Abbreviation list | Afkortingenlijst UT

Short link for this page: www.utwente.nl/abc.

For changes of current abbreviations, please contact: onlinemedia@utwente.nl.

For changes of former abbreviations, please contact: archive@utwente.nl (archiving department).

Abbr.Full name ENFull name NLMore info
(I)FY(International) Foundation Year(International) Foundation Year
3MSMathematics of Multiscale Modeling and Simulation

Research Department @ EEMCS faculty; https://www.utwente.nl/en/eemcs/sacs

3TU3TU.Federation3TU.Federatie

Former name of 4TU

4TU4TU.Federation4TU.Federatie

Cooperation of the Dutch universities of Delft, Eindhoven, Twente and Wageningen; www.4tu.nl

A&O-fonds

Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds

AAMP

Applied Analysis & Mathematical Physics

AB

Aanvullende Beurs

Abacus

Werktuigbouwkundig Studie Genootschap Abacus

AB

Algemeen Bestuur

ABC

Stichting 3de geldstroomactiviteiten Aruba, Bonaire, Curacao  

ABE

Ambtelijke Begeleidingsgroep Emancipatie

ABEL

Afdelingsbestuur Elektrotechniek

ABOP

Algemene Bond van OnderwijsPersoneel

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ACAAffiliated Companies AdministrationAffiliated Companies Administration

Sub-department @ FIN-FS

AC

Administratief Centrum

AC

Anorganische Chemie, onderzoeksgroep

ACC

Academie Commissie Chema; soort verkenningscommissie van de KNAW op het gebied van de chemie

ACE

AdviesCommissie Emancipatie

ACIT

AdviesCommissie InformatieTechnologie

ACO

AdviesCommissie Onderwijsaanbod; landelijke commissie die aan instellingen adviseert over voorstellen van nieuwe opleidingen

ACOP

Algemene Centrale voor OverheidsPersoneel

ACOPOV

AdviesCOmmissie POsitie Vakreferenten

ACSEL

Afdeling Commissie Studietoelagen Elektrotechniek

ACTA

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam; gezamenlijke tandheelkunde-opleiding van UvA en VUA

AD

AccountantsDienst

ADOAlumni & Development OfficeAlumni & Development Office

Department @ MC service department; www.utwente.nl/mc

ADV

ArbeidsDuurVerkorting

ADVIESCounsellingAdvies

Department @ HR

AEGEE

Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe

AESApplied Earth Sciences coursesApplied Earth Sciences courses

Course @ ITC faculty, www.utwente.nl/itc

AFCentral garbage areaCentraal afvalstoffendepot

Location/building; find it on the campus map (PDF) or the Buildings page

AFVD

Amateur FotoVereniging Drienerlo

AFZ

Afdeling Algemene Financiële Zaken (nu FIN)

AGEL

AfdelingsGroep Elektrotechniek

AGI

AfdelingsGroep Informatica

AGIO

Assistent Geneeskundige In Opleiding

AGM

AdviesGroep Materialen

AGNIO

Assistent Geneeskundige Niet In Opleiding

AGO

AfdelingsGroepen Overleg

AGP

AdviesGroep Planning

AIESEC

Association Internationale des Etudiants en Sciences Economique et Commerciale

AIM

Advanced Informaties in Medicine; EC-programma

AIO-Assistent in Opleiding

Dutch name for PhD student type

AIR

Association for Institutional Research

AKI

Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving; Enschede

Alembic

Chemisch Technologisch Studiegenootschap Alembic

Alpha

Christelijke Studievereniging Alpha

AMApplied MathematicsApplied Mathematics

Bachelor Programme @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/bam 

AMApplied MathematicsApplied Mathematics

Master Programme @ EEMCS faculty;
www.utwente.nl/am

AMBERApplied Microfluidics for BioEngineering Research-

Research group @ TNW faculty; www.utwente.nl/en/tnw/dbe/amber

AMCAccountmanagement and ControleAccountmanagement en Control

Former Department @ FIN

AMD

ARBO- en MilieuDienst

AMH

Arbo, Milieu & Huisvesting

AMHHealth, Safety and EnvironmentArbo, Milieu en Huisvesting

Departments @ TNW Faculty and @ EEMCS Faculty

AMIApplied Mathematics InstituteApplied Mathematics Institute

4TU Institute; www.4tu.nl/ami

AMIT

Adviescommissie ManagementInformatie Twente

AMK

Anorganische MateriaalKunde, werkeenheid bij CT

AMMEAsset Management & Maintenance Engineering-

Part of the dept DPM group of the ET faculty: see website https://www.utwente.nl/en/et/dpm/amme/

AMOLF

Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, FOM-instituut te Amsterdam

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

ANW

Algemene NabestaandenWet

ANW

Algemene NatuurWetenschappen

AOAdmission OfficeAdmission Office

Service, part of CES

AOAdmission officerAdmission officer

Employee of CES-SAS

AOB

Algemene Onderwijsbond

AOC

Archief Onderwerpen systeem t.b.v. het CvB Algemeen Onderwijs Centrum

AOO

Ambtelijk Overleg Onderzoek; VSNU

AOS-Afdeling Onderwijs Services

Former Department @ BMS (MB) faculty

APApplied PhysicsApplied Physics

Master Programme @ TNW faculty;
https://www.utwente.nl/en/ap/; former name: APH

APC

Actie- en AandachtsPunten CvB; informatiesysteem CvB

APS

Algemeen Pedagogisch Centrum

APV

Algemene Presidenten Vergadering

AR

AfdelingsRaad

Arago

Studievereniging opleiding Technische Natuurkunde

Arashi

Vecht- en Actie Sporten Arashi

ARBO

ARBeidsOmstandigheden

ARBOWET

ARBeidsOmstandighedenWET

ARCHIS

ARCHeologisch lnformatieSysteem, expertisecentrum Rijksinstituut Oudheidkundig Bodemonderzoek

ARO

AdviesRaad voor het Onderwijs

ARPA

Advanced Research Project Agency Network

ARS

Alumni RegistratieSysteem

ASOCT

Afdelings Studenten Overleg Chemische Technologie

ASR

Algemene Seniorenregeling

ASTApplied Stem Cell TechnologyApplied Stem Cell Technology

Research Department @ TNW faculty;

ATAdvanced TechnologyAdvanced Technology

Bachelor Programme @ TNW faculty;
www.utwente.nl/at

ATLASAcademy of Technology and Liberal Arts & SciencesAcademy of Technology and Liberal Arts & Sciences

University College Twente, Bachelor Programme;
www.utwente.nl/atlas


https://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/university-college-twente/

ATPAdvanced Travel PartnerAdvanced Travel Partner

Travel agency with the HR service department

AVEL

AfdelingsVergadering ELektrotechniek

AVI (cursus)

Automatische Informatieverwerking

AVK

Adviescommissie Voor Kunst

AW

Afdeling Algemene Wetenschappen

AWBcie

Commissie Algemene Wet Bestuursrecht

AWT

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

AZ

Academisch Ziekenhuis

AZGeneral AffairsAlgemene Zaken

Service Department; www.utwente.nl/az;

B&ALibrary and ArchiveBibliotheek en Archief

Former Service Department; now LISA; www.utwente.nl/lisa

B&PPolicy & Project OfficeBeleid & Projecten

Department @ CFM

B-ISDN

Breedband-ISDN

B/IConstruction Management EngineeringBouw\Infra

Research department @ ET faculty; www.utwente.nl/en/et/cme

BAAS

Basis Registratie Auditorensteun; informatiesysteem Bureau Studenten Decanen

BABastilleBastille

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://su.utwente.nl/en/services/student/unionbuildings/bastille/

BA

Besturing en Automatisering van werktuigsystemen in de productie; groep van WB

BA

Business Administration (leerstoel faculteit BMS)

BA

Business Administration

Business Administration

Former Research Department @ BMS faculty; now split into Departments FA, HRM, TMS and CMOB

BABusiness AdministrationBusiness Administration

Master Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/ba

BACA

Begeleidingscommissie Afvoer Chemisch Afval, secretariaat Bureau Veiligheid en Milieu

BAC

BenoemingsAdviesCommissie

BAC

BeoordelingsAdviesCommissie

BAC

BibliotheekAdviesCommissie, een per faculteit bestaande commissie die de vak-referent adviseert over de inrichting van de bibliotheek

BAfoeGDuitse vorm van studiefinanciering

German financial aid for students

BASIS

Beperkt Algemeen Systeem voor Informatie m.b.t Studenten

Bata-Batavierenrace

www.batavierenrace.nl

BATA

BATAvierenrace

BB-Boerderij Bosch

Location/building where UT Kring is located; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

BBA

Bevordering Bedrijfsmatige Activiteiten en meer experimentele werkgelegenheidsprojecten; provinciale subsidie

BB

BeleidsBureau

BB

Bestuur en Beheer

BBC

Belletrie BibliotheekCommissie

BBD

Bewakings- en BeveiligingsDienst, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf

B

Beoordeling

BBImage archiveBeeldbank

System maintained by LISA; www.utwente.nl/beeldbank

BBM

Bureau Beveiliging Milieu

BBOffice of the DirectorBedrijfsbureau

Department @ CES faculty

BBR-Bestuurs- en beheersreglement

Document that states all official department names; www.utwente.nl/bestuur

BBRA

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke RijksAmbtenaren

BBR

Bestuurs- en BeheersRegelement

BBS-UT

Bulletin Board System van de UT

BBS

Begeleidingsgroep Buitenlandse Studerenden

BBS

BerufsBildungsStätte

BBV

Beheer en BedrijfsVoering, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf

BC

BibliotheekCommissie

BC

Broodje Cultuur

BCBusiness Control - Faculty TNW-

Dept of the TNW faculty: https://www.utwente.nl/en/tnw/organization/services-and-support/

BCC

Bureau Cultureel Centrum, onderdeel van de dienst DiSC

BCO

BeleidsCommissie Onderwijs

BCT

Biomagnetisch Centrum Twente

BCvB

Bureau College van Bestuur

BD-Bedrijvendagen

https://www.businessdaystwente.nl

BD

BeDrijvendagen

BEB

Bureau EvenementenBeheer, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf

BE

BeheersEenheid

BEBiomechanical EngineeringBiomechanical Engineering

Department @ ET faculty; www.utwente.nl/en/et/be

BEBuilt EnvironmentBuilt Environment

4TU Institute, www.4tu.nl/be

BE

Bureau Emancipatie

Bekader

Vereniging van alumni van de studierechting Technische Bedrijfskunde

BESBiomolecular Electronic StructureBiomolecular Electronic Structure

Former Chair @ TNW faculty, now called CCP

BETA

Institute for Business Engineering and Technology Applications; onderzoekschool TUE

BEZ

BegrotingsZaken bij FEZ en als sectie bij financiële clusters

BEZFinancial PolicyBegrotings- en Economische Zaken

Former department @ FEZ (until 2018)

BFD

Bureau FaculteitsDecaan

BFDDean's OfficeBureau Faculteitsdecaan

Department @ BMS, EEMCS and TNW faculty

BFM

Bio-Functional Materials

BFT

BioFysische Technieken, leerstoel Technische Natuurkunde

BGCR

BeleidsGroep Culturele Raad

BGD

Bedrijfs GezondheidsDienst

BGO

BeleidsGroep Onderwijs; faculteit CT

BGR

BeleidsGroep Research bij CT, zie VCW

BHBuitenhorstBuitenhorst

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/en/campus/about/buildings/#horst-complex

BHV

BedrijfsHulpVerlening

BHVIn-house emergency serviceBedrijfsHulpVerlening

http://www.utwente.nl/bhv

BIBiomagnetisch CentrumBiomagnetisch Centrum

Location/building; find it on the campus map (PDF) or www.utwente.nl/buildings

BI

Broodje Introductie

BICA

Bestuurlijke InformatiCA

BIC

Beleidsgroep Interne Communicatie, overleg van voorlichters Nederlandse universiteiten

BIC

Business and Innovation Centre

BIConstruction Management EngineeringBouw / Infra

Research department @ ET faculty; www.utwente.nl/en/et/cme

BIDOC

Bibliotheek en DOCumentatie

BIF

Beleid InFormatiesysteem

BIK

Bedrijfsinformatiekunde (opleiding)

BIK

Bestuurlijke InformatieKunde

BILO

BILateraal Overleg

BIN

Bureau IAESTE Nederland

BIO

BIO-Informatica, faculteit EL

BIO

Biomedical Imaging in Oncology

BION

Stichting voor BioIogisch Onderzoek; NWO-stichting

BIOS

Bestuurlijk Informatiesysteem OnderzoekScholen; VSNU

BIOSBiomedical and Environmental Sensor SystemsBiomedical and Environmental Sensor Systems

Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/eemcs/bios

BIO

Werkgroep Bestuur In Ontwikkelingslanden, werkgroep van studievereniging Sirius / faculteit BSK

BIS

BedrijfsInfoSysteem

BIS

Bureau Internationale Samenwerking

BISTRO

BedrijfsinformatieSysteem Tijdsverantwoording & Registratie van Opdrachten

BITBusiness Information TechnologyBedrijfsinformatietechnologie

Bachelor Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/bit

BITOC

Bedrijfs Informatie Technologie Opleidings Commissie  

BIV

Bestuurlijke InformatieVerzorging en administratieve organisatie, vak EWV / TW

BK-Bedrijfskunde

Forner name of Bachelor Programme @ BMS faculty, now IBA https://www.utwente.nl/en/iba/

BKO

Beleids Kommissie Onderwijs  

BKOUniversity Teaching Qualification (UTQ)Basis Kwalificatie Onderwijs

Certification for teachers; http://www.utwente.nl/celt

BKSQualification for Academic AdvisorsBasis Kwalificatie Studieloopbaanbegeleiding

Certification for teachers; http://www.utwente.nl/bks

BKSYS

Werkgroep BeKostigingsSYStematiek; VSNU-werkgroep

BLWooden CabinsBlokhutten

Location/building; find it on the campus map (PDF) or www.utwente.nl/buildings

BM

BedrijfsMechanisatie

BMBF

BundesMinisterium fur Bildung, Forschung und Technologie

BMCBiomedical ChemistryBiomedische Chemie

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/pbm

BMEBiomedical EngineeringBiomedical Engineering

Master Programme @ TNW faculty; www.utwente.nl/bme

BMPIBiomedical Photonic ImagingBiomedical Photonic Imaging

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/bmpi

BMSFaculteit Behavioural, Management and Social SciencesFaculteit Behavioural, Management and Social Sciences

www.utwente.nl/bms (former MB/GW)

BMTBiomedical TechnologyBiomedische Technologie

Bachelor Programme @ TNW faculty; www.utwente.nl/bmt

BMT

BioMedische Technologie; opleiding

BMTI

Biomedical Technology and Technical Medicine  

BMTI

BioMedisch Technologisch Instituut; onderzoekinstituut

BMW

BedrijfsMaatschappelijk Werk

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BNTBiomolecular NanotechnologyBiomolecular Nanotechnology

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/bnt

BNWL

Bedrijfsvoering in Niet-Westerse Landen, leerstoel bij VOK, faculteit T&M

BO

BasisOnderwijs

BO

Bestuurlijk Overleg

BOBOffice for Educational SupportBureau Onderwijsbegeleiding

Department @ EEMCS faculty

BOCO

Bestuurlijke OverlegCommissie Overheidsinformatievoorziening

BOL

Bedrijfsvoering in OntwikkelingsLanden, leerstoel bij VOK, faculteit T&M

BOManagement supportBestuursondersteuning

Department @ AZ; www.utwente.nl/az

BOM

Bestuurlijk overleg VSNU - Minister OC&W

BOO (AOS)

Bureau Onderwijs & Onderzoek Afdeling Onderwijs Services (dienst BMS)  

BOOZBureau Education and Research AffairsBureau Education and Research Affairs

Department @ ITC faculty

BOZ

Bureau OnderwijsZaken, de onderwijsadministratie wordt bij de meeste faculteiten zo genoemd

BOZEducational Affairs OfficeBureau Onderwijszaken

Service within the Student Affairs & Logistics (SA&L) department @ CES

BPEBiophysical EngineeringBiophysical Engineering

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/bpe

BPL

Bureau Planning

BPT

BioPhysical Techniques

BR

BibliotheekRaad

BRCC

Biotechnology Research Consultancy Center

BRIDGE

Biotechnology Research for Innovation, Development and Growth in Europe; EG-subsidie voor fundamenteel onderzoek ten behoeve van Europese landbouw- en industriesectoren (m.n. genetische engineering)

BRIN

BasisRegistratie voor onderwijsINstellingen; informatiesysteem ministerie OC&W

BRITE

Basic Research in Industrial Technologies for Europe / European Research Programme

BROO

BasisRegistratie OnderwijsOntvangenden; informatiesysteem ministerie OC&W

BRP

BasisRegistratie Personeel; informatiesysteem ministerie OC&W

BSABinding RecommendationBindend Studie Advies

Regulation that states how many EC a student has to pass in the first year

BSB

Beraad van StudentenBegeleiders, beraad waarin studentenpsycholoog, studentendecanen, studentenarts en studentenpastor plaats hebben

BScBachelor of ScienceBachelor of Science

-

BSC

Beleggings Studie Club

BSC

BesturingsSystemen en Computertechniek, vakgroep van facullteit EL

BSD

Bureau StudentenDecanen

BSK-Bestuurskunde

BMS, Former Bachelor Programme, now called EPA

BSK

BeStuursKunde

BSP

Bureau StudentenPsycholoog

BSP

Business en Science Park Enschede

BSSBiomedical Signals and SystemsBiomedical Signals and Systems

Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/eemcs/bss

BSTBiomaterials Science and TechnologyBiomaterials Science and Technology

Chair @ TNW faculty

BTA

Bond voor Technische Ambtenaren

BT

BouwTechnologie; afstudeerrichting binnen CiT

BTC-BedrijfsTechnologisch Centrum

Location/building; find it on the campus map (PDF) or www.utwente.nl/buildings

BTC

BedrijfsTechnologisch Centrum

BTD

Bureau Technische Dienst

BTG

Biomass Technology Group

BUW

Beleidsgroep Universitaire Wetenschapsvoorlichters, interuniversitair overleg orgaan

BVE-raad

Vereniging belangenorganisatie BVE

BVE

Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

BVM

Bureau Veiligheid en Milieu

BVR

Bevoegde VakReferent

BVSecurityBeveiliging

Department @ CFM

BW

Bedrijfskundige Wiskunde

BWBiomedical EngineeringBiomedische Werktuigbouwkunde

(Former) Dutch name for ET-BE department

BW

Biomedische Werktuigbouwkunde, vakgroep bij faculteit WB

BWOO

Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekpersoneel

BZK

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

C&ECulture & EventsCultuur & Evenementen

Department @ CFM; www.utwente.nl/cultuur

C&O

Curriculumtechnologie en Onderwijsorganisatie, vakgroep van faculteit Toegepaste Onderwijskunde

C4C-Centre4Cloud

Research Centre within EEMCS faculty;

CAACCampus Art Advisory CommitteeCampus Art Advisory Committee

Campus Art Advisory Committee (CAAC),  campus-art@utwente.nl.

https://www.utwente.nl/campus/sport-cultuur/kunst-architectuur/caac/

CAAS

Campus Accommodatie Systeem

CA

Campus

CA

Chemische Analyse, werkeenheid bij faculteit CT

CADANS

Cardiologisch Data Netwerk Structuur, expertisecentrum ICI

CAD

Centraal Afvalstoffen Depot

CAD

Computer Aided Design

CADTES

Computer Aided Design and Testing

CAE

Centre for Advanced Education

CAE

Computer Aided Engineering

CAESComputer Architecture Design and Test for Embedded SystemsComputer Architecture Design and Test for Embedded Systems

Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/eemcs/caes

CAES

Computer Architecture for Embedded Systems  

CAI

Computer Aided Instruction

CAL

Computer Aided Learning

CAM

Computer Aided Manufacturing

CAN

Computer Algebra Nederland, expertisecentrum SMC

CAO

Collectieve ArbeidsOvereenkomst

CAOP

Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel

CAOS

Computer Assisted Organic Synthesis/Molecular Modelling, expertisecentrum KUN

CAP

Commissie Algemene Propedeuse

CAP

Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid

CARIAN

Center for Advanced Research in International Affairs in the Netherlands

CARV

Commissie Actieplan Restauratieve Voorzieningen

CASO

Commissie Automatisering Salarisadministratie Onderwijs; salarissysteem voor BVE, MBO en HBO

CAT

CongresAssociatie Twente

CATUCatering UTCatering UT

Department @ CFM for catering staff

CAVO

Commissie Aansluitingen Vooropleidingen (TW)

CAZ

Plan Campus Aan Zet

CBA

Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorzieningen

CBAP

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing, in Groningen; voor alle aankomende studenten

CBB

Centrum voor Beroepsoriëntatie en beroepsuitoefening

CBC

Commissie Broodje Cultuur

CB

Centrale Bibliotheek, in de Vrijhof

CBE

Centrale Beheerseenheid

CBE

Centrale Commissie Voor Beroep van Examens  

CBE

College van Beroep voor de Examens

CBF

Contention-Based Forwarding scheme  

CBK

Campus BeiaardKring

CBO

Centrum voor Bedrijfskundig Onderzoek

CBO

Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek

CBOO

Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs; faculteit BSK

CBPComputational BioPhysicsComputational BioPhysics

Chair @ TNW faculty, now CCP

CBPLOM

Centrum voor Produktie, Logistiek en Operationeel Management; onderzoekinstituut

CBR

Centrale Bewoners Raad

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBT

Commissie Bijzondere Toelatingen

CBT

Computer Based Training

CC-BIDOC

Coördinatie-Commissie voor Bibliotheek- en DOCumentatieaangelegenheden

CC-Campus Coalitie

Partij Universiteitsraad

CCAO

Centrale Commissie Automatisering Onderwijsinformatie; ministerie OC&W

CCBK

Centrale Commissie Beeldende Kunst

CCC

Cultuur- en CongresCentrum

CC

Commissie Capaciteitsproblematiek; VSNU

CC

Computational Chemistry, werkeenheid bij CT

CC

Cultuurcentrum De Vrijhof

CCFK

CineClub FilmKring

CCH

Constantijn en Christiaan Huygensprogramma; NWO programma

CCI-Centrale Commissie Innovatie

-

CCIO

Coördinatie Commissie Informatie-Onderzoek

CCITT

Comité Consultatif International Tlegraphique et Telephonique

CCLO

Coördinatie Commissie Lopend Onderzoek

CCO

Centrale Commissie Onderwijs

CCOI

Centrale Commissie Overheidsinformatievoorziening; interdepartementaal; ministerie BiZa penvoerder

CCOO

Centrale Commissie voor OnderwijsOverleg

CCOOP

Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijzend Personeel

CCOWCommissie Corona OnderwijsCommissie Corona Onderwijs

Committee to coordinate education during Corona crisis

CCP

Centrale Commissie Personeelsbeleid (Adviesorgaan voor CvB)

CCP

Centrale Commissie Planning

CCP

Commissie CultuurPrijs

CCPComputational Chemical PhysicsComputational Chemical Physics

Research Group @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/tnw/ccp/

CCR

Centrale Commissie Research

CCS

Centrale Commissie Studietoelagen

CCTCentral CrisisTeamCentraal CrisisTeam

CCTO

Nederlandse Certificatiecommissie voor de opleidingen tot Technologisch Ontwerper

CD-I

CD-Interactief

CD-ROM

CD-Read Only Memory

CD

Compact Disc

CDD

Controlled Drug Delivery

CdK

Commissaris der Koningin

CDO-Centraal Directeuren Overleg

-

CDO

Centrum voor Didactiek en Onderzoek van Onderwijs

CDR

Computational Dispersie Reologie

CEC

Commission of the European Communities; EC

CECivil EngineeringCivil Engineering

Bachelor Programme @ ET Faculty https://www.utwente.nl/en/ce/

CE

Control Engineering (leerstoel binnen Elektrotechniek)  

CEECentre for Engineering EducationCentre for Engineering Education

4TU Centre; www.4tu.nl/cee

CEES

Center for Ecological and Evolutionary Sciences

CEGCentral UnitCentrale eenheid

Used FIN department and others as abbreviation.

CEGOON-Centrale goederen ontvangst

Web application, Employee Portal

CehresCentre for eHealth Research and Disease ManagementCentre for eHealth Research and Disease Management

Research centre @ BMS faculty; www.ehealthresearchcenter.org/

CELEX

Centrum voor LEXicale informatie, expertisecentrum KUN

CELTCentre of expertise in learning and teachingCentre of expertise in learning and teaching

Department @ CES; www.utwente.nl/celt

CEMCivil Engineering and ManagementCivil Engineering and Management

Master Programme @ ET faculty; www.utwente.nl/cem

CEM

Computational and Experimental Mechanics

CenO

Curriculumtechnologie en Onderwijsorganisatie, vakgroep van faculteit TO

CenT

Communicatie en Transfer, samenvoeging van VEB en LG

CEPTES

Centre for Philosophy of Technology and Engineering Science  

CER

Centre for eHealth Research  

CERN

Conseil Européen pour la Recherche Nucleaire, Genève

CeRT

Centrum voor RevalidatieTechnologie; samenwerking BMTI en Roessingh Research & Development

CESCenter for European StudiesCenter for European Studies

Research Centre @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/ces

CESCentre for Educational SupportCentre for Educational Support

Service; www.utwente.nl/ces >> former SO / S&O

CFA

Campus Financiële Administratie

CFA

Contactgroep Financiën en Administratie; landelijk overleg hoofden FEZ; VSNU Commissie Financiële Aangelegenheden; VSNU

CF

Computational chemistry, grensoverschrijdende vakgroep van TN en CT

CFESCenter for e-Government StudiesCenter for e-Government Studies

Research Centre @ BMS faculty

CFMCampus & Facility ManagementCampus & Facility Management

Service department; former name FB; www.utwente.nl/cfm

CFO

Christelijke Federatie Overheidspersoneel

CGOA

Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken; georganiseerd overleg minister BiZa - ambtenarenorganisaties over arbeidsvoorwaarden

CGV

Centrale Gezamenlijke Vergadering; COR + CSR

CH-Charlie

Former building of the security department

CHEChemical EngScheikundige Technologie

Master Programme @ TNW faculty; www.utwente.nl/che

CHEPS

Center for Higher Education Policy Studies; onderzoekinstituut BSK

CHEPSCentre for Higher Education Policy StudiesCentre for Higher Education Policy Studies

Research Department @ BMS faculty;
www.utwente.nl/bms/cheps

CHER

Consortium of Higher Education Researchers

CHOIR-Center for healthcare operations improvement & research

Research Centre @ EEMCS/BMS faculty;

www.utwente.nl/choir

CHRM--

Projects HR/OPUT

CI-Citadel

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/en/campus/about/buildings/#citadel

CIBEDI

Commissie Instructie Bibliotheekgebruik En Documentatie Informatiekunde

CICA

Committee on International Coöperation Agreements  

CIF

Campus InstrumentenFonds

Ci

Hoofddirectie Centrale Financiën Instellingen; uitvoeringsorganisatie ministerie OC&W

CII

Commissie Integratie Informatica

CIM

Computer Instructed Manufacturing

CIMK

Centraal Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf

CIOT

Centrum voor Innovatief Ondernemerschap Twente

CIP

Committee International Programmes (TW)

CIPV-Centrum voor Integrale ProductieVernieuwing

Information Centre

CIPV

Centrum voor Integrale ProductieVernieuwing

CIS

Computer Integrated Systems  

CiT-Civiele Techniek

Former name of Bachelor Programme @ ET faculty; www.utwente.nl/cit, now called CE

CiT

Civiele Techniek

CITO

Stichting Centraal Instituut ToetsOntwikkeling

CIV-shop

Verkoop- en demonstratieruimte van het CIV

CIV

Centrum voor InformatieVoorziening, dienst op het gebied van computers en automatisering

CJP

Cultureel Jongeren Paspoort

Ck

Campuskaart

CKKO

Centrum voor Keramiek en Katalysator Onderzoek

CKO

Centrum voor Klimaatonderzoek

CLCleanroomsCleanrooms

Former building, now HTF (High Tech Factory) building

CLN

Commissie Lerarenopleiding Natuurkunde

CLO

Centrum voor Literatuur Onderzoekers

CM/M

Commercieel Management en Marketing

CMA

Bestuurlijk overleg universiteiten en academische ziekenhuizen

CMC

Corporate and Marketing Communication (voormalige vakgroep BMS)

CM

Computational Mechanics, ontwerpersopleiding

CME

Centrum voor Micro-Electronica

CMEConstruction Management & EngineeringConstruction Management & Engineering

Master Programme @ ET faculty; www.utwente.nl/cme

4TU Master Programme; www.4tu.nl/cme

CMEConstruction Management & EngineeringConstruction Management & Engineering

Research group within the CEM department @ ET faculty, www.utwente.nl/en/et/cem >> former BI B/I

CMHF

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs

CMOBChange Management & Organization Behaviour (CMOB)Change Management & Organization Behaviour (CMOB)

Research Department @ BMS faculty; www.utwente.nl/en/bms/cmob

CMO

Centrum voor Materialen Onderzoek, onderzoekschool opgegaan in MESA+

CMR

Centrale Medezeggenschapsraad

CMS

Commissie Medische Sportbegeleiding Computational Materials Science

CMSComputational Material ScienceComputational Material Science

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/cms

CNCarillonCarillon

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

CNPH

Clinical NeuroPHysiology

CNPHClinical NeurophysiologyKlinische Neuropysiologie

Department @ TNW faculty

CNRS

Centre National de la Recherche Scientifique

CoA

Commissie Automatisering

CoBe

Commissie Bedrijfsvoering, overlegorgaan van directeuren bedrijfsvoering faculteiten en directeuren (centrale) diensten

COBE

Coordinatie Beheer  

COBIDOC

COmmissie voor Bibliografie en DOCumentatie

COBRA

Communication Technology Basic Research and Applications; onderzoekschool TUE

COBSY

Contact-BewakingsSYsteem CT

CO

Centrale Ondersteuning Computational Optics

CoCurEL

Commissie Curriculumherziening Elektrotechniek  

CODEResearch group Cognition, Data & EducationResearch group Cognition, Data & Education

Department @ BMS

CODEST

Committee for the European Development of Science and Technology Comité de Développement Européen de la Science et la Technologie; EC raamwerk programmacommissie

COG

Centrum Onderzoek Gezondheidszorg

COIMBRA

Netwerk van Europese universiteiten die tot de oudste van het land behoren

COKE

Commissie OnderwijsKwaliteit en Extensivering; commissie met als taak het doorlichten van een aantal vakken m.b.t. slaagpercentages en extensivering, TW

COL

COLstructie, gemengd hoor- en werkcollege

COLO

Centraal Orgaan van de Landelijke Opleidingsorganenen van het bedrijfsleven

CoMBAtif

Studievereniging van TSM Business School

COMCommunication StudiesCommunication Studies

Bachelor and Master Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/com

COMCommunicationCommuncation

Department @ MC; www.utwente.nl/mc

COMETT

Community Programme for Education and Training in Technology

Communiqué

Studievereniging opleiding TCW

COMPAS

COMPuterbegeleiding Administratieve Systemen, onderdeel CIV

ComPost

Commissie Posthuma (herziening THT-bestuur)

Concept

Studievereniging opleiding CT&M

ConWI

Commissie Onderwijs Wiskunde (groep voor het vormgeven van het Wiskunde-onderwijs binnen de UT – THT)

COO

Computer Ondersteund Onderwijs Overleg Ontwikkelingssamenwerking; NUFFIC

COOL

Commissie Onderwijs- en Onderzoeklast

COP

Centraal Overleg P-adviseurs  

COP

Coördinatie Overleg Personeelsadviseurs

COPEL

Commissie Propadeuse Elektrotechniek  

COPSComplex Photonic SystemsComplex Photonic Systems

Chair @ TNW faculty; cops.tnw.utwente.nl

COR

Centrale Ondernemingsraad

COS

Collegiaal Overleg over Strategie; VSNU

COST

Cooperation Européenne dans la domaine de la Recherche Scientifique et Technique; OECD programma

COT

Coördinatie Team, dagelijks bestuur van de Culturele Raad

COTG

Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg

COVCentral Educational ServicesCentrale Onderwijs Voorzieningen

COWOG

Centraal Overlegorgaan Wetenschappelijk Onderwijs Groningen

CP&E

Cognitieve Psychologie & Ergonomie  

CPB

Centraal PlanBureau

CPECognitive Psychology and Ergonomics (CPE)Cognitieve psychologie en ergonomie (CPE)

Research Department @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/cpe

CPMCatalytic Systems and Micro DevicesKatalytische Processen en Materialen

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/cpm

CPS

Centrum voor Plasmafysica en Stralingstechnologie; onderzoekschool TUE

CRBS

Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving

CRCarréCarré

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/en/campus/about/buildings/carré

CRC

Campus Road Company, verzorgt het vervoer ten behoeve van sport en bands Commissie Reclame Campus

CRC

CuRriCulumtechnologie

CR

Centrale Reprografie, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf

CREATECreative TechnologyCreative Technology

Bachelor Programme @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/create

CRE

Cardiorespiratory Research and Education

CRE

Conférence permanente des Recteurs, présidents et vice-chanceliers des universités Européennes; vereniging van universiteiten in Europa, Genève

CREST

Comité de la Recherche Scientifique et Technologique; Scientific and technical research committee; EC raamwerk programma commissie

CRIHO

Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs

CROHO

Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

CRS

Center for Religious Studies

CRWO

Contactgroep Research Wetenschappelijk Onderwijs

CS-WTS

Centrum voor Studies van Wetenschap Technologie en Samenleving

CSACentral Student AdministrationCentrale Studentenadministratie

Falls under the CES service

CSA

Centrale Studenten Administratie

CSB

Commissie Studenten Begeleiders  

CSB

Commissie Studie Begeleiders

CSB

Commissie Studie Belangen

CSC (CS)Computer ScienceComputer Science

Master Programme @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/computer-science/

CS

Capita Selecta, bijzondere onderwerpen

CSCommunication ScienceCommunication Science

Research group @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/cs

CSCustomer supportKlantcontact

Department @ LISA for IT support

CSDCenter for the study of democracyCenter for the study of democracy

Information Centre @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/csd

CSEChemical Science and EngineeringChemical Science and Engineering

Bachelor Programme @ TNW faculty; www.utwente.nl/cse

CSHOB

Centrum Studie Hoger Onderzoek Beleid  

CSHOB

Centrum voor Studies van het Hoger OnderwijsBeleid; CHEPS

CSi

Centrale Stimulering internationalisering

CSOOffice management ClusterCluster Secretariële Ondersteuning

Department @ BMS; information on BMS Intranet

CSow

Centrale Stimulering Onderwijs

CSoz

Centrale Stimulering Onderzoek

CSR

Centrale Studentenraad

CSSTS

Center for Studies of Science, Technology and Society  

CSTM

Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid

CSTMDepartment of Governance and Technology for SustainabilityDepartment of Governance and Technology for Sustainability

Research Department and Information Centre @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/cstm

CSV

Centrale Studenten Vergadering  

CSV

Commissie StudieVoorlichting

CT&M

opleiding Civiele Technologie & Management

CT-Chalet

Former temporary building opposite of Cubicus

CT-I

CT-Informaticastroom

CT

Chemische Technologie; faculteit en opleiding

CTD

Centrale Technische Dienst

CTDCentre for Training & Development-

Service for UT employees; www.utwente.nl/ctd

CTI

Centrum voor Technische Informatica

CTIT

Centrum voor Telematica en Informatietechnologie; onderzoekinstituut faculteit INF

CTITCTITCTIT

Former name of Digital Society Institute (DSI)

CTR

Commissie Toezicht Registratieregelingen OC&W

CTSCentre for Transport StudiesCentre for Transport Studies

CTT

Commissie Theater en Tentoonstellingen

CTW

Centrum voor Technische Wetenschappen

CTWFaculty of Engineering TechnologyFaculteit Construerende Technische Wetenschappen

Former Dutch name of the Faculty of Engineering Technology (ET)

CU-Cubicus

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/en/campus/about/buildings/#cubicus

CUF

Coördinatiegroep voor het Uitbrengen van Functie-adviezen; HPD’s VSNU

CULO

Commissie voor Universitaire Lerarenopleidingen

CUO

Comite Uitvoering Onderwijs: TW houdt zich bezig met het rendement, de effectiviteit en de evaluatie van het door TW verzorgde en aan TW toegeleverde onderwijs

CVA-Commissie Verlening Afstudeersteun

CVA

Commissie Verlening Afstudeersteun

CvB

College van Bestuur, vormt het dagelijks bestuur van de UT; is belast met de beleidsvoorbereiding en uitvoering

CvBExecutive BoardExecutive Board

Officiele afdelingsnaam is Excecutive Board (www.utwente.nl/eb), CvB is veel gebruikte afkorting.

CvD

College van Decanen

CvDUR

College van Directeuren Universitaire Rekencentra

CVP

College Van Promoties

CvRenA

College van Rector en Assesoren  

CVUAD

Coördinatie Vergadering van Universitaire Accountantsdiensten

CW-Communicatiewetenschap

Former name of Bachelor Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/cw

CWCMC

CommunicatieWetenschappen / Corporatie and Marketing Communication (voormalige vakgroep BMS)

CW

Communicatiewetenschap (een van de afdelingen van WMW)

CWD

Consultancy services Wind energy Developing countries

CZ

Culturele Zaken, nu BCC

D1/D2/D3/D4

eerste, tweede en derde, vierde doctoraaljaar 

DACSDesign and Analysis of Communication SystemsDesign and Analysis of Communication Systems

Research department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/eemcs/dacs

DAI

Dissertation Abstracts International

DAMUTDepartment of Applied MathematicsAfdeling Toegepaste Wiskunde

Research department @ EEMCS faculty;

www.utwente.nl/damut

DAS-De Ambitieuze Student

Univcersity Council Party

DAV-1

deeltijdse opleiding tot Ie graads-leraar voortgezet onderwijs in algemene vakken

DB

Dagelijks Bestuur

DBE

Developmental BioEngineering

DBEDevelopmental BioEngineeringDevelopmental BioEngineering

Department @ TNW; www.utwente.nl/tnw/dbe

DBK

Disciplineoverleg Bedrijfskunde (VSNU)

DBMS

Data Base Management System

DBVManaging DirectorDirecteur bedrijfsvoering
DCCDigital Competence CenterDigital Competence Center

https://www.utwente.nl/dcc/

DCTDecentral CrisisTeamDecentraal CrisisTeam

DCV

Dienst CampusVoorzieningen  

DCV

Directeur Campus Voorzieningen  

DD

Data Dictionary

DD

Democraten Drienerlo

D

Doctoraal

DE

Research group in the DPM department at ET faculty www.utwente.nl/en/et/dpm

DE&I or DEIDiversity, Equality & InclusionDiversiteit, Gelijkheid & Inclusiviteit

www.utwente.nl/en/service-portal/topics/inclusion/

DEB

DEBiteurenadministratie; informatiesysteem FEZ

DEC-net

Programmatuur gebruikt op het UT-net voor datacommunicatie

DEC

DierExperimentenCommissie ex art. 62 WWO

DECIDE

Dutch Expertise Consortium for International Development of Education; gezamenlijk instituut UT en VU

DELTA

Development of European Learning through Technological Advance

DELTA

EC-programma

DER

Derden

DEX

vaste commissie voor de D-EXamens bij TN

DFT

Disciplineoverleg Fundamentele Technische Wetenschappen; VSNU

DG

Directoraat-Generaal

DGHW

Directoraat-Generaal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek; ministerie OC&W

DGIS

Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking; ministerie BZK

DHB

Dagelijks HuisvestingsBestuur

DIC

Documentaire Informatie en Communicatie

DIEKA

Softwareprogramma voor het oplossen van Niet-Lineaire Elasticiteitsproblemen

Dimensie

Studievereniging van de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente  

DIMES

Delfts Instituut voor Micro-Elektronica en Submicrontechnologie; onderzoekschool TUD

DINKEL instituut

Development Institute for Knowledge, Education and Learning; centrale dienst waarin zijn opgegaan UB en OC

DIO

Docent in Opleiding

DIOK

Drienerlose Badminton Vereniging Drinken is onze Kracht  

DIRDirectorateDirectie

Department @ CES, FIN, HR, M&C, SP

DiSC

Dienst Studentenvoorzieningen en Campus

DISC

Dutch Institute of Systems and Control; onderzoekschool TUD

DIS

Digitaal Informatiesysteem

DIVDean's OfficeBureau Faculteitsdecaan

Department @ EEMCS

DK

DrienerKring

DKV Vakgericht

Drienerlose Korfbal vereniging Vakgericht  

DLABDesignLabDesignLab

DesignLab in the Gallery building; also a main organisational unit

DLG

Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (VSNU)

DLO

Dienst Landbouwkundig Onderzoek

DLW

Disciplineoverleg LandbouwWetenschappen

DMBDatamanagement & BiometricsDatamanagement & Biometrics

Research group @ EEMCS faculty, also called Data Science (DS); www.utwente.nl/eemcs/ds

DMMPDiscrete Mathematics and Mathematical ProgrammingDiscrete Mathematics and Mathematical Programming

Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/en/eemcs/dmmp

DOO

DisciplineOverlegOrgaan van de VSNU

DOS

Discrete wiskunde, Operationele research en Stochastiek

DOTA

Documentatie TijdschriftArtikelen

DPA

Decentrale PersoneelsAdviseur

DPMDesign, Production and ManagementDesign, Production and Management

Research Department @ EEMCS faculty within MOR Cluster: https://www.utwente.nl/en/eemcs/mor/

DPO

Drienerlose Pop Organisatie

DR-Drienerburght

Former hotel; Location/building; find it on the campus map (PDF).

Dr.

Doctor

DRIVE

Dedicated Road Infrastructure for Vehicle safety in Europe; EC-programma

Drs.

Doctorandus

DSData Science-

Research group @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/en/eemcs/ds

DSIDigital Society InstituteDigital Society Institute

One of the three main UT research institutes; www.utwente.nl/dsi

DSMDemand & Supply managementDemand & Supply management

Department @ LISA

DSW

Discipline-overleg Sociale Wetenschappen (VSNU)

DSZ

Dienst Studentenzaken, sinds juli 99 overgegaan in DiSC

DTDigital TeamDigital Team

Department @ MC service department; www.utwente.nl/mc

DTM

Disciplineoverleg Technische Maatschappijwetenschappen; VSNU

DTO

DeelTijdOnderwijs

DTP

Desk Top Publishing

DUDesign UnitedDesign United

4TU Institute; www.4tu.nl/du

DV

cursus DirectieVoering

DVE

Drienerloos Vocaal Ensemble

DVR

Deskundige VakReferent

DWB

Disciplineoverleg WijsBegeerte; VSNU

DWN/DFT

Disciplineoverleg Wiskunde en Natuurwetenschappen / Fundamentele Technische Wetenschappen; VSNU

DWS

Dynamica van Werktuigkundige Systemen, D1-vak opleiding WB

EAFEntrance Acceptance FormEntrance Acceptance Form

-

EAIE

European Association for International Education

EAIR

European Association for Institutional Research 

EAS

 Elektronische Advies- en Standaardisatiegroep 

EB-Externe Betrekkingen overleg

Onderdeel van Overleg Studievereniging (OS); www.utwente.nl/os

EB

Economische Bedrijfskunde, vakgroep van TBK

EBExecutive BoardExecutive Board

Department of the Executive Board members (Dutch: CvB)

EBS

Economisch-Besliskundige Stroom; studiestroom faculteit TW

EC-Eenheid Campus

Former department @ AZ, now integrated in CFM

EC/ECTSEuropean Credit (Transfer System)European Credit (Transfer System)

-

ECCOO

Expertise Centrum Computer Ondersteunend Onderwijs (RUG)

EC

European Community

ECHO

Expertise Centrum allochtonen Hoger Onderwijs

ECIU

European Consortium of Innovative Universities

ECN

Energie Centrum Nederland

ECO

Eerstejaars Coördinatieorgaan

ECOLMAS

European Graduate College For Marine Sciences

ECOS

ErkenningsCommissie OnderzoekScholen; KNAW

ECP

European Credit Point

ECTMExperimental Centre for Technical MedicineExperimental Centre for Technical Medicine

Facility within TechMed Centre, www.utwente.nl/ectm

ECTS

European Credit Transfer System

Ecu

European currency unit; wordt vervangen door Euro

EDC

Europees DocumentatieCentrum

EDEducationEducation

Department @ SP

EEElectrical EngineeringElectrical Engineering

Bachelor Programme @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/bee,

Master Programme @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/mee

EE

Elektrotechnische/Elektronische ondersteuning

EEMCSElectrical Engineering, Mathematics and Computer ScienceElectrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Faculty EEMCS, www.utwente.nl/en/eemcs/

EERO

European Environmental Research Organisation

EET

Economie, Ecologie en Technologie

EEW

Elektrotechnisch/Elektronisch Werkgebied

EFDEngineering Fluid DynamicsEngineering Fluid Dynamics

Research Group within the TFE department @ ET faculty; also called TS in Dutch

EFMD

European Foundation For Management Development

EFQM

European Foundation tor Quality Management

EFRD

European Fund for Regional Development

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EFSM

Engineering Fibrous Smart Materials (voorheen

EFSMEngineering of Fibrous Smart MaterialsEngineering of Fibrous Smart Materials

Now part of the MS3 department @ ET faculty; www.utwente.nl/en/et/ms3

EFTA

European Free Trade Association

EHEATC

European Higher Education Advanced Training Course; postdoctorale cursus van CHEPS en CHER-partners

EIDMA

Euler Institute for Discrete Mathematics and its Applications; onderzoekschool TUE

EIM

Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

EISEmbedded Information ServicesEmbedded Information Services

Department @ LISA

EK

Eerste Kamer der Staten-Generaal

ELANELAN Teacher DevelopmentELAN Docentontwikkeling

Research department @ BMS faculty; www.utwente.nl/elan

EL

Elektrotechniek

ELO-Elektronische Leeromgeving

-

Emanci.com.

Emancipatie Commissie  

EMBA

Executive part-time MBA-programma van TSM Business School

EMBL

European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg

EMB

Project “Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering”

EM

Engineering Mathematics; MSc-opleiding TW Engineering Mathematics; onderzoekschool TUE

EMI

 European Membrane Institute; faculteit CT

EMSEnergy, Materials and SystemsEnergy, Materials and Systems

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/ems

EMSYSEmbedded SystemsEmbedded Systems

Master Programme @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/emsys

EMT

 Engineering Mathematics Twente (MSc-opleiding TW)

EOSEarth Observation ScienceEarth Observation Science

Department @ ITC; www.itc.nl/eos

EPAEuropean Public AdministrationEuropean Public Administration

Bachelor Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/epa

ERASMUS

EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students; EC programma; opgevolgd door SOCRATES

ERErve HolzikErve Holzik

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

ESAEarth Systems AnalysisEarth Systems Analysis

Department @ ITC; www.itc.nl/esa

ESA

European Space Agency

ESBS

European Small Business Seminar

ESEducational SupportEducational Support

Support department @ ET faculty, former BOO

ESEmbedded SystemsEmbedded Systems

Master Programme; www.utwente.nl/master/esys

ESF

European Science Foundation

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESN

ERASMUS Studenten Netwerk

ESP

European Studies Programme

ESPRIT

Europees Strategisch Programma voor R&D in InformatieTechnologie, ESPRIT-projecten worden door de EG financieel gesteund

ESST

Education of Society, Science and Technology

ESSTG

European Supramolecular Science and Technology Group; faculteit CT

ESTEducational Science and TechnologyEducational Science and Technology

Master Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/est

ESTIEM

European STudents of Industrial Engineering and Management

ETCV Scintilla

Elektrotechnische Studie Vereniging  

ETEElastomer Technology and EngineeringRubber Technologie

Research group within the MS3 department @ ET faculty; www.utwente.nl/en/et/ms3

ET

EnergieTechnologie leerstoel bij WB

ETEngineering TechnologyEngineering Technology

Faculty (former CTW), www.utwente.nl/et.

ETEthics & TechnologyEthics & Technology

4TU Institute, www.4tu.nl/ethics

ET

EuroTransfer

ETMResearch group Entrepreneurship & Technology ManagementResearch group Entrepreneurship & Technology Management

Department @ BMS

EU

Europese Unie

EURAM

Research on Advanced Materials; EG-subsidie voor basiskennis van geavanceerde materialen en van nieuwe industriële processen en produkten

EURATOM

Europees bureau voor atoomenergie

EUREKA

European Research Coordination Agency; programma EC, EVA en Turkije

EUR

Erasmus Universiteit Rotterdam

EVAEduroam Visitor AccessEduroam Visitor Access

Guest access for Eduroam network, www.utwente.nl/eva.

EVD

Economische VoorlichtingsDienst

EWIFaculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer ScienceFaculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica

Faculty, called EEMCS www.utwente.nl/eemcs

EWM

Educatie en Werkgelegenheid Molukkers (werkgelegenheidsproject)

EWV

Economisch Wiskundige Variant, afstudeerrichting van TW

Ex Cie

Examen Commissie  

Ex.comm.

Examencommissie  

EXCEL

Examen Commissie Elektrotechniek  

EX

Examen

EZ

Ministerie van Economische Zaken

F&AFinance & AccountingFinance & Accounting

Research Department @ BMS faculty; BMS, vakgroep, www.utwente.nl/bms/fa

F&CFinance and ControlFinance and Control

Department @ EEMCS

FACFacility ServicesFacility Services

Department @ CFM

FAC

FaculteitsAutomatiseringsCommissie

FAD

sectie Factuurafwikkeling/Doorberekening van financiële clusters

FAFinance & AccountingFinance & Accounting

Department @ BMS

FAFinancial AuditFinancial Audit

Department @ GA

FA

Fundamentele Analyse, afdeling bij TW

FAF

 Financiën, Apparatuur & Faciliteiten

FaincoFaculty Internationalization CoordinatorFacultaire Internationaliseringscoördinator

-

FANTOM

Fundamental and Applied Nuclear and ATOMic physics

FASIT

Facultair Studievoortgangs Informatiesysteem Twente

FAST

Forecasting and Assessment of Science and Technology; EC-programma

FBBusiness Information ManagementFunctioneel Beheer

also called BIM

FBC

Faciliteitenbureau Campus

FB

Facilitair Bedrijf

FBFacility Service CentreFacilitair Bedrijf

Former name for CFM

FBFaculty BureauFaculteitsbureau

Department @ ITC

FBm2

m2 Functioneel Bruto, ruimte-eenheid huisvesting

FBP

Facilitair Bedrijf Productie

FBR

Facilitair Bedrijf Regie

FBSFinancial Business SupportFinancial Business Support

Department @ FIN

FCCR

Financiële Commissie Culturele Raad

FCDC

F.C. Donders Institute for Cognitive Neuroimaging

FCFaculty ClubFaculty Club

Former location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings ; still a foundation

FCGFinancial Governance & ComplianceFinancial Governance & Compliance

Department @ FIN

FCRE

Fundamentals of Chemical Reaction Engineering (voormalig vakgroep bij Technische Natuur Wetenschappen)  

FDDI

Fast Digital Data Interchange

FD

Financieel Deskundige bij CT onderdelen

FEAFinancial and Economic AffairsFinancial and Economic Affairs

Department @ ITC; www.utwente.nl/itc

FE

Financial Engineering

FEL

Free Electron Laser

FEResearch group Financial EngineeringResearch group Financial Engineering

Department @ BMS

FES

Fonds Economische Structuurversterking

FEZ

dienst Financiële en Economische Zaken

FEZFinancial and Economics DepartmentFinanciële en Economische Zaken

Former name for the financial department; now FIN; www.utwente.nl/fin

FFNTFemale Faculty Network TwenteFemale Faculty Network Twente

www.utwente.nl/ffnt

FFW

Fijnmechanische-Fysische Werkplaats

FhG

Fraunhofer-Gesellschaft

FIFFilms in Fluids-

Part of the TNW cluster Membrane Science and Technology: https://www.utwente.nl/en/tnw/fif/

FIMFinancial Information ManagementFinancial Information Management

Sub-department @ FIN-FS

FINFinanceFinance

Department @ BMS faculty and @ TNW faculty

FIP

Financieel Informatie Plan

FIPFraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing at the University of Twente-

Joint venture of FIP, UT & Saxion: https://fip.utwente.nl

FIS

Financieel InformatieSysteem

FJUTForm for annual interviewsFormulier Jaargesprekken UT

Web application, Employee Portal

FLM

FLexibele onderwijsstroom Materiaalkunde

FM&C

Financial Management & Control (bij Faculteit Behavioural, Management and Social sciences)  

FM/BE

Financieel Management en BedrijfsEconomie

FMA

voorraadbeheer magazijnen; informatiesysteem CIV

FMBA

Full-time MBA-programma

FME-CWM

Vereniging van ondernemers in de Metaal-, Kunststof-, Elektrische- en Elektrotechnische industrie en aanverwante sectoren

FME

Federatie voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie

FM

Facilitair Management, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf

FMI

Financiële Management Informatie

FMT

Facultair Management Team TW

FMTFormal Methods and ToolsFormal Methods and Tools

Research Department @ EEMCS faculty; fmt.cs.utwente.nl

FNm2

m2 Functioneel Netto, ruimte-eenheid huisvesting

FNS

Fonds Niet-subsidiabele Sporten

FOBID

Federatie van Organisaties op het gebied van Bibliotheek , Informatie- en Documentatiewezen

FOIS

Facultair OnderzoekInformatieSysteem

FOMarketing & Communication - Front officeMarketing & Communicatie - Front office

More information see: www.utwente.nl/mc

FOM

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie; stichting NWO

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreden

FR

Faculteitsraad

FRFaculty CouncilFaculteitsraad

-

FRFinancial ReportingFinancial Reporting

Sub-department @ FIN-FS

FSCFinancial Service CentreFinancial Service Centre

Sub-department @ FIN-FS

FSFinancial ServicesFinancial Services

Department @ FIN; has several sub-departments

FS

Financieel Schema

FS

Fysische Scheidingen, werkeenheid bij CT

FSS

Foreign Student Service

FSS

Frysk Studinte Selskip, het Friese Studenten gezelschap

FTAM

File Transfer Access and Manipulation

FTE

Full Time Equivalent, een volledige werkweek gedurende een jaar

FT

Fijnmechanische Techniek

FTP

File Transfer Protocol

FUT

Factureringssysteem UT t.b.v. clusteradministraties

FV

Financiële Verantwoording

FWT

Leerstoel Filosofie van Wetenschap en Techniek, faculteit WMW

FZ

Financiële Zaken

GAGarageGarage

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

GAGeneral AffairsGeneral Affairs

Service Department; www.utwente.nl/ga; houses UT wide department like UToday, Executive Board Support, Financial Audit and more.

GAMIN

Gammaonderzoek Natuur en Milieu

GAST

Gemeenschappelijk Adressen Systeem Twente (in ontwikkeling)

GB

Gebiedsbestuur van NWO

GB

GigaByte

GBO

Gemeenschappelijk BeleidsOrgaan; overleg CvB RvB academisch ziekenhuis - decaan faculteit geneeskunde

GCCR

GebruikersCommissie Culturele Raad

GD

Grondmechanica Delft

GEIGreen Energy InitiativeGreen Energy Initiative

Former research initiative; does not exist anymore

GEMGeo-information Science and Earth ObservationGeo-information Science and Earth Observation

Course @ ITC; www.utwente.nl/itc

GEO

Grote Efficiency Operatie

GEP

Gezamenlijk Europees Programma

GEWIS

Gezamenlijke Energie Weduwen, Invaliden en Senioren, subvereniging UT-Kring

GFMGeoinformatics coursesGeoinformatics courses

Course @ ITC; www.utwente.nl/itc

GGB

GebruikerGroepBeheerder

GG

Glasinstrumenten/Glastechnische ondersteuning, faculteit CT

G

Giga; miljard = 10^9

GIMAGeographical Information Management and ApplicationsGeographical Information Management and Applications

Course @ ITC; www.utwente.nl/itc

GIPGeo-information ProcessingGeo-information Processing

Department @ ITC; www.itc.nl/gip

GLS

GeLdStroom

GO-Geïntegreerd onderwijs

-

GOM

Gewestelijke OntwikkelingsMaatschappij

GOS

Gemeenschappelijk Overleg (stichtingen) Studentenhuisvesting

GO

Stichting Gemeenschappelijke Opleiding voor archief, bibliotheek, documentatie en informatiebewerking

GPI

Geïntegreerd Personeels Informatiesysteem

GPL

Gemiddelde PersoneelsLast

GR

GastenRestaurant, in de Bastille

GROS

Grensoverschrijdend Regionale Onderwijs Samenwerking

GS

Gedeputeerde Staten

GS

Graduate Studies

GSIMGovernance and Spatial Information ManagementGovernance and Spatial Information Management

Course @ ITC; www.utwente.nl/itc

GST

Graduate School Twente, overkoepelend orgaan voor alle postinitiële opleidingen

GSV

Gemeenschappelijke Staf Vergadering

GSV

Gezamenlijke Stafvertegenwoordiging  

GTI

Groot Technologisch Instituut

GV

Gewenste Voorkennis

GV

Gezamenlijke Vergadering, van facultaire ondernemingsraad (OR) en studentenraad (SR)

GW-Gedragswetenschappen

After merging with MB, new name: BMS

GZWHealth SciencesGezondheidswetenschappen

Bachelor Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/gzw

HAD

Hoofd Administratieve Dienst

HAVO

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

HB-Hal B

Location/building; find it on the campus map (PDF) or www.utwente.nl/buildings

HBEDepartment of High-tech Business and EntrepreneurshipDepartment of High-tech Business and Entrepreneurship

Department @ BMS

HBO-kamer

Hoger BeroepsOnderwijs-Kamer; bestuurlijk overleg tussen minister OC&W en HBO-Raad

HBO-Raad

Verenging van hogescholen

HBO

Hoger BeroepsOnderwijs

HC-Hoorcollege

-

HC

HoorCollege

HD-Hogedruklab

Location/building; find it on the campus map (PDF) or www.utwente.nl/buildings

HDL

Hogedruk Laboratorium

HDTV

High-Definition TeleVision; EUREKA-project

HEAO

Hoger Economisch en Administratief Onderwijs

HEF

Hoge Energiefysica

HE

Hogeschool Enschede

HES

Higher Education Supplement van de Times

HES

Hogeschool voor Economische Studies; Rotterdam

HHD

Huis Houdelijke Dienst  

HH

Hogeschool Holland

HIBDepartment of Technology, Human and Institutional BehaviourDepartment of Technology, Human and Institutional Behaviour

Department @ BMS

HID

HoofdIngenieur-Directeur

HL-A, HL-B

Salarisschalen voor hoogleraren

HL

HoogLeraar

HMIHuman Media InteractionHuman Media Interaction

Master Programme @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/hmi

Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/hmi

HNRSHonours ProgrammExcellentieprogramma's

Department @ EEMCS

HO-Hogekamp

Location/building; find it on the campus map (PDF) or www.utwente.nl/buildings

HO-Kamer

Hoger Onderwijs-Kamer; bestuurlijk overleg tussen minister OC&W en VSNU

HOAK

Hoger Onderwijs

HOBEK

Hoger Onderwijs BEKostiging; bekostigingsmodel OC&W van universiteiten van 1992 tot 1996

HO

Hoger Onderwijs = HBO + WO + OU

HOI

HuisvestingsOverleg Instellingen VSNU

HOOP

Hoger Onderwijs- en OnderzoekPlan, vierjaarlijkse beleidsnota van minister 0C&W

HOP

Bond van Hoger OnderwijsPersoneel

HOP

Hoger Onderwijs Persbureau

HOVO

Hoger Onderwijs voor Ouderen

HOZ

Dienst Huisvestings- en Onderhouds Zaken

HPD

Overleg Hoofden PersoneelsDiensten; VSNU

HR-Dienst Human Resources

Support Service; www.utwente.nl/hr

HR-Horstring

Location/building; find it on the campus map (PDF) or www.utwente.nl/buildings

HRD

Human Resources Development

HRDHuman Resources Development

Department @ HR

HRHuman ResourcesHuman Resources

Department @ BMS

HRHuman ResourcesHuman Resources

Department @ EEMCS

HRHuman ResourcesHuman Resources

Department @ TNW

HRIAInformation and AdministrationInformatie en Administratie

Department @ HR

HRMHuman Resource ManagementHuman Resource Management

Department @ BMS

HRM

Human Resources Management

HRMHuman ResourcesHuman Resources

Research Department @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/hrm

HSA

Hollandse Signaal Apparaten N.V.

HSEHealth, Safety and EnvironmentVeiligheid en Gezondheid

Department @ HR; www.utwente.nl/hr

HSHealth SciencesHealth Sciences

Master Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/hs

Hs

Hogeschool

HsIJ

Hogeschool IJselland, Deventer

HT-Horsttoren

Location/building; find it on the campus map (PDF) or www.utwente.nl/buildings

HTFHigh Tech FactoryHigh Tech Factory

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

HTMHigh Tech MaterialsHigh Tech Materials

4TU Institute; www.4tu.nl/htm

HTM

Hoger onderwijs, Technologie en Marktsector

HTO

Hoger Technisch Onderwijs

HTSRHealth Technology & Services ResearchHealth Technology & Services Research

Research Department @ BMS faculty; http://www.utwente.nl/bms/htsr

HTT

Holding Technopolis Twente B.V.

Huizinga Instituut

Interuniversitaire Onderzoekschool voor Cultuurgeschiedenis; onderzoekschool UvA

HVL

HuisVestingsLasten

I SEE

Information System on Education and Employment; data base over opleidingen, beroepen en arbeidsmarktperspectieven

I&A

Informatievoorziening en Automatisering, onderdeel van CIV

IAAJInformal Closing Academic yearInformele Afsluiting Academisch jaar

IACHEI

International Association of Consultants in Higher Education Institutes

IAD

Internal Audit Dienst, onderdeel van dienst FEZ

IAESTE

International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

IAInternational AffairsInternational Affairs

Department @ SP

IAPC

Stichting Inter Actief Personal Computing  

IATUL

International Association of Technical University Libraries

IAV

Internationale AfstudeerVariant

IAVM

Interuniversitaire Adviescommissie Veiligheids- en Milieuwetgeving

IB-Groep

Informatie Beheer Groep, Groningen; regelt onder meer de studiefinanciering

IBAInternational Business AdministrationInternational Business Administration

Bachelor Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/iba

IBB

Informatie-BemiddelingsBureau

IBI-CODOB

Interne Bibliotheek Commissie Doelmatigheidsbevordering Bibliotheekprocedures

IBL

InterBibliothecair Leenverkeer

IBME

Integrated BioMedical Engineering for restoration of human function; onderzoekschool UT

IBO

Interdepartementaal BeleidsOnderzoek

IBR

Institute for Behaviorial Research  

IBRResearch Institute for Social Sciences and TechnologyResearch Institute for Social Sciences and Technology

Research Institute, (discontinued, now in IGS)

ICB

Interdisciplinaire Commissie Bestuurswetenschappen; disciplineoverleg van de VSNU

ICD

Integrated Circuit Design

ICDIntegrated Circuit DesignIntegrated Circuit Design

Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/eemcs/icd

ICE

IC-technologie en Elektronica, leerstoelgroep van faculteit EL

ICE

Interfaces and Correlated Electron (leerstoel bij Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)  

ICEInterfaces and Correlated Electron SystemsInterfaces and Correlated Electron Systems

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/ice

ICES

Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking

ICIC

International conference on Intercultural Collaboration  

ICI

Interuniversitair Cardiologisch Instituut 

IC

InformatieCentrum; onderdeel van de dienst CIV

IC

InnovatieCentrum

IC

Integrated Circuit

ICL

Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleiding; VSNU

ICM

Interdisciplinaire Commissie Milieukunde; VSNU

ICO

Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek; onderzoekschool UT

ICP

Interuniversity Co-operation Programme

iCRiSPCentre for Conflict, Risk and Safety PerceptionCentre for Conflict, Risk and Safety Perception

IBR Information Centre (IBR is discontinued, now IGS)

ICSC

Internationaal Congres- en Studiecentrum (de Drienerburght)

ICS

Interuniversitair Centrum voor Sociaal-Wetenschappelijke Theorievorming en Methodenontwikkeling; Groningen

ICT

Informatie en CommunicatieTechnologie

ICTON

ICT en ONderwijs

ICTS-ICT Servicecentrum

https://www.utwente.nl/nl/lisa/ict/

ICTS

ICT-Servicecentrum (per 01-01-2016 samengevoegd met B&A tot LISA)

ICV

Interdisciplinaire Commissie Vrouwenstudies; VSNU-commissie

ID1Internal Facility ServicesInterne Dienst

Department @ CFM

ID2Internal Facility ServicesInterne Dienst

Department @ CFM

ID3Internal Facility ServicesInterne Dienst

Department @ CFM

ID4Internal Facility ServicesInterne Dienst

Department @ CFM

IDB

Industrial Development Board

IDEIndustrial Design EngineeringIndustrial Design Engineering

Department @ ET, supporting education for the related BSc and MSc programmes

IDEIndustrial Design EngineeringIndustrial Design Engineering

Master Programme @ ET faculty; www.utwente.nl/ide

ID

InterDisciplinair; bestuurskundig tijdschrift, faculteit BSK

ID

Interne Dienst, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf

IDSIntegrated Devices and SystemsIntegrated Devices and Systems

Research group @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/en/eemcs/ids

IEA

International Association of the Evaluation of Educational Achievement

IEBISIndustrial Engineering & Business Information SystemsIndustrial Engineering & Business Information Systems

Research Department @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/iebis/

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IEEO

Instrumentele Electronica en Electronisch Ontwerpen, vakgroep binnen faculteit Elektrotechniek

IEEO

Interfaces and Correlated Electron Systems of IC-technologie en Elektronica  

IELTSInternational English Language Testing SystemInternational English Language Testing System

-

IEMIndustrial Engineering & ManagementIndustrial Engineering & Management

Master Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/iem

IFLA

International Federation of Libraries Associations and institutions

IGBP

International Geosphere-Biosphere Programme

IGS

Institute for Governance Studies  

IGS

Institute for Innovation and Governance Studies

IGSInstitute for Innovation and Governance StudiesInstitute for Innovation and Governance Studies

Research Institute; www.utwente.nl/igs

IHE

International institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering; Delft

IHS

Institute for Housing and Urban Development Studies; Rotterdam

IIASA

International Institute for Applied System Analysis

IIHITC Internationaal HotelITC Internationaal Hotel

Department @ ITC faculty; www.itc.nl/iih

IIS

Intentioneel InvesteringsSchema

IK

Introduktie Kommissie

IKT

Industriële Kring Twente

IKZ

Integrale KwaliteitsZorg

ILABKennispark TwenteKennispark Twente

Department @ AZ

ILSIntegrated Library system-

www.utwente.nl/ils

IM-FAB-Informatiemangament Functioneel Applicatiebeheer

Department of the service CES

IM/BIV

InformatieManagement en Bestuurlijke InformatieVerzorging, vakgroep van faculteit T&M

IMC

Interfacultair Mechanisch Centrum

IMEC

Interuniversitair Mikro-Elektronica Centrum, Leuven

IMHE

Institutional Management in Higher Education; OECD programma

IMInformatie ManagementInformatie Management

Department @ CES; www.utwente.nl/en/educational-systems

IMInformation ManagementInformatie Management

Department @ LISA, also called UIM; www.utwente.nl/uim

IMInorganic MembranesInorganic Membranes

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/mtg

IMPACT

Institute of Mechanics, Processes and Control Twente  

IMSE

Inorganic Materials Science and Engineering

IMSInorganic Materials ScienceAnorganische Materiaalkunde

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/ims

INF-Technische Informatica

Bachelor Programme @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/inf

INF

INFormatica

Infra-Infra voor Netwerkbeheer, Serverbeheer en Telefonie

Department @ ICTS

Ing.

Ingenieur (HBO, sector techniek)

INKProcurementInkoop

Department @ CFM

INO

Instituut Natuurkunde Onderwijs

INPASEL

INPASsingscommissie EL

INSTIR

InnovatieSTimuleringsRegeling; EZ-subsidieregeling; vervallen

INTASINTernships and ASsignmentsPlatform Internships and Assignments buiten de UT

Inter Actief

 Studievereniging van de opleiding Informatica  

INTIS

Internationaal Transport- en Informatie Systeem

INTRecruitment and InternationalizationRecruitment en Internationalisering

Department @ HR

INTSInternational SupportInternational Support

Department @ CES, within SO&IR

Inventpo

Inventaris oude personeelsdossiers (overzicht van alle personeelsleden die met ontslag zijn gegaan)

INVLNOVEL-TNOVEL-T

Website NOVEL-T

IO-Industrieel Ontwerpen

Former name for Bachelor Programme @ ET faculty; www.utwente.nl/io

IO-instellingen

Instellingen voor Internationaal Onderwijs

IOC

Interuniversitair Oogheelkundig Centrum

IOI

Interuniversitair Oogheelkundig Instituut; Amsterdam

IO

Industrieel Ontwerpen

IO

Internationaal Onderwijs

IO

International Office

IOInternational OfficeInternational Office

Department @ CES

IOInternational OfficeInternational Office

Falls under the service of CES; www.utwente.nl/internationaloffice

IO

Leerstoel Innovatief Ondernemerschap; faculteit T&M

IOMS-Integrated Optical MicroSystems

Research Department @ EEMCS (discontinued)

IOO

Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven

IOP

Innovatiegericht OnderzoekProgramma

IOPS

Interuniversitaire Onderzoekschool voor Psychometrie en Sociometrie; onderzoekschool UvA

IOSIntegrated Optical SystemsIntegrated Optical Systems

Research Group @TNW: https://www.utwente.nl/en/tnw/ios/

IOSTE

International Organisation Science Technical Education

IOWO

Instituut voor Onderwijskundige Dienstverlening; KUN

IPA

Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek; onderzoekschool TUE

IPA

systeem voor salarisverwerking bij Roccade

IP

Instellingsplan

IP

InvaliditeitsPensioen

IPIT-Instituut voor maatschappelijke veiligheidsvraagstukken

Information Centre @ BMS faculty; www.ipit.nl

IPIT

Internationaal Politie Instituut Twente

IPIT

International Police Institute Twente

IPO

Centrum voor Onderzoek naar Mens-Systeem Interactie; Eindhoven, v/h Instituut voor Perceptie Onderzoek

IPP

Industriële Polymerisatie Processen, werkeenheid bij CT

IPR

International Program Review committee

IPR

InvesteringsPremieRegeling Regionale Projecten; provinciale en EZ subsidieregeling voor investeringskosten in vaste activa; vervallen

IPTO

Integrale PersoneelsTelling Onderwijspersoneel

IPV

Integrale ProductieVernieuwing; faculteit WB

Ir.

Ingenieur (Universiteit)

IRDAC

Industrial Research and Development Advisory Committee; EC raamwerk programma commissie

IRI

Interuniversitair Reactor Instituut; Delft

IRInstitutional ResearchInstitutional Research

IRIS

Inventaris Registratie en Informatie Systeem

IRS

J.A. Cohen Instituut, Interuniversitair Instituut voor Radiopathologie en Stralenbescherming; Leiden

IS&CM

Information Systems & Change Management

ISA-Informatievoorziening, Systeemontwikkeling en Applicatieondersteuning.

Department @ ICTS

ISAIndian Student AssociationIndian Student Association

www.isa.utwente.nl

ISB

Commissie Internationale Samenwerking Bedrijfskunde

ISBD

International Standard Bibliographic Description

ISBN

International Standard Book Number

ISCMInformation Systems and Change ManagementInformation Systems and Change Management

Research Department @ BMS until 2012, now IEBIS

ISDN

Integrated Services Digital Network

ISEP

Interuniversity Student Exchange Program

IS

Informatie Systemen (vakgroep bij Informatica)  

ISIntegral SecurityIntegrale veiligheid

See website; https://www.utwente.nl/en/service-portal/organisation-regulations-and-codes-of-conduct/integral-safety

ISIS

Interuniversitair StudieInformatieSysteerm, systeem voor inschrijvings- en studievoortgangsgegevens van studenten

ISM

InStruMentatietechnologie, leerstoel van faculteit TO

ISMS

International School for Materials Science, aio-netwerk

ISN

International Standard Nomenclature (UNESCO) = code wetenschaps gebied

ISO

Internationale Standaardisatie Organisatie

ISO

Interstedelijk StudentenOverleg

ISOR

Interdisciplinair Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut

ISP

Integraal StructuurPlan Noorden des lands

ISPORInternational Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research

Student chapter @ BMS faculty;

www.utwente.nl/isporstudentchapter

ISS

Individueel Studie Systeem

ISS

Institute of Social Studies; Den Haag

ISTG

Information Storage Technology Group

IST

InStrucTietechnologie, leerstoel van faculteit TO

ISTInstructional TechnologyInstructietechnologie

Research Department @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/ist

ITCFaculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC)Faculteit ITC Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC)

Faculty; www.itc.nl

ITCIDITC Service DeskITC Interne Dienst

Department @ CFM

ITC

Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimtekaartering en Aardkunde; Enschede

ITC

International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences; Enschede

IT

InformatieTechnologie

ITOIT Infra and OperationsIT Infra and Operations

Department @ LISA

ITP

International TransferPunt

ITS

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen; Nijmegen

IVA

Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk Beleidsonderzoek en Advies; Tilburg

IVH

Integrale Verantwoordelijkheid Huisvesting, project decentralisatie huisvesting van OC&W naar universiteiten in 1995

IVO

Instituut Voor Ontwikkelingsvraagstukken; Tilburg

IVOP

InformatieVoorziening OverheidsPersoneel; hoofdafdeling ministerie BZK

IWI

Innovatie van Wetenschappelijke Informatie; onderdeel van SURF

IWI

Instituut voor Wiskunde en Informatica; RuG

IxDInteraction DesignInteraction Design

Research group in the DPM department at ET faculty www.utwente.nl/en/et/dpm

JAN

Disciplineoverleg Economische Wetenschappen (VSNU)

JiVe

Jazz in de Vestingbar

JMBC

J.M. BurgersCentrum onderzoekschool voor stromingsleer; onderzoekschool TUD

JMC

Junior Management Club van NIVE

JOIN--

Document Management System; www.utwente.nl/join

JPD

Jazz Podium Drienerlo

JR

JaarRekening

JSTD

Jongerejaars Sport Tournooi Drienerlo

JTK

Jongeren Theater Kaart 

JTM

Job Transfer and Manipulation

JV

JaarVerslag

K&S

Kwaliteit & Studeerbaarheid

KA

Kantine(s)

KAT-Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Web application, Employee Portal

KB

KiloBytes

KB

Koninklijk Besluit

KB

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

KC-Klantcontact

Department @ ICTS, see www.utwente.nl/icts/over_icts/organisatie/

KCT

Kantoren Centrum Technopolis

KEB

Stichting Kansrijk Eigen Baas  

KELK

Kommissie Externe Leden Kultuur

Kf, K

KiloFlorijn = duizend gulden

KH-Kleinhorst

Location/building; find it on the campus map (PDF) or www.utwente.nl/buildings

KHO

Kort hoger onderwijs

KIM

Project Kennisdragers In het Midden- en kleinbedrijf

KISS

Knowledge Integration and Structuring System

KiTeSKnowledge, Transformation & Society-

KiTeS was established  through the merger of the Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) and the Science, Technology, and Policy Studies (STePS) section

Group @BMS faculty:  https://www.utwente.nl/en/bms/kites/

KIvI

Koninklijk Instituut van Ingenieurs

KNAW

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KNCV

Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

KNUB

Koninklijke Nederlandse UitgeversBond

KOL

KOLstructie, gemengd hoor-/werkcollege

KP-KPMG-gebouw

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

KPM

Katalytische Processen en Materialen, werkeenheid in faculteit CT

KPS

Kiesvereniging Progressieve Samenwerking

KPS

Kiesvereniging Progressieve Studenten

KPT

Stichting Kennis Park Twente  

KR

KringRaad, vertegenwoordigt de erkende studentenverenigingen

Kronos

Drienerlose Atletiek Vereniging  

KS-Kennicentrum Subsidies

Initiative @ FIN; www.utwente.nl/nl/intranet/ks

KSTKnowledge Safety TeamKnowledge Safety Team
KT-Keet

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

KT

Kwaliteitskring Twente

KUB

Katholieke Universiteit Brabant, te Tilburg

KUL

Katholieke Universiteit Leuven

KUN

Katholieke Universiteit Nijmegen

KUO

Kengetallen Universitair Onderwijs; VSNU

KUOZ

Kengetallen Universitair Onderzoek; VSNU

KVI

Kernfysisch Versneller instituut; RUG

KvK

Kamer van Koophandel en Fabrieken

KWF

Koningin WilhelminaFonds

LA-Land Administration

Course @ ITC faculty; www.utwente.nl/itc

LA-Langezijds

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

LAB

Laboratorium (Dienst binnen Faculteit Informatica)  

LACsb

Landelijk Adviescentrum studentbestuurders

LAIOO

Landelijk AIO Overleg

LALearning AgreementLearning Agreement
LALibrary & ArchiveLibrary & Archive

https://www.utwente.nl/ub/en/

LAN

Local Area Network

LBC

LoopbaanCentrum; diensten P&O + DiSC

LBF

Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering

LBS

Landelijk Beraad Studentendecanen

LCAS

Landelijke Commissie voor Academische Studievoorlichting

LC

Logistiek Centrum, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf

LCMLoan Collect ModuleLoan Collect Module

Software tool @ FIN

LDC

Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting

LDG

Lightwave Devices Group

LDILadies Introduction DaysLadies Introduction Days

www.utwente.nl/ldi

LDTDepartment of Learning, Data analytics and TechnologyDepartment of Learning, Data analytics and Technology

Department @ BMS

LEGSLegal & Economic Governance StudiesLegal & Economic Governance Studies

Research Department @ BMS faculty until 2012, now PA

LF

LaserFysica

LG

LiaisonGroep

LHUMP

Landelijk Hoger onderwijs en Universitair Milieu Platform

LI-Linde

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

LICA

Landelijk Informatie Centrum VO-HBO

LILaLiving Innovation LabLiving Innovation Lab

The University of Twente is part of a large green campus area that functions as an open meeting place where opportunities exist for a new collaboration. Experimenting plays a key role to create, calibrate, and test new technological solutions for earth and infrastructure observation. The newly approved Living Innovation Lab (LILa) will provide a unique (semi-)controlled outdoor setting at the University of Twente campus. Its goal is to advance interrelated research, innovation and education of the Faculties Geo-Information and Earth Observation (ITC) and Engineering Technology (ET).

The Living Innovation Lab is a joint initiative of the faculty of Engineering Technology (ET) and Geo-Information Science and Earth Observation (ITC). Recently, also the faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS) expressed their interest in seeking collaboration around this initiative. Mark van der Meijde, Wim Timmermans (ITC) and Léon olde Scholtenhuis (ET) are the daily management team of this project. There is also a working group that provides input from e.g. scientific departments. The LILa is funded by the abovementioned faculties as well as external parties. The start of construction is in 2021. By 2022, we hope to be able to accommodate a wider audience and include LILa as a key facility in our education, research and future research proposals.

LINGUA

Actieprogramma ter ondersteuning van het vreermde-talenonderwijs in de lidstaten van de EG

LISALibrary, ICT-Services & ArchiveLibrary, ICT-Services & Archive

LISA, aggregation of ICTS and B&A; www.utwente.nl/lisa

LL-Leerlingen Lab

Lab for students primary/secondary school; website Pre-U Leerlingenlab

LLectureLecture

Used in course schedules

L

Literatuur (niet verplicht studiemateriaal)

LMD-Last Minute Dag

Voorlichting voor de zomer

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

LOC

LerarenOpleidingsConvent

LOEKWO

Landelijk Overleg EmancipatieKommissie Wetenschappelijk Onderwijs

LOF

Landelijk Overleg Progressieve Fracties

LOGICA

LOGIes- en vergaderaccommodatie Campus

LO

LerarenOpleiding, voor de eerstegraads bevoegdheid (bij UT in de wiskunde, natuurkunde en scheikunde)

LOLogisticsLogistiek

Department @ CFMg

LOOWTOK/ ESST

Wetenschaps- en Technologie-OnderzoeK, aio-netwerk

LOS

Landelijk Overleg Studievaardigheden

LOST

Landelijk Overlegorgaan Stages in de Technische wetenschappen

LOWIS

Landelijk Overleg Wiskunde- en Informatie-Studenten

LPC

Landelijk Pedagogisch Centrum

LPNOLaser Physics & Nonlinear OpticsLaserfysica

Department @ TNW

LSVb

Landelijke Studenten Vakbond, organisatie die de studentenbelangen bij het ministerie OC&W behartigt

LT

Lage temperaturen  

LT

Low Temperature Division; leerstoel faculteit TN

LTLow Temperature PhysicsLow Temperature Physics

Chair @ TNW faculty

LTSHLong Term Strategy Housing-

Strategy for housing projects @ UT;

www.utwente.nl/ltsh

LUC

Limburgs Universitair Centrum; Vlaanderen

LUW

Landbouw Universiteit Wageningen; tegenwoordig WUR genoemd

LV&S

Lichamelijke Vorming en Sport

LVO-Loket Voortgezet Onderwijs

LVSA

Landelijke Vereniging van Studieadviseurs

M&C

Marketing & Communicatie (dienst binnen bureau Universiteit Twente)  

M, Mf

MegaFlorijn = miljoen gulden

M/M

Major/Minor

m2 FB/FN

m2 Functioneel Bruto/Functioneel Netto

MAC

Maximaal Aanvaardbare Concentratie (bij chemicaliën)

MACSMathematics of Computational ScienceMathematics of Computational Science

Research Department @ EEMCS faculty within SACS Cluster: www.utwente.nl/eemcs/sacs

MACSMathematics of Computational SciendeMathematics of Computational Sciende

Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/eemcs/macs

MAManagementManagement

Support department @ ET faculty (same as BFD in other faculties) >> former name BH

MAMarketingMarketing

Department @ MC service department; www.utwente.nl/mc

MAMechanical Automation and MechatronicsMechanical Automation and Mechatronics

Chair @ MS3

MAN

Metropolitan Area Network

MAP

Manufacturing Automation Protocol; systemen voor productieautomatisering

MARIN

Maritiem Research Instituut Nederland; Wageningen

MASTMathematics of Systems TheoryMathematics of Systems Theory

Research Department @ EEMCS faculty within SACS Cluster; www.utwente.nl/eemcs/sacs

MAVO

Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs

MB-Management en Bestuur

After merging with GW, new name: BMS faculty

MBA-FT

Full-Time MBA programma

MBA

Master of Business Administration

MBAMaster of Business AdministrationMaster of Business Administration

-

MBIBusinessInformationTechnologyBusinessInformationTechnology

Master Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/mbi

MB

MegaByte

MBM

Master of Business Management

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

MCBPMedical Cell BiophysicsMedische Celbiofysica

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/mcbp

MCCT

MicroComputerCentrum Twente

MCMarketing & CommunicationMarketing & Communicatie

Service department; www.utwente.nl/mc

MC

Medisch Centrum

MCM

Macromoleculaire Chemie en Materiaalkunde, werkeenheid faculteit CT

MCO-Media, Communicatie en Organisatie

Research Department @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/mco

MCO

Media Communication and Organization (voormalige vakgroep BMS)

MCP-Marketingcommunicatie en Consumentenpsychologie

Research Department @ BMS until 2012, now CW-CMC

MCSMesoscale Chemical SystemsMesoscale Chemical Systems

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/mcs

MC

stichting Mathematisch Centrum; stichting NWO in Amsterdam

MD

Management Development projecten

MD

MateriaalDienst

MD

Material Devices (leerstoel binnen Elektrotechniek)  

MDMedical ServicesMedische Dienst

MD

MDOO

MultiDisciplinaire OntwerpOpdracht

MDSMathematics of data science

Cluster @ EEMCS faculty https://www.utwente.nl/en/eemcs/mds/

MDW

Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit

MEEMMaster of Environmental and Energy Management (MEEM)Master of Environmental and Energy Management (MEEM)

Master Programme, majority on location in Leeuwarden; www.utwente.nl/meem

MEMeanderMeander

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

MEMechanical EngineeringMechanical Engineering

Bachlor Programme @ ET faculty; www.utwente.nl/bscme 

MEMechanical EngineeringMechanical Engineering

Department @ ET, supporting education for the related BSc and MSc programmes

MEMechanical EngineeringMechanical Engineering

Master Programme @ ET faculty; www.utwente.nl/me

MERIT

Maastricht Economisch Research Institute on Innovation and Technology

MESA+

Micro-Electronics/Materials Engineering, Sensors and Actuators; onderzoekschool, samenvoeging van MESA en CMO

MESAMESA+ Institute for NanotechnologyMESA+ Institute for Nanotechnology

One of the three main UT research institutes; www.utwente.nl/mesaplus

MESEuropean StudiesEuropean Studies

Bachelor and Master Programmes @ BMS faculty; www.utwente.nl/pa/

METIS-Onderzoeksinformatiesysteem
MFSMarine & Fluvial SystemsMarine & Fluvial Systems

Research group within the CEM department @ ET faculty, www.utwente.nl/en/et/cem > former name WEM

MFS

Marine Fluvial Systems

MFT

Mechanics of Forming Technologies (leerstoel binnen CTW)

MGZ

Maatschappelijke gezondheidszorg

MHO

Medefinancieringsprogramma voor Hoger Onderwijsinstellingen; DGIS

MHP

Centrale voor Middelbaar en Hoger Personeel

MIAMathematics of Imaging & AI

Research Department @ EEMCS faculty within SACS Cluster: www.utwente.nl/eemcs/sacs and MDS cluster: https://www.utwente.nl/en/eemcs/mds/

MI

Material Interfaces (leerstoel binnen Elektrotechniek)  

MIP

Maatschappij voor Industriële Projecten

MIRAMIRAMIRA

Former research institute; now called TechMed

MISR

Minimal Invasive Surgery & Robotics

MISUT-ManagementInformatiesysteem UT

www.utwente.nl/misut

MITI

Ministry of Technology and Innovation; Japan

MIT

Massachusetts Institute of Technology, in Camhridge, MA, USA

MiT

opleiding MilieuTechnologie

MJE

Mensjaar equivalent

MJK

MeerjarenKader

MKB-NL

Midden- en KleinBedrijf Nederland

MK

MateriaalKunde

MLMedialabMedialab

Department @ MC service department; www.utwente.nl/mc

New name: Digital Team

M

Mega; miljoen = 10^6

MMT

MicroMechanical Transducers

MnF

Molecular NanoFabrication

MNFMolecular NanofabricationMolecular Nanofabrication

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/mnf

MO-Mondriaan

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

MOM

Cursus Management op Maat

MO

Medewerkers Overleg

MO

Middelbare Onderwijsakte

MONITOR

EC-programma

MORMathematics of Operations Research-

Research group @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/eemcs/mor

MOSAIC

Movement Of Students Aiming at Integration of the COIMBRA Group

MOW

Medewerker OnderWijs, heeft het geven van onderwijs geven tot hoofdtaak

MOZ

Medewerker OnderZoek, heeft het verrichten van onderzoek tot hoofdtaak

MPCM

Mathematische Fysica en Computational Mechanics, afdeling bij TW

MPI

Max-Planck-Instituut

MPM

Postdoctorale opleiding Master of Public Management, van SK en BK in samenwerking met PAO/BB

MPSMarketing and Project ServicesMarketing and Project Services

Department @ ITC faculty; www.utwente.nl/itc

MPSPsychologyPsychology

Master Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/mps

MPT

Membrane Process Technology

MPTMembrane Process Technology-

Research group @TNW - www.utwente.nl/en/tnw/mpt

MR&VSocial Risks and Safety StudiesSocial Risks and Safety Studies

Research Department @ BMS faculty until 2012, now Research Department @ PA faculty

MRCT

Mechatronica Research Centrum Twente, opgegaan in Drebbel instituut

MRI

Mathematisch Research Instituut; onderzoekschool UU

MRMMaster Risico ManagementMaster Risico Management

www.utwente.nl/pld

MS-DOS

MicroSoft Disk Operating System, het besturingssysteem van veel personal computers

MS3Department of Mechanics of Solids, Surfaces & SystemsDepartment of Mechanics of Solids, Surfaces & Systems

Department @ ET faculty:

www.utwente.nl/en/et/ms3

MSc

Master of Science

MScMaster of ScienceMaster of Science

-

MSF

Mega Science Forum

MSM

Maastricht School of Management

MSMMulti Scale MechanicsMulti Scale Mechanics

Research group @ Thermal and Fluid Engineering department (ET), www.utwente.nl/tfe

MSO

Medisch Sociaal Overleg

MSO

Musica Silvestra Orkest

MSS

Medical Sensing and Simulation

MSSMicro Sensors and SystemsMicro Sensors and Systems

Department @ EEMCS

MSS

Multiscale Modelling and Simulation

MST

Medisch Spectrum Twente; algemeen ziekenhuis in Enschede

MSTMembrane Science & TechnologyMembraantechnologie

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/mtg

MSTP

Materials Science and Technology of Polymers

MTETelematicsTelematics

Master Programme @ EEMCS faculty

MT

Management Team

MTManagementteamManagementteam

-

MTMechatronicsMechatronics

Master Programme @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/mt

MT

MilieuTechnologie

MTO

MembraanTechnOlogie, werkeenheid van faculteit CT

MTP

Materiaalkunde en Technologie van Polymeren, werkeenheid bij CT

MTPMaterials Science and Technology of PolymersMateriaalkunde en Technologie van Polymeren

Chair @ TNW faculty; mtp.tnw.utwente.nl

MUB

Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie; opgenomen in de WHW1997

MUST

Mobiliteit Universitaire Studenten Twente; registratie van buitenlandse studenten en van UT-studenten in het buitenland

MWMMultidisciplinary Water ManagementMultidisciplinary Water Management

Research group within the CEM department @ ET faculty, www.utwente.nl/en/et/cem >> former WEMWM

MZS

Milieuzorgsysteem

MZSParticipationMedezeggenschap

Departmant @ SP; www.utwente.nl/medezeggenschap

NABS

Nomenclature for the Analysis and comparison of Science programmes + budgets = code toepassingsgebied

NAJO-Najaarsoverleg

-

NanoLabCleanroomCleanroom

Department @ EEMCS

NanoNed

Stichting NanoNed Nederland  

NBBS

Nederlands Bureau voor Buitenlandse Studiebetrekkingen

NBC

Nederlands Bibliografisch Centrum

NBI

Nieuws, Berichten en Informatie; zie COBIDOC

NBLC

Nederlands Bibliotheek en LectuurCentrum

NBP

Nano Bio Physics

NBPNanobiophysicsNanobiophysics

Department @ TNW

NCC

Nederlandse Centrale Catalogus

NCF

Stichting Nationale ComputerFaciliteiten; stichting NWO t.b.v. computer sciences en computational sciences

NCLR

Nederlands Centrum voor Laser Research

NCS

Nederlandse Classificatie Stichting

NCVSE

Nederlands Centrum voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

NEI

Nederlands Economisch Instituut

NEMNanoElectronic MaterialsNanoElectronic Materials

Chair @ TNW faculty

NENano ElectronicsNano Electronics

Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/eemcs/ne

NESPOB

Nederlandse Stichting voor wetenschappelijk onderzoek inzake Politiek en Openbaar Bestuur

NESRO

Nederlandse Stichting voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek

NEST

Nieuw Enschede's Studenten Toneel

NESTOR

Nederlands Stimuleringsprogramma Ouderenonderzoek

NEU

Network of Eureginal Universities

NEXPRI

Nederlands EXPertisecentrum Ruimtelijke informatieverwerking, expertisecentrum UU

NFK

Nederlandse Federatie van Kunststoffen

NGI

Nederlands Genootschap voor Informatica

NGV

Nederlands Genootschap Vrouwenstudies

NH-Noordhorst

Location/building; find it on the campus map (PDF) or www.utwente.nl/buildings

NHL

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

NIAS

Netherlands Institute for the Advanced Study in the humanities and social sciences; Wassenaar

NIC

Stichting Nederlandse Informatie Combinatie

NIDI

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut; Den Haag

NIG

Netherlands Institute of government

NIGNetherlands Institute of Government-

Research School for Public Administration and Political Science. Secretary: UT;

NIHE

National Institute for Higher Education

NIHES

Netherlands Institute for Health Sciences; EUR

NIIB

Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael

NIKHEF

Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-EnergieFysica; Amsterdam

NIKOS

Nederlands Instituut voor Kennisintensief  OndernemerSchap  

NIKOSNIKOS Centre for entrepreneurship, strategy, internation business and marketingNIKOS Centre for entrepreneurship, strategy, internation business and marketing

Information Centre @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/nikos

NIMBAS

The Netherlands Institute for MBA Studies

NIM

Neuro Imaging

NIMNeuro ImagingNeuro Imaging

Department @ TNW

NIMR

Netherlands Institute of Metals Research

NINano-IonicsNano-Ionics

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/ni

NIOK

Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse; onderzoekschool TUE

NION

stichting Nieuw Ondernemen

NIOO

Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek

NIPO

Nederlands Instituut voor Publieke Opinie

Nirict-Nirict

4TU instituut, www.4tu.nl/nirict

NIRICT

Netherlands Institute for Research on ICT

NIVE-JMC

Nederlandse Vereniging voor Management Junior Management Club

NIVE

Nederlandse Vereniging voor Management

NIWI

Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten; instituut KNAW

NIZW

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn; Utrecht

NKI

Nederlands Kanker Instituut; Amsterdam

NKWP

Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek

NLNanolabNanolab

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

NLR

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium; Amsterdam

NME

Natuur- en Milieueducatie

NMP

Nationaal MilieubeleidsPlan

NMR

Nuclear Magnetic Resonance

NMT

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NNI

Nederlands NormalisatieInstituut

NNT

niet-normatieve toewijzing

NNV

Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NOAG-i

Nationale Onderzoeksagenda Informatica

NOB

Nederlands Onderzoekschool voor de Bestuurskunde; onderzoekschool BSK

NOBO

Nederlandse Organisatie voor Bedrijfskundig Onderzoek

NOBOR

Nederlandse Opleiding van Bedrijfs- en Organisatiekunde

NOM-Nieuw Onderwijs Model

NOMES

Centrum voor Noord- Oost en Middeneuropese Studies

NOTA

Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek

NOTU

Nederlandse Organisatie van TijdschriftUitgevers

NOVEM

Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu B.V.

NOV

Nederlandse Onderzoekschool voor Vrouwenstudies; Utrecht

NP

NabestaandenPensioen

NPO-Nationaal Programma Onderwijs

www.nponderwijs.nl

NRLO

Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek

NRLO

Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek

NRMNatural Resources ManagementNatural Resources Management

Course @ ITC faculty; www.utwente.nl/itc

NRSNatural ResourcesNatural Resources

Department @ ITC faculty; www.itc.nl/nrs

NSCNotebook Service CentrumNotebook Service Centrum

ICTS; www.utwente.nl/icts/nsc

NSMNonlinear Solid MechanicsNonlinear Solid Mechanics

Research group in the MS3 department at ET faculty www.utwente.nl/en/et/ms3 >> NSM used to be called TMMVV

NSSS

Nederlandse Studenten Sport Stichting

NSTK

Nederlandse Stichting Technische Keramiek

NT2

Nederlands als tweede taal

NTNanotechnologyNanotechnology

Master Programme @ TNW; www.utwente.nl/nt

NT

Netwerk Theorie (leerstoel binnen Elektrotechniek)  

NTU

Nederlandse Taal Unie

NufficNetherlands Organisation for International Cooperation in Higher Ed.Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Ed.

-

NUFFIC

Netherlandse organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs; Den Haag v/h Netherlands Universities Foundation For International Co-operation

NVB

Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen

NV

Noodzakelijke Voorkennis

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek; vroeger ZWO

NWP

Niet Wetenschappelijk Personeel, tegenwoordig OBP genoemd

NYFER

Nijenrode Forum for Economic Research; Breukelen

NZi

Instituut voor onderzoek, informatie en opleidingen in de zorg; v/h Nationaal Ziekenhuis Instituut

O&M

Onderwijsorganisatie en Management, afdeling bij TO

O&O

Onderwijs & Onderzoek

O&VBuilding Caretakers & Real EstateOnderhoud & Vastgoed

Department @ CFM

O/E

Ontvangst en Expeditie, deel van de dienst Facilitair Bedrijf

OAJOpening Academisch jaarOpening Academisch jaar

www.utwente.nl/academischeplechtigheden

OAMS

Ontwerpen en Analyseren van Mechanische Systemen

OA

OnderwijsAdministratie

OAOperational AuditOperational Audit

SECR; www.utwente.nl/secr/oa

OBN

Open Bibliotheek Netwerk

OBP-Ondersteunend- en Beheerspersoneel

-

OBP

Ondersteunend- en BeheersPersoneel

OC&W

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen

OC-Ontwikkelcentrum

OC

Onderwijscommissie  

OC

Onderwijskundig Centrum; samen met de UB opgegaan in het DINKEL instituut

OC

OpleidingsCentrum

OC

OpleidingsCommissie

OC

OrganisatieCommissie

OCT/MT

Opleidingen Chemische Technologie/Milieu Technologie, werkeenheid bij CT

OCTO

Onderwijskundig Centrum Toegepaste Onderwijskunde  

OCTO

OnderzoekCentrum Toegepaste Onderwijskunde

OCT

Opleidingscommisse Chemische Technologie

OCV

Overlegcommissie Verkenningen

OD-Onderwijskundige Dienst

ODA

Office Document Architecture; multimedia-architectuur van kantoorautomatisering

ODM

Onderwijskundige Didactiek en Methoden (leerstoel binnen Toegepaste onderwijskunde)    

OD

OpDracht; zelfstudie aan de hand van opdrachten

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development

OEC

OnderwijsEvaluatie Commissie; faculteit INF

OEM

Opto-Elektronische Meetmethoden

OenM

Onderwijsorganisatie en -Management; vakgroep bij TO

OE

Opto-Elektronica, leerstoel van faculteit TN

OER-Onderwijs- en Examenregeling

-

OER

Onderwijs- en Examenregeling

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; Nederlandse benaming van OECD

OFEOffice Foreign EmployeesOffice Foreign Employees

Part of Human Resources (www.utwente.nl/hr)

OFI-nummer-Intern bankrekening nummer van de UT

-

OFI

Oracle Financials, financieel informatiesysteem

OH-Oosthorst

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

OILSOperational Information Learning ServicesOperational Information Learning Services

Department @ LISA

OI

OnderzoekInstellingen

OIO

Onderzoeker In Opleiding

OIS-W

Onderzoek InformatieSysteem module wetenschappelijk verslag

OIS

Onderzoek InfoSysteem, bestaat uit FOIS en OIS-W

OIT-Opening Inschrijvingstermijn Tentamens

-

OKC

Onderwijskwaliteitscommissie

OK

Ontwerpen in Kunststoffen, vakgroep van faculteit WB

OK

OrganisatieKunde

OLC

Opleidingscommissie

OLCProgramme CommitteeOpleidingscommissie

-

OLD-Overleg OpleidingsDirecteuren

-

OLD

Opleidingsdirecteur

OLDProgramme DirectorOpleidingsdirecteur

-

OLO-Online leeromgeving (voor scholieren)

OL

Overige lasten

OMD

Onderwijskundige Meetmethoden en Data-analyse; afdeling bij TO

OMDResearch Methodology, Measurement and Data AnalysisOnderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-analyse (OMD)

Research Department @ BMS; www.utwente.nl/bms/omd

OMK

Programma Onderzoek door Middelgrote en Kleine bedrijven; EZ-subsidie voor technisch-wetenschappelijk onderzoek in bedrijven

OMOnline MediaOnline Media

Team/Department Online Media Marketing and Communication

OMPLOperational Methods for Production & LogisticsOperational Methods for Production & Logistics

Research Department @ BMS faculty until 2012, now IEBIS

OMST

Operationele Methoden en SysteemTheorie

OoAOffer of AdmissionOffer of Admission
OOC-Overleg Onderwijs Commissarissen

Onderdeel van Overleg Studieverenigingen (OS)

OOHR

Onderzoekgroep Operations, Organization and Human Reseources

OOHROperations, Organization and Human ResourcesOperations, Organization and Human Resources

Department @ BMS faculty until 2012, now BA

OOIP

Ontwikkeling en Ontwerp van Industriële Processen, werkeenheid bij CT

OOM

Overijsselse Ontwikkelings Maatschappij N.V.

OOO&O squareO&O plein

Location; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

OO

OpleidingsOnderwijskundige

OOST

project Ondersteuning OndernemerSchap Tsjechoslowakije; project van CIOT, TRD en enkele adviesbureaus

OP&HRD-Organisational Psychology & Human Resource Development

Former Research Department @ BMS faculty

OPC

Online PublieksCatalogus, zoeksysteem van het Pica systeem

OPD/ODOpen DaysOpen Dagen

www.utwente.nl/en/opendays or www.utwente.nl/opendagen

OPLLearning and DevelopmentLearning and Development

Department @ HR

OPMDesign, Production and ManagementOntwerp, Productie en Management

Former Department @ ET faculty; now www.utwente.nl/en/et/dpm

OP

OntwikkelingsPlan

OP

OuderdomsPensioen

OPUT-Overleg Personeelszaken UT

www.utwente.nl/oput

OPUT

Overleg Personeel UT  

OPUT

Overlegorgaan Personeelszaken UT; georganiseerd overleg van CvB met vertegenwoordigers vakbonden

OPWO

Overleg Personeelsaangelegenheden Wetenschappelijk Onderwijs

OR/SER

OndernerningsRecht en Sociaal-Economisch Recht

ORD

Ondernemingsraad diensten

OR

OndernemingsRaad

OR

OnderwijsRaad

OR

Operational Research

ORS

OnderhoudsRegistratieSysteern, informatiesysteem IIOZ

OS-Overleg Studieverenigingen

SU; www.studentunion.utwente.nl/os

OSCEducation Service CentreOnderwijs service centrum

Department @ BMS

OSI

Open Systems Interconnection, een model voor standaardisatie bestaande uit zeven lagen bedoeld om toepassingsprogramma's met elkaar te laten communiceren

OS

OntwikkelingsSamenwerking

OSOptical ScienceOptical Science

Research group @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/os

OS

Overleg Studieverenigingen Universiteit Twente

OSPT

Onderzoekschool Procestechnologie; landelijke onderzoekschool, penvoerder is CT

OSSO

Overkoepelende Studenten Sport Organisatie

OTEC

OnderwijsTechnologisch ExpertiseCentrum; OUNL Heerlen

OTIS

Ontwerpen van Technische InformatieSystemen

OT

Optical Techniques

OTR-Oppervlaktetechnologie en tribologie

OUNL

Open Universiteit Nederland; Heerlen

OUS

Opslag-Uitleen-Systeerm

OUT-Openluchttheater

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

OUT

Openluchttheater Universiteit Twente

OVC

Onderwijs Verkennings Commissie  

OV

OnderwijsVragend

OVO

Oriëntatie op Vervolgopleidingen

OV

Openbaar Vervoer

OVSK

OV-StudentenjaarKaart

OW/BE

OrganisatieWaarden en BedrijfsEthiek

OWBEducation Support OfficeOnderwijsbureau

Department @ TNW

OWB

Onderzoek en WetenschapsBeleid; velddirectie ministerie OC&W

OW

Cursus Ondernemer Worden

OWD

Overleg Wetenschappelijk Directeuren onderzoekinstituten

OWI

OnderWijscommissie Informatica

OWKEducational ScienceOnderwijskunde

Former Bachelor Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/owk

Research Department @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/owk

OWK

Onderwijs Kwaliteit Commissie  

OW

OnderWijs

OZC

Onderzoek Commissie  

OZI

OnderZoekcommissie, bij faculteit INF

OZK

OnderZoekKommissie

OZ

OnderZoek

P / Pr-Practicum

Used in course schedules

P&A

Personeel & Arbeid

P&CPlanning & ControlPlanning & Control

Department @ TNW

P&O-Personeel en Organisatie

-

P&O

Personeel & Organisatie

P-beurs

Prestatiebeurs  

P-NutPhD Network of the University of TwentePhD Network of the University of Twente

www.utwente.nl/p-nut

PA&O

Personeel, Arbeid & Organisatie  

PA-Paviljoen

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

PABO

Pedagogische Academie voor leraren in het BasisOnderwijs

PABX

Private Automated Branch eXchange; bedrijfstelecomcentrale

PACHT

Systeem voor ondersteuning van de exploitatie van de sportkantine

PAGO

Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek

PAO-BB

PAO-Bestuurs- en Beleidswetenschappen; Utrecht

PAO-Personeel, Arbeid en Organisatie

Former name of the HR service department

PAO

PostAcademisch Onderwijs

PA

PersoneelsAdviseur

PAPublic AdministrationPublic Administration

Master Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/pa
Research Department @ BMS faculty;

www.utwente.nl/en/bms/pa

PATO

PostAcademisch Technisch Onderwijs

PAV

Paviljoen

PBEL

Protein and Biomolecular Engineering Laboratory

PBM

Polymeerchemie en Biomaterialen, werkeenheid bij CT

PBMPolymer Chemistry and BiomaterialsPolymer Chemistry and Biomaterials

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/pbm

PBM

Prestatie Bekostigings Model; bekostigingsmodel OC&W van universiteiten vanaf 2000

PBO

Projectgestuurd BlokOnderwijs

PbT

Stichting Powered by Twente  

PCFPhysics of Complex FluidsPhysics of Complex Fluids

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/pcf

PCGR-Psychologie & Communicatie van Gezondheid & Risico

Former Research Department @ BMS, now PGT; www.utwente.nl/bms/pgt

PCNS

PC-Network Service; dienst van het CIV

PC

Personal Computer

PCPPrivacy ContactPersoonPrivacy ContactPersoon

Every service and faulty is assigned a PCP

PCRS

Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid (leerstoel Behavioural, Management and Social sciences)  

PCRS

Psychology of Conflicts, Risks and Security (leerstoel Behavioural, Management and Social sciences)  

PCRSPsychology, Conflict, Risk and SafetyPsychology, Conflict, Risk and Safety

Research Department @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/pcrv

PCSPhotocatalytic SynthesesPhotocatalytic Syntheses

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/pcs

PCV

Provinciale Commissie voor de Volkshuisvesting

PDAPolicy, Data & AnalyticsPolicy, Data & Analytics

Department @ SP

PDO

stichting Postdoctoraal Onderwijs bedrijfskunde

PDProjects & DevelopmentProjects & Development

Department @ LISA

PEC

Programma Erkennings Commissie

PEDON

stichting PEDagogisch Onderzoek in Nederland, stichting NWO

PEFASIT

Periodieke Evaluatie Faculteits Studenten Informatie Systeem Twente

PeHTPersonalized eHealth Technology ProgrammePersonalized eHealth Technology Programme

Research department @ TechMed/DSI

PEPower Electronics & EMCPower Electronics & EMC

Department of EEMCS faculty; www.utwente.nl/en/eemcs/pe

PERSHuman ResourcesHuman Resources

Department @ ITC

PET

Positron Emissie Tomografie

PEX

vaste commissie voor de P-Examens bij TN

PFH

Portefeuillehouder

PGMDepartment of Urban and Regional Planning and Geo-Information ManagementDepartment of Urban and Regional Planning and Geo-Information Management

Department @ ITC faculty; www.itc.nl/pgm

PGM

Plaatsen Geld Model; bekostigingsmodel OC&W van universiteiten tot 1992

PGO

ProbleemGeoriënteerd Onderwijs

PGT/PHTPsychology, Health & TechnologyPsychologie, Gezondheid & Technologie

Research Department @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/pgt

PhDDoctor of PhilosophyDoctor of Philosophy

-

PIAPlatform International AffairsPlatform Internationale Zaken

PICA

stichting Pica; v/h Project gelntegreerde Catalogus Automatisering

PICO

Plan voor opleiding van IC-Ontwerpers; samenwerking TU's en hto

PIHO

post-initieel hoger onderwijs

PINPhysics of Interfaces and NanomaterialsPhysics of Interfaces and Nanomaterials

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/pin

PIONIER

Persoonsgerichte Impuls voor Onderzoekgroepen met Nieuwe Ideeën voor Excellente Research; NWO-programma

PION

stichting Project Informatica Opleidingen Nederland

PIP-Pré-introductie Practicum

Former. Now called Lady Kick-In (LKI)

PIP

Personeels Informatie Plan

Piranha

Drienerlose Zwem- en Waterpolo Vereniging  

PIT

Procestechnologisch Instituut Twente; speerpuntinstituut UT

PIT

Project Imagoverbetering Techniek

PITSPlatform for International Twente Student AssociationsPlatform for International Twente Student Associations

Student Union

PITS

Projectgroep Internationalisering Twentse Studenten

PJ

ProJect

PjProjectProject

Used in course schedules

PK/FAP

ProcesKunde/Fundamentele Aspecten van de Proceskunde, werkeenheid bij faculteit CT

PKM-Positionering en Kwaliteitsverbetering Masteronderwijs

www.utwente.nl/tom

PK

PersoneelsKommissie

PKvv

Plaatselijke kamer van Verenigingen binnen Fact  

PLDProfessional Learning DevelopmentProfessional Learning Development

Department @ BMS, formerly BPO; www.utwente.nl/pld

PL

Personele Lasten

PML

ProcesManagement Lerarenopleiding

PM

ProjectManagement

PMRProduct-Market RelationsProduct-Marktrelaties

Research group in the DPM department at ET faculty www.utwente.nl/en/et/dpm

PMVO

ProcesManagement Voortgezet Onderwijs

PNUT

Personeel Niet in dienst UT

PO/PM

ProjectOrganisatie en ProjectManagement

POC

Project Opstelling Campus

POFPhysics of FluidsVloeistoffysica

Chair @ TNW faculty; pof.tnw.utwente.nl

POLMTPolitical Science and Research MethodsPolitical Science and Research Methods

Research Department @ BMS until 2012, now PA

POLMT

Politieke Methoden en Technieken  

POLYBIOS

Politicologie en Internationale Betrekkingen; onderzoekschool UL

POPolicyPolicy

Service department @ ET faculty

PO

ProjectOnderwijs

POV

Plaatselijk Overleg Verenigingen

PPM

Participatiemaatschappij

PP

Post Propedeuse

P

Practicum

PPRC

PolymeerProcess Research Centre

P

Propadeuse, eerste cursusjaar

PPST

PersoneelsPrognoseSysteem Twente

PPV

Post Propedeuse Verklaring

PR-Persrelaties

Department Press Relations of Marketing and Communications

PRISMA

Project Industriële Successen met Afvalpreventie

PROF

Propadeuse Onderwijs Friesland (aan de vestiging Friesland)

ProGAMMA

Interuniversitair expertisecentrum ProGAMMA; Groningen

PROProject OfficeProjectbureau

Department @ AZ

PR

Practicum

PSI-Personeel, Strategie en Internationalisering

Commission of the UR (University Council)

PSPervasive SystemsPervasive Systems

Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/eemcs/ps/ 

PS

ProductieSystemen

PS

Provinciale Staten

PSTSPhilosophy of Science, Technology and SocietyPhilosophy of Science, Technology and Society

Master Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/psts

PSY-Psychologie

Bachelor Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/psy

PSYCHON

Stichting voor wetenschappelijk onderzoek in de PSYCHologie en de psychONomie in Nederland; stichting NWO

PTN

stichting Polymeer Technologie Nederland

PT

ProductieTechniek, vakgroep in faculteit WB

PTProduction TechnologyProduction Technology

Research group in the MS3 department at ET faculty www.utwente.nl/en/et/ms3

PTS

Projectgroep Technische Studierichtingen

PUO

Programma voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

PVI-Personeelsvereniging InTerContact

Association @ ITC faculty; www.utwente.nl/itc

PV

Personeelsvereniging  

PZ

Afdeling PersoneelsZaken (nu HR)

QA

Quality Assurance

QE

QuantumElektronica, leerstoel in faculteit TN

QTM-Quantum Transport in Matter

Research Department @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/qtm

R&A

College van Rector & Assessoren (bestuursorgaan voor invoering van de WUB)

RA-Ravelijn

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/en/campus/about/buildings/#ravelijn

RABIN

Raad van Advies voor Bibliotheekwezen en Informatieverzorging

RACE

Research and development in Advanced Communications technologies for Europe; EC-programma

RAHO

Registratie Arbeidsrelaties Hoger Onderwijs; informatiesysteem ministerie OC&W

RAM

Robotica & Mechatronica (Onderdeel van Electrotechniek, Wiskunde en Informatica)    

RAMRobotics and MechatronicsRobotics and Mechatronics

Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/eemcs/ram

RAPDOC

RAPid DOCument delivery; project van Pica

RAS

Raad van Advies voor het Service-onderwijs TW

RAVIS-Regeling Afstudeersteun voor Internationale Studenten

-

RAWOO

Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van de Ontwikkelingssamenwerking

RBA

Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening

RBB

Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst

RBF

Registratie Binnenkomende Fakturen

RBReservation OfficeReserveringsbureau

Department @ CFM

RCC

Roccade, v/h Rijks Computer Centrum

RCECResearch centre for examination and certificationResearch centre for examination and certification

Information Centre @ IBR (IBR is discontinued, now IGS); www.rcec.nl

RCO

Raad voor de Centrale Ondernemingsorganisaties

RC

RectorenCollege

RCV

Raad voor de CampusVoorzieningen

REHReal Estate & HousingReal Estate & Housing (vastgoed)

Real Estate & Housing is a task of the CFM service department.

REL

Regeling Externe Leden

REOB

Stichting voor Recht en Openbaar Bestuur

REO

Reologie (leerstoel binnen Technische Natuurwetenschappen)  

RE

Recht (leerstoel Behavioural, Management and Social sciences)  

REST

Reformatisch-Evangelisch Studentenberaad Twente

RF

Research Fellow

RGO

Raad voor het GezondheidsOnderzoek; Rijswijk

RGS

Raad voor de Graduate School  

RHOBOS

Commissie Raming HOger BeroepsOnderwijs Studentenaantallen

RHS

RijksHogeSchool

RIAGG

Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

RIHBOS

commissie Regionale Instellingsspecifieke HBO Studentenraming

RION

 Instituut voor Onderwijsonderzoek; RUG

RISResearch Information System-

System for researchers; for support information see www.utwente.nl/ris

RIST-Relatie Informatie Systeem Twente

S&C; www.utwente.nl/mc/crm

RIST

Relatie Informatie SysTeem

RIVM

RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu; Bilthoven

RIZA

RijksInstituut Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling

RKTResearch & Knowledge TransferResearch & Knowledge Transfer

Department @ SP

RL

Rentedragende Lening

RL

Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht; tegenwoordig UM

RM-Reconstructive Medicine

https://www.utwente.nl/tnw/rm/

RM-Rector Magnificus

-

RMNO

Raad voor het Milieu- en NatuurOnderzoek; Rijswijk

ROAG

reserve-Officier Academisch Gevormd

ROA

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt; Maastricht

ROC

Regionaal OpleidingsCentrum

ROM

Regionale OntwikkelingsMaatschappij

ROSTOP-Regeling Ondersteuning Topsporters

-

RPLRapid Prototyping Lab

Facility for researchers and students to create prototypes; www.utwente.nl/rpl

RRD

Roessingh Research & Development B.V.

RRI

RedactieRaad Instellingsjaarverslag UT

RRVD-Registratie Reis- en Verblijfkosten en overige Declaraties

Web application, Employee Portal

RRVD

Registratie Reis- en Verblijfkosten en overige Declaraties

RRWO

Rechtspositie Reglement Wetenschappelijk Onderwijs

RSK

Reformatorische StudentenKring

RSM

Rotterdam School of Management

RSRadio SystemsRadio Systems

Research Department @ Faculty EEMCS; www.utwente.nl/en/eemcs/rs

RTD

Research and Technology Development

RT

Regeltechniek (leerstoel binnen Elektrotechniek)  

RuG

Rijksuniversiteit Groningen

RUG

Universiteit Gent

RUU

Universiteit Utrecht; tegenwoordig UU, v/h RijksUniversiteit Utrecht

RvA

Raad van Advies

RVAWO

Raad VoorlichtingsAmbtenaren WO; VSNU-overleg hoofden voorlichtingsdiensten

RvB

Raad van Bestuur  

RV

Restauratieve Voorzieningen

RvT

Raad van Toezicht

RvTSupervisory boardRaad van Toezicht

Website Supervisory board

RWG

RoosterWerkGroep, samenwerkingsorgaan van alle BOZ's op het studieroostergebied, zowel week- als jaarroosters

S&ALStudent Affairs & LogisticsStudent Affairs & Logistics

Department @ CES; www.utwente.nl/nl/ces/sal

S&CSystem & ControlSystem & Control

Master Programme @ 4TU; www.4tu.nl/sc

S&OA-Student / Onderwijs Administratie

Falls under the service CES

S&O

Speur- en Ontwikkelingswerk

S&O

Student & Onderwijs

SACCStudent Affairs Coaching & CounsellingStudent Affairs Coaching & Counselling

CES; www.utwente.nl/ces/sacc/

SACSSystems Theory, Analysis and Computational ScienceSystems Theory, Analysis and Computational Science

Research Department @ EEMCS faculty: www.utwente.nl/en/eemcs/sacs/

SAC

Studenten Advies Commissie; VSNU-commissie

SAC

Subsidie Advies Commissie, behandelde subsidie-aanvragen van studieverenigingen binnen de cultuur in de Vrijhof

SAD

Stichting Arbodienst Drienerlo

SAIL

SAmenwerkingsverband Instituten Internationaal Onderwijs en Landbouwuniversiteit

SAIStan Ackermans InstituteStan Ackermans Institute

4TU Institute; www.4tu.nl/sai

SARA

Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam; gezamenlijk rekencentrum van UvA, VU en SMC

SAR

Sectie Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie, dienst P&O

SASA

Stuurgroep Automatisering StudentenAdministraties, samenwerkingsorgaan van alle onderwijsadministraties, DiSC/CSA en CIV

SASSignals and SystemsSignals and Systems

EEMCS faculty, at present SCS Research Department

SASStudent Affairs and ServicesStudent Affairs and Services

Department @ CES

SAST

Science and Technology with advanced developing countries, EG-programma

SAStudent AffairsStudent Affairs

Group @ ITC - BOOZ

SA

Student-Assistent

SAT

stichting StudentenActiviteiten Twente, probeert de eerstejaarsstudenten goed op te vangen onder andere door het geven van adequate voorlichting

SBA

Small Business Administration

SBDA

Stichting Bibliotheek- en Documentatie-Academies

SBDStrategic Business DevelopmentStrategisch Business Development

Department @ GA; www.utwente.nl/sbd

SBEScience-Based EngineeringScience-Based Engineering

See also; SBE-site

SBIC

Small Business Investment Company

SBI

Subsidieregeling Bedrijfsvoorlichting Informatietechnologie

SBK

Sociaal BeleidsKader; behorende bij TVC- en SKG-operaties

SBO

SectorBestuur Onderwijsarbeidsmarkt

SB

Sociale Bedrijfskunde, vakgroep van faculteit T&M

SBStrategisch Beraad-

EB - SB; www.utwente.nl/nl/eb/sb

Before: UMT - Universitair Management Team

SBStudent CouncellingStudentbegeleiding

Part of CES; www.utwente.nl/studentenbegeleiding

SCE

Systematische Curriculum Evaluatie, wordt uitgevoerd door de SRWB; het betreft hier de evaluatie van de structuur van het studieprogramma

SCE

Systems and Control Engineering

Schr

Schriftelijk

SCIENCE

Stimulation des Coopérations Internationales et des Echanges Nécessaires aux Chercheurs en Europe; EG-programma

SCME

stichting Centra voor Micro-Elektronica

SCOF

Sociaal-Cultureel OntwikkelingsFonds; provinciale subsidie

SCO

Kohnstamm instituut voor Onderzoek van opvoeding en onderwijs; UvA

SCO

Senaats Commissie Onderwijs  

SCOW

SectorCommissie Onderwijs en Wetenschappen

SCP

Sociaal Cultureel Planbureau

SC

Scriptie

SCSemiconductor ComponentsSemiconductor Components
SCSports CentreSportcentrum

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/en/campus/about/buildings/#sports-centre

SCSSemantics, Cybersecurity & ServicesSemantics, Cybersecurity & Services

Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/eemcs/scs

SCSystems and ControlSystems and Control

Master Programme @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/sc

SDACStructural Dynamics, Acoustics & ControlStructural Dynamics, Acoustics & Control

Research group in the MS3 department at ET faculty www.utwente.nl/en/et/ms3 (SDAC used to be called TM)

SDGSustainable Development GoalsSustainable Development Goals

Initiative @ BMS faculty; www.utwente.nl/sdg

SDK

Stichting DrienerKring, beheert de geldmiddelen uit de sector cultuur

SDR

Stichting DrienerRaad

SD

Service Desk, dienst P&O

SDU

SDU uitgeverij; geprivatiseerde StaatsDrukkerij/Uitgeverij

SEBSupport Executive BoardSupport Executive Board

Department @ GA (www.utwente.nl/nl/ga/sem/medewerkers)

SEBSupport Executive BoardSupport Executive Board

Department within GA. Used to be called BO-CvB

SECR-Eenheid Secretaris

Old name of AZ support department

SECScience, Education and CommunicationScience, Education and Communication

Master Programme @ 4TU; www.4tu.nl/sec

SEESustainability, Energy & EnvironmentSustainability, Energy & Environment

See: https://www.utwente.nl/en/sustainability/sustainability-on-campus/organization/see-programme/

SEGShaping expert groupsShaping expert groups

https://www.utwente.nl/en/organisation/about/shaping2030/organisation/

SELSustainable Energy LaboratorySustainable Energy Laboratory

Building, currently under construction

SEO

Stichting voor Economisch Onderzoek

SEPA-Semipermanente gebouwen

Temporary buildings, general term

SEPStandard Evaluation ProtocolStrategie Evaluatie Protocol

Strategie Evaluatie Protocol voor de visitatie van onderwijs en onderzoek door de NVAO

SEPStrategy Evaluation ProtocolStrategie Evaluatie Protocol

SERC

Science and Engineering Research Council

SER

Sociaal-Economische Raad

SESoftware EngineeringSoftware Engineering

Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/en/eemcs/trese/

SETI

Software Engineering and Technical Infrastructure (leerstoel binnen faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)  

SETSustainable Energy TechnologySustainable Energy Technology

Master Programme @ ET faculty; www.utwente.nl/set; also Master Programme @ 4TU; www.4tu.nl/set

SF

directie StudieFinancieringsbeleid; aspectdirectie ministerie OC&W

SFISoft matter, Fluidics and InterfacesSoft matter, Fluidics and Interfaces

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/sfi

SF

StudieFinanciering

SFW

Stichting Film en Wetenschap

SG

Studium Generale

SGStudium GeneraleStudium Generale

Department @ BMS offering general/public lectures; www.utwente.nl/sg

SH-Seinhuis

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

SHV

StudentenHuisVesting

SIB

Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen

SIB

Stuurgroep InformatieBeleid; VSNU

SIKS

School voor Informatie- en Kennissystemen; onderzoekschool VU

SIN

Stuurgroep IAESTE Nederland

SIRN

Stichting IAESTE Reception Committee Nederland

SIR

Stimuleringsfonds voor Internationalisering; fonds NWO

SI

Studierichting-instelling; zie 1e jaars SI

SIStudy Information CentreStudy Information Centre

Study Information Centre

SISWO

Instituut voor Maatschappijwetenschappen; UvA, v/h Stichting Interuniversitair instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek

SIT-Sluiting Inschrijvingstermijn Tentamens

-

SJHT

Stichting Jongeren Huisvesting Twente

SKE

Stichting Kinderopvang Enschede

SKE

Systematische Kursus Evaluatie, wordt uitgevoerd door de SRWB; het betreft hier de evaluatie van afzonderlijke vakken

SKG-operatie

Selectieve Krimp en Groei; bezuinigingsoperatie O&W 1986

SKO

regeling Stimulering KennisOverdracht

SKShopping Centre/SkyWinkelcentrum/Sky

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

SL-Sleutel

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings ; De Veste (organization for student housing on campus) is located here

SLO

Instituut voor de LeerplanOntwikkeling

SLOV

Stichting Landelijk Overleg Vrouwenstudies

SLStudielinkStudielink
SLTStudent Lab TwenteStudent Lab Twente

Service/laborary for students @ TNW faculty

SLW

Studierichtingscommissie Lerarenopleiding Wiskunde

SM/OSOP

Sociaal Management en OrganistieSOciologie en -Psychologie

SMA

Sport Medisch Adviesbureau, gevestigd in Medisch Centrum

SMC

Stichting Mathematisch Centrum; NWO-stichting te Amsterdam

SMCT

SupraMoleculaire Chemie en Technologie, werkeenheid bij CT

SMCTSupramolecular Chemistry and TechnologySupramolecular Chemistry and Technology

Chair @ TNW faculty

SME

Stimulering Micro-Electronica

SMGSchool of Management and GovernanceSchool of Management and Governance

Old English name for MB, now BMS faculty

SMI

Systems and Materials for Information storage (leerstoel binnen faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)  

SMIT

stichting Student Mobility In Twente

SMO

Subsidieregeling Management-Ondersteuning; EZ-subsidie voor strategische adviezen ter verbetering van de bedrijfsvoering

SMS-Student Mobiliteit Systeem

-

SM

Strategisch Management

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

SMT

Streekziekenhuis Midden Twente; Hengelo

SMT

Supramolecular Chemistry and Technology

SMU

Centre Européen pour Ie Management Stratégique des Universités

SMU

European Centre for Strategic Management of Universities

SNT-Studenten Net Twente

www.snt.utwente.nl

SNTDAS-Studenten Net Twente Digitaal Administratie Systeem

Web application

SNT

Studenten Net Twente

SO&IRScholarship Office & International RelationsScholarship Office & International Relations

Department @ CES

SO-BSK

StudentenOverleg BSK

Soc.

Sociëteit

SOCP

Stichting Oecumenisch Campus Pastoraat 

SOC

Strategische Overwegingen Compartiment; onderdeel van HOBEK en STABEK

SOFOKLES

stichting Sociaal Fonds voor de Kennissector

SOFT

StudentOverleg Filosofie en Techniek, studentoverleg van WWTS

SOIRScholarship Office & International RelationsScholarship Office & International Relations

Department within CES, www.utwente.nl/soir

SON

Stichting Scheikundig Onderzoek Nederland; stichting NWO

SORStochastic Operations ResearchStochastic Operations Research

Research Department @ EEMCS faculty within MOR Cluster: https://www.utwente.nl/en/eemcs/mor/

SOScholarship OfficeScholarship Office

http://www.utwente.nl/internationalstudents/scholarshipsandgrants/

SO

StudentOverleg

SOTN

Studenten Overleg Technische Natuurkunde

SOTO

StudentOverleg TO

SOWEBO

StudentenOverleg WerktuigBOuwkunde

SOZ

Stichting Onderzoek der Zee

SP-Secretaressepool

Department @ PAO

SP-Spiegel

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/en/campus/about/buildings/#spiegel

SPA

Systeem Programmatuur Architectuur (leerstoel binnen faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)  

SPA

Systematische ProbleemAanpak, manier om vraagstukken te leren oplossen

SPE-Studentenpastoraat

Part of CES; www.utwente.nl/spe

SPE

StudentenPastoraat Enschede

SPEX

Speech Processing Expert center, expertisecentrum UvA

SPIN-OV

StimuleringsProgramma Informatietechnologie-Overheidsaanschaffingen

SPIN

StimuleringsProjektteam Informatica-onderzoek

SPM

Sociaal- en PersoneelsManagement

SPORTSports CentreSportcentrum

Department @ CFM

SPRINT

Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer; EG-programma

SPR

SportRaad Universiteit Twente

SPSA

Sectie Personeelsinformatie & Salaris Administratie

SP

SecretaressePool

SPSS

Statistical Package for Social Sciences, statistisch softwarepakket

SPS

Steunpunt Studiefinanciering

SP

Stochastics and Probability (leerstoel binnen faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)  

SP

Strategisch Plan

SPStrategy & PolicyStrategy & Policy

Service department; www.utwente.nl/sp

SP

StudiePunt, één studiepunt komt overeen met 40 studieuren

SPTSustainable Process TechnologySustainable Process Technology

spt.tnw.utwente.nl

SR-Schuur

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

SRC-Studiereiscommissie van de Student Union

www.utwente.nl/src

SRC

Studie Richtings Commissie  

SRD

StudentenRaad Drienerlo, de studentenvakbond voor studenten in Twente

SRNI

Social Research Methodology documentation center, expertisecentrum EUR

SRNSelfservice Registration Portal for Network DevicesSelfservice Registration Portal for Network Devices

Web application of the IT department to register wired internet connections (like student computers and employee private laptops). Employee computers sold bij the IT department are already registered. Application to register your device: webapps.utwente.nl/srn

SRO

StudieRichtingcommissie Onderzoekersopleiding; faculteit TN

SRR

Stichting ReproRecht

SR

StudentenRaad op faculteitsniveau

SR

StudieRaad, door studenten WB opgerichte raad, waarin ook docenten deelnemen, ter signalering van studieproblemen

SRVU

Studentenraad Vrije Universiteit

SRWB

StudieRaad WB, orgaan van WB dat zich bezig houdt met de opzet en de evaluatie van het aan deze faculteit gegeven onderwijs

SSB

Systeem-, Signaal- en Besturingstheorie, afdeling TW

SSCStudent ServicesStudent Services

Department @ CES, central information desk for students (enrolment, fees, etc)

SSCStudent ServicesStudent Services

Group of CES-SAS https://www.utwente.nl/en/education/student-services/

SSF

Steunpunt StudieFinanciering

SSGZ

Stichting StudentenGezondheidsZorg

SSHD

Stichting StudentenHuisvesting Drienerlo

SSNS

Studenten Statuut Nieuwe Stijl

SSOT

Stochastische Systeem- en Optimalisatie Theorie, leerstoel van faculteit TW

SSP

Solid State Physics

SSP

Solid-State Polymerization (leerstoel binnen Technische Natuurwetenschappen)  

SSTStochastic Systems and SignalsStochastic Systems and Signals

Research Department @ EEMCS faculty, now MAST

ST-Stal

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

STABEK

Stabiele BEKostiging; bekostigingsmodel OC&W van universiteiten van 1996 - 1999

STAFFStaffStaf

Department @ Lisa

STATSTAT Statistics Chair

STAT  Statistics Chair @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/en/eemcs/stat  

Research Department @ EEMCS faculty within MDS cluster: https://www.utwente.nl/en/eemcs/mds/ and MOR Cluster: https://www.utwente.nl/en/eemcs/mor/

STC-operatie

Samenvoeging, Taakverdeling en Concentratie; bezuinigingsoperatie HBO 1983

STChemical EngineeringScheikundige Technology

FOrmer name of CSE Bachelor Programme

STEM

Scanning Transmissie Elektronen Microscoop

STEO

Stuurgroep Emancipatie-Onderwijs

STEPSScience, Technology & Policy StudiesScience, Technology & Policy Studies

Research Department and Information Centre @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/steps

STEP

Stichting Student en Praktijk

STESS

Stichting Enschede Studenten Stad

STES

Stichting Twentse Externe Studentenhuisvesting

STIMULUS

Stimuleringsprogramma voor Inter- en MULtidisciplinaire Universitaire Samenwerking; NWO-programma

STIR

Stimuleringsprogramma Internationalisering van het HO

STOAS

Agricultural Teacher Training College

STOC

Studenten Onderwijs Convent

STODT

Stichting Technische Opleidingen en Dienstverlening Twente

STOEB

STudent Op Eigen Benen

STOER

Studie Overleg en Evaluatie Raad

STOOM

Studenten Trainingen en Opleidingen Op Maat

STOR

Stochastische en Operations Research  

STScience & TechnologyScience and Technology

English name for TNW faculty

STStaffStaf

Department @ CFM

STTSolar Team TwenteSolar Team Twente

www.solarteam.nl

STT

Stichting Toekomstbeeld der Techniek; KIvI

STTSurface Technology and TribologySurface Technology and Tribology

Research group in the MS3 department at ET faculty www.utwente.nl/en/et/ms3

STUBIBA

STUdenten BigBAnd

STUFI

STUdieFInanciering volgens de WSF

STW

Technologiestichting; stichting NOW, v/h Stichting Technische Wetenschappen

SUF Twente

 Stichting Universiteitsfonds Twente  

SUNCOO

Samenwerkingsverband Universitair Computer Ondersteund Onderwijs

SURFnet

Landelijk datacommunicatienet voor het HO

SURF

Stichting die computergebruik in het Hoger Onderwijs stimuleert

SU

Student Union

SUStudent UnionStudent Union

www.union.utwente.nl

SUT

Seniorenregeling Universiteit Twente

SUT

Sportraad Universiteit Twente

SV Mirte

 Studievereniging voor meisjes  

SV-Studievereniging

-

SVO

stichting Instituut voor onderzoek van het Onderwijs

SV

Studievoorlichting

SWAO

Sociaal-Wetenschappelijke Aspecten van het functioneren van Organisaties

SWB

Sectie Wetenschappelijke Bibliotheken (NVB)

SWIDOC

Sociaal-Wetenschappelijk Informatie- en Documentatie Centrum

SWIPStudent Well-being Implementation ProgrammeUitvoeringsprogramma studentenwelzijn

More Information on Student Well-being Implementation Programme can be found on the website: https://www.utwente.nl/en/ces/sacc/well-being/

SWOT

Stichting Wetenschappelijke Opleidingen Twente

SWOV

Stichting wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid; Leidschendam

SWS

Strategische Werkgroep Studiefinanciering

T&M

faculteit Technologie en Management

T&O

Technologie & Organisatie (leerstoel Behavioural, Management and Social sciences)  

T&S

Telecommunicatie en Systemen; onderdeel van de dienst CIV

TA-Twente Academy (voor scholieren)

www.twenteacademy.nl

TACSTwente Autorisation Control SystemTwente Autorisation Control System

Application to control access for several UT wide information systems

TAP-Twente Account Provisioning

Password system/ Password change; tap.utwente.nl/

TAS / TASWFTime Accounting SystemTime Accounting System

Web application for logging hours, Employee Portal

TASTE

Algemene Studie Vereniging TASTE  

TAST

Tentamen AanmeldingsSysTeem

TAS

Twents Actieplatform Studentenorganisaties

TA

Toegepaste Analyse  

TATravel AgencyTravel Agency

Department @ ITC

TATwente AcademyTwente Academy

Former name of Pre-U

TAYTwente Academy YoungTwente Academy Young
TBK-Technische Bedrijfskunde

Former Bachelor Programme @ BMS faculty; www.utwente.nl/tbk, now IEM

TBK

Technische BedrijfsKunde, opleiding van de faculteit T&M

TCCB

Thermo Chemical Conversion of Biomass (leerstoel binnen Technische Natuurwetenschappen)  

TCCRTwente Centre for Career ResearchTwente Centre for Career Research

Discontinued Information Centre

Tc

kritische Temperatuur

TCOTechno Centre for Education and ResearchTechno Center voor Onderwijs en Onderzoek

TNW; www.utwente.nl/tco

TCP/IP

Transport Control Protocol/Internet Protocol; protocol voor datacommunicatie op UTnet en Internet

TCPTCP Language CentreTCP Language Centre

Former department @ CES. Now UT Language Centre; www.utwente.nl/en/ces/language-centre

TCSTechnical Computer ScienceTechnical Computer Science

Bachelor programme @ EEMCS Faculty; www.utwente.nl/tcs

TCW

Toegepaste CommunicatieWetenschap, opleiding van de faculteit WMW

TDM

Transducenten & Materiaalkunde (leerstoel binnen Elektrotechniek)  

TechMedTechnical Medial CentreTechnical Medical Centre

One of the three main UT research institutes; www.utwente.nl/techmed

TEI

Twente Energie Instituut; hierin participeren VOK, BTG, HE, Stork en provincie Overijssel

TELETOP

Telelearning Toegepaste Onderwijskunde Project

TEL

opleiding TELematica

TELTelematicsTelematics

Former Master Programme @ EEMCS faculty; now called Internet Science & Technology; www.utwente.nl/mte

TEMPUS

Trans-Europees Samenwerkingsprogramma voor HO; EC programma

TEM

Transmissie Elektronen Microscoop

TEMTransport, Engineering & ManagementTransport, Engineering & Management

Research group within the CEM department @ ET faculty, www.utwente.nl/et/tem >> former name VVR

TERENA

Trans-European Research and Education Networking Association

TETelecommunication EngineeringTelecommunication Engineering

Former Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/EEMCS

TEThermal Engineering-

Research group @ faculty ET: https://www.utwente.nl/en/et/tfe/research-groups/TE/

TEThermal EngineeringThermal Engineering

Research group within TFE department @ ET faculty www.utwente.nl/en/et/tfe

TFEThermal and Fluid EngineeringThermal and Fluid Engineering

Department @ ET Faculty; www.utwente.nl/en/et/tfe

TGS

Telematics Graduate School; onderzoekschool UT

TGSTwente Graduate SchoolTwente Graduate School

PhD and PDEng programmes for the whole UT; office is part of TNW faculty; www.utwente.nl/tgs

TGTechnical MedicineTechnische Geneeskunde

Bachelor Programme @ TNW faculty; www.utwente.nl/tg

TH-Teehuis

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

Th.Nat

Theoretische Natuurkunde (leerstoel binnen Technische Natuurwetenschappen)  

THKD

TandHeelKundige Dienst

ThN

Theoretische Natuurkunde, vroegere leerstoel binnen faculteit Technische Natuurkunde

THW

Thermische Werktuigbouwkunde, vakgroep van WB

TIB

Twentse Ideeën Bank

TIF

Theoretische Informatica en Formulemanipulatie (leerstoel binnen faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)  

TIMETwente is Maintenance Excellence consortiumTwente is Maintenance Excellence consortium

Cooperation between four research groups @ BMS/ET faculty; www.utwente.nl/time

TIM

Twente Institute of Mechanics

TIM

Twents Instituut voor Mechanica; onderzoekinstituut WB

TIOS

Tele-Informatica en Open Systemen; eenheid van faculteit INF

TITechnical Computer ScienceTechnische Informatica

Former name of Bachelor Programme @ EEMCS faculty; now TCS: www.utwente.nl/tcs/

TI

Telematica Instituut; nationaal Technologisch Topinstituut gevestigd op de campus UT v/h TRC Telematica Research Centrum

TIWI

Taakgroep Lerarenopleiding Wiskunde en Informatica

TKI

Topconsortium voor Kennis en Innovatie  

TKI

Twents Kennis Instituut  

TK

TorenKamer, in de Bastille

TKT

TechnologieKring Twente; vereniging van high tech spin-offs van de UT

TK

Tweede Kamer der Staten-Generaal

TM/KM

Technisch Management van voortbrengingsprocessen en KwaliteitsManagement

TMITechMed InfraTechMed Infra

Support department within TechMed Centre

TMMVVMechanics of Forming TechnologyMechanica- en Verwerkingsprocessen

Department @ CTW/ET > TMMVV is now called NSM

TMMVV

Technische Mechanica en Mechanica van Verwerkingsprocessen (leerstoel CTW)

TMSTechnology Management and SupplyTechnology Management and Supply

Research Department @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/tms

TMTechnical MedicineTechnical Medicine

Master Programme @ TNW faculty; www.utwente.nl/tm

TM

Technische Mechanica, leerstoel van de vakgroep TMT van WB

TNApplied PhysicsTechnische Natuurkunde

Bachelor Programme @ TNW faculty; www.utwente.nl/tn

TNO-FEL

TNO Fysisch en Elektronische Laboratorium; Den Haag

TNO-TPD-TUD

TNO Technisch Physische Dienst TU Delft

TNO

Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek; Delft

TN

Technische Natuurkunde

TNWFaculty of Science and TechnologyFaculteit Technische Natuurwetenschappen

TNW faculty; www.utwente.nl/tnw

Tobias

Studievereniging TO

TOEFLTest of English as a Foreign LanguageTest of English as a Foreign Language

-

TOK

Stuurgroep Toegepaste OnderwijsKunde

TOK

Technisch OntwikkelingsKrediet; EZ-subsidie t.b.v. het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of werkwijzen

TOMTwente Educational ModelTwents Onderwijs Model

In English also called TOM (do not use TEM); www.utwente.nl/tom

TONN

Technologsch Onderzoekcentrum Noord-Nederland  

TOOI

Commissie Toegepaste Onderwijskunde en Onderwijs Informatietechnologie

TOOL

Stichting Technologie Overdracht OntwikkelingsLanden

TOOS

Werkgroep Ontwikkelings Samenwerking van faculteit Toegepaste Onderwijskunde

Topos

Vereniging van afgestudeerden van de faculteit TO

TOP

Tijdelijke OndernemersPlaats; programma ter stimulering van ondernemers / spin-off van de UT

ToRTranscript of recordsCijferlijst

TOST

Tentamenresultaten Opvraag Systeem

TO

Technische Optica (leerstoel binnen Electrotechniek, Wiskunde en Informatica)  

TO

Toegepaste Onderwijskunde

TPC - NavitasTwente Pathway College from NavitasTwente Pathway College from Navitas

TPC

Technical and Professional Communication (voormalige vakgroep BMS)

TPCTwente Pathway CollegeTwente Pathway College

Twente Pathway College Foundation year;

www.twentepathway.nl

TPD

Technisch Physische Dienst TNO-TUD

TPRC-ThermoPlastic composite Research Centre

www.tprc.nl

TPSDepartment of technology, policy and societyDepartment of technology, policy and society

Department @ BMS

TPTennisparkTennispark

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

TpT

Stichting Telematicaplatform Twente

TQC

Twente Quality Centre

TQM

Total Quality Management

TRA-Tijdelijke Registratie Accounts

Web application, Employee Portal

TRACE

Transregional Academic mobility and Credential Evaluation; NUFFIC-netwerk met CD-ROM database

TRC

Telematica Research Centrum; thans TI Telematica Instituut

TRD

Transfer, Research & Development  

TRESETwente Research and Education on Software EngineeringTwente Research and Education on Software Engineering

Former Research group @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/en/eemcs/trese

TRTissue RegenerationTissue Regeneration

Chair @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/tr

TR

Toepassingen van de Reologie

TR

Tribologie, leerstoel van WB

TS17

Tegemoetkoming Studiekosten voor scholieren t/m 17 jaar die voltijds VO of de voltijdse beroepsopleiding volgen (hoofdstuk 2 van de WTS)

TSMechanics of Forming TechnologyTechnische Stromingsleer

zie EFD (English name)

TSM

Technology, Science & Management

TSM

TSM Business School; samenwerkingsverband MBA opleidingen RuG en UT

TSM

Twente School of Management

TSR

Taakgroep StudentenRamingen; VSNU

TST-Techniek Student Twente

Employment Agency for CTW/ET students

TS

Theorie van de vasteStoffysica

TSTTransducers Science and TechnologyTransducers Science and Technology

Research Department @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/en/eemcs/ids

TTB

TenTamenBank, opgeslagen tentamens bij Studentenraad Drienerlo

TTI

Technologisch TopInstituut

TTOG

Technopolis Twente Onroerend Goed B.V.

TT

Toegepaste Taalkunde (leerstoel Behavioural, Management and Social sciences)  

TT

Transducers Science and Technology; Transducers Techology (leerstoel Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)  

TTutorialTutorial

Used in course schedules

TUD

Technische Universiteit Delft

TUE

Technische Universiteit Eindhoven

TULO

Technische Universitaire LerarenOpleiding

TUP

Twente University Press; onderdeel van DINKEL instituut

TU

Technische Universiteit

TVA

Technologie VermittlungsAgentur

TVC-operatie

TaakVerdeling en Concentratie; bezuinigingsoperatie WO 1983

TW-Technische Wiskunde

Bachelor Programme @ EEMCS faculty; www.utwente.nl/tw

TWAIO

TWeejarige AIO

TWCTwente Water CentreTwente Water Centre

Information Centre; www.utwente.nl/water

TWICOR

Twents Instituut voor Communicatie Research / Twente Institute for Communications Research

TWIST

Toegepaste WIskunde STudentenoverleg

TWO

Technisch Wetenschappelijk Onderwijs

TWRC

Gebouw waarin TW, CIV, BSK en WMW zijn gehuisvest

TW

Toegepaste Wiskunde

UAF

Universitair Asiel Fonds

UAF

University Assistance Fund

UB-Universiteitsbibliotheek

www.utwente.nl/ub

UB

Universiteitsbibliotheek (per 01-01-2016 samengevoegd met Archief en ICT-Servicecentrum tot LISA)

UC-OwThe University Committee for EducationUniversitaire Commissie Onderwijs

Advisory committee of the Executive Board: https://www.utwente.nl/en/eb/advice-fora/#the-university-committee-for-education-uc-ow

UC-OzThe University Committee for ResearchUniversitaire Commissie Onderwijszaken

Advisory committee of the Executive Board: https://www.utwente.nl/en/eb/advice-fora/#the-university-committee-for-research-uc-oz

UCB-Universitaire Commissie Bedrijfsvoering

More info about UCB

UCN

Ultra Centrifuge Nederland N.V.

UCOW-Universitaire Commissie Onderwijs

Advisory board for the Excutive Board; www.utwente.nl/ucow

UCTUniversity College TwenteUniversity College Twente

Department @ ITC faculty; www.utwente.nl/uct

UD-Universitair docent

-

UDC

Universele Decimale Classificatie

UD

Universitair Docent, behoort tot de wetenschappelijke staf van een faculteit; heeft een onderzoek- en een onderwijstaak (40%/60%)

UETP

University Enterprise Training Partnership

UFondsUniversity FoundationUniversiteitsfonds

Foundation to support the UT; www.utwente.nl/ufonds

UF

Stichting UniversiteitsFonds Twente

UHD-Universitair hoofddocent

-

UHD

Universitair HoofdDocent, behoort tot de wetenschappelijke staf van een faculteit; heeft een onderzoek- en een onderwijstaak (40%/60%)

UIA

Universitaire Instellingen Antwerpen

UIMInformation ManagementUniversitair Informatiemanagement

Department @ LISA; www.utwente.nl/uim

UKB

Samenwerkingsverband van de Universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheek van de KNAW

ULO

Universitaire Lerarenopleiding(en)

UL

Universiteit Leiden; voorheen Rijksuniversiteit Leiden (RUL)

UMT

Universitair Management Team  

UM

Universiteit Maastricht; voorheen Rijksuniversiteit Limburg (RL)

UNAM

Bestuurlijk overleg UNiversiteiten met een Academisch Ziekenhuis en Medische faculteit in VSNU-verband

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

UNIDO

United Nations Industrial Development Organisation

UNISPIN

UNIversity SPIN-off

UniTe-UniTe platform for internationalization and integration

Student Union; www.studentunion.utwente.nl/unite

UNU

United Nations University; Maastricht

UParkU ParkhotelU Parkhotel

Hotel on campus in former Hogekamp faculty building

UPMUrban Planning and ManagementUrban Planning and Management

Course @ ITC faculty; www.utwente.nl/itc

UR / URaad-Universiteitsraad

www.utwente.nl/uraad

USE

University Student Enterprise

USZO

Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid Overheid en Onderwijs; tegenwoordig onderdeel van ABP

UT-C

Universiteit Twente Catering; onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf

UT-Flex-Virtueel uitzendbureau UT

Web application, Employee and Student Portal

UT-Mediair

Organisatie van de Universiteit Twente, geeft tijdschrift uit onder dezelfde naam

UT-SOS

UT Strategisch Overleg

UT-Universiteit Twente

www.utwente.nl

UT-X

Stichting UT-eXtra

UTIPUT Integration Platform

UT Integration Platform (a central platform where UT information systems and applications are integrated, mainly for financial systems.

UTIS

Universiteit Twente Informatie Systeem

UTLCUT Language CentreUT Language Centre

Department @ CES: www.utwente.nl/en/ces/language-centre

UTnet

Netwerk voor datacommunicatie op de UT, gebaseerd op glasvezelkabel en Ethernetkabel

UTNU-TodayU-Today

Department @ AZ. Website U-Today

UTodayUTodayUToday

www.utoday.nl; officially part of the GA department

UTQUniversity Teaching QualificationUniversity Teaching Qualification

English BKO; www.utwente.nl/ces/od/professionaliseren/bko/

UTSC

UT-Service Centrum, deel van het bureau van de Universiteit Twente, waarin zijn ondergebracht

UTTUUT Travel UnitUT Travel Unit

ITC; www.utwente.nl/hr/arbeidsvoorwaarden/dienstreizen/atp/boeken/

UT

Universiteit Twente

UU

Universiteit Utrecht

UvA

Universiteit van Amsterdam

UvH

Universiteit voor Humanistiek; Utrecht

V&W

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

VAZ

Vereniging Academische Ziekenhuizen

VB-Vestingbar

www.vestingbar.nl

VB

VestingBar

VCC

Vrijhof Cultuur Centrum

VCD

Vereniging Campusomroep Drienerlo

VCEL

Vaste Commissie voor de Examens Lerarenopleiding

VCE

Vaste Commissie voor de Examens, houdt toezicht op de uitvoering van de tentamens/examens

VCI

Voorbereidingscommissie INF  

VCL

Vaste Commissie voor het Laboratorium (van INF, TO)

VCO

Vaste Commissie voor het Onderwijs

VCOW

Vaste Commissie voor Onderwijs- en Wetenschapsbeoefening

VC

Vrijhof Cultuur Centrum

VCW

Vaste Commissie voor Wetenschapsbeoefening

VEB

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen

VFUT

Vestiging Friesland Universiteit Twente

VF

Vestiging Friesland

VGD-Vastgoedgroep Drienerlo

Discontinued, tasks now given to CFM

VGHealth & SafetyVeiligheid & Gezondheid

Department @ HR; www.utwente.nl/nl/hr/vg

VGL

Vereniging van Gewone Leden van Colleges van Bestuur i.o.

VGW

veiligheid, gezondheid en welzijn

VHTO

stichting Vrouwen in Hoger Technisch Onderwijs

VI-Vlinder

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

VIKING

Vrouwelijke ingenieurs voor de klas

VIST-Vak Informatie Systeem Twente

Old; is now www.utwente.nl/onderwijscatalogus

VITO

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

VI

Verlenging van Inschrijvingsduur, kunnen studenten aanvragen als hun studie vertraging oploopt door bestuurswerk, ziekte of persoonlijke omstandigheden

VL-Vleugel

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

VLD-Voorlichtingsdagen

Former Open Days

VLF

Vloeistof Fysica (leerstoel binnen Technische Natuurwetenschappen)  

VLIR

VLaamse Interuniversitaire Raad

VLOR

VLaamse Onderwijs Raad

VLSI

Very Large Scale Integration

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNO-NCW

Verbond van Nederlandse Ondernemingen Nederlandse Christelijke Werkgeversbond; algemene werkgeversvereniging

VO18+

Tegemoetkoming studiekosten voor voltijds studerenden van 18 jaar en ouder die VO volgen (hoofdstuk 3 van de WTS)

VOBEHO

Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en volwassen Educatie en Hoger Onderwijs; regionaal samenwerkingsverband in Oost-Nederland

VOGIN

Nederlandse Vereniging van Gebruikers van Online Informatiesystemen

VOJO-Voorjaarsoverleg

Abbreviation use

VOK

Vakgroep OntwikkelingsKunde, vakgroep van de faculteit T&M

VONU

VOorlichtingsraad Nederlandse Universiteiten

VOS-Voorlichting Oude School

M&C; VOS was discontinued in 2012

VOS

Vereniging Ondernemende Studenten

VO

Voortgezet Onderwijs

VP

Voortgezette Practica

VR-Vrijhof

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/en/campus/about/buildings/#vrijhof

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VR

Vrijhof

VSF

VasteStoffysica, leerstoel van TN

VSNU

Vereniging van Nederlandse Universiteiten. Overkoepelend orgaan waarin alle universiteiten vertegenwoordigd zijn

VTB-Vereniging Twentse Bestuurskundigen

www.utwente.nl/vtb

VTB

Vereniging Twentse Bestuurskundigen

VT

Voltijd

VUB

Vrije Universiteit Brussel

VU

VolksUniversiteit

VU

Vrije Universiteit Amsterdam

VV

Verplichte Voorkennis

VWIVWI NestorixVWI Nestorix

Alumni association Philosophy master; www.utwente.nl/vwi

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

VWS

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VW

Vreemdelingenwet

W&M

Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen

W3

World Wide Web

WA-Waaier

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/en/campus/about/buildings/#waaier

WAI

Werkgroep Arbeidsmarkt Ingenieurs, van het kIvI

WAMechanical Automation and ControlWerktuigbouwkundige Automatisering en Mechatronica

WAN

Wide Area Network

WAO

Wet ArbeidsOngeschiktheid

WAR-Werkgroep Afstudeerregelingen (WAR)

SO; www.utwente.nl/ces/studentenbegeleiding

WAUOO

Wet Aanpassing Uitkeringsregelingen Overheveling Opslagpremies

WAV

Wet Arbeid Vreemdelingen

WA

Werktuigbouwkundige Automatisering, leerstoel van WB

WB-Werktuigbouwkunde

Bachlor Programme @ CTW/ET faculty; www.utwente.nl/wb

WBBM

Wiskundige Beheers- en BeleidsModellen, ontwerpersopleiding van TW

WBC

Wetenschap en BeleidsCommunicatie

WBF

Werkgroep Bekostiging en Fiscale Aspecten; VSNU

WBP

Wet Bescherming Persoonsgegevens; gaat WPR vervangen

WB

WerktuigBouwkunde; opleiding en faculteit

WB

WetenschapsBeleid

WC-Werkcollege

-

WC

WerkCollege

WEBU

WetenschapsBUdget

WEB

Wet op het Educatie en Beroepsonderwijs

WEP

WerkErvaringsPlaats

wet Arob

Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen

WEWIScience ShopWetenschapswinkel

Service offered by Novel-T; www.utwente.nl/wewi

WeWi

WetenschapsWinkel

WFID-WorkFlow Interne Doorberekeningen

Web application, Employee Portal

WGB

Overleg onderwijswerkgevers met minister OC&W

WGV

WerkGeversVereniging; VSNU

WG

Wiskundig Genootschap

WH-Westhorst

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/en/campus/about/buildings/#horst-complex

WHBO

Wet op het Hoger BeroepsOnderwijs; opgegaan in de WHW

WHW

Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

WIJSBPhilosophy of ScienceWijsbegeerte

Research Department @ BMS faculty; www.utwente.nl/bms/wijsb

WIR/SIR

Wet InvesteringsRekening/Selectieve InvesteringsRegeling

WISER

Werkgroep tot Inventariseren, Systematiseren en Evalueren van Ruimtebestand

WKK

Warmte/Kracht-Koppeling

WK

WeeK

WL

Waterloopkundig Laboratorium

WM

Watermanagement

WMW

Wijsbegeerte en MaatschappijWetenschappen

WO-kamer

Wetenschappelijk Onderwijs-kamer; bestuurlijk overleg tussen minister OC&W en universiteiten

WOB

Wet Openbaarheid van Bestuur

WOPI

Wetenschappelijk Onderwijs PersoneelsInformatiesysteem; informatiesysteem VSNU

WORSA

Wetenschappelijk Onderwijs Raming StudentenAantallen

WOR

Wet op de OndernemingsRaden

WOTRO

stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de TROpen; stichting NWO

WOT

Werkgroep OntwikkelingsTechnieken

WOU

Wet op de Open Universiteit; opgegaan in de WHW

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WP-Wetenschappelijk personeel

-

WP-Windpark

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings

WP1Science StaffWetenschappelijk Personeel

Department @ EEMCS

WPR

Werkgroep PoolRuimten

WPR

Wet PersoonsRegistraties; wordt vervangen door de WBP

WP

Wetenschappelijk Personeel, bestaat uit HL, UHD, UD, MOW, MOZ

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

WRSWater Resources & Environmental ManagementWater Resources & Environmental Management

Course @ ITC faculty; www.utwente.nl/itc

WRSWater ResourcesWater Resources

Department @ ITC faculty; www.itc.nl/wrs

WRU

Werkgroep Richtlijnen financieel verslag Universiteiten; VSNU

WSF

Wet op de StudieFinanciering

WS

Warmte- en Stromingsleer

WSWater systems-

Chait at the ET faculty dept CEM; https://www.utwente.nl/en/et/cem/chairs/ws/

WTMC

Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur; onderzoekschool UM

WTR

Wetenschappelijk Technische Raad; SURF

WTS18+

Tegemoetkoming studiekosten voor studerenden die deeltijds onderwijs volgen (hoofdstuk 4 van de WTS)

WTS

Wet Tegemoetkoming Studiekosten

WVOI

WerkgeversOrganisatie van de OnderzoeksInstellingen

WVO

Wet op het Voortgezet Onderwijs

WWD

Commissie Wet Wederzijdse Doorstroming

WWD

Werkgroep Wederzijdse Doorstroming, adviseert de faculteiten over de doorstroming WO HBO en HBO WO

WWO

Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs; opgegaan in de WHW

WWTS

Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving; postpropedeuse opleiding faculteit WMW

WWW

World Wide Web

WZV

Wet ZiekenhuisVoorzieningen

X-Flow

Deelname aan bedrijf (documenten over rechtszaak)

XUVXUV OpticsXUV Optics

Department @ TNW faculty; www.utwente.nl/tnw/xuv

ZH-Zuidhorst

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/en/campus/about/buildings/#horst-complex

ZI-Zilverling

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/en/campus/about/buildings/#zilverling

ZIEK

ZIEkenfondsKaarteninformatiesysteem; informatiesysteem P&O

ZKOO

Ziektekosten Onderwijs- en Onderzoekpersoneel

ZNU

Ziektekostenregeling Nederlandse Universiteiten

ZON

ZorgOnderzoek Nederland

ZRST

ZiekteRegistratieSysteem Twente

ZSSelf study timeZelfstudie

ZVOO

ZiektekostenVoorziening voor Onderwijs- en Onderzoekpersoneel

ZVO

Ziektekostenvoorziening voor Overheidspersoneel

ZWOutdoor swimming poolZwembad

Location/building; find it on the campus map (PDF) or https://www.utwente.nl/buildings