Zie Alle bacheloropleidingen

Communication Science / Communicatiewetenschap

Word een 21ste-eeuwse communicatie-engineer en een strategisch verbinder 

Heb jij een scherp oog voor belangrijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld duurzaamheid, digitalisering of tech trends? Ben jij iemand die graag doorgrondt wat zulke ontwikkelingen te betekenen hebben en wil je dat aan anderen verduidelijken? Wil je mensen of organisaties bij elkaar brengen, in beweging brengen en richting geven? Zoek je een wetenschappelijke opleiding die jou ook praktisch en persoonlijk voorbereidt op een rol als initiator, verbinder en verkenner? Dan is onze driejarige Engelstalige bacheloropleiding Communication Science (Communicatiewetenschap) de juiste keuze. 

Twentse communicatieprofessional

Communication Science houdt zich bezig met de manier waarop mensen en organisaties met elkaar interacteren, informatie uitwisselen, in verbinding staan en samenwerken. Als Twentse communicatieprofessional ben jij straks klaar om een strategische schakel te worden tussen hoe het is en hoe het kan worden. Duiden, initiëren, verbinden en mobiliseren behoren tot je kerncompetenties.

  • Je weet alles wat er te weten valt over opkomende en verdwijnende communicatiekanalen en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. 
  • Je snapt als geen ander hoe communicatie mensen (communicatie op microniveau), organisaties (mesoniveau) en de samenleving als geheel (macroniveau) kan verbinden en motiveren. 
  • Je kunt vraagstukken van verschillende kanten bekijken en complexe zaken vertalen in heldere feiten en concrete oplossingsrichtingen. 
  • Je overstijgt de grenzen tussen verschillende stakeholders, kunt op verschillende niveaus praten en een mediërende rol spelen tussen verschillende groepen en disciplines. 
  • Je doorziet de praktische implicaties van technologie, beleid en strategieën. 
  • Door communicatiestrategieën toe te passen kun jij mensen en organisaties helpen om zichzelf, elkaar en onze wereld beter te begrijpen, te beïnvloeden en te verbeteren.

Daan's vlog als Communication Science student

Ben je benieuwd hoe het is om Communication Science te studeren? Daan laat je een dag uit zijn studentenleven zien. Of lees de ervaringen van Communication Science studenten.

Leer het vak in de context van technologie, design en organisaties

In deze bachelor leiden we je op tot communicatieprofessional van de toekomst. Onze bachelor is de enige waar je het communicatievak leert in de bredere context van technologie, design en organisaties. In onze visie is goede communicatie een leidende discipline in de steeds complexer en fragmentarischer wordende wereld van mensen, organisaties en maatschappij. In de hybride samenleving van morgen communiceert alles en iedereen met elkaar – mensen, voertuigen, apparaten, systemen. Organisatievormen veranderen, met nieuwe technologieën als een zenuwstelsel dat zich steeds fijner vertakt. Voor het creëren van helderheid, betekenis en samenhang in en tussen al deze ‘netwerken van netwerken’ is de juiste interactie en informatie cruciaal. Daarin is prikkelend design een onmisbare communicatietool geworden. Communicatie, inclusief het effect van design, is overal terug te vinden. Denk aan acties van bedrijven of gedrag van leidinggevenden. Maar ook aan verpakkingen van producten, de kracht van muziek en geur in winkels of de visuele uitstraling van gebouwen. 

Waarom Communicatiewetenschap studeren?

Er zijn vele redenen om je in te schrijven voor deze bachelor aan de Universiteit Twente. De meest opvallende lees je hier!

Studeer communicatie op z’n modernst en aan een ‘topopleiding’ van Nederland

Onze bachelor kwam in de Keuzegids Universiteiten 2020 als ‘Topopleiding’ uit de bus. Wij zijn de enige universiteit waar je het communicatievak leert in de eigentijdse context van technologie, design en organisaties. Zo raak je vertrouwd met de nieuwste technologieën en hun invloed op – en afhankelijkheid van – communicatie. De UT, een vooraanstaande technische universiteit, is de ideale plek om dit te doen: veel van de technologieën die onze toekomst zullen beïnvloeden worden hier op de campus ontwikkeld en bestudeerd, van apps en webapplicaties tot robotica en adaptieve systemen. Met jouw inzicht in alle mogelijkheden en bedreigingen daarvan heb je straks een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Volg een academische opleiding met een sterke nadruk op praktische toepassing

Kenmerkend voor de UT is de praktische toepassing van wetenschappelijke kennis. Maatschappelijke impact is een van de kernwaarden van onze universiteit en we zijn sterk in het koppelen van communicatietheorieën aan de echte uitdagingen van onze tijd. Zo werk je in iedere module aan een teamproject, waarbij je de kennis die je hebt opgedaan direct toepast op een actueel vraagstuk. Zo steekt het Twents Onderwijsmodel in elkaar. Je maakt plannen, werkt samen in multidisciplinaire teams, zoekt informatie, analyseert, verdeelt de taken, rapporteert en presenteert. Je wordt een academisch onderlegde, creatieve probleemoplosser.

Maak multisensorisch design een integraal onderdeel van jouw repertoire

Uniek aan onze bachelor is ook de prominente plaats die we voor design inruimen. Het is een van de centrale aandachtsgebieden in onze opleiding. Immers, alles communiceert – van de verpakking van een product of de kleding van de verkoper, tot de spreekkamer van de tandarts of de inrichting van een creatieve werkruimte. Onze nadruk op design maakt je vertrouwd met visuele communicatie en met de wisselwerking tussen álle zintuigen. Aan de UT wordt design een integraal onderdeel van jouw repertoire: je wordt een communicatieprofessional die gedrag en beleving kan beïnvloeden door multisensorisch te ontwerpen. Je bent vertrouwd met nieuwe technologieën – bijvoorbeeld Virtual Reality, ambient technology, en 3D printing – en de mogelijkheden die deze bieden om realistische producten en ruimtes te creëren die alle zintuigen aanspreken.

Beweeg je met gemak in het onvoorspelbare organisatorische landschap van morgen

De vierde unieke en ook zeer actuele pijler waarop onze bachelor rust is organisatiekunde. Organisatievormen en arbeidsverhoudingen veranderen en worden flexibeler. Innovaties schudden bedrijven en markten door elkaar. De digitalisering maakt alles zichtbaar, transparant. Organisaties opereren steeds meer in internationale, interculturele contexten en ‘netwerken van netwerken’. Het medialandschap beweegt mee. In onze opleiding leer jij deze verschuivingen doorzien. Je leert meebewegen met en slim inspelen op de dynamiek van onze tijd. 

Leer denken als ‘communicatie-engineer’ en bereid je voor op een unieke mastertrack

Je begrijpt al dat onze opleiding veel verder gaat dan de klassieke communicatiewetenschap. Als universiteit die bekend staat om haar vele technische opleidingen, leren wij jou denken en handelen als een ‘engineer’. Je kunt daardoor systematisch complexe communicatieproblemen oplossen met behulp van theorieën, onderzoek en academische en professionele vaardigheden. Ook zaken als projectmanagement en samenwerking horen daarbij. Met jouw academische denkniveau en je ‘hands-on’ aanpak, kun jij straks de best mogelijke resultaten behalen. Onze bachelor geeft je bovendien direct toegang tot onze master Communication Studies, met z’n vier sterk op de toekomst gerichte specialisaties: Digital Marketing Communication; Marketing Communication & Design; Organizational Communication & Reputation; en Technology & Communication.

Groei als 21ste-eeuwse professional én als persoon in onze kleinschalige onderwijsomgeving

Naast diepgaande vakkennis en -vaardigheden, ontwikkel je in deze opleiding een breed pakket aan 21ste–eeuwse vaardigheden en persoonlijke competenties. Je leert trends en ontwikkelingen te herkennen en hierop te anticiperen. Je ontwikkelt een werkhouding gericht op zelfreflectie en een leven lang leren. Je wordt uitgedaagd om over disciplinaire en culturele grenzen heen te kijken en om goed samen te werken. Je profiteert van een magnifieke campus en een kleinschalige onderwijsomgeving. Onze informele, persoonlijke benadering is erop gericht om je zowel professioneel als persoonlijk tot bloei te brengen. Je leert taken managen, communiceren, feedback geven en ontvangen. Kortom: Bij de UT kom je stevig in je schoenen te staan.

Opleidingsoverzicht

Topopleiding
Diploma
Bachelor’s degree in Communicatiewetenschap
Graad: BSc
Duur
3 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Instroommoment
1 september 2020
1 september 2021
1 september 2022
Studiekeuzecheck
Uitnodiging van de opleiding
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies