Studieopbouw BSc Mechanical Engineering

Studiekeuze gemaakt?

een pittige academische opleiding voor harde werkers met een sterk analytisch vermogen en een flinke dosis vindingrijkheid.

Om je in het vakgebied van mechanical engineering thuis te voelen moet je van techniek houden, veelzijdig zijn en je graag willen inzetten voor het oplossen van de uitdagingen waar mens en maatschappij in deze tijd voor staan. Je wordt in deze opleiding expert in het ontwerpen, verbeteren en onderhouden van alle mogelijke machines, apparaten en installaties, maar ook constructies en processen. We bereiden je tijdens de opleiding voor op een zeer breed werkveld. Je leert hier bijdragen aan allerlei vernieuwingen en verbeteringen. Enkele voorbeelden zijn: het 3D-printen van een scheepsschroef; het verduurzamen van een energiecentrale; het bouwen van een glazenwasrobot, of een exoskelet voor revalidatiedoeleinden; de ontwikkeling en toepassing van nieuwe materialen voor lichtere, sterkere vliegtuigvleugels; de doorontwikkeling van de zelfrijdende auto, of de magneetzweeftrein.

Met deze bachelor word jij een academisch onderlegde, onafhankelijk denkende en vindingrijke mechanical engineer die de techniek doorgrondt waarmee we onze samenleving nu en in de toekomst draaiende houden.

Modules Mechanical Engineering

Tijdens deze driejarige bacheloropleiding volg je twaalf modules: vier modules per jaar. In elke module behandel je een thema en komen alle belangrijke aspecten van je studie samen: theorie en praktijk, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie en teamwerk.

overzicht modules

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | Design & Manufacturing15

   In het eerste project ga je met je team aan de slag om een werktuig te ontwerpen dat nog niet bestaat, bijvoorbeeld een plastic afvalvolumeverminderaar, of een volleybalkanon. Je bedenkt en ontwerpt het product, maakt de onderdelen in de werkplaats en zet het geheel samen in elkaar. De kennis die je daarvoor nodig hebt, doe je op bij colleges over onder meer wiskunde, statica, productie en technisch tekenen.

  • Module 2 | Energy & Materials15

   In het tweede project staan energie en materialen centraal. Samen met jouw projectteam analyseer je een bestaand energiesysteem op zowel materiaalkundig als thermodynamisch gebied. Deze module begint met veel nadruk op thermodynamica en materiaalkunde, zodat je met gedegen kennis van start kunt gaan met jouw project. Verder volg je colleges over wiskunde en, net als in de andere modules in het eerste jaar, modelleren en programmeren. Zo ontwikkel je je steeds verder op deze belangrijke terreinen.

  • Module 3 | Energy & Sustainability15

   In module 3 verdiep je je verder in de theorie waarmee je tijdens module 2 hebt kennisgemaakt. Een extra thema is duurzaamheid; in dit college raak je vertrouwd met levenscyclusanalyse. In het teamproject ga je het energiesysteem uit module 2 herontwerpen, rekening houdend met zowel technologische als milieukundige aspecten. Net als in de andere modules in het eerste en tweede jaar besteden we nu ook aandacht aan je academische vorming.

  • Module 4 | Design & Mechanics15

   Tijdens het project in de vierde module sta je voor de uitdaging om een constructie te ontwerpen, waarin je de geometrie, de gekozen materialen en de sterkte goed op elkaar afstemt. De colleges tijdens deze module hebben uiteraard weer een sterke relatie met het project, zoals wiskunde, sterkteleer, werktuigonderdelen, en modelleren en programmeren. Met het afronden van module vier eindigt jouw eerste jaar.

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | Dynamic systems15

   In het eerste project van het tweede jaar leer je mechanische systemen te analyseren. Denk bijvoorbeeld aan bewegende constructies, zoals een kraan, een elleboog of een elektrische tandenborstel. De nadruk ligt op de beweging van de constructie in één richting. Je krijgt colleges over wiskunde, dynamica, systeemanalyse en ontwerpprincipes voor mechanische systemen.

  • Module 6 | Product design15

   In het project van module 6 ga je een consumentenproduct ontwerpen. Dat doe je in een samengesteld team van studenten uit onze opleidingen Mechanical Engineering, Industrial Design Engineering en Technische Bedrijfskunde. Voorbeelden van consumentenproducten zijn een stofzuigrobot, een wijnkoeler voor een café of een koffiemachine. De theorie hiervoor doe je op in colleges over onder meer elasticiteitstheorie, oppervlaktetechnologie & materialen, en verwerking en eigenschappen van kunststoffen.

  • Module 7 | Fluid mechanics & Heat transfer15

   In module 7 staan stroming en warmteoverdracht centraal. Je gaat je nu vastbijten in behoorlijk complexe vraagstukken, zoals het tijdens de vlucht ontdooien van ijs op vliegtuigvleugels, of het ontwerpen van een hitteschild voor een ruimtesonde. De theorie hiervoor krijg je tijdens de colleges stromingsleer en warmteoverdracht.

  • Module 8 | Mechatronic design15

   In module 8 ga je dieper in op de theorie van module 5. Lag de nadruk in module 5 op de beweging van de constructie in één richting, nu leer je een complex multifunctioneel systeem te analyseren en (her)ontwerpen. Denk aan een brandstofpomp, een cruise control-systeem of een windturbine. De theorie hiervoor doe je op in colleges over onderwerpen als voortgezette dynamica en systeem- en  regeltechniek.

 • Jaar 3EC
  • Modules 9&10 | Vrije keuze30

   Het eerste semester van het derde jaar (30 EC's) bestaat uit keuzeruimte, waarin je verschillende opties kunt kiezen. Wij moedigen onze studenten ook aan om deze tijd in het buitenland door te brengen. Hier zijn enkele opties:

   Volg verdiepende modules binnen je eigen studie, zoals luchtvaarttechniek of (bio)robotica, verbredende modules, zoals Entrepreneurship, of modules uit andere studies, zoals Civil Engineering, Electrical Engineering, Industrial Design Engineering of (Technische) Bedrijfskunde.

   Ga een half jaar in het buitenland studeren, of aan een andere Nederlandse universiteit.

   Volg een pre-master ter voorbereiding op een andere masteropleiding dan Mechanical Engineering.

   Meld je aan bij één van onze studententeams, bijvoorbeeld het Green Team, het Solar Team of het Electric Superbike Team. 

   Heb je ambities om leraar te worden? Volg dan de minor Leren Lesgeven en haal een tweedegraads lerarenbevoegdheid. Daarmee kun je aan de slag als docent op een middelbare school.

  • Module 11 | Production systems engineering15
  • Module 12 | Bacheloropdracht15

   De laatste zes maanden van jouw studie ben je bezig met een technisch-wetenschappelijk onderzoek binnen één van de disciplines van Mechanical Engineering. Je voert je onderzoek uit bij een van onze onderzoeksgroepen. Je leert om een onderzoek op te zetten en uit te voeren en om kritisch naar de resultaten te kijken. Daarnaast volg je verplichte vakken op het gebied van Eindige Elementenmethode en Statistiek en voer je een project uit op het gebied van Production Systems Engineering. 

   Je sluit de bacheloropleiding af met een onderzoekspaper van en een presentatie over jouw onderzoek. Na afronding van de bachelor heb je toegang tot het masterprogramma, waarin je je verder kunt specialiseren. 

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit.

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Voor elk studieonderdeel waarvoor je een voldoende haalt, krijg je studiepunten. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen om door te mogen naar het tweede jaar. Als je minder dan 45EC hebt gehaald, moet je stoppen met de opleiding.

 • 45 studiepunten of meer gehaald? Dan mag je naar het tweede jaar

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. 

  Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen jouw studieprestaties? Neem dan contact op met de studieadviseur.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies