European Public Administration

Doorstuderen na de bachelor European Public Administration

Veel bachelorstudenten kiezen ervoor om na het afstuderen hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en te verdiepen in een masteropleiding. Tijdens de bacheloropleiding European Public Administrationkun je kiezen uit twee specialisaties, of tracks. Ze zijn ontworpen om je voor te bereiden op een van de volgende twee masteropleidingen:

  1. Global and European Studies
  2. Public Administration

Deze twee masters bieden je een unieke kans om je verder te specialiseren op het terrein dat jou het meest aanspreekt. Als masterstudent kun je alle (technische) expertise die aan de Universiteit Twente tot je beschikking staat toepassen en combineren in je onderzoek voor een publieke of private organisatie. Terreinen waarop je je kunt richten zijn onder meer: water, energie en duurzaamheid; publieke zaken en e-government; veiligheid, beveiliging en cybercriminaliteit; wetenschaps- en technologiebeleid; internationale noodhulp en samenwerking; en gezondheidswetenschappen. De masteropleiding Global and European Studies biedt je zelfs de kans om een Double Degree-diploma te halen aan de Universiteit Twente en onze Duitse partneruniversiteit, Westfälische Wilhelms Universität Münster.

Als je de juiste vakken kiest in de zogenaamde vrije keuzeruimte, kun je ook een andere masteropleiding volgen. hier aan de UT of elders. Enkele voorbeelden: Communication Science, International Business Administration, of zelfs Construction Management and Engineering.

De masteropleiding European Studies

De master European Studies aan de Universiteit Twente is een goede voorbereiding op een carrière bij een Europese instelling, een nationale overheid, in het bedrijfsleven of bij een non-profitorganisatie of ngo. Bij deze organisaties is er een groeiende vraag naar professionals met de juiste kennis, inzichten en vaardigheden voor het besturen van Europa. De opleiding biedt je de mogelijkheid een Nederlands of Duits diploma te halen. De laatste optie duurt een half jaar langer. Ga voor meer informatie naar de pagina van de masteropleiding European Studies.

De masteropleiding Public Administration

Na de masteropleiding Public Administration aan de Universiteit Twente ben je toegerust om met de dringende politieke en bestuurlijke vraagstukken van deze tijd aan de slag te gaan. Je beschikt over de vaardigheden en instrumenten om beschrijvend, verklarend en normatief onderzoek te kunnen doen naar de politieke en bestuurlijke vraagstukken van onze tijd. Tijdens je afsluitende masteropdracht kun je je specialiseren in je toekomstige vakgebied. Ga voor meer informatie naar de pagina van de masteropleiding Public Administration.

Andere masteropleidingen

Er zijn ook andere masteropleidingen die goed aansluiten op de bachelor European Public Administration. Wil je meer weten, kijk dan bij onze masteropleidingen.

Chat offline (info)