Organisatie

Organisatiestructuur

Bestuur

Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Twente en is belast met het bestuur en beheer van de universiteit. Het College bestaat uit drie leden: een voorzitter, vice-voorzitter en rector magnificus. Zij worden benoemd door de Raad van Toezicht.

Het College wordt ondersteund door de Secretaris van de Universiteit, de hoogste ambtelijk adviseur van het college.

De Universiteitsraad, kortweg URaad of UR, is het centrale medezeggenschapsorgaan en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. Meer over medezeggenschap op de UT is te vinden op www.utwente.nl/medezeggenschap.

De Student Union vormt het overkoepelende orgaan van studenten en studentenorganisaties aan de Universiteit Twente. De Universiteit Twente heeft aan de Student Union een mandaat afgegeven om beleid te schrijven voor studentenactiviteiten en studentenvoorzieningen op de Universiteit Twente. 

Organogram

Onderzoek

Het onderzoek binnen de universiteit vindt grotendeels plaats binnen onderzoeksinstituten die zich richten op nanotechnologie (MESA+), ICT (CTIT), biomedische technologie en technische geneeskunde (MIRA), governance (IGS) en geo-informatie wetenschappen en aardobservatie (ITC). 

Onderwijs

Ons onderwijs en een deel van het toegepaste onderzoek vindt plaats binnen onze faculteiten: Behavioural, Management and Social Sciences (BMS), Engineering Technology (ET), Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC) en Technische Natuurwetenschappen (TNW). 

Overig

Aansluitingsactiviteiten voor leerlingen van de basisschool en eerste klassen van de middelbare school worden verzorgd onder de noemer Pre-U

Het promotieonderzoek binnen de universiteit is ondergebracht bij de Twente Graduate School.