Welkom bij ELAN

ELAN is het Instituut voor lerarenopleiding en professionele docentontwikkeling van de Universiteit Twente. ELAN verzorgt de eerstegraads lerarenopleiding Science Education, de eerstegraads lerarenopleiding maatschappijleer & maatschappijwetenschappen en de educatieve minor Leren Lesgeven die via een aanvullend programma kan leiden tot een lesbevoegdheid onderbouw. Onder het thema ‘Advances in Theory and Practice of Teacher Professional Development’ verricht ELAN onderzoek naar de professionalisering van docenten, in science onderwijs en science-gerelateerde maatschappelijke vraagstukken. ELAN werkt nauw samen met Pre-U, het pre university college van de UT, dat activiteiten verzorgt op het gebied van outreach, wetenschapseducatie en talentontwikkeling.