Zie Over de UT

Onze Visie: vision 2020

De Universiteit Twente maakt vaart. We leggen de komende jaren de lat nog hoger en stellen onze ambities opwaarts bij.

De UT is dé ondernemende universiteit, die voortdurend anticipeert en snel en adequaat reageert op veranderingen in haar omgeving. Onze medewerkers zijn toonaangevend. We schakelen continu met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om baanbrekend onderzoek te genereren. Wij leveren uitmuntende studenten af die uitblinken door hun vermogen hoogwaardige kennis te combineren om zo oplossingen voor de vragen van de toekomst te ontwerpen, samen met bedrijven en overheden in binnen- en buitenland. Als internationaal leidende universiteit zijn wij bepalend voor de innovatiekracht van onze regio. Dat is onze Vision2020.

Ondernemend

De kernwaarde entrepreneurial sluit natuurlijk naadloos aan bij de Gallery. De Gallery biedt ruimte aan spin-offs van de UT en studentondernemers, en stimuleert daarmee het ondernemende karakter van de Universiteit Twente.

Global citizens

Niet alleen zijn er buitenlandse studenten en medewerkers die naar Twente komen, maar ook zijn er veel contacten met universiteiten en bedrijven in het buitenland, en komt een belangrijk deel van de financiering vanuit internationale bedrijven. Dankzij deze nauwe, internationale banden worden studenten gestimuleerd om een deel van hun studie in het buitenland te volbrengen, en zich zo breed te onderleggen. Op deze manier ontwikkelen zij zich tot de global citizens van de toekomst.

Maatschappijgericht

Een risico van wetenschappelijk onderzoek is dat het, na afronding van het project, op de plank komt te liggen en er niks meer met de resultaten gebeurt. De Universiteit Twente zet zich er voor in om met onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk een verschil te maken: zorgen dat ze worden ingezet in de maatschappij, dat ze bijdragen aan het verbeteren van de levens van mensen, en misschien zelfs wel levens redden.

Excellent in combinaties

De UT onderscheidt zich onder meer van andere universiteiten door het aanbieden van unieke opleidingen, en deze zijn ook zeer succesvol. Dit komt omdat we voorop lopen in het combineren van vakgebieden en daarmee reageren op de vraag vanuit de maatschappij. De steeds verder ontwikkelende technologie biedt mogelijkheden, maar brengt daarnaast ook nieuwe vragen en problemen met zich mee. Door onderzoeksgebieden met elkaar te combineren reageert de UT adequaat, en kan ze een antwoord geven aan de maatschappij.High tech, human touch.