Chemical & Process Engineering

Hulp nodig bij het kiezen van je studie?

Deze specialisatie helpt je een deskundige procestechnoloog te worden die grondstoffen weet om te zetten in producten die positief bijdragen aan onze samenleving.

De procestechnologie speelt een essentiële rol in allerlei industrieën wereldwijd. Maar hoe verbeter je de huidige chemische processen, en vooral: hoe zorg je dat ze duurzamer worden? De specialisatie Chemical & Process Engineering helpt je een deskundige procestechnoloog te worden die grondstoffen weet om te zetten in producten die positief bijdragen aan onze samenleving.

Je doet kennis op op het gebied van onder meer thermodynamica, katalyses, scheidings- en reactortechniek en processimulatie, om zo uiteindelijk chemische processen te kunnen begrijpen, ontwikkelen en te verbeteren. Je leert binnen allerlei diverse onderzoeksthema’s bij te dragen aan de verbetering en verduurzaming van chemische processen, van bioraffinage of afvalverwerking tot het afvangen en hergebruiken van CO2.

De procesindustrie is enorm in ontwikkeling, vooral vanwege de onmiskenbare noodzaak om de industrie te verduurzamen. Het is dus een perfecte tijd voor een carrière in de procestechnologie! Na het volgen van deze specialisatie kun je aan de slag als procestechnoloog, procesontwikkelaar of als onderzoeker, om een paar voorbeelden te noemen.

BELANGRIJKE ONDERZOEKSGEBIEDEN

Bij scheidingstechnologie kun je diverse processen onderzoeken die gebruikmaken van vaste of vloeibare scheidingsmiddelen, zoals membraantechnologie, adsorptieve scheiding van gas- en vloeistofmengsels, extractie, membranen voor selectieve gasscheiding, filtratieprocessen op sub-micronniveau, en affiniteitsscheiding voor selectief proteïneherstel en effectief zuurstoftransport. Andere onderzoeksonderwerpen zijn onder meer katalytische processen en katalytische materialen, de omzetting van biomassa en procesmodellering. 

DE OPLEIDING VOOR JOU?

Deze specialisatie is bedoeld voor studenten die hun kennis van procestechnologie willen verdiepen.

Deze specialisatie is engelstalig. Wil je meer weten?
Bezoek de engelstalige website
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies