Alle bacheloropleidingen

Technische Geneeskunde

De gezondheidszorg verandert snel en wordt steeds complexer. Het gebruik van nieuwe technologieën neemt toe en innovaties volgen elkaar snel op. Dit vraagt om specialisten die grondige kennis en vaardigheden van zowel geneeskunde als technologie kunnen inzetten voor de zorg aan individuele patiënten. Tijdens de Nederlandstalige bacheloropleiding Technische Geneeskunde word je opgeleid tot zo’n professional.

De opleiding Technische Geneeskunde, ook wel Klinische Technologie genoemd, bestaat uit een driejarige bachelor en een driejarige master (zie ook het studieprogramma) en kent een selectieprocedure.

Let op: vervroegde deadline inschrijving Technische Geneeskunde

Wil jij graag in september 2019 beginnen met je studie Technische Geneeskunde? Zorg er dan voor dat je je uiterlijk 15 januari 2019 aanmeldt via Studielink! Let op, in Studielink staat de opleiding vermeld als Klinische Technologie (50033).

Opleidingsoverzicht

Diploma
Bachelor’s degree in Klinische Technologie
Graad: BSc
Duur
3 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Nederlandstalig
Instroommoment
1 september 2019
1 september 2020
1 september 2021
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
The Netherlands
Studiekeuzecheck
Niet bij deze opleiding
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 150 plaatsen
Accreditatie
NVAO

Groei van Technologie in de zorg

In de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe technologie. Medisch-technische innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Deze ontwikkelingen gaan zo snel, dat ze voor regulier opgeleide medici nauwelijks bij te houden zijn. Waar een arts werkt op basis van ervaring en uitgaat van individuele patiënten en hun symptomen, werkt een ingenieur op basis van wetten en generieke regels. Er is dus vraag naar een nieuw type specialist die diepgaande kennis van technologie én van geneeskunde kan inzetten om de zorg voor individuele patiënten te verbeteren. Een expert voor wie technologie een middel is om de diagnose en behandeling van patiënten te verbeteren. De opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente is hét antwoord op deze vraag.

Wat is Technische Geneeskunde?

Technologie bij behandeling van patiënten

Bij Technische Geneeskunde leiden we mensen op die in staat zijn om technologie in te zetten voor de diagnose en behandeling van individuele patiënten, en die patiëntveiligheid altijd voorop stellen. Professionals die diepgaand inzicht hebben in het functioneren van het menselijk lichaam en dit kunnen combineren met kennis van de mogelijkheden - maar ook de begrenzingen van technologie. Hiermee is een Technisch Geneeskundige veel meer dan een ingenieur met medische kennis, of een medicus die veel van technologie weet. Hij of zij is een professional met een eigen manier van denken die bestaande technologie op vernieuwende wijze toepast en daarbij altijd de individuele patiënt centraal stelt. Technische Geneeskunde is een compleet nieuwe discipline in de gezondheidszorg die naadloos past binnen de contouren en de cultuur van de medische wereld.

Nieuwe discipline in de zorg

De opleiding, waarvoor geen enkel referentiekader bestond, is aan de Universiteit Twente ontwikkeld en is in 2003 van start gegaan. Sindsdien hebben studenten en afgestudeerden in de praktijk hun meerwaarde aangetoond. Wat aan de Universiteit Twente is gestart als een opleiding, is uitgegroeid tot een nieuwe, volwaardige discipline in de gezondheidszorg. Zeker nu de overheid officieel de competenties van deze beroepsgroep heeft erkend en afgestudeerden de bevoegdheid hebben gekregen om zelfstandig patiënten te behandelen. Dat ziekenhuizen staan te springen om Technisch Geneeskundigen blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de vraag naar stagiairs veel groter is dan het aanbod en dat vrijwel elke afgestudeerde binnen enkele maanden een betaalde baan op niveau heeft, meestal in een academisch of in een topklinisch ziekenhuis.


TECHNISCHe GENEESKUNDE: iets voor jou?

Heb jij veel belangstelling voor biologie en wis- en natuurkunde? Wil jij zaken niet alleen weten, maar ook echt begrijpen? Wil je praktisch aan de slag met de nieuwste technologieën? Heb je interesse voor de werking van het menselijk lichaam én wil je later met mensen werken? Dan zit je bij de opleiding Technische Geneeskunde op de juiste plek.

Lees meer over de toelatingseisen en de beroepsperspectieven van de opleiding. Op zoek naar meer informatie? Blader door de veel gestelde vragen, vraag een brochure aan of neem contact met ons op.

Informatievideo: Technische Geneeskunde

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Technische Geneeskunde.

Engineering & technologie
Advanced Technology

Advanced Technology is een unieke, brede, Engelstalige opleiding. Je combineert de nieuwste technische kennis met een scherp gevoel voor wat onze samenleving nodig heeft.

Applied Mathematics

Overal waar wordt gerekend en gemodelleerd, speelt wiskunde een doorslaggevende rol. De bacheloropleiding Applied Mathematics draait om de toepassing van wiskunde in de praktijk.

Biomedische Technologie

Als "ingenieur" ontwikkel en ontwerp je nieuwe technologie voor de gezondheidszorg. Denk aan revalidatierobots, kunstorganen, medische scans en protheses.

Chemical Science and Engineering

Nieuwe materialen en processen ontwikkelen en verbeteren: daar draait het om bij de bacheloropleiding Chemical Engineering (Scheikundige Technologie) aan de Universiteit Twente.

Civil Engineering

Civiel technici ontwerpen, construeren en beheren infrastructuur en grote bouwwerken. Bij Civiele Techniek aan de Universiteit Twente wordt techniek gecombineerd met de organisatie daaromheen.

Creative Technology

Hoe kun jij de modernste technologie inzetten voor interactie met gebruikers? Deze Engelstalige opleiding daagt je uit om met nieuwe technologie innovatieve toepassingen te ontwikkelen.

Electrical Engineering

De Engelstalige opleiding is gericht op het ontwikkelen en verbeteren van elektronische systemen. Je werkt met hightech systemen, zoals een chirurgische robotarm, satelliet of car-to-car communicatie.

Industrial Design

De bacheloropleiding Industrial Design combineert techniek en creativiteit om consumentenproducten te ontwerpen die praktisch zijn in het gebruik, goed zijn vormgegeven en passen bij de doelgroep.

Industrial Engineering and Management

In de 3-jarige Engelstalige bachelor Industrial Engineering & Management leer je bedrijfsprocessen ontwerpen, beheren en verbeteren. Zo help je organisaties gezond te blijven in een complexe wereld.

Mechanical Engineering

Mechanical Engineering is iets voor jou als je op zoek bent naar een brede technische studie. Een mechanical engineer ontwerpt, verbetert en onderhoudt machines, constructies of processen.

Mechanical Engineering (locatie Vrije Universiteit)

Met deze unieke bachelor studeer je Mechanical Engineering in Amsterdam, terwijl je profiteert van de kleinschaligheid, de persoonlijke aandacht en de technische expertise waar de UT om bekend staat.

Technical Computer Science

Technical Computer Science gaat over het uitwisselen, verwerken en opslaan van informatie, en ligt ten grondslag aan systemen die we dagelijks gebruiken, zoals internet, zoekmachines en social media.

Technische Natuurkunde

Natuurkundige verschijnselen begrijpen door de wetmatigheden erachter te ontdekken en deze toe te passen in de praktijk: daar gaat het om bij de bacheloropleiding Technische Natuurkunde.

University College Twente (ATLAS)

Dit is een unieke, multidisciplinaire, Engelstalige opleiding voor topstudenten waarbij sociale en technische perspectieven worden geïntegreerd tot een nieuwe kijk op technologie.

Chat offline (info)