Onderzoek

Improving healthcare by personalized technologies

De gezondheidszorg staat wereldwijd voor grote uitdagingen. Eén van de oplossingen hiervoor is gepersonaliseerde gezondheidszorg, dat effectievere behandelingen kan bieden aan patiënten. Gezondheid is een heel persoonlijk onderwerp. Vandaag de dag zoeken mensen bewust naar behandelingen die bij hen passen om zo meer controle over hun eigen welzijn te hebben. Tegelijkertijd krijgen overheden en verzekeringsmaatschappijen te maken met toenemende druk op budgetten door vergrijzing en een toenemende levensverwachting.

Eén nieuwe discipline, drie cruciale onderzoeksgebieden

De Universiteit Twente loopt voorop in onderzoek naar, onderwijs over en valoriseren van technologieën voor gepersonaliseerde gezondheidszorg. Nu al veranderden we het speelveld met diverse innovatieve ideeën en doorbraken. Een belangrijk voorbeeld is onze bachelor- en masteropleiding Technische Geneeskunde: de eerste opleiding ter wereld waar we professionals opleiden die individuele patiënten kunnen behandelen vanuit een combinatie van medische kennis en technische vaardigheden. Met deze opleiding introduceerden we een volledig nieuwe beroepsgroep die inmiddels een grote rol speelt bij het verbeteren van gezondheidszorg.

We dragen vanuit een breed spectrum bij aan een toekomstbestendige gezondheidszorg en ontwikkelen effectievere, op het individu afgestemde behandelingen. We ontwikkelen technologieën in drie belangrijke domeinen:

  • Eerder diagnosticeren van ziektes
  • Doelgerichter behandelen van ziektes
  • Verbeteren van zelfstandigheid