Welkom bij ELAN

 ELAN, Vakgroep Docentontwikkeling

 Missie,kernactiviteiten, expertise en staf 

 De missie van ELAN is:

 • Het bevorderen van leren op het gebied van STEEMS*
 • door onderwijs, onderzoek en activiteiten voor de onderwijspraktijk
 • met, door en voor docenten
 • door lokaal en internationaal betekenisvolle initiatieven.

* STEEMS: science, technology, engineering, economics, mathematics & social studies.

Deze missie wordt concreet in de combinatie van de volgende drie kernactiviteiten:

 •  Onderwijs:
  • Kleinschalig, ICT-ondersteund, gedifferentieerd en in samenwerking met (bèta)faculteiten.
  • De pre-service opleiding van leraren, in-service professionele ontwikkeling van leraren (zoals differentiatie, formatief toetsen, talentontwikkeling, begeleiding startende leraren), honourstrajecten en MSc programma’s.
 • Onderzoek
  • Praktisch relevant, wetenschappelijk solide en innovatief.
  • Kwantitatieve en/of kwalitatieve en ICT-rijke methoden.
  • Met partners in Nederland, Europa en in andere landen.
 • Activiteiten voor de praktijk
  • Leergemeenschappen, zoals lesson study teams, data teams, docent ontwikkel teams.
  • Interventies, bijv. het herontwerp van lessen en curricula, duurzame schoolverbeteringsinterventies.
  • Producten, bijv. innovatieve curricula, feedbacktools, assessments voor talentontwikkeling. 

Ons werk draagt bij aan de ontwikkeling van expertise op het gebied van:

 • Pedagogical content knowledge m.b.t. STEEMS: de representatie van concepten, mogelijke misconcepties van lerenden, de afstemming tussen didactiek en vakinhoud.
 • Het leren van docenten: voorwaarden, ondersteuning, onderzoek/monitoring van deze leerprocessen.
 • De relaties tussen docentkwaliteit en leerlingprestaties (en andere factoren).
 • Adaptiviteit: leren op maat, gebaseerd op professionele oordelen en systematische data (o.a. formatieve evaluatie, leerlingvoortgangsdata), ook i.h.k.v. docentontwikkeling.
 • Design: curriculum, instrumenten en materiaal (voor leerlingen, docenten en scholen).
 • Houdingen: overtuigingen en motivatie van lerenden en docenten, in het bijzonder gerelateerd aan STEEMS, talentontwikkeling en het begrijpen van veranderingsprocessen.  

ELAN:

 • 13 promovendi/junior onderzoekers
 • 27 wetenschappelijk medewerkers
 • 3 professoren
 • 9 externe promovendi/onderzoekers
 • 3 secretaresses 

ELAN werkt nauw samen met Pre-U, het pre-university programma van de UT, dat activiteiten verzorgt op het gebied van outreach, wetenschapseducatie en talentontwikkeling.