HomeOnderwijsBachelorAanmelden & toelatingseisen

Toelating en deadlines

Direct starten met je aanmelding

Met welke diploma's kun je naar de universiteit? En wanneer moet je inschrijving binnen zijn?

Voor toelating tot een universitaire bacheloropleiding heb je een vwo-diploma nodig. En een bepaald profiel soms aangevuld met vakken als wiskunde B, natuurkunde, scheikunde of biologie. Heb je andere vooropleiding? Bekijk hieronder welke toelatingseisen er gelden.

Mijn vooropleiding

 • Vwo-diploma

  Je kiest een profiel in 3-vwo. Je profielkeuze heeft invloed op de richting van je opleiding na het vwo. Zo word je bij bepaalde studies alleen met een specifiek profiel toegelaten. In het overzicht hieronder vind je welke bacheloropleidingen je kunt volgen met het profiel Natuur en Techniek, het profiel Natuur en Gezondheid, het profiel Economie en Maatschappij of het profiel Cultuur en Maatschappij.

  • University College Twente (ATLAS)

   Je wordt toegelaten tot de Engelstalige bacheloropleiding ATLAS met een vwo-diploma en het profiel:

   • Natuur & Techniek
   • Natuur & Gezondheid, aangevuld met wiskunde B en natuurkunde
   • Economie & Maatschappij, aangevuld met wiskunde B en natuurkunde
   • Cultuur & Maatschappij, aangevuld met wiskunde B en natuurkunde
  • Advanced Technology

   Je wordt toegelaten tot de Engelstalige bacheloropleiding Advanced Technology met een vwo-diploma en het profiel:

   • Natuur & Techniek
   • Natuur & Gezondheid, aangevuld met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde
   • Ander profiel, inclusief de profielvakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde
  • Applied Mathematics

   Je wordt toegelaten tot de Engelstalige bacheloropleiding Technsiche Wiskunde met een vwo-diploma en het profiel:

   • Natuur & Techniek 
   • Ander profiel, inclusief het profielvak wiskunde B
  • Biomedische Technologie

   Je wordt toegelaten tot de Nederlandstalige bacheloropleiding Biomedische Technologie met een vwo-diploma en het profiel:

   • Natuur & Techniek
   • Natuur & Gezondheid, aangevuld met wiskunde B en natuurkunde 
   • Ander profiel, inclusief de profielvakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde
  • Business Information Technology

   Je wordt toegelaten tot de Engelstalige bacheloropleiding Business & IT met een vwo-diploma en het profiel:

   • Natuur & Techniek
   • Ander profiel, inclusief het profielvak wiskunde B
  • Chemical Science & Engineering

   Je wordt toegelaten tot de Engelstalige bacheloropleiding Chemical Science & Engineering met een vwo-diploma en het profiel:

   • Natuur & Techniek
   • Natuur & Gezondheid, aangevuld met wiskunde B en natuurkunde 
   • Ander profiel, inclusief de profielvakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde
  • Civil Engineering

   Je wordt toegelaten tot de Engelstalige bacheloropleiding Civil Engineering met een vwo-diploma en het profiel:

   • Natuur & Techniek
   • Natuur & Gezondheid, aangevuld met wiskunde B en natuurkunde 
   • Ander profiel, inclusief de profielvakken wiskunde B en natuurkunde
  • Communication Science

   Met alle profielen van het vwo kun je je inschrijven voor de Engelstalige bacheloropleiding Communication Science

  • Creative Technology

   Met een Nederlands vwo-diploma word je toegelaten tot de Engelstalige bacheloropleiding Creative Technology. Je hebt geen specifiek profiel nodig. 

  • Electrical Engineering

   Je wordt toegelaten tot de Engelstalige bacheloropleiding Electrical Engineering met een vwo-diploma en het profiel:

   • Natuur & Techniek 
   • Ander profiel, inclusief de profielvakken wiskunde B en natuurkunde
   • Wiskunde D wordt geadviseerd
  • Gezondheidswetenschappen

   Je wordt toegelaten tot de Nederlandstalige bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen met een vwo-diploma met ieder profiel. Wel bezit je waardevolle kennis als je de volgende vakken hebt gevolgd:

   • Wiskunde
   • Biologie
   • Economie
   • Scheikunde
   • Engels

   Zonder één of meer van deze vakken is de opleiding prima te volgen. Je moet dan waarschijnlijk wel wat harder werken op deze gebieden dan je medestudenten die wel de betreffende vakken hebben gevolgd.

  • Industrial Design Engineering

   Je wordt toegelaten tot de Engelstalige bacheloropleiding Industrial Design Engineering met een vwo-diploma en het profiel:

   • Natuur & Techniek
   • Natuur & Gezondheid, aangevuld met wiskunde B en natuurkunde 
   • Ander profiel, aangevuld met wiskunde B en natuurkunde
  • Industrial Engineering & Management

   Je hebt direct toegang tot de Engelstalige bacheloropleiding Industral Engineering & Management als je je vwo hebt afgerond met het profiel Natuur & Techniek.

