Mechanical Engineering

Het studieprogramma

De opleiding Mechanical Engineering in het kort

In de driejarige bacheloropleiding Mechanical Engineering leer je brede en diepgaande technische kennis om te zetten in praktische, maatschappelijk relevante oplossingen. Na het behalen van jouw diploma ben je Bachelor of Science (BSc).

In het eerste jaar leg je een brede basis in disciplines als wiskunde & modelleren, mechanica & materiaalkunde, ontwerpen & fabricage en thermodynamica & levenscyclusanalyse.

In het tweede jaar ga je dieper in op onder meer dynamica,  oppervlaktetechnologie, kunststoffen, stromingsleer en systeem- & regeltechniek.

Het derde jaar van de bacheloropleiding Mechanical Engineering staat deels in het teken van vrije invulling en deels van jouw afstudeeronderzoek.

Na je afstuderen is de keuze aan jou: je kunt aan de slag op de arbeidsmarkt óf je verder specialiseren via een masteropleiding.

VOERTAAL

Met ingang van het academisch jaar 2017-2018 is de bacheloropleiding Mechanical Engineering volledig Engelstalig.  

Chat offline (info)