Mechanical Engineering

Het studieprogramma

De opleiding Mechanical Engineering in het kort

In de driejarige bacheloropleiding Mechanical Engineering leer je brede en diepgaande technische kennis om te zetten in praktische, maatschappelijk relevante oplossingen. Na het behalen van jouw diploma ben je Bachelor of Science (BSc).

In het eerste jaar leg je een brede basis in disciplines als wiskunde & modelleren, mechanica & materiaalkunde, ontwerpen & fabricage en thermodynamica & levenscyclusanalyse.

In het tweede jaar ga je dieper in op onder meer dynamica,  oppervlaktetechnologie, kunststoffen, stromingsleer en systeem- & regeltechniek.

Het derde jaar van de bacheloropleiding Mechanical Engineering staat deels in het teken van vrije invulling en deels van jouw afstudeeronderzoek.

Na je afstuderen is de keuze aan jou: je kunt aan de slag op de arbeidsmarkt óf je verder specialiseren via een masteropleiding.

VOERTAAL

Met ingang van het academisch jaar 2017-2018 zal de bacheloropleiding Mechanical Engineering volledig Engelstalig zijn. Nu is dat nog niet het geval.
Het eerste jaar van de opleiding is nog Nederlandstalig. In het tweede jaar krijg je naast colleges in het Nederlands ook af en toe colleges in het Engels. Het derde jaar is voor het grootste deel in het Engels. Op deze manier kun je je geleidelijk aan voorbereiden op onze Engelstalige masteropleiding. Goede kennis van het Engels is bij aanvang van de studie dus wel een pre. En vanaf 2017-2018 stellen we specifieke eisen aan je kennis van het Engels.

Loop een dag mee!
Ervaar hoe het is als student bij de opleiding Werktuigbouwkunde. Plan je eigen meeloopdag in!
Chat offline (info)