Overzicht masteropleidingen

biomedical engineering

De tweejarige masteropleiding Biomedical Engineering wordt in het Engels gegeven. De opleiding start in september. Op onze Engelse website lees je meer over de opbouw van de opleiding en de toelatingseisen. Bovendien vind je op de website informatie over beroepsperspectieven en ervaringsverhalen van onze studenten. Wij bieden ook de Bacheloropleiding Biomedische Technologie aan.
» Ga door naar de Engelstalige website van Biomedical Engineering

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master’s degree in Biomedical Engineering
Graad: MSc
Duur
2 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

Biomedical Engineering in het kort

Biomedische Technologie is een technische discipline die technologie, biologie en geneeskunde verbindt. Het accent ligt op onderzoek en productontwikkeling voor gezondheidszorg en klinische praktijk.

De masteropleiding

De opleiding Biomedical Engineering richt zich op technologische innovatie binnen de gezondheidszorg en de klinische praktijk. De Twentse opleiding is Engelstalig en combineert biologie en geneeskunde met de technische disciplines chemische technologie, technische natuurkunde, werktuigbouwkunde of elektrotechniek. 

Focus en vakgebieden

Het biomedische vakgebied strekt zich uit van tissue engineering tot driedimensionale beeldvorming van organen, en van revalidatiehulpmiddelen tot het ontwikkelen van geavanceerde zorgsystemen bij mensen thuis. Verbindende factor is dat al het onderzoek zich richt op technologie die mensen met gezondheidsproblemen helpt bij het verbeteren van hun leefsituatie.

Een biomedisch technoloog is geen behandelend arts en heeft in de regel geen direct patientencontact.

Verloop van de opleiding

Een student kiest aan het begin van de masteropleiding een vakgebied en een bijbehorende onderzoeksgroep. Deze keuze bepaalt de verplichte- en keuzevakken van de opleiding.Voorafgaand aan de studie legt de student het volledige vakkenpakket voor aan de afstudeercommissie. Door deze insteek volgt elke BME-student een op maat gesneden masteropleiding.

specialisaties

Chat offline (info)