Brug tussen onderzoek en maatschappij

Ons onderzoek is niet een doel op zichzelf: het heeft tot doel om de samenleving leefbaarder te maken. De Universiteit Twente is de brug tussen onderzoek en maatschappij. Dat is zichtbaar in het grote aantal initiatieven van onze universiteit: