Zie Universiteitsbibliotheek

Onderwijsondersteuning

Zoeken naar wetenschappelijke informatie
Studeren in de bibliotheek
Onderwijs informatievaardigheden

Online cursus Methodically Searching for Scientific Information (MESI)

Onderwijs in het gebruik van literatuur

Auteursrecht

Copyright (Engelstalig)

Digitalisering onderwijs