Personal benefits voor medewerkers

Language:
NL

een overzicht van de personal benefits voor UT-medewerkers

Wij bieden niet alleen een uitstekend, marktconform salaris maar ook een secundair arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere een keuzemodel waarbij individueel maatwerk mogelijk is. Onderzoek welke arbeidsvoorwaarden het best bij jou passen. Hieronder zie je een selectie van wat we je allemaal bieden.


Voordelen via personeelsvereniging

Ook de personeelsverening (UT-Kring) biedt voordelen/kortingen voor haar leden. Je bent niet automatisch lid als medewerker, maar kunt je zelf via de website aanmelden.

 • Salaris en vergoedingen

  De pagina 'Salaris en beloning' geeft informatie over

  • Salarisschalen
  • Vakantie-uitkering
  • Eindejaarsuitkering
  • Toelagen

  Medewerkers uit het buitenland kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de 30%-regeling. 

 • Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

  Binnen het keuzemodel kun je arbeidsvoorwaarden uitruilen voor andere doelen, zoals een fiets, extra vakantiedagen of extra salaris. 

 • Reizen en huisvesting

  De UT heeft regelingen met betrekking tot reizen en huisvesting:

  • Reiskostenvergoeding woonwerk-verkeer
  • Verhuiskostenvergoeding
  • Verlof bij verhuizing bij in diensttreding (of verplichte verhuizing)
  • Vergoeding tijdelijke huisvesting

  Daarnaast ontvangen medewerkers tegemoetkomingen i.v.m. thuiswerken:

  • Internetvergoeding voor de internetaansluiting thuis
  • Thuiswerkvergoeding voor de dagen dat je thuis werkt

  Als de functie het toelaat, biedt de UT mogelijkheden voor hybride werken. In dit kader biedt de UT faciliteiten voor een thuiswerkplek.

  Ook voor dienstreizen kent de UT standaard vergoedingen.

 • Opleiding en Ontwikkeling

  Standaard heeft elke UT-medewerker (minimaal) twee ontwikkelingsdagen per jaar ter beschikking voor persoonlijke ontwikkeling. Er zijn studiefaciliteiten (incl mogelijkheid studie-overeenkomst), een intern opleidingsaanbod, maar ook toegang tot online cursussen zoals Good Habitz en Futurelearn. Voor meer informatie zie de pagina A quickstart to development possibilities.

  De UT biedt verschillende soorten verlof aan die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de medewerker, bijvoorbeeld: 

  • Sabbatical
  • Educatief verlof
 • Werktijden

  Standaard werk je bij voltijds dienstverband 40 uur. Alternatief kun je kiezen voor een 36 of 38 uren. Daarnaast kun je in overleg met je leidinggevende afwijken van de standaard-werktijden.

  Werk je parttime, dan is het voor een juiste verlofberekening en berekening van de thuiswerkvergoeding van belang dat de dagen waarop je werkt goed geregistreerd staan. Via MyHR/Afas “change working pattern” kun je het arbeidspatroon aanpassen. 

 • Werk en privé / verlof

  Voor een goede balans tussen werk en privé kent de UT een aantal mogelijkheden voor medewerkers: 

  Daarnaast kun je als medewerker in overleg met je leidinggevende bepalen of je al dan niet tijdelijk meer of minder wilt gaan werken.

 • Werk en gezondheid

  Omdat de UT veel waarde hecht aan de vitaliteit van haar medewerkers is er een aantal voorzieningen op dit vlak: 

 • Verzekeringen

  De UT heeft een aantal collectieve verzekeringen voor medewerkers afgesloten:

  • Collectieve zorgverzekering (inclusief mogelijkheid voor WereldWijdClausule bij tijdelijk werken in het buitenland)
  • Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Anw-hiaat verzekering
  • Korting op verzekeringen bij Centraal Beheer
  • UT-reisverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering

  Daarnaast bieden de vakbonden vaak ook aanvullende verzekeringen aan via hun eigen website. 

 • Pensioen

  Pensioensopbouw via ABP:

  • AOW
  • Ouderdomspensioen
  • Nabestaandenpensioen
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen
  • Netto-pensioen
  • ABP-spreekuur

  Gepensioneerden kunnen daarnaast gebruik blijven maken van de collectieve zorgverzekering bij Menzis. Met GEWIS heeft de UT een vereniging voor gepensioneerde medewerkers, die veel activiteiten voor gepensioneerden organiseert.

 • Uit dienst

  De pagina 'uit dienst' geeft informatie over:

  • Arbeidsongeschiktheid
  • Wettelijke werkloosheidsuitkering (WW) en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BWNU)
  • Transitievergoeding

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...