Bachelor

Toelatingseisen universiteit

Om een opleiding aan de Universiteit Twente te mogen beginnen, heb je een VWO-diploma nodig. Hier vind je de toelatingseisen per bacheloropleiding aan de Universiteit Twente.

VWO-diploma

Om een opleiding aan de Universiteit Twente te mogen beginnen, heb je een VWO-diploma nodig. Voor elk VWO-profiel geldt per opleiding vaak een andere toelatingseis. Op de hoofdpagina van elke opleiding zie je de toelaatbare profielen.

Note: Toelating op basis van een HAVO diploma in combinatie met VWO vakken geeft geen directe toelating. We adviseren je om je aan te melden via Studielink. Over de eventuele toelating zal je per mail geïnformeerd worden.

HBO-propedeuse

Met een HBO-propedeuse kun je niet meer rechtstreeks worden toegelaten tot een opleiding aan de Universiteit Twente. Waarvoor je wordt toegelaten, is sterk afhankelijk van je vooropleiding en de opleiding die je wilt gaan volgen. Of je wordt toegelaten, wordt bepaald door het Admission Office. Je moet je hiervoor aanmelden voor de opleiding van je keuze via Studielink, vervolgens ontvang je informatie over hoe je je documenten kunt aanleveren bij het Admission Office en op basis daarvan zullen zij je toelaatbaarheid bepalen en je hierover informeren via email.

Loting/Numerus fixus

Voor bepaalde opleidingen in het hoger onderwijs komen meer aanmeldingen binnen dan er plaatsen zijn. Dat komt door het beperkte aantal opleidingsplaatsen, of doordat er een overschot dreigt in een bepaalde sector van de arbeidsmarkt. Studenten krijgen toegang tot deze opleidingen via een loting of selectie door de opleiding.

De onderstaande opleidingen aan de Universiteit Twente hebben een numerus fixus. Kijk op de website van de betreffende opleiding hoe de selectie van studenten in zijn werk gaat:

Overige toelatingsregelingen

Wanneer je niet aan een van de bovenstaande eisen voldoet, zou je eventueel ook kunnen worden toegelaten via een Colloquium Doctum of andere toelatingsregelingen. Of je hiervoor in aanmerking komt wordt bepaald door het Admission Office na beoordeling van het diploma op basis waarvan je toegelaten wilt worden. Je moet je hiervoor aanmelden voor de opleiding van je keuze via Studielink, vervolgens ontvang je informatie over hoe je je documenten kunt aanleveren bij het Admission Office en op basis daarvan zullen zij je toelaatbaarheid bepalen en je hierover informeren via email.

Chat offline (info)