HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenInvesteringen in techniekonderwijs moet chipsector een boost geven

Investeringen in techniekonderwijs moet chipsector een boost geven

Universiteit Twente ontwikkelt samen met de instellingen in het wetenschappelijk en beroepsonderwijs in de regio’s Groningen, Delft, Eindhoven en Twente een plan om meer technisch talent op te leiden. Dat is nodig ter versterking en behoud van de chipsector van Nederland. Het demissionaire kabinet presenteerde vorige week de plannen daartoe. Het zogeheten project ‘Beethoven’ bevat onder meer een forse investering in techniekonderwijs. Er is voor het onderwijs eenmalig 450 miljoen euro vanuit het rijk beschikbaar voor de periode tot 2030, en daarna structureel circa 80 miljoen euro per jaar.

TEKORT AAN TECHNISCH TALENT

In Nederland kiezen nog steeds te weinig scholieren voor een technische opleiding. Als gevolg daarvan ontstaat er een steeds groter wordend tekort aan technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures stijgt onverminderd door. Het tekort aan technisch talent is funest voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld de chipsector in Nederland. Hoewel we wereldwijd toonaangevend zijn in deze technologie, staat die positie onder druk. Zowel vanuit economisch als maatschappelijk perspectief is het relevant om voorop te blijven lopen.

Vinod Subramaniam, collegevoorzitter van de Universiteit Twente: “Het is van groot belang dat we in gezamenlijkheid inzetten op het aantrekken en opleiden van technisch talent en het is cruciaal dat daar nu extra middelen voor beschikbaar komen. We ontwikkelen, samen met Saxion, ROC van Twente en de Twente Board, een plan voor de regionale bijdrage aan de landelijke ambitie. Hier werken we samen met de andere regio’s, en partner Brainport. De precieze plannen krijgen in de komende maanden verder vorm.”

CHIPTECHNOLOGIE IN TWENTE

Chiptechnologie is een belangrijke drager van het innovatieve ecosysteem in Twente, en daarmee de motor achter regionale economische groei, maar ook voor de Nederlandse chipsector als geheel. De verschillende toptechnologische regio’s in Nederland versterken elkaar, doordat zij nauw met elkaar verbonden zijn. Zo heeft Twente, bijvoorbeeld actief binnen ChipTech Twente, een reeks bedrijven die onmisbare toeleveranciers zijn voor het boegbeeld van de Nederlandse chipsector, ASML: het gaat om vele bedrijven met een totale omzet van meer dan een miljard. Ze zijn van strategische waarde voor de waardeketen van ASML en het behoud van de strategische positie van Nederland in semicon, zoals VDL-ETG, Demcon High Tech Systems, Benchmark Electronics en NTS Norma.

In Twente komen fundamenteel onderzoek vanuit de universiteit en ondernemerschap samen in wereldwijd toonaangevende innovatieve bedrijvigheid. Onderzoek op de UT is ijzersterk op het gebied van chip design, onder meer door het werk van professor Bram Nauta, die vorig jaar de Stevinpremie ontving. Diverse UT-wetenschappers spelen een voorname rol in de nationale en internationale innovatieprogramma’s op het gebied van bijvoorbeeld semicon, chipdesign, fotonica, microfluïdica en mechatronica. Recentelijk werd de ambitie uitgesproken voor het realiseren van een onafhankelijke productiefaciliteit voor hybride fotonische chips, de eerste in Nederland. Die moet het makkelijker maken voor bedrijven om nieuwe fotonische technologie te ontwikkelen of de technologie integreren in hun producten.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)