Master Environmental & Energy Management

Hulp nodig bij het kiezen van je studie?

De eenjarige masteropleiding Environmental & Energy Management (MEEM) wordt in het Engels gegeven. De opleiding start ieder jaar in september. Op onze Engelse webite lees je meer over de kern van de opleiding, het studieprogramma en de toelatingseisen.

Ga door naar de Engelstalige website van Environmental & Energy Management.

Locatie Leeuwarden

Je volgt deze master niet in Enschede, maar in Leeuwarden. Laat je verrassen door deze leuke stad!

DE OPLEIDING IN HET KORT

Je wordt opgeleid tot een deskundig bestuurder en manager op het gebied van milieu, energie en water, drie cruciale natuurlijke hulpbronnen die nauw met elkaar samenhangen. De uitdagingen van onze tijd – zoals klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen of verstedelijking – vragen om professionals die sociaaltechnologische verandering kunnen organiseren, beheren en leiden. Deze combinatie van denken en doen vormt de kern van de opleiding. Vanuit het unieke perspectief van de sociale wetenschappen geeft deze master je kennis, vaardigheden en bekwaamheden mee in disciplines als management, (openbaar) bestuur en recht. Je richt je op de administratieve, organisatorische en technische oorzaken van water-, milieu- of energieproblemen – en op strategieën voor verantwoord beheer en duurzame ontwikkeling. De master kent drie specialisaties: energiebeheer, milieubeheer en watermanagement. Na je afstuderen kun je aan de slag bij de overheid of in een multidisciplinair team van ondernemers, consultants of onderzoekers. Je kunt programma’s, beleid en projecten op het gebied van water, milieu en energie ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en evalueren.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master’s degree in Environmental and Energy Management
Graad: MSc
CROHO-code
69319
Faculteit
Behavioural Management and Social sciences
Duur
1 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd / deeltijd
Taal
Engelstalig
Instroommoment
1 september 2023
1 september 2024
1 september 2025
Locatie
Agora 1
8903 JR Leeuwarden
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO
Locatie
Leeuwarden
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies