Campus Art Advisory Committee

De Campus Art Advisory Committee (CAAC), of de vroegere Adviescomissie Beeldende Kunst, houdt zich bezig met:

Uitgangspunten

De CAAC hanteert de volgende uitgangspunten:

 1. Aandacht voor wetenschap en technologie
  In een omgeving als de UT is het essentieel om beeldende kunst te verbinden met wetenschap en technologie, en met de betekenis ervan voor mens en maatschappij.
 2. Gericht op vorming van studenten
  De UT is een plaats waar studenten een aantal zeer vormende jaren doorbrengen, en de beeldende kunst op de UT zou expliciet moeten bijdragen aan die vorming.
 3. Gericht op verbinding
  Kunst kan nieuwe verbindingen creëren tussen mensen en hun omgeving en tussen mensen onderling, door ‘landmarks’ te creëren in de openbare ruimte en daarmee stabiliteit en zelfs een vorm van veiligheid te bieden.
 4. Basis voor inspiratie
  Kunst biedt een bepaalde blik op de werkelijkheid, die steeds vaker ook als een eigenstandige vorm van onderzoek wordt erkend (artistic research) en daarmee bij uitstek onderdeel kan zijn van een universitaire omgeving.
 5. Ruimte voor provocatie
  Kunst is in staat om te shockeren, te provoceren, en te ontregelen, en daarmee kan ze bijdragen aan de eerdere vier uitgangspunten. Juist door haar rol van ‘shock and awe’ biedt kunstvorming, inspiratie en verbinding in een omgeving van wetenschap en technologie.

Contact

Heb je ideeën, tips of vragen? Neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen naar campus-art@utwente.nl.

Overzicht leden

Hieronder vind je een overzicht van de leden van de Campus Art Advisory Committee.

Rian Holtrigter
Apollo boardmember