Zie Alle masteropleidingen

Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Lerarenopleiding

Ben jij gefascineerd door allerlei uitdagingen waar we als maatschappij voor staan op sociaal, politiek of bestuurlijk vlak? Lijkt het je leuk om als leraar jongeren en volwassenen te helpen complexe vraagstukken te analyseren, er een mening over te vormen en zich in te leven in de meningen van anderen? Zie jij jezelf een brug slaan tussen wetenschap, bestuur en de burgers van morgen? Kies dan voor de tweejarige masteropleiding Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (na je bachelor) of de eenjarige masteropleiding leraar vho in de mens- en maatschappijwetenschappen (als tweede master) aan de Universiteit Twente. Na afloop van deze masteropleidingen beschik je over een masterdiploma en een eerstegraads lesbevoegdheid maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.

Een creatieve, betrokken professional

Als leraar ben je een creatieve professional, die met kennis en betrokkenheid steeds weer nieuwe manieren zoekt om in te spelen op wat leerlingen nodig hebben, wat de school nodig heeft en wat de maatschappij nodig heeft. Met de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen leidt de UT je op om:

 • Jouw vakkennis en -vaardigheden om te zetten in effectief en waardevol onderwijs;
 • In de klas en op school onderzoek uit te voeren dankzij je competenties op het gebied van sociaalwetenschappelijk en praktijkonderzoek;
 • Met jouw bestuurskundige bekwaamheid een actieve rol te spelen bij het organiseren en innoveren van schoolbeleid. 

Waarom de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen studeren?

 • Nadruk op jouw persoonlijke ontwikkeling tot veelzijdig docent

  Op deze kleinschalige opleiding steken we veel energie in het begeleiden van jouw persoonlijke groei en ambities, zodat je straks stevig in je schoenen staat en je thuis voelt in alle verschillende rollen die bij het leraarschap horen – van het lesgeven en het bedenken van vernieuwende lesmaterialen tot het coachen van leerlingen of het ontwerpen van nieuw schoolbeleid.

 • Een sterke nadruk op beleid en bestuur

  Terwijl je je kennis en vaardigheden als leraar ontwikkelt, ga je in onze opleiding ook de diepte in op het gebied van bestuur en beleid, dankzij de integratie met de UT-masteropleiding Public Administration. Zo kun je jouw bestuurskundige expertise niet alleen in de klas gebruiken, maar ook meedenken over schoolbeleid of een beleidsfunctie in het onderwijs oppakken. 

 • Aandacht voor de impact van wetenschap en technologie

  Studeren aan een innovatieve, technische universiteit betekent dat je veel leert over ontwikkelingen in wetenschap en techniek. Zo kun je straks je leerlingen helpen een mening te vormen over technologische ontwikkelingen. 

Leraar zijn is veel meer dan lesgeven

Het beroep van leraar is veelzijdig. Natuurlijk deel je jouw vakkennis met je leerlingen. Als mentor maak je het verschil voor een klas en ook voor individuele leerlingen: naast ouders of begeleiders speel jij een opvoedende, ondersteunende rol in een belangrijke fase in hun leven. Je maakt ze wegwijs in de maatschappij. Mogelijk ben jij degene op school die talent heeft voor het bedenken van nieuwe, creatieve manieren om je leerlingen vertrouwd te maken met, en enthousiast te krijgen voor, de leerstof. Of wellicht help jij je collega’s om zich verder te ontwikkelen.   

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master’s degree in Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Graad: MSc
CROHO-code
68532
Faculteit
Behavioural Management and Social sciences
Duur
2 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd / deeltijd
Taal
Nederlandstalig
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies