Vitaliteitspact

Language:
NL

Minder gaan werken?

Bereik je binnen 5 jaar de AOW-leeftijd en zou je wel minder willen gaan werken? Dan is het Vitaliteitspact mogelijk een optie. Met deelname aan het Vitaliteitspact breng je de uren in jouw werkweek terug, met behoud van pensioenopbouw. Je leest hier meer over de regeling.  

Over het vitaliteitspact

Het Vitaliteitspact is een onderdeel van de cao Nederlandse Universiteiten. Je vind de regeling Vitaliteitspact in hoofdstuk 6, paragraaf 2.

WAT HOUDT DE REGELING IN?

Universiteit Twente bied je de mogelijkheid om vanaf vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd 0,2 fte of 0,4 fte minder te gaan werken (als je nu voltijds werkt) tegen een beloning van 90% resp. 80% van het oorspronkelijke salaris tot en met schaal 7, met behoud van de volledige pensioenopbouw. Vanaf schaal 8 geldt een beloning van 85% resp. 70% met behoud van de volledige pensioenopbouw. Het aantal vakantie-uren per jaar wordt teruggebracht naar het vijf keer je arbeidsduur bij het resterend aantal werkdagen. Daarnaast bouw je wekelijks extra verlof op doordat je iets meer werkt dan de deeltijdfactor van jouw nieuwe werkweek. 

Werk je in deeltijd? Dan geldt de regeling naar rato. Vanaf 1 augustus 2023 compenseert Universiteit Twente een deel van jouw inkomen en jouw pensioenopbouw blijft onaangetast.

Variant

% dat je werkt

% salaris dat je ontvangt

Pensioenopbouw

Variant A

80%

90% (t/m schaal 7)

100%


80%

85% (vanaf schaal 8)

100%

Variant B

60%

80% (t/m schaal 7)

100%


60%

70% (vanaf schaal 8)

100%

WANNEER KUN JE MEEDOEN AAN HET VITALITEITSPACT? 

Je kunt deelnemen aan het Vitaliteitspact als je:

 • binnen 5 jaar de AOW-leeftijd bereikt;
 • minimaal 10 jaar in dienst bent bij de universiteit;
 • minimaal 16 werkuren overhoudt na gebruikmaking van het Vitaliteitspact;
 • niet deelneemt aan een seniorenregeling.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VAN HET VITALITEITSPACT? 

 • Als je deelneemt aan het Vitaliteitspact dan loopt je deelname door totdat je de AOW-leeftijd bereikt. Als jouw dienstverband om andere redenen wordt beëindigd, dan stopt het Vitaliteitspact eerder.
 • Heb je gekozen voor het Vitaliteitspact met een omvang van 80% van jouw uren? Dan kun je na een jaar besluiten om de regeling uit te breiden tot 60% van jouw uren. Je moet dan wel minimaal 16 werkuren overhouden.
 • Als je gebruik maakt van het Vitaliteitspact, krijg je de uren waarmee je arbeidsomvang is verminderd niet meer terug. De vrijgevallen gelden worden namelijk ingezet voor de in- en doorstroom binnen de universiteit.

Een overzicht van alle bindende voorwaarden vind je in de artikelen 6.13 t/m 6.16 van de cao Nederlandse Universiteiten.

HOE VRAAG IK HET VITALITEITSPACT AAN?

Als je wilt deelnemen moet je jouw aanvraag 3 maanden voordat je wilt starten indienen via MyHR/AFAS.

Een verzoek wordt goedgekeurd, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn of als er sprake is van een onaanvaardbare toename van werkdruk bij collega’s. Het is ook mogelijk dat je op een later moment kunt deelnemen, bijvoorbeeld met ingang van een nieuw collegejaar.

HOE DRAAG IK MIJN TAKEN OVER?

We willen voorkomen dat jij of collega’s extra werkdruk ervaren doordat je gaat deelnemen aan het Vitaliteitspact. Daarom zorgen we ervoor dat jouw taken evenredig worden verminderd met de uren die je minder gaat werken. De invulling van de nieuwe werkweek en de overdracht van een deel van jouw taken vindt daarom in overleg tussen jou en je leidinggevende plaats. De gemaakte afspraken leggen jullie vast op het ‘formulier takenoverdracht’ dat je vindt in MyHR/AFAS. Het ingevulde formulier dien je te uploaden bij je aanvraag.

MEER INFORMATIE

Wil je meer weten? Kijk dan hieronder bij financiële aspecten en bij de veelgestelde vragen. Wordt je vraag niet beantwoord, of wil je nog iets overleggen? Neem dan contact op met je leidinggevende of je HR-adviseur

 • Financiële aspecten

  Op deze pagina geven we je graag een overzicht van de financiële aspecten in relatie tot deelname aan het vitaliteitspact voor je salaris, pensioen en verlof. 

  SALARIS

  Je ontvangt minder salaris. Ook toelagen worden berekend over het verlaagde salaris, met uitzondering van een gratificatie voor een ambts- of universiteitsjubileum. Je arbeidsomvang blijft onaangetast. Voor het gedeelte dat je minder gaat werken, krijg je bijzonder verlof.

  PENSIOEN

  Je bouwt volledig pensioen op over de oude arbeidsuren. Ook de pensioenpremie verandert niet en we blijven de premie samen betalen. Jouw bijdrage voor de pensioenpremie blijft dus gelijk. Wil je jouw inkomen aanvullen, gedurende de periode dat je gebruik maakt van het Vitaliteitspact? Dan kun je ervoor kiezen om (gedeeltelijk) met ABP Keuzepensioen te gaan. Je vult het inkomen aan met een deel van het pensioen. Zelf bepaal je of en hoeveel pensioen je opneemt (minimaal 10%). Dit is echter geen verplichting. Als je Keuzepensioen wilt opnemen dan zijn daar wel voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden vind je op www.abp.nl.

  VERLOF

  Het aantal vakantie-uren per jaar wordt teruggebracht naar vijf keer het resterend aantal arbeidsuren per week. (Voor 1 augustus 2021 gold dat het aantal vakantie-uren werd teruggebracht naar vier keer het resterend aantal arbeidsuren per week.) Daarnaast bouw je wekelijks extra verlof op doordat je iets meer werkt dan de deeltijdfactor van jouw nieuwe werkweek.

  In de tabel hieronder kun je jouw jaarlijkse vakantietegoed zien bij deelname (per 1 augustus 2021) en het aantal uur dat je in de nieuwe situatie gaat werken per week.

  Variant A

  20% buitengewoon verlof

  Omvang huidig dienstverband (fte)

  Werkweek oud

  arbeidsduur nieuw ft)/uren

  Omvang nieuwe werkweek (te werken uren)

  Jaarlijks vakantietegoed (in vakantie-uren)

  1,00

  38

  0,80 / 30,4

  32

  228

  0,95

  36

  0,76 / 28,8

  30

  216

  0,84

  32

  0,67 / 25,6

  26,5

  192

  0,79

  30

  0,63 / 24

  25

  180

  0,74

  28

  0,59 / 22,4

  23,5

  168

  0,63

  24

  0,51 / 19,2

  20

  144

  0,53

  20

  0,42 / 16,0

  16,5

  120

  0,50

  19

  0,40 / 15,2

  16

  114

   

   

   

   

   

   

  Variant B

  40% buitengewoon verlof

  1,00

  38

  0,60 / 22,8

  24

  171

  0,95

  36

  0,57 / 21,6

  22,5

  162

  0,84

  32

  0,51 / 19,2

  20

  144

  0,79

  30

  0,47 / 18

  18,5

  135

  0,74

  28

  0,44 / 16,8

  17,5

  126

   

  0,68

  26

  0,41 / 15,6

  16

  117

  NEVENINKOMSTEN

  Als je deelneemt aan het Vitaliteitspact mag je geen nieuwe betaalde nevenwerkzaamheden verrichten of je nevenwerkzaamheden uitbreiden. Als je nu al, naast jouw dienstverband bij de universiteit, betaalde neveninkomsten hebt, kun je dit blijven doen. De universiteit moet dan, voordat je deelneemt aan het Vitaliteitspact, al toestemming gegeven hebben voor deze neveninkomsten, via de  registratie nevenwerkzaamheden in MyHR/Afas.

  INKOMENSADVIES  

  Wij vinden het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de persoonlijke gevolgen van deelname aan het Vitaliteitspact, eventueel in combinatie met opname van ABP Keuzepensioen. Als je in aanmerking komt voor het vitaliteitspact, bieden we je daarom de mogelijkheid om voor deelname aan het vitaliteitspact meer financieel inzicht te verkrijgen. Je krijgt hiervoor toegang tot een financieel dashboard (MijnGeldzaken) en een workshop of financieel adviesgesprek. Stuur dan een mail (met vermelding van jouw contactgegevens) aan info@finbase.nl. Zij nemen dan contact met je op om een afspraak in te plannen.

  GEEN EXTRA WERKLAST

  Wij willen ervoor zorgen dat jij noch je collega's een grotere werkdruk ervaren als gevolg van jouw deelname aan het Vitaliteitspact. Er wordt daarom voor gezorgd dat je taken worden verminderd in lijn met de vermindering van de uren die je werkt. De indeling van de nieuwe werkweek en de overdracht van een deel van je taken wordt dan ook in overleg tussen jou en je leidinggevende geregeld. Je stelt samen een nieuw werkrooster op. De vrijgekomen financiële middelen zullen binnen de faculteit of dienst worden gebruikt om werving of promotie van (nieuwe) medewerkers te bevorderen.

  WAT GEBEURT ER ALS IK NA DEELNAME LANGDURIG ZIEK WORD?

  Word je, na deelname aan het Vitaliteitspact, langdurig ziek? Dan wordt na 9 maanden arbeidsongeschiktheid de deelname aan het Vitaliteitspact beëindigd. De korting wegens arbeidsongeschiktheid wordt dan gebaseerd op het salaris vóór deelname aan het Vitaliteitspact.

  REKENVOORBEELDEN MAANDSALARIS

   

   

  Variant A

  Variant B

  Fulltime maandsalaris

  Schaal 7

   80/90/100

   60/80/100

  Bruto

  € 3.636

  € 3.272

  € 2.909

  Netto

  € 2.793

  € 2.586

  € 2.372

   

  Fulltime maandsalaris

  Schaal 10

  80/85/100

   60/70/100

  Bruto

  € 5.090

  € 4.327

  € 3.563

  Netto

  € 3.450

  € 3.067

  € 2.674

  Fulltime maandsalaris

  Schaal 13

  80/85/100

   60/70/100

  Bruto

  € 7.305 

  € 6.209

  € 5.114

  Netto

  € 4.424

  € 3.902

  € 3.355

  Dit betreft een standaardberekening gebaseerd op het salaris geldend per 1 augustus 2023 en de belastingschijven en sociale premies 2024, en zonder toelages en extra inhoudingen zoals IPAP. Aan deze rekenvoorbeelden kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.  

 • Veelgestelde vragen

  Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen met betrekking tot het vitaliteitspact. Staat jouw vraag er niet tussen? Wil je nog even wat overleggen of jouw vraag voorleggen? Neem dan contact op met je leidinggevende of je HR-adviseur

  • Wat is het Vitaliteitspact?

   Het Vitaliteitspact is een regeling met het doel om bij te dragen aan voldoende werkenden op universiteiten die gezond, productief en met plezier aan het werk zijn tot aan de pensioenleeftijd.  Tegelijkertijd wordt de vrijgekomen formatie benut voor in- en doorstroom.
   Uitgangspunt van de regeling is dat deze budgettair neutraal wordt uitgevoerd en dat uitvoering van de regeling niet leidt tot een onevenredige toename van de werkdruk.

  • Voor welke datum moet ik een besluit hebben genomen?

   Je dient het Vitaliteitspact uiterlijk 3 maanden voor de startdatum aan te vragen.  Instappen is mogelijk op de eerste dag van elke maand vanaf 5 jaar voor je AOW leeftijd.

  • Hoe lang geldt het Vitaliteitspact?

   Neem je deel aan het Vitaliteitspact dan loopt de regeling door totdat je de AOW-leeftijd bereikt. Als jouw dienstverband om andere redenen wordt beëindigd, dan stopt het Vitaliteitspact eerder. Dit is bijvoorbeeld als je volledig gebruik gaat maken van ABP KeuzePensioen. Het vitaliteitspact stopt ook bij langdurige volledige arbeidsongeschiktheid. De regeling stopt in dat geval na 9 maanden arbeidsongeschiktheid.

  • Vanaf welke leeftijd mag ik gebruik maken van het Vitaliteitspact?

   Als je op het moment van deelname 5 jaar of korter voor het bereiken van de AOW-leeftijd zit, mag je gebruik maken van het Vitaliteitspact.

  • Kan Universiteit Twente een verzoek weigeren?

   Ja, maar de UT kan deelname aan de regeling alleen weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen of als er sprake is van een onaanvaardbare toename van werkdruk  bij jou of je collega’s. Het is ook mogelijk dat je op een later moment kunt deelnemen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ernstige problemen in de bedrijfsvoering bij herbezetting. Deelname kan worden uitgesteld tot uiterlijk de start van het eerstvolgend collegejaar.

  • Voor welke varianten kan ik kiezen?

   T/m salarisschaal 7 (geldt vanaf 1 augustus 2023):

   • Variant A: 80% werken - 90% salaris -  100% pensioenopbouw
   • Variant B: 60% werken -  80% salaris -  100% pensioenopbouw

   Salarisschaal 8 en hoger:

   • Variant A: 80% werken - 85% salaris -  100% pensioenopbouw
   • Variant B: 60% werken -  70% salaris -  100% pensioenopbouw
  • Welke voorwaarden voor deelname gelden er?
   • Je moet minimaal 10 jaar in dienst zijn bij de universiteit; Je moet minimaal 16 werkuren overhouden, na gebruikmaking van het Vitaliteitspact;
   • Je mag niet deelnemen aan een seniorenregeling.
   • Maak je gebruik van de regeling? Dan loopt de regeling door totdat je de AOW-leeftijd bereikt. Als jouw dienstverband om andere redenen wordt beëindigd, dan stopt het Vitaliteitspact eerder. Dit is bijvoorbeeld als je volledig gebruik gaat maken van ABP KeuzePensioen.
   • Heb je gekozen voor het Vitaliteitspact met een omvang van 80% van jouw uren? Dan kun je na een jaar besluiten om de regeling uit te breiden van 20% naar 40% verlof. Je moet dan wel minimaal 16 werkuren overhouden.
   • Als je gebruik maakt van het Vitaliteitspact, dan krijg je de uren die je minder bent gaan werken niet meer terug. De vrijgevallen gelden worden namelijk ingezet voor de in- en doorstroom binnen de universiteit.

   Een volledig overzicht van de voorwaarden vind je in artikel 6.13 t/m 6.16 van de cao-NU

  • Is het mogelijk om tussentijds van variant te wisselen?

   Ja, als je deelneemt aan de 80-90/85-100 variant dan kun je na 1 jaar overstappen op de 60-80/70-100 variant. Je moet dan wel minimaal 16 werkuren overhouden. De vrijgevallen gelden worden namelijk ingezet voor de in- en doorstroom.

  • Heeft het Vitaliteitspact invloed op mijn toelagen?

   Ja. Omdat je minder salaris ontvangt, worden toelagen berekend over het verlaagde salaris (90 of 85 respectievelijk 80 of 70 procent).  Er is hierop één uitzondering, namelijk de gratificatie voor een ambts- of universiteitsjubileum.

  • Ik werk parttime. Mag ik dan deelnemen aan de regeling?

   Ja, dit is mogelijk. Er geldt echter wel een ondergrens. Je moet tenminste 16 uur per week blijven werken.

  • Mag ik naast het Vitaliteitspact nog ergens anders werken?

   Als je deelneemt aan het Vitaliteitspact mag je geen nieuwe betaalde nevenwerkzaamheden verrichten of je nevenwerkzaamheden uitbreiden. Als je nu al, naast jouw dienstverband bij de universiteit, betaalde neveninkomsten hebt is dit wel mogelijk. We moeten dan, voor dat je deelneemt aan het Vitaliteitspact, al toestemming gegeven hebben voor deze neveninkomsten, via de registratie Nevenwerkzaamheden in MyHR/AFAS.

  • Heeft deelname aan het Vitaliteitspact gevolgen voor de pensioenopbouw? En hoe is de verdeling van de pensioenpremie?

   De verdeling van de pensioenpremie (30% werknemer en 70% werkgever) blijft intact en wordt berekend over 100% van het oorspronkelijke salaris en salaristoelagen. Jouw bijdrage voor de pensioenpremie blijft dus gelijk, evenals je pensioenopbouw.

  • Kan ik mijn inkomen aanvullen, gedurende de periode dat ik gebruik maak van het Vitaliteitspact?

   Je kunt ervoor kiezen om (gedeeltelijk) met ABP Keuzepensioen te gaan. Je vult het inkomen aan met een deel van het pensioen. Zelf bepaal je of en hoeveel pensioen je opneemt (minimaal 10%). Dit is echter geen verplichting. Als je Keuzepensioen wilt opnemen dan zijn daar wel voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden vind je op www.abp.nl.

  • Is er een minimale deelname periode?

   Een ingegane deelname blijft gelden totdat de medewerker uit dienst gaat doch uiterlijk tot aan het bereiken van de AOW-leeftijd. Je kunt tussen de 5 jaar voor je AOW-leeftijd en je AOW leeftijd op elke eerste dag van de maand instappen.

  • Hoe en waar kan ik me aanmelden?

   Als je wilt deelnemen moet je jouw aanvraag 3 maanden voordat je wilt starten indienen. Binnen een maand krijg je een reactie van je werkgever. Een verzoek wordt goedgekeurd, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn of als er sprake is van een onaanvaardbare toename van werkdruk bij collega’s. Het is ook mogelijk dat je op een later moment kunt deelnemen, bijvoorbeeld met ingang van een nieuw collegejaar.