   Als je een ander profiel hebt gedaan, dien je dit aangevuld te hebben met Wiskunde B

  • International Business Administration

   Je wordt toegelaten tot de Engelstalige bacheloropleiding International Business Administration met een vwo-diploma en het profiel:

   • Natuur & Techniek
   • Natuur & Gezondheid
   • Economie & Maatschappij
   • Cultuur & Maatschappij, aangevuld met wiskunde A of B
  • Management, Society & Technology

   Met een Nederlands vwo-diploma word je toegelaten tot de Engelstalige bacheloropleiding Management, Society & Technology. Je hebt geen specifiek profiel nodig. 

  • Mechanical Engineering

   Je wordt toegelaten tot de Engelstalige bacheloropleiding Mechanical Engineering met een vwo-diploma en het profiel:

   • Natuur & Techniek
   • Natuur & Gezondheid, aangevuld met wiskunde B en natuurkunde 
   • Ander profiel, inclusief de profielvakken wiskunde B en natuurkunde
  • Psychology

   Met alle profielen van het vwo kun je je inschrijven voor de Engelstalige bacheloropleiding Psychology

  • Technical Computer Science

   Je wordt toegelaten tot de Engelstalige bacheloropleiding Technical Computer Science met een vwo-diploma en het profiel:

   • Natuur & Techniek
   • Ander profiel, inclusief het profielvak wiskunde B
  • Technische Geneeskunde

   Je wordt toegelaten tot de Nederlanstalige bacheloropleiding Technische Geneeskunde (Klinische Technologie) met een vwo-diploma en het profiel:

   • Natuur & Techniek, aangevuld met Biologie en/of
   • Natuur & Gezondheid, aangevuld met Natuurkunde en Wiskunde B 

   Voldoe je niet aan deze toelatingseisen? Kijk dan of er alternatieve mogelijkheden voor jou zijn.

  • Technische Natuurkunde

   Je wordt toegelaten tot de Nederlandstalige bacheloropleiding Technische Natuurkunde met een vwo-diploma en het profiel:

   • Natuur & Techniek
   • Natuur & Gezondheid, aangevuld met wiskunde B en natuurkunde 
   • Ander profiel, inclusief de profielvakken wiskunde B, natuurkunde

   Wiskunde D wordt bovendien geadviseerd, maar is geen verplichting.

  Havo-diploma?

  Je wordt niet automatisch toegelaten met een havo-diploma aangevuld met vwo-vakken. We adviseren je om je aan te melden via Studielink. Vervolgens informeren we je via e-mail over jouw eventuele toelating.

  De toelatingseisen voor toelating met een vwo-diploma zijn vastgelegd in de ‘Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs’, hoofdstuk 2, art 2.1 lid 1. Hierin wordt verwezen naar bijlage A

 • Hbo-propedeuse

  Met een hbo-propedeuse ben je niet automatisch toelaatbaar tot een bacheloropleiding aan de Universiteit Twente. Jouw toelaatbaarheid is afhankelijk van je vooropleiding(en) en de bachelor die je wilt volgen. Meld je zo snel mogelijk aan voor de opleiding van jouw keuze. Je kunt je altijd aanmelden, ook al moet je nog slagen voor je hbo-propedeuse.

  Upload in je aanmelding de documenten die gevraagd worden met onder andere het vakkenoverzicht van je eerste jaar en je meest recente cijferlijst tot dat moment. Na beoordeling van jouw aanmelding, informeren we je via e-mail over je toelaatbaarheid en of je eventueel aanvullende toetsen moet maken.

 • Andere diploma's

  Heb je een andere nationaliteit of vooropleiding? Kijk op onze internationale website voor toelating op basis van een internationaal diploma. Wanneer je diploma er niet tussenstaat of wanneer je niet aan de voorwaarden kunt voldoen, is toelating mogelijk via een toelatingsonderzoek. Of je hiervoor in aanmerking komt, bepalen we na het beeordelen van je aanmelding. Meld je daarom eerst aan via Studielink voor de bachelor van jouw keuze.

 • Voldoe je niet aan alle eisen?

  Je kunt je deficiëntie in de desbetreffende vakken wegwerken door een toets af te leggen en deze met een voldoende te behalen via de instellingen CCVX, James Boswell of Officieel Staatsexamen. Let op, de examendatum moet liggen voor 1 september van het betreffende academische jaar. Een toelatingsonderzoek zou ook een optie voor je zijn.

Aanmelden bacheloropleiding

Aanmelden kan een tijdrovend klusje zijn. Neem er de tijd voor! Zorg dat je vwo-vakken zijn ingevuld in je Studielink account. Waarom? De Universiteit Twente controleert of je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen. Wanneer je één of meer van de vereiste vakken op vwo-niveau mist, dan spreken we van deficiënties. Bijvoorbeeld als je wiskunde A hebt gevolgd en wiskunde B is een wettelijke toelatingseis. Deficiënties kun je wegwerken door het behalen van certificaten. Mocht dit voor jou gelden, dan zullen we je, na controle van jouw inschrijving, informeren via e-mail. 

Aanmelddeadlines

Vanaf en tot wanneer kun je je aanmelden? Studenten met een Nederlandse nationaliteit kunnen zich vanaf 1 oktober tot 1 augustus aanmelden. 

Uitzonderingen

Onderstaande bacheloropleidingen hebben afwijkende deadlines vanwege decentrale selectie, verplichte matching of selectieactiviteiten. Onderstaande deadlines gelden voor studenten met een Nederlandse natinaliteit, kijk naar onze internationale deadlines.

 • Advanced Technology

  De bacheloropleiding Advanced Technolgy kent een afwijkende deadline vanwege verplichte deelname aan matchingactiviteit.


  September intake

  Aanmelden kan vanaf

  1 oktober

  Complete aanmelding moet afgerond zijn voor

  1 juli

  Accepteren Offer of Admission (niet voor vwo'ers)


  25 augustus

  Versturen gewaarmerkte documenten voor *

  1 september

  * In de meeste gevallen zal het vwo-diploma en/of hbo-propedeuse certificaat door DUO geverifieerd worden waardoor de Universiteit Twente inzicht heeft in je diploma, je vakken en de behaalde resultaten. Mocht DUO niet centraal kunnen verifiëren dan zal je gevraagd worden gewaarmerkte kopieën aan te leveren.  

 • Mechanical Engineering

  De bacheloropleiding Mechanical Engineering kent een afwijkende deadline vanwege verplichte matchingsactiviteiten. Deze deadlines gelden voor beide locaties waar het programma wordt aangeboden; Amsterdam en Enschede.


  September intake

  Aanmelden kan vanaf

  1 oktober

  Complete aanmelding moet afgerond zijn voor

  1 mei

  Accepteren Offer of Admission (niet voor vwo'ers)

  1 juni

  Versturen gewaarmerkte documenten voor *

  1 september

  * In de meeste gevallen zal het vwo-diploma en/of hbo-propedeuse certificaat door DUO geverifieerd worden waardoor de Universiteit Twente inzicht heeft in je diploma, je vakken en de behaalde resultaten. Mocht DUO niet centraal kunnen verifiëren dan zal je gevraagd worden gewaarmerkte kopieën aan te leveren.  

 • Psychology

  De bacheloropleiding Psychology kent een afwijkende deadline vanwege decentrale selectie (numerus fixus).


  September intake

  Aanmelden kan vanaf

  1 oktober

  Complete aanmelding moet afgerond zijn voor

  15 januari

  Bewijs diploma behaald voor

  1 juli

  Versturen gewaarmerkte documenten voor *

  1 september

  * In de meeste gevallen zal het vwo-diploma en/of hbo-propedeuse certificaat door DUO geverifieerd worden waardoor de Universiteit Twente inzicht heeft in je diploma, je vakken en de behaalde resultaten. Mocht DUO niet centraal kunnen verifiëren dan zal je gevraagd worden gewaarmerkte kopieën aan te leveren.  

 • Technical Computer Science

  Aanmelden kan vanaf

  1 oktober

  Complete aanmelding moet afgerond zijn voor

  15 januari

  Bewijs diploma behaald voor

  1 juli

  Versturen gewaarmerkte documenten voor *

  1 september

  * In de meeste gevallen zal het vwo-diploma en/of hbo-propedeuse certificaat door DUO geverifieerd worden waardoor de Universiteit Twente inzicht heeft in je diploma, je vakken en de behaalde resultaten. Mocht DUO niet centraal kunnen verifiëren dan zal je gevraagd worden gewaarmerkte kopieën aan te leveren.  

 • Technische Geneeskunde

  De bacheloropleiding Technische Geneeskunde kent een afwijkende deadline vanwege decentrale selectie (numerus fixus).

  Aanmelden kan vanaf

  1 oktober

  Complete aanmelding moet afgerond zijn voor

  15 januari

  Deficiënties moeten weggewerkt zijn voor

  15 juli

  Bewijs diploma behaald voor

  15 juli

  Versturen gewaarmerkte documenten voor *

  1 september

  * In de meeste gevallen zal het vwo-diploma en/of hbo-propedeuse certificaat door DUO geverifieerd worden waardoor de Universiteit Twente inzicht heeft in je diploma, je vakken en de behaalde resultaten. Mocht DUO niet centraal kunnen verifiëren dan zal je gevraagd worden gewaarmerkte kopieën aan te leveren.  

 • University College Twente (ATLAS)
Neem gerust contact op als je hulp nodig hebt!
Bel, mail of chat
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies