Student Affairs & Logistics

SA&L is onderdeel van de dienst Centre for Educational Support (CES) en houdt zich bezig met studievolg-registratie, waaronder cijferregistratie, roosters, tentamen- en toetsplanning, ondersteuning van examen- en opleidingscommissies en OSIRIS.

SA&L bestaat uit de minororganisatie, een procescoördinator, Bureaus Onderwijszaken (BOZ) en Logistics. Onder BOZ vallen de opleidingsadministraties en Key users Osiris. Onder Logistics vallen het tentamenbureau en het roosterteam.

Op zoek naar een medewerker? Klik op de betreffende afdeling in het linkermenu.

Organogram