Overzicht Bacheloropleidingen

Applied Mathematics / Technische Wiskunde

Overal waar wordt gerekend en gemodelleerd, speelt wiskunde een doorslaggevende rol − al dan niet op de achtergrond. De bacheloropleiding Applied Mathematics (voorheen: Technische Wiskunde) draait om de toepassing van wiskunde in de praktijk. Als afgestudeerd technisch wiskundige heb je dan ook talrijke carrièrekansen in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de wetenschap. De aansluitende masteropleiding (MSc.) is Applied Mathematics. Lees meer over Applied Mathematics en de studenten.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Bachelor’s degree in Technische Wiskunde
Graad: BSc
Duur
3 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Instroommoment
1 september 2018
1 september 2019
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
The Netherlands
Matching
Op verzoek van student
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

Wat is APPLIED MATHEMATICS?

APPLIED MATHEMATICS, ONEINDIG TOEPASBAAR

Wiskunde speelt een essentiële rol in veel onderdelen van de samenleving. Vroeger werd wiskunde voornamelijk toegepast om technische en natuurkundige problemen op te lossen, maar tegenwoordig doen we er veel meer mee. Zo wordt wiskunde gebruikt om maatschappelijke vraagstukken zoals in de zorglogistiek te beantwoorden. Het leuke is dat er geen eind komt aan de toepassingsmogelijkheden van wiskunde.


Wiskundige toepassingen binnen de samenleving vallen wellicht voor velen niet zo op, maar toch zijn ze er in overvloed! Deze opleiding laat je met veel van deze toepassingen worstelen.Student Pascal

ONTDEK NIEUWE INZICHTEN EN OPLOSSINGEN VOOR EEN BETERE WERELD

Als je Applied Mathematics studeert, ontdek je dat je wiskunde goed kunt gebruiken om technische of maatschappelijke problemen op te lossen. Er zijn talloze situaties waarin wiskunde nodig is, bijvoorbeeld om weersvoorspellingen te doen, verkeersstromen door steden of door de lucht te leiden en dienstregelingen te maken voor het openbaar vervoer. Technici, medici en bestuurders raadplegen wiskundigen om hun problemen te vangen in een wiskundig model. Met oplossingsmethoden uit de wiskunde kunnen wiskundigen nieuwe en betere inzichten en werkbare oplossingen voor praktische problemen aanreiken. Wiskunde bestrijkt een breed terrein, dat nog steeds in ontwikkeling is. Zo zijn er steeds nieuwe vragen op het gebied van milieu, automatisering en de medische wereld.

WISKUNDIGE MODELLEN VOOR PRAKTIJKPROBLEMEN

In de bacheloropleiding Applied Mathematics leer je hoe je gebruikmaakt van wiskundige instrumenten in de techniek, de medische wereld, het bank- en verzekeringswezen, het milieu en het verkeer. Door praktijkproblemen te vereenvoudigen en er een wiskundig model voor te ontwerpen, krijg je een formulering die wiskundig hanteerbaar is. Op basis van het model maak je berekeningen, boots je situaties na en vergelijk je de uitkomsten met de werkelijkheid. De computer is daarbij natuurlijk onmisbaar. Omdat je als wiskundig bachelorstudent veel over de grenzen van je eigen vakgebied kijkt, krijg je ook inzicht in gebieden waarin de wiskunde wordt toegepast. Studierichtingen als Technische Bedrijfskunde, Technische Natuurkunde en Technical Computer Science vormen daarom een belangrijk deel van je opleiding.

APPLIED MATHEMATICS in Twente 

FOCUS OP DE TOEPASSINGEN VAN WISKUNDE

In vergelijking met bacheloropleidingen aan andere universiteiten ligt het accent bij de Universiteit Twente veel meer op de toepassingen. Je leert bij de opleiding Applied Mathematics hoe je op systematische wijze goede en werkbare oplossingen ontwikkelt voor technologische en maatschappelijke problemen. Je krijgt een grondige theoretische basis, maar je moet ook diepgaande kennis hebben op andere terreinen om wiskunde in de praktijk te kunnen toepassen. Anders dan bij de 'zuivere' wiskunde aan een niet-technische universiteit, is deze opleiding gericht op geavanceerde toepassingen. Daardoor kun je later goed samenwerken met wetenschappers van andere disciplines.

SAMENWERKEN HEEFT DE TOEKOMST

De studie Applied Mathematics aan de Universiteit Twente bereidt je optimaal voor op de internationale omgeving waarin je later zult werken. De opleiding is opgezet volgens het internationaal gangbare bachelor-mastersysteem. Uniek aan Twente is ons praktijkgerichte onderwijsmodel. In modules van tien weken staan al je colleges, practica en projecten in het teken van één thema en maak je je in projectgroepen alle kennis eigen die je nodig hebt om de probleemstelling rondom het thema op te lossen.

SLIMME STUDIEOPBOUW VIA DE MODELLEERLIJN

Een ander belangrijk kenmerk van de opleiding Applied Mathematics aan de Universiteit Twente is de zogenoemde modelleerlijn. Deze lijn benadrukt het toegepaste karakter en vormt een belangrijke karakteristiek van de opleiding. Elk studiejaar zijn de problemen die je aanpakt realistischer en complexer dan in het voorgaande jaar. Het hoogtepunt is daarbij de bacheloropdracht in het laatste jaar van je bacheloropleiding.

DUBBELSTUDIE

Ben je op zoek naar een extra uitdaging of weet je nog niet zeker welke opleiding je wilt volgen? Dan kun je twee opleidingen samen volgen. Aan de Universiteit Twente kun je kiezen voor een dubbelstudie van Applied Mathematics en Technische Natuurkunde, of Applied Mathematics en Technische Informatica. 

WORD JIJ EEN INSPIRERENDE WISKUNDELERAAR?

Wil jij jongeren enthousiast maken voor wiskunde? Dan biedt de opleiding Applied Mathematics jou uitstekende mogelijkheden om leraar Wiskunde te worden. Je volgt dan de educatieve variant van de bachelor Applied Mathematics. Daarmee verwerf je niet alleen een goede vakinhoudelijke kennis, maar ook didactische vaardigheden. Met je bachelordiploma in de educatieve variant ben je bevoegd om wiskundeles te geven op middelbare scholen. Het gaat om een tweedegraads-lesbevoegdheid. Wil je ook lesgeven aan leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo? Dan heb je een eerstegraads-lesbevoegdheid nodig. Je kunt hiervoor de masteropleiding Science Education and Communication aan de Universiteit Twente volgen, maar als je de educutieve variant van de bachelor gevolgd hebt dan kun je de eerstegraads bevoegdheid ook via de master Applied Mathematics behalen.

KLEINSCHALIGE OPLEIDING

In vergelijking met andere opleidingen is de opleiding Applied Mathematics in Twente niet zo groot. Jaarlijks starten we met zo’n veertig nieuwe studenten. Dat komt de persoonlijke sfeer binnen onze opleiding natuurlijk ten goede. Niemand is hier een nummer en we kennen elkaar eigenlijk allemaal.

Meer informatie 

In de moderne samenleving word je vaak ongemerkt omringd door zaken die niet zouden kunnen bestaan zonder wiskunde. Denk alleen maar aan mobiele communicatie, GPS, elektronica in auto’s en beveiliging van dataverkeer. Ook bij duurzaamheid en in de gezondheidzorg speelt wiskunde een belangrijke rol.

Als wiskundig ingenieur modelleer en analyseer je problemen uit bijvoorbeeld de technische, natuurkundige, biologische of economische hoek. Door je abstractievermogen zie je de gemeenschappelijke noemer van ogenschijnlijk totaal verschillende problemen en kun je belangrijke bijdragen leveren aan een groot aantal verschillende vakgebieden. Wiskundig ingenieurs vind je dan ook op onderzoeksafdelingen van technologische bedrijven, bij de overheid, bij banken en verzekeraars, maar natuurlijk ook in het onderwijs.

