Toelating & Inschrijving

Toelating met hbo-propedeuse

Met een HBO-propedeuse kun je niet meer rechtstreeks worden toegelaten tot een opleiding aan de Universiteit Twente. Waarvoor je wordt toegelaten, is sterk afhankelijk van je vooropleiding en de opleiding die je wilt gaan volgen. 

Voorkennis

Studenten met een HBO-propedeuse diploma, moeten getoetst worden op hun voorkennis op het gebied van wis- en natuurkunde, afhankelijk van de gekozen wo-bachelor. Toetsing vindt plaats op het kennisniveau van wis- en natuurkunde van het VWO-eindexamen. Of je kunt worden toegelaten, wordt bepaald door het Admission Office. Je moet je hiervoor aanmelden voor de opleiding van je keuze via Studielink, vervolgens ontvang je informatie over hoe je je documenten kunt aanleveren bij het Admission Office en op basis daarvan zullen zij je toelaatbaarheid bepalen en je hierover informeren via email.

Chat offline (info)