Organisatie van onderzoek

ONDERZOEKSInstituten

Onze kracht zit in de samenwerking tussen de verschillende disciplines. In de onderzoeksinstituten koppelt de Universiteit Twente technologie (hightech) aan menselijke gedrag en maatschappelijke relevantie (human touch).

mesa+ - institute

MESA+ is een van ’s werelds grootste onderzoeksinstituten ter wereld op het gebied van nanotechnologie. De 525 wetenschappers houden zich bezig met halfgeleiders, life sciences, voedseltechnologie, sensortechnologie en energie. MESA+ kent een structuur van vijf onderzoeksclusters (Strategic Research Orientations): Applied NanoPhotonics, NanoMaterials for Energy, Enabling Technologies, Nanotechnology for Innovative Medicine en Risk analysis and Technology Assessment.


Techmed Centre

TechMed behoort tot de grootste en beste onderzoeksinstituten ter wereld op het gebied van biomedische technologie en technische geneeskunde. De ruim 300 onderzoekers van MIRA focussen zich op toptechnologie voor patiënten. Er wordt gewerkt vanuit drie invalshoeken: Imaging & Diagnostics, Neural & Motor Systems en Bionano Technology & Advanced Biomanufacturing.


Digital Society Institute

Het Digital Society Institute doet onderzoek op het terrein van ICT en ICT-toepassingen. Onderzoeksgroepen werken multidisciplinair aan hedendaagse technologische, economische en maatschappelijke vraagstukken. Aan het Digital Society Institute zijn in totaal 450 onderzoekers verbonden: computerwetenschappers, elektrotechnici, wiskundigen en gedragswetenschappers.