   Je kunt je aanmelden voor het Vitaliteitspact in MyHR/AFAS. Hier vind je het aanmeldformulier en het formulier takenoverdracht. Beide formulieren dien je bij je aanvraag toe te voegen

  • Ik maak gebruik van de seniorenregeling, kan ik dan gebruik maken van het Vitaliteitspact?

   Nee, als je gebruik maakt van de “Overgangsregeling seniorenregeling 2006” (art B20 en B21, cao NU) dan kun je geen gebruik maken van het Vitaliteitpact.

  • Wat gebeurt er als ik na deelname langdurig ziek wordt?

   Word je, na deelname aan het Vitaliteitspact, langdurig ziek en ben je volledig arbeidsongeschikt? Dan wordt na 9 maanden arbeidsongeschiktheid de deelname aan het Vitaliteitspact beëindigd. De korting wegens arbeidsongeschiktheid wordt dan ook gebaseerd op het salaris vóór deelname aan het Vitaliteitspact.

  • Ik heb nog een spaarverlof in het meerjaren spaarmodel, kan ik dit tijdens het Vitaliteitspact opnemen?

   Nee, alle spaarverlof moet voor de ingang van het Vitaliteitpact zijn opgenomen.

  • Ik heb nog een verlofstuwmeer, kan ik dit tijdens het Vitaliteitspact opnemen?

   Nee, een eventueel spaartegoed in het keuzemodel arbeidsvoorwaarden moet voor de ingang van het vitaliteitpact zijn opgenomen. Ook mag het verlofsaldo bij start van het vitaliteitspact niet groter zijn dan een jaarsaldo in je oorspronkelijke dienstverband.

  • Kan ik tijdens Vitaliteitspact pensioen opnemen?

   Ja, je kunt als je binnen 5 jaar voor jouw AOW-leeftijd zit, naast het Vitaliteitspact pensioen opnemen. Voor meer informatie: www.abp.nl

  • Wat als ik eerder met pensioen wil?

   Je kunt op elk gewenst moment ontslag nemen, met inachtneming van de opzegtermijn, en pensioen gaan opnemen. Voor meer informatie over (eerder) met pensioen gaan, kijk op www.abp.nl.

  • Hoeveel vakantiedagen bouw ik tijdens het Vitaliteitspact op?

   Het aantal vakantie-uren per jaar wordt teruggebracht naar vijf keer het resterend aantal arbeidsuren per week. Daarnaast bouw je wekelijks extra verlof op doordat je iets meer werkt dan de deeltijdfactor van jouw nieuwe werkweek. In de tabel hieronder kun je jouw jaarlijkse vakantietegoed zien bij deelname en het aantal uur dat je in de nieuwe situatie werkt.

   Variant A

   20% buitengewoon verlof

   Omvang huidig dienstverband (fte)

   Werkweek oud

   arbeidsduur nieuw ft)/uren

   Omvang nieuwe werkweek (te werken uren)

   Jaarlijks vakantietegoed (in vakantie-uren)

   1,00

   38

   0,80 / 30,4

   32

   228

   0,95

   36

   0,76 / 28,8

   30

   216

   0,84

   32

   0,67 / 25,6

   26,5

   192

   0,79

   30

   0,63 / 24

   25

   180

   0,74

   28

   0,59 / 22,4

   23,5

   168

   0,63

   24

   0,51 / 19,2

   20

   144

   0,53

   20

   0,42 / 16,0

   16,5

   120

   0,50

   19

   0,40 / 15,2

   16

   114

    

    

    

    

    

    

   Variant B

   40% buitengewoon verlof

    

   1,00

   38

   0,60 / 22,8

   24

   171

   0,95

   36

   0,57 / 21,6

   22,5

   162

   0,84

   32

   0,51 / 19,2

   20

   144

   0,79

   30

   0,47 / 18

   18,5

   135

   0,74

   28

   0,44 / 16,8

   17,5

   126

   0,68

   26

   0,60 / 15.6

   16

   117

  • Hoe komt de invulling van mijn nieuwe werkweek tot stand?

   Afspraken over je nieuwe takenpakket worden gemaakt i.o.m. je leidinggevende. Bij deelname aan het Vitaliteitspact is het belangrijk dat je taken evenredig worden verminderd met de uren die je minder gaat werken. Dit om te voorkomen dat deelname voor jou leidt tot extra werkdruk. Ook moet het geen extra werkdruk opleveren voor je collega’s. De invulling van de nieuwe werkweek vindt daarom in overleg tussen jou en je leidinggevende plaats. De vrijvallende gelden worden besteed op het niveau van de faculteit of dienst om de in- of doorstroom van medewerkers te bevorderen.


Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...