Student Affairs & Logistics

SA&L is onderdeel van de dienst Centre for Educational Support (CES) en houdt zich bezig met studievolg-registratie, waaronder cijferregistratie, roosters, tentamen- en toetsplanning, ondersteuning van examen- en opleidingscommissies, OSIRIS en BlackBoard.

SA&L bestaat uit de minororganisatie, een procescoördinator, Bureaus Onderwijszaken (BOZ) en Logistics. Onder BOZ vallen de opleidingsadministraties, Key users Osiris en de BlackBoardondersteuning. Onder Logistics vallen het tentamenbureau en het roosterteam.

Op zoek naar een medewerker? Klik op de betreffende afdeling in het linkermenu.

Organogram