Honoursprogramma's voor BSc and MSc studenten

De Honoursprogramma's van de Universiteit Twente bieden extra uitdaging voor studenten die getalenteerd, gemotiveerd én ondernemend zijn, die graag buiten gebaande paden treden, over de grenzen van disciplines kijken en manieren zoeken om hun ideeën impact te geven in de samenleving. De programma’s zijn zowel High Tech als Human Touch, ofwel combineren techniek met maatschappijwetenschappen.

Bachelor Honours

In de bachelor zijn er verdiepende en verbredenende Honoursprogramma's. De verdiepende Honoursprogramma's zijn bedoeld om meer diepgaande kennis op te doen binnen je reguliere bacheloropleiding (STAR of PLUS). Deze programma's verschillen qua inhoud en toelatingseisen per studie. Echter, niet elke bachelor heeft een dergelijk Honoursprogramma. Het verbredende Honoursprogramma is UT breed en volg je naast je studie. Voor dit programma krijg je extra colleges in de avonden waarin je één van de vijf 'tracks' volgt.

Master HONOURS

In de master zijn er enkel verbredende Honoursprogramma's. Deze programma's volg je naast je studie. Ook de master Honourprogramma is opgesplitst in 'tracks'. Meer informatie over deze programma's kun je vinden op de Engelstalige websitesite.

ATLAS University COllege

De bachelor Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) is zowel verbredend als verdiepend. Binnen alle trajecten hebben studenten de ruimte voor het uitvoeren van een eigen project.

Honoursvereniging Ockham

Verreweg de meeste honoursstudenten van de Universiteit Twente zijn verenigd in de Honoursvereniging Ockham, die regelmatig interessante activiteiten organiseert.