Steeds weer duiken wiskundige probleemgebieden op die voorheen nog niet eerder met een wiskundige blik zijn bekeken. Denk maar aan nieuwe vragen op het gebied van milieu, automatisering en gezondheidszorg. Daarvoor moeten dan wel nieuwe theorieën worden ontwikkeld. Dus ben je meer theoretisch ingesteld? Ook dan is de studie Applied Mathematics aan de Universiteit Twente heel geschikt voor jou.

Ben jij de toekomstige wereldverbeteraar of wetenschappelijke onderzoeker die de wiskunde gebruikt om praktische problemen op te lossen? Dan is Applied Mathematics studeren zeker interessant voor jou. Bekijk de ervaringen van de studenten en het studieprogramma per jaar eens. En kom dan ook nog een dagje meelopen. Zo kun je zien of je je thuis voelt tussen de aanwezige wiskundestudenten en of Applied Mathematics aan de Universiteit Twente de ideale studie is voor jou.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Applied Mathematics

Engineering & technologie
Advanced Technology

Advanced Technology is een unieke, brede, Engelstalige opleiding. Je combineert de nieuwste technische kennis met een scherp gevoel voor wat onze samenleving nodig heeft.

Biomedische Technologie

Biomedische Technologie is een ingenieursopleiding waarin je nieuwe technologie ontwerpt en ontwikkelt voor de gezondheidszorg. Denk aan revalidatierobots, kunstorganen, medische scans en protheses.

Chemical Engineering

Nieuwe materialen en processen ontwikkelen en verbeteren: daar draait het om bij de bacheloropleiding Chemical Engineering (Scheikundige Technologie) aan de Universiteit Twente.

Civil Engineering

Civiel technici ontwerpen, construeren en beheren infrastructuur en grote bouwwerken. Bij Civiele Techniek aan de Universiteit Twente wordt techniek gecombineerd met de organisatie daaromheen.

Creative Technology

Hoe kun jij de modernste technologie inzetten voor interactie met gebruikers? Deze Engelstalige opleiding daagt je uit om met nieuwe technologie innovatieve toepassingen te ontwikkelen.

Electrical Engineering

De Engelstalige opleiding is gericht op het ontwikkelen en verbeteren van elektronische systemen. Je werkt met hightech systemen, zoals een chirurgische robotarm, satelliet of car-to-car communicatie.

Industrial Design

De bacheloropleiding Industrial Design combineert techniek en creativiteit om consumentenproducten te ontwerpen die praktisch zijn in het gebruik, goed zijn vormgegeven en passen bij de doelgroep.

Industrial Engineering and Management

Als technisch bedrijfskundige gebruik je modellen en technieken om systematisch de sterke en zwakke plekken van een bedrijf te analyseren en voer je verbeterslagen uit.

Mechanical Engineering

Mechanical Engineering is iets voor jou als je op zoek bent naar een brede technische studie. Een mechanical engineer ontwerpt, verbetert en onderhoudt machines, constructies of processen.

Technical Computer Science

Technical Computer Science gaat over het uitwisselen, verwerken en opslaan van informatie, en ligt ten grondslag aan systemen die we dagelijks gebruiken, zoals internet, zoekmachines en social media.

Technische Geneeskunde

Bij Technische Geneeskunde (Klinische Technologie) leiden we mensen op om technologie in te zetten voor de behandeling en diagnose van individuele patienten en om patiëntveiligheid voorop te stellen.

Technische Natuurkunde

Natuurkundige verschijnselen begrijpen door de wetmatigheden erachter te ontdekken en deze toe te passen in de praktijk: daar gaat het om bij de bacheloropleiding Technische Natuurkunde.

University College Twente (ATLAS)

Dit is een unieke, multidisciplinaire, Engelstalige opleiding voor topstudenten waarbij sociale en technische perspectieven worden geïntegreerd tot een nieuwe kijk op technologie.

Chat offline (info)