Maak de juiste studiekeuze tijdens Online Open Day op 13 november

toelatingsonderzoek (Colloquium Doctum)

De Commissie Bijzondere Toelating (CBT) behandelt de verzoeken tot het afleggen van een toelatingsonderzoek van aspirant studenten die niet direct toelaatbaar zijn tot de bachelor opleidingen van de Universiteit Twente. Behalve het vaststellen of je in aanmerking komt voor het afleggen van een toets voor een bepaald onderdeel van het toelatingsonderzoek kijkt de CBT in voorkomende gevallen ook of je Nederlandse en / of Engelse taalvaardigheid getoetst moet worden.

De werkzaamheden van de CBT zijn vastgelegd in de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), artikelen 7.25, 7.28 en 7.29.

Commissie Bijzonder Toelating (CBT)

In de CBT hebben de volgende leden zitting:

 • Dr. G.A.M. Jeurnink - Wiskunde
 • Prof. Dr. N.S. Groenendijk - Economie
 • Ir. J. van der Meulen - Natuurkunde
 • Ir. P.P. Veugelers - Scheikunde
 • Dr. A.A. Albert de la Bruhèze - Moderne Geschiedenis
 • Nog te benoemen  - Secretaris
 • Nog te benoemen - Voorzitter
Voor wie is het bestemd?

Nederlandse studenten ouder dan 21 jaar zonder het Nederlandse VWO-diploma / niveau kunnen toegang krijgen via een toelatingsonderzoek (compleet colloquium doctum). De aankomende studenten moeten op 1 september 21 jaar of ouder zijn met betrekking tot het academiejaar.

Ben je een vluchteling in Nederland of een andere Europees land? Neem dan contact met ons op via Student Services.

Toelatingseisen

De taaleis kan voldaan worden via een Officieel Staatsexamen of via een Engelse en/of Nederlandse taaltoets. Voor de overige vakken (Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde) accepteerd de Universiteit Twente certificaten van CCVX, James Boswell of het Officieel Staatsexamen. De toetsen voor Moderne Geschiedenis en/of Algemene Ontwikkeling worden bij de Universiteit Twente aangeboden. 

Onderstaand is een overzicht welke certificaten vereist zijn voor welke Bachelor opleidingen (kijk eerst of je voor een toelatingsonderzoek in aanmerking komt).

Advanced Technology
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde B
 • VWO Natuurkunde
Applied Mathematics
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde B
Applied Physics
 • VWO Nederlands
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde B
 • VWO Natuurkunde
Biomedical Engineering
 • VWO Nederlands
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde A
 • VWO Natuurkunde
 • VWO Scheikunde
Business Information Technology
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde B
Chemical Science & Engineering
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde B
 • VWO Natuurkunde
 • VWO Scheikunde
Civil Engineering
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde B
 • VWO Natuurkunde
Communication Science
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde A
 • VWO Algemene Ontwikkeling
Creative Technology
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde A, B of C
Electrical Engineering
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde B
 • VWO Natuurkunde
Health Sciences
 • VWO Nederlands
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde A
 • VWO Biologie
 • VWO Economie
Industrial Design Engineering
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde B
 • VWO Natuurkunde
Industrial Engineering & Management Science
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde B
International Business Administration
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde A
Management, Society and Technology
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde A
 • VWO Moderne Geschiedenis
Mechanical Engineering
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde B
 • VWO Natuurkunde
Psychology
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde A, B of C
 • VWO Algemene Ontwikkeling
Technical Computer Science
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde B
Technical Medicine
 • VWO Nederlands
 • VWO Engels
 • VWO Wiskunde B
 • VWO Natuurkunde
 • VWO Scheikunde
 • VWO Biologie
Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS)

University College Twente (UCT) is the International Honours College of the University of Twente, ATLAS for short. Please see the admission requirements on the ATLAS website.

Aanmeldingsprocedure

Als je wilt deelnemen aan het toelatingsonderzoek zul je hiervoor een verzoek moeten indienen bij de CBT. Hiervoor dien je een regulier verzoek voor inschrijving via Studielink in te dienen voor de aanmelddeadlines.

De Colloquium Doctum examen datum is nog niet vastgesteld, de examens (Moderne Geschiedenis en / of Algemene Ontwikkeling) worden afgenomen in de maand juli.

Indien je het toelatingsonderzoek (Moderne Geschiedenis en / of Algemene Ontwikkeling) met goed gevolg hebt afgelegd ontvang je van het College van Bestuur een schriftelijke verklaring. Op grond van deze verklaring kun je, als je tevens aan de andere eisen voor inschrijving hebt voldaan, als student aan de Universiteit Twente laten inschrijven voor de bachelor van de in de verklaring genoemde bachelor opleiding. Een met goed gevolg afgelegd toelatingsonderzoek geeft alleen toelating tot de bachelor opleiding en het collegejaar waarvoor je je hebt aangemeld en alleen aan de instelling waar het toelatingsonderzoek is afgelegd.

Nb.: Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft besloten een vergoeding te vragen van €50 per vak met een maximum van €100. Bij annulering wordt €15 administratie kosten in rekening gebracht.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies