers en ontwerpers. Lees meer over onze onderzoeksgerichte PhD programma’s of onze designgeoriënteerde EngD-programma's.

 • Wat is een PhD?

  Na het afronden van je master, kun je kiezen voor een carrière in de wetenschap. Dit houdt in dat je vier jaar lang diepgaand onderzoek doet in een specifiek onderzoeksgebied. Een integraal onderdeel daarvan bestaat uit het schrijven van je dissertatie, en ter afsluiting van je promotietraject zal je jouw onderzoek presenteren en verdedigen. Nadat je je promotietraject succesvol hebt afgerond, krijg je de titel van doctor (dr.) toegekend.

  In tegenstelling tot veel andere landen zijn de meeste promovendi betaalde medewerkers, al dan niet in directe dienst van de universiteit. Sommige promovendi komen naar Nederland met een internationale beurs. Als aanvulling op de reguliere PhD vacatures die op de vacaturesite van de UT staan, biedt Twente Graduate School meerdere geïntegreerde master en PhD programma’s aan.

 • Wat is een EngD?

  Een EngD programma is een post-Master ontwerpersopleiding aan de Universiteit Twente met een duur van 2 jaar. De EngD-opleidingen van de Universiteit Twente leiden in samenspraak met het bedrijfsleven mensen op die in staat zijn hoogwaardige, creatieve en vernieuwende ontwerpen te maken voor complexe ontwerpersvraagstukken met een multidisciplinair karakter. Dit betekent dat ontwerpers van deze opleidingen in staat zijn:

  • zelfstandig een ontwerp te maken voor multidisciplinaire vraagstukken;
  • zelfstandig en in samenwerking met collega’s een bijdrage te leveren aan een groter ontwerp;
  • snel te schakelen tussen verschillende detail niveaus;
  • richting te geven aan de totstandkoming van een ontwerp in teamverband.

  De Universiteit Twente biedt EngD programma’s aan op de volgende vakgebieden:

  Video's

  Voor organisaties

  Ben u op zoek naar een multidisciplinaire ontwerper of wilt u uw personeel een hoogwaardige ontwerpersopleiding aanbieden? Heeft u een technologisch ontwerpprobleem dat u opgelost wilt hebben of staat u voor een uitdagend vraagstuk?

  Voor studenten

  Heb jij je Masteropleiding (bijna) afgerond en ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil jij praktijkgericht verder studeren en daarbij ook nog eens betaald krijgen? Ben jij geïnteresseerd in praktisch ontwerpen en wil jij je carrière een vliegende start geven?

  Het programma in het kort

  Door middel van een onderwijsdeel op de universiteit (~60 EC) en een praktisch ontwerpdeel binnen een organisatie (~60 EC), combineert het programma academisch onderzoek in een industriële context met onderwijsmodules uit een breed scala aan onderwerpen:

  • De vakken in het onderwijsdeel hebben een verdiepend en verbredend karakter, waarbij er tevens ruime aandacht wordt besteed aan professionele vaardigheden zodat carrièremogelijkheden voor de trainee worden vergroot. Het verbredende en verdiepende gedeelte is een blok dat bestaat uit verplichte vakken en keuzevakken. Door ruime keuzemogelijkheden wordt er voor zowel de opdrachtgever als voor de trainee ruimte gecreëerd voor eigen invulling.
  • Het grootste gedeelte (≥60 EC) is het praktische gedeelte, waarbij de trainee werkt aan een uitdagende en innovatieve ontwerpopdracht binnen een organisatie. Deze opdracht is probleem-georiënteerd en betreft een oplossing voor een technologisch designprobleem. Daarbij zet de trainee verworven kennis en vaardigheden om in technologische innovaties voor industrie en samenleving. Bij de ontwerpopdracht krijgt de trainee begeleiding vanuit zowel de organisatie als vanuit de universiteit, waardoor wetenschappelijke kennis, praktische ervaring en projectmanagement expertise wordt gegarandeerd.
 • Verschillen PhD en EngD

  Ondanks dat zowel de EngD als de PhD postacademische titels zijn, zijn beide programma’s niet hetzelfde. Zo is de EngD meer praktisch georiënteerd en is het meer gefocust op de behoeften van de industrie (en minder op de wetenschap). De drie grootste verschillen tussen de EngD en PhD zijn:

  • Een EngD programma heeft een duur van 2 jaar, waar een PhD traject 4 jaar duurt;
  • Een EngD trainee is nauw verwant met het bedrijfsleven/industrie, een PhD met de Universiteit;
  • De focus bij de EngD ligt op (technologisch) ontwerpen, waar de focus van de PhD op wetenschap ligt.

  Ben jij een ambitieuze (bijna) afgestudeerde Masterstudent die is geïnteresseerd in praktisch ontwerpen voor de industrie? Dan is een EngD programma de perfecte mogelijkheid voor jou!

 • Informatie voor bedrijven

  De tijdelijke inzet van academisch talent creëert een enorme waarde voor een bedrijf of een non-profit organisatie. De promovendi en EngD-trainees van de Universiteit Twente brengen hun wetenschappelijke expertise naar de werkvloer. Benieuwd wat onze PhD's en EngD-trainees voor uw organisatie kunnen betekenen?

  PHD

  Een PhD-student (ook promovendus genoemd) doet vier jaar onderzoek naar een specifiek onderwerp, in het algemeen verbonden aan een UT-onderzoeksinstituut. Veel van de PhD’s van onze universiteit verrichten hun promotieonderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven. De promovendi houden zich bezig met verschillende onderzoeksgebieden, zoals advanced materials, advanced manufacturing and mechatronics, medical technology and devices, wireless and remote sensing en safety and security. De behoefte van uw bedrijf staat centraal bij het onderzoek. Waar zien we kansen om met de wetenschappelijke kennis en expertise van de UT waarde voor uw organisatie te creëren? 

  ENGD

  Ook een EngD kan voor uw bedrijf aantrekkelijk zijn: de Engineering Doctorate. Dit is een multidisciplinaire ontwerper die aan de universiteit twee jaar lang een postmasteropleiding volgt en als trainee werkt aan een concrete opdracht geformuleerd door een bedrijf. Het kan een interessante optie zijn als uw organisatie voor een uitdagend ontwerpvraagstuk staat of een technisch probleem opgelost wil hebben. De UT biedt programma's aan in vijf specialismen: Business & IT, Civiele Techniek, Energie & Procestechnologie, Maintenance en Robotica.

  Voor meer informatie, zie onze EngD Business pagina's of neem contact op met Mariska de Roo:

  M. de Roo (Mariska)
  Business Relations Manager EngD & Life Long Learning
  Benieuwd naar alle zakelijke kansen die de Universiteit Twente te bieden heeft?

  Kijk dan op onze Business & Innovatie pagina voor meer informatie

Meer informatie

Onze Engelstalige Twente Graduate School website biedt meer informatie over alles wat je moet weten als je wilt promoveren aan de UT en geïnteresseerd bent in een TGS-programma.