Master Biomedical Engineering

Master kiezen maar de Online Open Dag gemist?

De tweejarige master Biomedical Engineering wordt in het Engels gegeven en start in september.

Wij bieden ook de Bacheloropleiding Biomedische Technologie aan.

Op onze Engelse website lees je meer over de opbouw van de opleiding en de toelatingseisen. Bovendien vind je op de website informatie over beroepsperspectieven en ervaringsverhalen van onze studenten.   

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master’s degree in Biomedical Engineering
Graad: MSc
CROHO-code
66226
Faculteit
Technische Natuurwetenschappen
Duur
2 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Instroommoment
1 februari 2022
1 september 2022
1 februari 2023
1 september 2023
1 februari 2024
1 september 2024
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

Masteropleiding Biomedical Engineering 

Biomedische Technologie is een technische discipline die technologie, biologie en geneeskunde verbindt. Het accent ligt op onderzoek en productontwikkeling voor gezondheidszorg en klinische praktijk. De opleiding Biomedical Engineering richt zich op technologische innovatie binnen de gezondheidszorg en de klinische praktijk. De Twentse opleiding is Engelstalig en combineert biologie en geneeskunde met de technische disciplines chemische technologie, technische natuurkunde, werktuigbouwkunde of elektrotechniek. 

Focus en vakgebieden

Het biomedische vakgebied strekt zich uit van tissue engineering tot driedimensionale beeldvorming van organen, en van revalidatiehulpmiddelen tot het ontwikkelen van geavanceerde zorgsystemen bij mensen thuis. Verbindende factor is dat al het onderzoek zich richt op technologie die mensen met gezondheidsproblemen helpt bij het verbeteren van hun leefsituatie.

Een biomedisch technoloog is geen behandelend arts en heeft in de regel geen direct patientencontact.

Verloop van de opleiding

Een student kiest aan het begin van de masteropleiding een vakgebied en een bijbehorende onderzoeksgroep. Deze keuze bepaalt de verplichte- en keuzevakken van de opleiding.Voorafgaand aan de studie legt de student het volledige vakkenpakket voor aan de afstudeercommissie. Door deze insteek volgt elke BME-student een op maat gesneden masteropleiding.

Afstudeerrichting / specialisatie

De opleiding heeft verschillende specialisaties.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies