Overzicht Bacheloropleidingen

De bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Als technisch bedrijfskundige gebruik je modellen en technieken om systematisch de sterke en zwakke plekken van een bedrijf te analyseren en voer je verbeterslagen uit.

WAT IS TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE?

Als technisch bedrijfskundige maak je organisaties en bedrijfsprocessen efficiënter, maximaliseer je de winst, minimaliseer je de risico’s en verbeter je de kwaliteit en concurrentiepositie. In de opleiding Technische Bedrijfskunde leer je ook hoe je de benodigde veranderingen effectief doorvoert en hoe je de gevolgen ervan kunt inschatten voor de organisatie, het personeel, de financiën en de marktpositie. Hierbij combineer je kennis uit de vakgebieden bedrijfskunde, ICT, wiskunde en techniek.

Wij bieden ook de masteropleiding (MSc.) Industrial Engineering and Management aan.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Bachelor’s degree in Technische Bedrijfskunde
Graad: BSc
Duur
3 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Nederlandstalig
Instroommoment
1 september 2017
1 september 2018
1 september 2019
Matching
Op verzoek van student
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

Les van één van de beste docenten van Nederland 

Erwin Hans is professor en docent bij de bachelor- en masteropleiding Technische Bedrijfskunde. Daarnaast is Erwin ook UT-docent van het jaar en in 2016 genomineerd als één van de beste docenten van Nederland. Studenten van de bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde en de master Industrial Engineering en Management leggen uit waarom. 

Beste studie vanaf 2015 

Zowel de bachelor als de masteropleiding van Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente zijn in hun eigen categorie door Elsevier uitgeroepen tot beste studie vanaf 2015 . De bachelor scoort het hoogst op atmosfeer, studiebegeleiding, roosters, groepsgroote en faciliteiten en de master op atmosfeer, docenten, de inrichting van de opleiding, organisatie & communicatie en het onderdeel toetsing.

Focus op diverse sectoren

Technische Bedrijfskunde richt zich op diverse sectoren, met name op de industrie, de transportsector, de zorgsector, en de financiële sector. Tijdens projecten en afstudeerstages werk je aan actuele problemen van bekende bedrijven uit deze sectoren. De opleiding Technische Bedrijfskunde biedt veel keuzemogelijkheden. Veel van onze studenten maken bijvoorbeeld gebruik van de mogelijkheid om een halfjaar in het buitenland te studeren of in het buitenland hun afstudeerstage te doen.

Uitstekende baanperspectieven

Technische Bedrijfskunde behoort tot de opleidingen met het beste perspectief op een baan en een hoog startsalaris. Er is altijd vraag naar technisch bedrijfskundigen, ook als het economisch minder gaat.

WAT DOET EEN TECHNISCH BEDRIJFSKUNDIGE?

Organisaties en bedrijven werken niet vanzelf. Ze moeten omzet maken en winst boeken, inspelen op de wensen van klanten en rekening houden met personeel. Daarom moeten ze worden gemanaged en voortdurend worden verbeterd. Om te overleven, moeten bedrijven zich efficiënt organiseren en zich voortdurend aanpassen aan de veranderende omgeving. Als technisch bedrijfskundige ontwerp je zulke aanpassingen en bereken je de gevolgen ervan. Om de besturing van een (bedrijfs)proces te ontwerpen of verbeteren, verdiep je je eerst in de (vaak technische) kenmerken van dit proces. Deze kenmerken zorgen voor allerlei randvoorwaarden waarmee je rekening moet houden. Zo moet je bij transportplanning rekening houden met de bederfelijkheid van producten en bij een operatiekamerplanning met spoedgevallen die zich kunnen aandienen. Daarnaast gebruiken technisch bedrijfskundigen kwantitatieve methoden om (bedrijfs)technieken te analyseren en optimaliseren. Met wiskundige modellen en computersimulaties experimenteren ze op een veilige manier met de praktijk, voordat organisaties de verbeteringen daadwerkelijk invoeren.

EEN BREED VAKGEBIED

Technische Bedrijfskunde bestrijkt een heel breed gebied. Het is gebaseerd op de pijlers (bedrijfs)economie, wiskunde, ICT en techniek. Denk bijvoorbeeld eens aan een bierbrouwerij. Die heeft een ingewikkeld productieproces: gisten, filteren, afvullen, opslaan, transporteren enzovoort. Je hebt te maken met een beperkte capaciteit in de tanks, houdbaarheidsdata en voorraadbeheer van grondstoffen. Een strakke planning is een must. En dan moet je ook nog stilstaan bij de verkopen in de winkel en de voorraden in distributiecentra. Je moet dus alle activiteiten, zoals opslag, transport en productie, in de hele keten optimaal op elkaar afstemmen. Dat is de taak van de technisch bedrijfskundige.

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE, IETS VOOR JOU?

Is de bachelor Technische Bedrijfskunde jou op het lijf geschreven? Ontdek wat deze opleiding aan de Universiteit Twente uniek maakt en lees meer over het studieprogramma. Je kunt ook ervaringen lezen van studenten en alumni van deze opleiding. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Chat offline (info)