Onze bacheloropleidingen

Gezondheidswetenschappen

Technologie en innovatie inzetten voor betere gezondheidszorg

Wil jij bijdragen aan verbeteringen in de gezondheidszorg? Vernieuwen? Dan is de opleiding Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente iets voor jou. In deze opleiding leer je actuele vraagstukken uit de zorg vanuit verschillende perspectieven te analyseren en verbeteringen te ontwerpen, implementeren en evalueren. De opleiding onderscheidt zich met een scherpe focus op gezondheidszorg én technologie en een praktijkgerichte aanpak. Kenmerkend is ook het kleinschalige onderwijs.

Lees meer over de studieopbouw, toelatingseisen en kenmerken van de opleiding en over de aansluitende masteropleiding Health Sciences en carrièreperspectieven.


Gezondheidszorg Én technologie

De opleiding Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Twente heeft specifieke aandacht voor de combinatie gezondheidszorg én technologie. Technologie speelt een steeds grotere rol in de zorg. De ontwikkelingen hierin gaan zo snel dat de gezondheidszorg voor allerlei vragen komt te staan. Als er meer technologie (bijvoorbeeld een zorgrobot) wordt ingezet in de zorg, welke gevolgen heeft dat dan voor de arts, de patiënt en het zorgproces? Hoe weten we of een hypermoderne behandeling beter is dan de oude? Welke behandelingen moet de verzekeraar vergoeden? Wie mag een nieuw geneesmiddel toedienen? Moet wet- en regelgeving daarvoor worden aangepast? Met dit soort vragen houd je je bezig tijdens deze Nederlandstalige bacheloropleiding. Gezondheidswetenschappen is geen technische opleiding. Je leert niet tot in detail hoe de technologie werkt of hoe je die kunt ontwerpen. Maar wel hoe je vanuit verschillende perspectieven kunt beoordelen of de inzet van technologie bijdraagt aan het verbeteren van de zorg. Kennis die in de toekomst van de gezondheidszorg steeds belangrijker wordt.

OVER de opleiding

Opleidingsoverzicht

Diploma
Bachelor’s degree in Gezondheidswetenschappen
Graad: BSc
Duur
3 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Nederlandstalig
Instroommoment
1 september 2019
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
The Netherlands
Studiekeuzecheck
Op verzoek van student
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

Verschillende perspectieven

Tijdens de opleiding leer je vraagstukken uit de gezondheidszorg vanuit verschillende perspectieven te analyseren, methodes en modellen te gebruiken, en verbeteringen te ontwerpen, implementeren en evalueren. Je krijgt inzicht in de kwaliteit van zorg voor individuele patiënten, in organisatorische processen en in de effecten van beleid op de landelijke zorg. Je raakt thuis in de onderwerpen gezondheid en ziekte, organisatie en beleid, technologie in de zorg en onderzoeksmethodologie. Zo leer je het hele zorgproces te overzien.

Actuele vraagstukken

Kenmerkend voor de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente is dat je leert wetenschappelijk onderzoek in te zetten voor het oplossen van actuele praktijkvragen. Tijdens de opleiding werk je veel in projecten. Hierin pas je opgedane kennis direct toe op actuele casussen. Zo krijg je handigheid in het analyseren en aanpakken van zulke vraagstukken. Je maakt plannen, werkt samen, zoekt informatie, analyseert en presenteert. Op die manier leer je op een systematische, wetenschappelijke manier problemen op te lossen én vernieuwend te denken. Vaardigheden die toekomstige werkgevers als ziekenhuizen, verzekeraars, adviesbureaus en de overheid goed kunnen gebruiken.

Past de opleiding bij mij?

De Universiteit Twente biedt je een kleinschalige onderwijsomgeving met een informele sfeer. We dagen je uit om met anderen samen te werken en oplossingen te bedenken voor actuele vraagstukken uit de zorg. Wil jij een academische aanpak ontwikkelen waarmee je mensen, systemen, organisaties en technologie met elkaar kunt verbinden? Lijkt het je interessant om op basis van evaluaties en onderzoek trends in de gezondheidzorg te voorspellen? En om beleid, management en zorgprocessen te optimaliseren? Houd je van aanpakken en ben je geïnteresseerd in zorginnovaties? Dan is Gezondheidswetenschappen in Twente jouw opleiding!

MEER INFORMATIE

Wil je meer weten over de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen? Bekijk dan het studieprogramma, de toelatingseisen en carrièreperspectieven. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Gezondheids­wetenschappen

Chat offline (info)