Zie Onze masteropleidingen

Master Biomedical Engineering

De tweejarige master Biomedical Engineering wordt in het Engels gegeven en start in september.

Wij bieden ook de Bacheloropleiding Biomedische Technologie aan.

Op onze Engelse website lees je meer over de opbouw van de opleiding en de toelatingseisen. Bovendien vind je op de website informatie over beroepsperspectieven en ervaringsverhalen van onze studenten.   

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master’s degree in Biomedical Engineering
Graad: MSc
Duur
2 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Instroommoment
1 september 2019
1 februari 2020
1 september 2020
1 februari 2021
1 september 2021
1 februari 2022
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

Masteropleiding Biomedical Engineering 

Biomedische Technologie is een technische discipline die technologie, biologie en geneeskunde verbindt. Het accent ligt op onderzoek en productontwikkeling voor gezondheidszorg en klinische praktijk. De opleiding Biomedical Engineering richt zich op technologische innovatie binnen de gezondheidszorg en de klinische praktijk. De Twentse opleiding is Engelstalig en combineert biologie en geneeskunde met de technische disciplines chemische technologie, technische natuurkunde, werktuigbouwkunde of elektrotechniek. 

Focus en vakgebieden

Het biomedische vakgebied strekt zich uit van tissue engineering tot driedimensionale beeldvorming van organen, en van revalidatiehulpmiddelen tot het ontwikkelen van geavanceerde zorgsystemen bij mensen thuis. Verbindende factor is dat al het onderzoek zich richt op technologie die mensen met gezondheidsproblemen helpt bij het verbeteren van hun leefsituatie.

Een biomedisch technoloog is geen behandelend arts en heeft in de regel geen direct patientencontact.

Verloop van de opleiding

Een student kiest aan het begin van de masteropleiding een vakgebied en een bijbehorende onderzoeksgroep. Deze keuze bepaalt de verplichte- en keuzevakken van de opleiding.Voorafgaand aan de studie legt de student het volledige vakkenpakket voor aan de afstudeercommissie. Door deze insteek volgt elke BME-student een op maat gesneden masteropleiding.

Afstudeerrichting / specialisatie

De opleiding heeft verschillende specialisaties

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Biomedical Engineering.

Engineering & technologie
Applied Mathematics

Als toegepast wiskundige speel je een cruciale rol in de wetenschappelijke wereld. Door wiskundige modellen pak je de essentie van een probleem en zie je verbanden tussen niet-gerelateerde fenomenen.

Applied Physics

Verdiep je in een van de oudste wetenschappen: natuurkunde. Doe fundamentele inzichten op in je eigen vakgebied, terwijl je jouw onderzoeksvaardigheden aanscherpt.

Business Information Technology

Na de masteropleiding Business Information Technology ben je een expert in het bedenken van IT-gerichte innovaties die de manier waarop bedrijven werken drastisch veranderen.

Chemical Engineering

Chemical Engineering richt zich op de vakgebieden chemie, materiaalkunde en procestechnologie. Chemisch ingenieurs hebben ook een gedegen kennis van stromingsleer en thermodynamica.

Civil Engineering and Management

Als je je graag wilt richten op de technische én niet-technische aspecten van civiele projecten en systemen, dan is Civil Engineering and Management de juiste masteropleiding voor jou.

Computer Science

ICT is overal in de moderne samenleving te vinden. De nieuwste hardware- en softwareontwikkelingen zijn cruciaal voor ICT, sociale media, veiligheid, zorg, energie, financiën en telecommunicatie.

Construction Management and Engineering

Complexe, innovatieve en multidisciplinaire projecten in een dynamische omgeving vragen om een nieuwe lichting ingenieurs die technische kennis combineren met managementvaardigheden.

Electrical Engineering

Deze masteropleiding daagt je uit om nieuwe methodes en technologieën te ontwikkelen voor high-tech elektronische systemen in nano, robotica, elektronica, telecommunicatie of biomedische systemen.

Embedded Systems

Deze masteropleiding richt zich op het design van embedded systemen: de hardware en software waaruit een apparaat, proces of systeem bestaat, zoals smartphones, pacemakers of navigatiesystemen.

Industrial Design Engineering

Nieuwe producten ontwerpen en verbeteren is een continu proces. Tijdens de masteropleiding IDE ontdek je alle facetten van de interactie tussen ontwerp en techniek.

Industrial Engineering and Management

Met deze 2-jarige Engelstalige master – met tracks in Financiën, Zorg en Productie – leer je processen ontwerpen, managen en optimaliseren binnen complexe, internationaal opererende organisaties.

Interaction Technology

Interaction Technology combineert de principes van elektrotechniek en informatica met de analyse van menselijk gedrag en storytelling.

Internet Science & Technology

In deze tweejarige, Engelstalige master leer je van ’s werelds beste experts om communicatienetwerken en interactieve intelligente systemen te bouwen, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren.

Mechanical Engineering

Werktuigbouwkunde richt zich op het ontwerp, analyse en onderhoud van machines, constructies, producten en productieprocessen. Mechanical Engineering laat je verdiepen in een van deze disciplines.

Nanotechnology

De masteropleiding Nanotechnology richt zich op het ontwerpen, maken en onderzoeken van functionele materialen, structuren, apparaten en systemen door materie rechtstreeks op nanoschaal te beheersen.

Philosophy of Science, Technology and Society

In de master Philosophy of Science, Technology and Society leer je hoe je de impact van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op de maatschappij kritisch kunt analyseren en beoordelen.

Sustainable Energy Technology

De masteropleiding Sustainable Energy Technology leidt een nieuwe generatie ingenieurs en onderzoekers op die voorop gaan in de energierevolutie.

Systems and Control

Tijdens deze tweejarige masteropleiding leer je hoe je het gedrag kunt beheren van dynamische fenomenen en systemen die interacteren met hun omgeving.

Technical Medicine

In de opleiding Technical Medicine leer je om de zorg voor individuele patienten te verbeteren met behulp van zowel geneeskunde als technologie.

Chat offline (info)