Onze bacheloropleidingen

Communication Science / Communicatiewetenschap

In een snel veranderende wereld hebben organisaties behoefte aan communicatieprofessionals met een sterk probleemoplossend vermogen. De Universiteit Twente biedt een eigentijdse opleiding Communication Science, waarin communicatie samenkomt met design, organisatie en technologie.

De invloed van technologie op onze huidige samenleving is ingrijpend. Onze maatschappij is sterk gedigitaliseerd. Organisaties worden steeds dynamischer, transparanter en flexibeler. Stabiliteit en traditie zetten niet langer de toon, maar verandering en ontwikkeling. Grenzen tussen werk en privé vervagen. Mensen zijn permanent met elkaar verbonden; we besteden grote hoeveelheden van onze tijd in aanwezige afwezigheid en afwezige aanwezigheid. Als gevolg van de globalisering opereren organisaties steeds meer in internationale en interculturele contexten. Ook het medialandschap is drastisch veranderd: conventionele media vertonen tekenen van slijtage, terwijl er steeds weer nieuwe media bijkomen. Als individuen kampen we vaak met een overkill aan informatie en prikkels, terwijl we misschien minder goed geïnformeerd en betrokken zijn dan ooit tevoren.

Communicatie vormt het hart van onze getechnologiseerde en snel veranderende samenleving. Organisaties hebben moderne communicatieprofessionals nodig om te overleven en te floreren in deze turbulente tijden. Als student kun je alleen goed functioneren in dit wisselende en veeleisende veld als je leert om communicatie te koppelen aan de mogelijkheden die design en technologie bieden – en aan de complexiteit en uitdagingen waarmee mensen en organisaties in deze tijd te maken hebben. In de bacheloropleiding Communication Science aan de Universiteit Twente (UT) doen we niet anders: we doen alles om je de kennis, houding en vaardigheden bij te brengen die je nodig zult hebben om in de toekomst een succesvol communicatieprofessional te worden.

how do we define communication science?

Communication Science (Communicatiewetenschap) houdt zich bezig met de manier waarop mensen met elkaar interacteren, informatie uitwisselen, samenwerken en duurzame relaties opbouwen. Als Twentse communicatieprofessional weet je straks alles wat er te weten valt over opkomende en verdwijnende communicatiekanalen en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Je leert communicatiestrategieën toe te passen om de activiteiten van individuen en organisaties te beïnvloeden of te ondersteunen. Je begrijpt de rol van communicatie als verbindende factor tussen mensen, binnen en tussen organisaties en in de maatschappij. Je ontwikkelt het vermogen om vraagstukken van verschillende kanten te bekijken en complexe zaken te vertalen in heldere feiten. Je doorziet de praktische implicaties van beleid en strategieën. Duiden, bruggen slaan en verbinden behoren tot je kerncompetenties.

Communicatie kun je op drie niveaus bestuderen:

  • Op microniveau draait alles om het individu. Hoe gaan mensen met elkaar om, in het dagelijks leven of in de professionele sfeer? Hoe geven ze in hun leven een plek aan zaken als chatten of Facebook? Hoe komen ze tot besluiten over het kopen van bepaalde producten of diensten? Hoe gaan ze – bewust of onbewust – om met reclameboodschappen? En technologie, hoe staan ze daar tegenover?
  • Op mesoniveau draait alles om organisaties. Hoe verhouden werknemers zich tot de organisatie waarvoor ze werken? Hoe kan communicatie bijdragen aan hun ontwikkeling, hun tevredenheid, hun loyaliteit aan de organisatie en de kwaliteit van hun werk? Hoe kunnen organisaties een goede reputatie en een vertrouwensband onderhouden, zelfs in tijden van crisis? Welke strategieën kunnen merken inzetten om producten te verkopen en een band op te bouwen met consumenten?
  • Op macroniveau draait het om de maatschappij als geheel. Welke invloed hebben ICT-ontwikkelingen op de in- of uitsluiting van lager opgeleiden? Welke communicatie- en internetvaardigheden hebben mensen nodig om goed te kunnen functioneren in de samenleving? Zorgen sociale media ervoor dat mensen steeds meer in een ‘informatie bubble’ terecht komen? Waardoor worden sommige internetuitingen ineens razend populair? Welke wezenlijke privacybedreigingen brengt ICT nu en in de toekomst met zich mee?

Alles in ons leven heeft met communicatie te maken. Tijdens onze bacheloropleiding Communication Science leer je de rol van communicatie in ons dagelijks bestaan te begrijpen. Je leert mensen, organisaties en de maatschappij te bekijken door de bril van de communicatie. Je leert complexe problemen te analyseren en krijgt oog voor de rol die communicatie kan spelen in de oplossing. Je ontdekt hoe theorieën en onderzoek helderheid brengen en de weg banen voor oplossingen.

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat je ook zelf sterke communicatieve vaardigheden ontwikkelt. In dit vakgebied moet je goed kunnen samenwerken met allerlei soorten mensen. Je moet ook goed kunnen schrijven en presenteren. Door de opleiding heen krijg je volop kansen om je hierin te ontwikkelen.

BSc Diploma in Communicatiewetenschap

Communication Science, de Engelstalige Bacheloropleiding aan de University of Twente, is voor studenten die een antenne hebben voor wat er om hen heen gebeurt en in staat zijn ideeën, middelen en mensen samen te brengen: ze creëren onverwachte oplossingen waar hun wereld daadwerkelijk beter van wordt.

Aan de Universiteit Twente kies je voor een toegepaste communicatieopleiding in een hightech omgeving. Dat geeft jou een voorsprong op de arbeidsmarkt! Bekijk het studieprogramma, informatie over toelating en inschrijving of waarom jij Communication Science aan de Universiteit Twente zou moeten studeren. 

Wij bieden ook de bijpassende masteropleiding (MSc.) Communication Studies aan.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Bachelor’s degree in Communicatiewetenschap
Graad: BSc
Duur
3 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Instroommoment
1 september 2019
1 september 2020
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
The Netherlands
Studiekeuzecheck
Uitnodiging van de opleiding
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

ons profiel

Aan de UT willen wij de communicatieprofessional van de toekomst opleiden. In onze bacheloropleiding Communication Science koppelen we communicatietheorieën aan organisatiecontexten, technologische ontwikkelingen en design. De UT is de ideale plek om dit te doen, omdat veel van de technologieën die onze toekomst zullen beïnvloeden hier op de campus worden ontwikkeld en bestudeerd. Ons Twents Onderwijsmodel (TOM) sluit aan op deze ambitie. Van het begin, dagen we je uit om actief, kritisch en creatief aan de slag te gaan met concepten, theorieën en methoden, en om strategisch denken te combineren met sterke persoonlijke communicatievaardigheden.

Lees meer over waarom Communication Science aan de Universiteit Twente.

Aan de slag als communicatieprofessional

Na je bacheloropleiding kun je je specialiseren in de masteropleiding. Lees meer over de specialisaties van de masteropleiding Communication Studies. Een communicatieprofessional die bij ons is afgestudeerd, is een volwaardige academicus die uitstekend in staat is om communicatieproblemen in de praktijk op te lossen. Afgestudeerden gaan aan de slag als communicatieadviseur, persvoorlichter, consultant of (online) marketeer. Meer informatie over de arbeidsmarkt na Communication Science.

meer informatie en kennismaken 

Maak kennis met de opleiding Communicatiewetenschap en de Universiteit Twente: 

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Communication Science

Chat offline (info)