Honours @ UT

De Honoursprogramma's van de Universiteit Twente bieden extra uitdaging voor studenten die getalenteerd, gemotiveerd én ondernemend zijn, die graag buiten gebaande paden treden, over de grenzen van disciplines kijken en manieren zoeken om hun ideeën impact te geven in de samenleving. De programma’s zijn zowel High Tech als Human Touch, ofwel combineren techniek met maatschappijwetenschappen.

pre-U honours programma

Twente Academy biedt een programma voor VWO leerlingen. Hierin volgen leerlingen drie modules academische vorming met de thema’s wetenschapsfilosofie, wetenschappelijke methodieken en academisch schrijven. Daarnaast kiezen Honoursleerlingen twee masterclasses uit het aanbod voor 5/6 vwo. Het laatste half jaar van het Honoursprogramma worden leerlingen begeleid bij het maken van het profielwerkstuk.Voor meer informatie kijk op de website van Pre-U.

Bachelor Honours

Gedurende de bachelor fase biedt de universteit Twente allerlei honoursprogramma's. Deze bestaan uit verdiepende en verbredende programma's of een combinatie hiervan. 

Extraprogramma (Bachelor Honours programma)

Dit is de extracuriculair verbredend multidisciplinair honours programma aan de universiteit Twente. Dit programma bestaat uit 30 EC extra ontwikkeling over 6 modules verspreid. Voor meer informatie zie de Engelse site.  

Sterprogramma

Dit is een verdiepend interculair honours programma van enkele studies aan de universiteit Twente. Hierin ga je binnen enkele projecten een stap verder dan de andere studenten. Voor meer informatie zie de Engelse site.

plusprogramma 

Dit is de extracuriculair verdiepend honours programma van Technische Natuurkunde, Advanced Technology en Technische Scheikunde. Hierin heb je 30-32 EC naast je studie verdiepend in een specialistisch thema, voor meer informatie zie de Engelse site.

ATLASprogramma

De honours bachelor studie Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) is zowel verbredend als verdiepend. Binnen alle trajecten hebben studenten de ruimte voor het uitvoeren van een eigen project.

Master HONOURS

In de master zijn er enkel verbredende Honoursprogramma's. Deze programma's volg je naast je studie. Ook de master Honourprogramma is opgesplitst in 'tracks'. Meer informatie over deze programma's kun je vinden op de Engelstalige websitesite.

Honoursvereniging Ockham

Verreweg de meeste honoursstudenten van de Universiteit Twente zijn verenigd in de Honoursvereniging Ockham, die regelmatig interessante activiteiten organiseert.