Overzicht Bacheloropleidingen

Technische Geneeskunde

De gezondheidszorg verandert snel en wordt steeds complexer. Het gebruik van nieuwe technologieën neemt toe en innovaties volgen elkaar snel op. Dit vraagt om specialisten die grondige kennis en vaardigheden van zowel geneeskunde als technologie kunnen inzetten voor de zorg aan individuele patiënten.

Tijdens de Nederlandstalige bacheloropleiding Technische Geneeskunde word je opgeleid tot zo’n professional. De opleiding Technische Geneeskunde, ook wel Klinische Technologie genoemd, bestaat uit een driejarige bachelor en een driejarige master (zie ook het studieprogramma) en kent een selectieprocedure.

Let op: vervroegde deadline inschrijving Technische Geneeskunde

Wil jij graag in september 2017 beginnen met je studie Technische Geneeskunde? Zorg er dan voor dat je je vóór 15 januari 2017 aanmeldt via Studielink! Let op in Studielink noemen zij de opleiding Klinische Technologie (50033).

Opleidingsoverzicht

Diploma
Bachelor’s degree in Klinische Technologie
Graad: BSc
Duur
3 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
100% Nederlandstalig
Instroommoment
1 september 2017
Matching
Verplicht
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 130 plaatsen
Accreditatie
NVAO
Schrijf je nu in voor de opleiding
Technische Geneeskunde
Inschrijven

Groei van Technologie in de zorg

In de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe technologie. Medisch- technische innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Deze ontwikkelingen gaan zo snel, dat ze voor regulier opgeleide medici nauwelijks bij te houden zijn. Waar een arts werkt op basis van ervaring en uitgaat van individuele patiënten en hun symptomen, werkt een ingenieur op basis van wetten en generieke regels. Er is dus vraag naar een nieuw type specialist die diepgaande kennis van technologie én van geneeskunde in kan zetten om de zorg voor individuele patiënten te verbeteren. Een expert voor wie technologie een middel is om de diagnose en behandeling van patiënten te verbeteren. De opleiding Technische Geneeskunde aan de University of Twente is hét antwoord op deze vraag.

Wat is Technische Geneeskunde?

Technologie bij behandeling van patiënten

Bij Technische Geneeskunde leiden we mensen op die in staat zijn om technologie in te zetten voor de behandeling en diagnose van individuele patiënten en die patiëntveiligheid altijd voorop stellen. Professionals die diepgaand inzicht hebben in het functioneren van het menselijk lichaam en dit kunnen combineren met kennis van de mogelijkheden – maar ook de begrenzingen van – technologie. Hiermee is een Technisch Geneeskundige veel meer dan een ingenieur met medische kennis, of een medicus die veel van technologie weet. Hij of zij is een professional met een eigen manier van denken die bestaande technologie op vernieuwende wijze toepast en daarbij altijd de individuele patiënt centraal stelt. Technische Geneeskunde is een compleet nieuwe discipline in de gezondheidszorg die naadloos past binnen de contouren en de cultuur van de medische wereld.

Nieuwe discipline in de zorg

De opleiding, waarvoor geen enkel referentiekader bestond, is aan de University ofeit Twente ontwikkeld en is in 2003 van start gegaan. Sindsdien hebben studenten en afgestudeerden in de praktijk hun meerwaarde aangetoond. Wat aan de University of Twente is gestart als een opleiding, is uitgegroeid tot een nieuwe, volwaardige discipline in de gezondheidszorg -= zeker nu de overheid officieel de competenties van deze beroepsgroep heeft erkend en afgestudeerden de bevoegdheid hebben gekregen om zelfstandig patiënten te behandelen. Dat ziekenhuizen staan te springen om Technisch Geneeskundigen blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de vraag naar stagiairs veel groter is dan het aanbod en dat vrijwel elke afgestudeerde binnen enkele maanden een betaalde baan op niveau heeft, meestal in een academisch of in een topklinisch ziekenhuis.

PAST TECHNISCHe GENEESKUNDE BIJ MIJ?

Heb jij veel belangstelling voor biologie en wis- en natuurkunde? Wil jij zaken niet alleen weten, maar ook echt begrijpen? Wil je praktisch aan de slag met de nieuwste technologieën? Heb je interesse voor de werking van het menselijk lichaam én wil je later met mensen werken? Dan zit je bij de opleiding Technische Geneeskunde op de juiste plek.

Lees meer over de toelatingseisen en de beroepsperspectieven van de opleiding. Op zoek naar meer informatie? Blader door de veel gestelde vragen, vraag een brochure aan of neem contact met ons op.

Chat offline (info)