Zie Visie op onderzoek

Brug tussen onderzoek en maatschappij

Ons onderzoek is niet een doel op zichzelf: het heeft tot doel om de samenleving leefbaarder te maken. De Universiteit Twente is de brug tussen onderzoek en maatschappij. Dat is zichtbaar in het grote aantal initiatieven van onze universiteit:

  • Studium Generale organiseert lezingen en andere activiteiten met wetenschappers
  • Pre-U ondersteunt middelbare scholieren door middel van o.a. huiswerkbegeleiding, masterclasses en studievoorbereiding en brengt de wereld van wetenschap en technologie daarnaast ook al naar de jongste kinderen
  • crowdfundingprojecten (zoals de campagne ‘Uw gezondheid onze technologie’), zorgen dat er particulier geld beschikbaar komt voor relevant onderzoek
  • de Jonge Akademie brengt jong talent van de Universiteit Twente bijeen om van elkaar te leren en nieuwe initiatieven te ontplooien