De gezondheidszorg is volop in beweging, onder meer door oplopende zorgkosten, technische innovaties, marktwerking en een toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing.

Hoe kan zorg het best voor de patiënt worden georganiseerd, wat kunnen mensen daar zelf aan bijdragen en hoe houden we de zorg betaalbaar en efficiënt? Is een bepaalde innovatieve behandeling beter, veiliger en sneller dan een conventionele? Hoe bepaal je dat? Met zulke vragen houd je je bezig tijdens deze master opleiding en in je toekomstige werk als een Gezondheidswetenschapper.

De éénjarige masteropleiding Health Sciences wordt in het Engels gegeven. Uitgebreidere informatie kun je daarom vinden op onze Engelstalige site. De opleiding start elk jaar in september. Het pre-master programma start in september en februari. 

Wij bieden ook de bacheloropleiding (BSc.) Gezondheidswetenschappen aan.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master’s degree in Health Sciences
Graad: MSc
Duur
1 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Instroommoment
1 september 2017
1 februari 2018
1 september 2018
1 februari 2019
1 september 2019
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

Kijken vanuit verschillende perspectieven

De gezondheidszorg is constant in beweging. De huidige ontwikkelingen in de zorg vragen om professionals die een grondige analyse kunnen maken van de ontwikkelingen in de sector en die nieuwe strategieën kunnen ontwerpen voor het optimaliseren van zorgprocessen. Gedurende de opleiding leer je om problemen vanuit verschillende perspectieven te analyseren, verschillende modellen en methoden te gebruiken en om innovatieve verbeteringen te ontwerpen, implementeren en evalueren. Je krijgt inzicht in gezondheidszorg voor individuele patiënten (micro niveau), organisatorische processen (meso niveau) en de effecten van beleid op de landelijke gezondheidszorg (macro niveau). Je leert om trends in de gezondheidszorg te voorspellen op basis van evaluaties en onderzoek. Wil je een academische aanpak ontwikkelen die je in staat stelt om mensen, systemen, organisaties en technologie met elkaar te verbinden? Wil je trends in de gezondheidszorg voorspellen en beleid en management in de zorg optimaliseren? Dan is deze master opleiding de juiste keuze voor jou.

Onderzoek en specialisatie

Gezondheidswetenschappers van de University of Twente weten hoe ze onderzoeksresultaten moeten vertalen naar een echte bijdrage voor de gezondheidszorg. De centrale focus van de opleiding ligt op het verbeteren van de zorg met behulp van medische en informatie technologie. Aan het begin van de opleiding maak je een keuze uit één van de drie specialisaties: Personalised monitoring and coachingOptimization of healthcare processesInnovation in public health.

Carrière perspectief

Met een diploma van de opleiding Health Sciences op zak, liggen er veel mogelijkheden voor je open. Er is een grote behoefte aan Gezondheidswetenschappers, die met behulp van technologie, scherpe analyses kunnen maken en oplossingen kunnen aandragen. Je kunt werken in ziekenhuizen, bij verzekeraars, in de thuiszorg, voor consultancy bureaus, bij de overheid en in medische bedrijven. Je kunt manager worden of als projectleider nieuwe zorgconcepten implementeren. Of als beleidsmaker of consultant de samenwerking tussen organisaties in de gezondheidszorg faciliteren.

Waarom Health Sciences aan de UT?

Focus op gezondheidszorg én technologie

Aan de University of Twente is Gezondheidszorg een belangrijk thema. Vanuit verschillende disciplines wordt dagelijks gewerkt aan actuele vraagstukken uit de zorg. Met als belangrijkste doel altijd om werkelijk bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Door het combineren van inspirerend onderwijs, internationaal en praktijk georiënteerd onderzoek, een ondernemende houding en samenwerking, draagt de University of Twente daadwerkelijk bij aan veranderingen in de zorg.

Het onderwijs programma van de University of Twente past goed bij de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg. De opleidingen Technische Geneeskunde, Biomedische Technologie en Gezondheidswetenschappen vullen elkaar daarbij aan en versterken elkaar. Waar studenten van Technische Geneeskunde leren hoe ze patiënten moeten behandelen, leren studenten Biomedische Technologie hoe ze nieuwe technologie voor de gezondheidszorg kunnen ontwerpen. Het is vervolgens aan de Gezondheidswetenschappers om vraagstukken uit de zorg vanuit verschillende invalshoeken te analyseren en nieuwe oplossingen te ontwerpen, implementeren en evalueren.

Relevante vaardigheden verwerven

De University of Twente helpt je om de Gezondheidswetenschapper van de toekomst te worden; een professional die in staat is om de waarde van nieuwe ontwikkelingen in de zorg te onderzoeken en om ze effectief te evalueren. Je zult nieuwe vaardigheden en expertise ontwikkelen die je echt een voorsprong opleveren op de arbeidsmarkt.

Vooraanstaande onderzoekers en wetenschappers

Gedurende je master opleiding is het mogelijk om te werken met gerenommeerde onderzoekers en wetenschappers. Ook kan je werken in één van de onderzoeksinstituten, bijvoorbeeld in het MIRA instituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde.

Onderwijs in kleine groepen

Nog een kenmerk van de University of Twente is de kleinschaligheid. De master opleiding Health Sciences is een kleinschalige opleiding. Dit betekent dat er meer ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding en dat er een prettige, informele sfeer is tussen studenten en docenten.

Specialisaties

Chat offline (info)