Overzicht Bacheloropleidingen

Bachelor Mechanical Engineering / Werktuigbouwkunde

De bacheloropleiding Mechanical Engineering (voorheen Werktuigbouwkunde) is een veelzijdige toekomstbestendige universitaire opleiding, waarin je technische kennis leert omzetten in praktische oplossingen voor de problemen van onze tijd.

Vanaf het studiejaar 2017-2018 zal deze opleiding volledig in het Engels gedoceerd worden. 

EEN BREDE TECHNISCHE STUDIE

Mechanical Engineering is iets voor jou als je graag technische oplossingen zoekt voor allerlei actuele vraagstukken en daarvoor een brede basis wilt leggen. Een werktuigbouwer ontwerpt, verbetert en onderhoudt machines, constructies of processen. Hoewel werktuigbouwkunde een van de oudste technische disciplines is, zul je ontdekken dat iedere moderne technologie er nauw mee verweven is en van afhankelijk is. Als werktuigbouwkundige kun je daarom in zeer uiteenlopende sectoren en functies terecht komen, van civiele en luchtvaarttechniek tot biomedische wetenschappen of nanotechnologie.

Naast deze bacheloropleiding bieden wij ook de masteropleiding (MSc.) Mechanical Engineering aan.

Wat is Mechanical Engineering?

Mechanical Engineering is één van de breedste technische opleidingen. Je kunt bezig zijn met het verbeteren en optimaliseren van bestaande technieken en processen, maar veel werktuigbouwers bedenken en ontwerpen ook nieuwe producten. Dat kan in het klein of in het groot, van een 3D-printer tot een containerschip of een energiecentrale. Bij vrijwel elk productontwerp is een werktuigbouwer betrokken geweest. Overal waar maatschappelijke kwesties om hightechoplossingen vragen, kan jij bijdragen.

Tijdens de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in Twente leer je fundamentele kennis om te zetten in maatschappelijk relevante oplossingen. Daarom stellen wij de afstemming van theorie op praktijk centraal. Dat doen we onder meer door te werken in projecten. In een project pas je met een team van medestudenten de theorie uit de werk- en hoorcolleges toe in een opdracht. Je ontwerpt bijvoorbeeld een energiezuinige kunstijsbaan of een afvalinzamelvoertuig voor een festivalterrein. Samen met jouw team doorloop je het volledige traject van het bedenken en ontwerpen. En soms bouw je zelfs een werkend prototype. Theorie, praktijk en maatschappelijke impact gaan in deze opleiding hand in hand.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Bachelor’s degree in Werktuigbouwkunde
Graad: BSc
Duur
3 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Instroommoment
1 september 2018
1 september 2019
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
The Netherlands
Matching
Niet bij deze opleiding
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

Mechanical Engineering studeren

Zet jij graag zelf dingen in elkaar? En ben je gefascineerd door hoe dingen gebouwd zijn, hoe ze werken en hoe ze een verschil kunnen maken in de echte wereld – van kleine gebruiksvoorwerpen en gadgets tot auto’s, vliegtuigen, industriële installaties of onverwachte oplossingen voor actuele uitdagingen? Dan is de opleiding Mechanical Engineering iets voor jou.

Als academisch gevormd werktuigbouwkundige kun je je ook richten op de vraag waarom dingen werken zoals ze werken. Hoe kun je de akoestiek van een ruimte verbeteren? Hoe kunnen we motoren schoner en energiezuiniger laten werken? Hoe kan de stabiliteit van een menselijke ruggenwervel worden verbeterd? Hoe kunnen we de productieafdeling van een organisatie inrichten voor een optimaal resultaat? Kan het sneller, goedkoper, efficiënter?

wat doe jij als werktuigbouwer?

De bacheloropleiding Mechanical Engineering aan de University of Twente is ontwikkeld om jou als student te helpen ontdekken waar jouw kracht ligt. Is dat in het ontwerpen, het organiseren of het onderzoeken van oplossingen? Zo krijg je niet alleen veel vakkennis en vaardigheden, je ontdekt bovendien hoe je met jouw persoonlijkheid je talenten het beste tot hun recht kunt laten komen.

Meer informatie over Mechanical Engineering

Lijkt de opleiding Mechanical Engineering je op het lijf geschreven? Bekijk de toelatingseisen, het studieprogramma en je carrièreperspectieven als afgestudeerde werktuigbouwkundige.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Waarom deze opleiding aan de UT?

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Mechanical Engineering

Engineering & technologie
Advanced Technology

Advanced Technology is een unieke, brede, Engelstalige opleiding. Je combineert de nieuwste technische kennis met een scherp gevoel voor wat onze samenleving nodig heeft.

Applied Mathematics

Overal waar wordt gerekend en gemodelleerd, speelt wiskunde een doorslaggevende rol. De bacheloropleiding Applied Mathematics draait om de toepassing van wiskunde in de praktijk.

Biomedische Technologie

Biomedische Technologie is een ingenieursopleiding waarin je nieuwe technologie ontwerpt en ontwikkelt voor de gezondheidszorg. Denk aan revalidatierobots, kunstorganen, medische scans en protheses.

Chemical Engineering

Nieuwe materialen en processen ontwikkelen en verbeteren: daar draait het om bij de bacheloropleiding Chemical Engineering (Scheikundige Technologie) aan de Universiteit Twente.

Civil Engineering

Civiel technici ontwerpen, construeren en beheren infrastructuur en grote bouwwerken. Bij Civiele Techniek aan de Universiteit Twente wordt techniek gecombineerd met de organisatie daaromheen.

Creative Technology

Hoe kun jij de modernste technologie inzetten voor interactie met gebruikers? Deze Engelstalige opleiding daagt je uit om met nieuwe technologie innovatieve toepassingen te ontwikkelen.

Electrical Engineering

De Engelstalige opleiding is gericht op het ontwikkelen en verbeteren van elektronische systemen. Je werkt met hightech systemen, zoals een chirurgische robotarm, satelliet of car-to-car communicatie.

Industrial Design

De bacheloropleiding Industrial Design combineert techniek en creativiteit om consumentenproducten te ontwerpen die praktisch zijn in het gebruik, goed zijn vormgegeven en passen bij de doelgroep.

Industrial Engineering and Management

Als technisch bedrijfskundige gebruik je modellen en technieken om systematisch de sterke en zwakke plekken van een bedrijf te analyseren en voer je verbeterslagen uit.

Technical Computer Science

Technical Computer Science gaat over het uitwisselen, verwerken en opslaan van informatie, en ligt ten grondslag aan systemen die we dagelijks gebruiken, zoals internet, zoekmachines en social media.

Technische Geneeskunde

Bij Technische Geneeskunde (Klinische Technologie) leiden we mensen op om technologie in te zetten voor de behandeling en diagnose van individuele patienten en om patiëntveiligheid voorop te stellen.

Technische Natuurkunde

Natuurkundige verschijnselen begrijpen door de wetmatigheden erachter te ontdekken en deze toe te passen in de praktijk: daar gaat het om bij de bacheloropleiding Technische Natuurkunde.

University College Twente (ATLAS)

Dit is een unieke, multidisciplinaire, Engelstalige opleiding voor topstudenten waarbij sociale en technische perspectieven worden geïntegreerd tot een nieuwe kijk op technologie.

Gerelateerde onderwerpen

Engineering Technology
Chat offline (info)