Marketing & Communication

WAARMEE KUNNEN WE JE HELPEN?

Marketing & Communication (MC) heeft een spilfunctie tussen het College van Bestuur, andere diensten, faculteiten, instituten en de wereld buiten de Universiteit Twente. MC helpt het strategisch instellingsplan te realiseren door de Universiteit Twente stevig in de markt te zetten en zorg te dragen voor een optimale communicatie tussen de universiteit en de verschillende doelgroepen. De marketing- en communicatiestrategie van MC is gericht op de primaire doelen: hogere zichtbaarheid en profilering; instroom en werving (van juiste kwaliteit en kwantiteit) en kweken en binden van interne en externe ‘ambassadeurs’. 

Meest gezocht

Wat doet MC?

Onderstaande video (al uit 2016) geeft je een indruk van onze dagelijkse werkzaamheden: