HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenUpdate over de corona-aanpak voor de aankomende periode

Update over de corona-aanpak voor de aankomende periode

Gedurende de zomerperiode heeft de Reconnect-werkgroep, die door de Universiteit Twente in het leven is geroepen gedurende de COVID-19 pandemie, gewerkt aan een aanpak mocht COVID-19 in de komende herfst- of winterperiode weer opleven. In deze aanpak wordt gewerkt met zogeheten scenario’s die door de Nederlandse overheid zijn opgesteld. Aan de hand van de ernst van de situatie bepaalt de overheid welk gezondheidsrisico er is en welk scenario van toepassing is. Volgens de door de werkgroep voorbereide aanpak worden dan bepaalde maatregelen genomen. Deze moeten helpen de verspreiding van COVID-19 te minimaliseren en de continuïteit van de activiteiten van de UT te waarborgen.

In de aanpak van de UT zetten we in op het zo veel als kan, continueren van fysiek onderwijs op de campus, in lijn met het nationale sectorplan voor onderwijs van de Nederlandse overheid, waarin wordt geconcludeerd dat online onderwijs niet optimaal is, in het bijzonder voor het welzijn van zowel medewerkers als studenten. Ook studiegerelateerde sociale activiteiten zijn belangrijk en willen we zo veel  blijven faciliteren.

Een eerste versie van deze aanpak is vorige week in de Universiteitsraad besproken. Het document is hier te lezen. Naar aanleiding van de discussie in de URaad wordt er een verdere aanscherping van het document gemaakt. Hierin werken de URaad en de opstellers van het scenario-document nauw samen. Dat moet leiden tot een geactualiseerde aanpak, die we hopelijk op redelijk korte termijn kunnen vaststellen en in gebruik nemen. Zodra deze aanpak gereed is, wordt deze ook aan alle medewerkers en studenten gecommuniceerd.

Meer weten over de discussie in de Universiteitsraad? U-Today-verslaggeefster Michaela Nesvarova was aanwezig en maakte daarover dit nieuwsartikel.

Mochten er op korte termijn maatregelen nodig zijn, nog voor de aanpak definitief is vastgesteld, dan zullen we handelen in lijn met de uitgangspunten in dit document en daarover communiceren.