Verzekeringen

Language:
NL

De UT heeft voor medewerkers de volgende collectieve verzekeringen afgesloten

Zorgverzekering (Menzis)

Een zorgverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Als je in Nederland verzekeringsplichtig bent, dan moet je een Nederlandse basisverzekering afsluiten. Je dient deze zelf af te sluiten en dit kan bij elke Nederlandse Zorgverzekeraar. De UT heeft echter een collectieve overeenkomst met Menzis, die je als UT medewerker bepaalde voordelen geeft en korting op de aanvullende en tandverzekeringspakketten.

Als deelnemer aan de collectieve zorgverzekering krijg je korting op de premies van de aanvullende en tandverzekeringen. De korting bedraagt 15%. Tevens krijg je als UT medewerker (niet voor gezinsleden) 3 extra fysiotherapiebehandelingen als je aanvullend verzekerd bent via het collectief.

De korting op de aanvullende verzekeringen en de 3 extra fysiotherapiebehandelingen voor UT-medewerkers gelden ook voor het combinatiepakket JongerenVerzorgd. Dit is een gecombineerde aanvullende zorg- en tandartsverzekering voor de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar. Op de basisverzekering Menzis Voordelig en de bijbehorende aanvullende verzekeringen Aanvullend en Extra Aanvullend, krijg je geen premiekorting en geen werkgeversvoordeel zoals de 3 extra fysiotherapiebehandelingen.

Lees meer over de Menzis zorgverzekering in onderstaande kopjes en op Zorgverzekering via werkgever (menzis).

 • Deelname: voor wie?

  Medewerkers en gepensioneerden woonachtig in Nederland
  Je kunt gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering van de UT als je een dienstverband hebt met de UT of vanuit een dienstverband met de UT met (keuze)pensioen bent gegaan. Bovendien kun je ook je partner en kinderen tot 18 jaar, evenals in- en uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar die ongehuwd zijn, inschrijven voor de collectieve zorgverzekering van de UT. 

  Medewerkers woonachtig in Duitsland
  Medewerkers die in Duitsland wonen, moeten in de regel in Nederland een zorgverzekering (basisverzekering) afsluiten. Hiervoor kunnen zij gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering van de UT. Ook wanneer je in Duitsland woonachtig bent kun je je verzekering online afsluiten via www.menzis.nl/collectief.

  Na inschrijving ontvang je van Menzis een verdragsformulier E106, waarmee je je ook kunt inschrijven bij een Duitse verzekeringsinstelling (Krankenkasse). Deze inschrijving is gratis. Na inschrijving bij een Krankenkasse kun je gebruik maken van medische zorg in Nederland én in Duitsland.
  De Krankenkasse meldt meeverzekerde gezinsleden aan bij het CAK. 
  Meeverzekerde gezinsleden hebben recht op medische zorg volgens de wettelijke regeling in Duitsland. Desgewenst kunnen zij zich aanvullend verzekeren bij de Krankenkasse. Een meeverzekerde echtgeno(o)t(e) en kinderen vanaf 18 jaar zijn voor hun recht op medische zorg een nominale premie (verdragsbijdrage) verschuldigd aan het CAK. Deze premie wordt door het CAK bij jou in rekening gebracht. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

  Medewerkers die zelf in Nederland wonen en het gezin in Duitsland
  Woon jij zelf in Nederland en wonen jouw gezinsleden in Duitsland? Deze gezinsleden kunnen geen zorgverzekering afsluiten in Nederland. Vaak kunnen zij wel meeverzekerd worden. Hiervoor kun je bij Menzis een verdragsformulier E109 aanvragen. Dit formulier lever je in bij een Krankenkasse. Als wordt vastgesteld dat jouw gezinsleden meeverzekerd zijn, dan kun je hen met het verdragsformulier E106 inschrijven bij een Krankenkasse. Meeverzekerde gezinsleden hebben recht op medische zorg volgens de wettelijke regeling in Duitsland. Desgewenst kunnen zij zich aanvullend verzekeren bij de Krankenkasse. Een meeverzekerde echtgeno(o)t(e) en kinderen vanaf 18 jaar zijn voor hun recht op medische zorg een nominale premie (verdragsbijdrage) verschuldigd aan het CAK. Deze premie wordt door het CAK bij jou in rekening gebracht. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

  Heb je vragen over de zorgverzekering in internationale situaties, neem dan contact op met het Team Polis Buitenland van Menzis: polisbuitenland@menzis.nl of +31 (0)53 485 34 77.

  Gepensioneerden woonachtig in Duitsland
  Gepensioneerden woonachtig in Duitsland én hun gezinsleden kunnen in de regel geen zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Zij hebben alleen recht op medische zorg zoals die geregeld is in Duitsland en moeten zich laten registreren bij het CAK. Voor medische zorg kunnen zij een beroep doen op een Duitse verzekeringsinstelling (Krankenkasse). Personen van 18 jaar en ouder zijn hiervoor een nominale premie verschuldigd aan het CAK. Gepensioneerden woonachtig in Duitsland kunnen op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met het CAK: +31 88 711 5551.

 • Verzekeringspakketten

  Op de website van Menzis vind je de diverse basis- en aanvullende pakketten die je als UT medewerker kunt afsluiten.

  Basisverzekering
  Iedereen die in Nederland woont of in het buitenland woont maar in Nederland werkt en loonbelasting betaalt, moet een basisverzekering afsluiten. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met hun ouders. Kinderen vanaf 18 jaar moeten zelf een basisverzekering afsluiten. De overheid stelt het verzekerde pakket van de basisverzekering vast. De basisverzekering dekt een groot deel van de medische kosten, zoals zorg door huisarts of specialist, verloskundige zorg en kraamzorg, veel geneesmiddelen, ziekenhuisopname en ziekenvervoer.

  Aanvullende verzekering
  Bovenop de basisverzekering kun je vrijwillig een aanvullende verzekering sluiten. Deze aanvullende verzekering vergoedt zorg die niet of slechts gedeeltelijk onder de basisverzekering valt. Je kunt daarbij denken aan alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie en brillen. Je kiest zelf welke aanvullende dekking je meeverzekert. Kinderen onder de 18 betalen geen premie voor een aanvullende verzekering, mits het gekozen pakket gelijk is aan dat van één van de ouders. De basisverzekering Menzis Basis Voordelig kan uitsluitend worden gecombineerd met Aanvullend of Extra Aanvullend en heeft geen extra collectiviteitskorting. ’Aanvullend’ en ‘Extra Aanvullend’ zijn aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen ineen.

  Combinatiepakket JongerenVerzorgd
  Jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar met de basisverzekering Menzis Basis of Menzis Basis Vrij kunnen kiezen voor een speciaal aanvullend pakket: JongerenVerzorgd. Dit is een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering ineen en valt onder collectiviteitsnummer 20340.

  Tandartsverzekering
  Verzekerden tot 18 jaar zijn in de basisverzekering verzekerd voor elementaire tandheelkundige zorg zoals periodieke controles, verdovingen, vullingen en fluoridebehandelingen. Ben je 18 jaar of ouder, dan worden tandartskosten niet vergoed in de basisverzekering. Je kunt hiervoor een tandartsverzekering afsluiten.

  Collectiviteitsnummers
  Je kunt kiezen tussen twee collectiviteitsnummers voor de Universiteit Twente.

  • 58908 kies je voor de aanvullende pakketten Collectief Aanvullend en de tandartsverzekeringen Collectief Tand.
  • 20340 kies je voor de reguliere Menzis pakketten ExtraVerzorgd en TandVerzorgd.

  De belangrijkste verschillen tussen Collectief Aanvullend en Extra Verzorgd zijn:

  • Collectief Aanvullend kent ruimere vergoedingen voor preventie, zoals gezondheidscursussen en leefstijladvies.
  • Collectief Aanvullend kent 4 aanvullende verzekeringen. Het reguliere zorgverzekeringspakket kent er 3.
  • Collectief Tand kent een ruimere vergoeding voor orthodontie dan TandVerzorgd.

  Wil je weten wat de belangrijkste vergoedingen per pakket zijn, kijk dan bij de vergoedingenwijzers.


  Wereldwijdclausule 

  Als je voor de UT langere tijd (meer dan 10 weken) in het buitenland verblijft, is een goede dekking van zorgkosten van groot belang. De dekking van een reguliere Nederlandse zorgverzekering in combinatie met de collectieve reisverzekering blijkt niet altijd afdoende. Daarom heeft de UT met Menzis  afspraken gemaakt over een tijdelijke uitbreiding van de dekking van de zorgverzekering voor jou en je gezinsleden: de Wereldwijd Clausule. Om voor de Wereldwijd Clausule in aanmerking te komen, moet je wel bij Menzis verzekerd zijn en een aanvullende verzekering hebben.

 • Medische acceptatie

  Je bepaalt zelf hoe je de zorgpolis invult. Menzis accepteert alle medewerkers, gepensioneerden en hun gezinsleden voor de basisverzekering, de aanvullende verzekeringen en de tandartsverzekeringen. Wel hanteert Menzis voor sommige tandheelkundige zorg (kronen, bruggen, implantaten en orthodontie) een wachttijd van één polisjaar.

 • Premies

  Het is mogelijk om korting te krijgen op je premie door te kiezen voor een hoger eigen risico of te kiezen voor betaling per kwartaal of (half)jaar in plaats van maandelijk.

 • Eigen Risico

  De basisverzekering voor verzekerden van 18 jaar en ouder heeft een wettelijk verplicht eigen risico van €385 per kalenderjaar. Dit betekent dat je, als je in een kalenderjaar medische kosten maakt, de eerste € 385 zelf betaalt. Als je het hele jaar geen medische kosten maakt, betaal je uiteraard geen eigen risico. Het eigen risico – verplicht en vrijwillig – geldt niet voor alle medische zorg. Zorg door de huisarts, zorg voor kinderen onder de 18 jaar, verloskundige zorg en kraamzorg vallen buiten het eigen risico.

 • Aanmelden (hoe en wanneer)

  Aanmelden bij Menzis doe je online via www.menzis.nl/collectief. Klik op “Zoek mijn werkgever”, vervolgens op “Zoek uw collectiviteit (naam of nummer) en vul in het volgende scherm Universiteit Twente in. Je krijgt dan de keuze tussen de twee collectiviteitsnummers.

  Wanneer aanmelden?
  In de regel kun je alleen per 1 januari van een kalenderjaar deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de UT. In de volgende situaties gelden er uitzonderingen:

  • Als je van werkgever verandert en daardoor je huidige collectieve verzekering bij Menzis of een andere zorgverzekeraar kunt omzetten naar de collectieve verzekering van de UT.
  • Als je in het buitenland verzekerd bent en door je dienstverband met de UT in Nederland verzekeringsplichtig wordt.
  • Als je nu onverzekerd bent, maar wel verzekeringsplichtig bent.  
 • Wijzigingen doorgeven

  Het doorgeven van wijzigingen kan eenvoudig via MijnMenzis (Inloggen). Kom je er niet uit, neem dan contact op  met de klantenservice van Menzis.

  Aanpassen dekking
  Het is niet mogelijk om de dekking van je zorgpolis in de loop van het kalenderjaar aan te passen. Hierbij geldt één uitzondering. Als een meeverzekerd kind 18 jaar wordt, moet het een eigen basisverzekering afsluiten. Is jouw kind ongehuwd én studerend, dan kan het blijven deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de UT en blijft het op jouw zorgpolis staan. Als jouw kind gehuwd is of niet studeert, dan moet het een eigen zorgpolis aanvragen. In beide situaties kun je wijzigingen aanbrengen in de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering van jouw kind. Ook kun je kiezen voor een extra eigen risico. Deze wijzigingen moet je aan Menzis doorgeven uiterlijk in de maand volgend op de maand waarin jouw kind 18 jaar is geworden. De wijzigingen gaan altijd in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het kind 18 jaar is geworden.

  Veranderingen in je persoonlijke of gezinssituatie
  Een verandering in je persoonlijke of gezinssituatie kan gevolgen hebben voor je zorgpolis, Dit geldt bijvoorbeeld bij geboorte, overlijden, huwelijk of echtscheiding. Maar ook bij een verhuizing van een gezinslid naar een eigen adres. Alleen gezinsleden die verhuizen om te gaan studeren, kunnen via jou verzekerd te blijven. Is dit niet het geval, dan moet het gezinslid een eigen zorgpolis afsluiten. Geef veranderingen in je persoonlijke of gezinssituatie die relevant zijn voor de zorgpolis binnen 30 dagen door aan Menzis.

  Einde dienstverband
  Als je dienstverband met de UT in de loop van een kalenderjaar eindigt, moet je dit zelf doorgeven aan Menzis. Als regel wordt je zorgverzekering de resterende duur van het kalenderjaar voortgezet op basis van de dan geldende individuele voorwaarden en individuele premietarieven. Ook vervalt de collectiviteitskorting op de premies van de Basisverzekering, aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Op deze regel bestaan drie uitzonderingen:

  • Je dienstverband eindigt door (vervroegde) pensionering? Jij en je gezinsleden kunnen op basis van gelijkblijvende voorwaarden en premietarieven blijven deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de UT. Je hoeft niets te doen.
  • Je gaat aansluitend werken bij een werkgever die een collectieve zorgverzekering aanbiedt? Je kunt tussentijds overstappen naar de collectieve zorgverzekering van je nieuwe werkgever. In dat geval moet je jouw zorgverzekering bij Menzis opzeggen binnen 30 dagen na de ingangsdatum van je nieuwe dienstverband. Jouw opzegging bij Menzis én de inschrijving bij de nieuwe zorgverzekeraar hebben geen terugwerkende kracht. Beide gaan in op de eerste dag van dezelfde kalendermaand.
  • Je vestigt je aansluitend aan de beëindiging van je dienstverband in het buitenland en bent niet langer verzekeringsplichtig in Nederland? Na opzegging zal Menzis de zorgverzekering beëindigen met ingang van de dag waarop deze nieuwe situatie ingaat.
 • Declareren

  Declareren bij Menzis kan online, via een app of schriftelijk. Ga naar de webpagina van de klantenservice Menzis >Online uw zorgkosten declareren.

 • Beëindigen

  BEËINDIGEN

  Zonder tegenbericht verlengt Menzis je zorgverzekering telkens met één kalenderjaar.

  Beëindigen met ingang van een nieuw kalenderjaar
  Wil je jouw zorgverzekering bij Menzis met ingang van een nieuw kalenderjaar beëindigen, dan moet je dit vóór 31 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk doorgeven aan MenzisJe hebt vervolgens tot 1 februari van het nieuwe kalenderjaar de tijd om een nieuwe basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar af te sluiten. Deze nieuwe Basisverzekering gaat in op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

  Beëindigen in de loop van een kalenderjaar
  Als regel is het niet mogelijk om je verzekering bij Menzis in de loop van een kalenderjaar te beëindigen. Er zijn twee uitzonderingen:

  • Je dienstverband met de UT eindigt en je gaat aansluitend werken bij een andere werkgever in Nederland die een collectieve zorgverzekering aanbiedt? Je kunt tussentijds overstappen naar de collectieve zorgverzekering van je nieuwe werkgever. In dat geval moet je de zorgverzekering bij Menzis opzeggen binnen 30 dagen na de ingangsdatum van je nieuwe dienstverband. Je opzegging bij Menzis én je inschrijving bij de nieuwe zorgverzekeraar hebben geen terugwerkende kracht. Beide gaan in op de eerste dag van dezelfde kalendermaand.
  • Je dienstverband met de UT eindigt en je vestigt je aansluitend in het buitenland en bent niet langer verzekeringsplichtig in Nederland? Na opzegging beëindigt Menzis je zorgverzekering met ingang van de dag waarop deze nieuwe situatie ingaat.  
 • Meer informatie

  MEER INFORMATIE

  Heb je vragen over de collectieve zorgverzekering van de UT of wil je iets doorgeven? Je kunt Menzis op verschillende manieren bereiken. Kijk voor meer informatie op Zorgverzekering via werkgever (menzis.nl).

Privé schadeverzekeringen en hypotheek

ABN AMRO (tot 1-1-2022) 
Medewerkers van de UT konden vroeger bij ABN AMRO hypotheekrentekorting krijgen. De instroom-mogelijkheid is komen te vervallen per 30 november 2021. Dit betekend dat er medewerkers zijn die deze hypotheekrente korting krijgen, maar dat er geen nieuwe hypotheek kan worden afgesloten met hypotheekrentekorting bij de ABN AMRO vanuit de werkgever utwente. Wil je meer weten kijk op abnamro.nl/utwente. Of bel met 0900-0024.

CENTRAAL BEHEER
Bij Centraal Beheer krijg je korting op diverse verzekeringen zoals: woonverzekering, reisverzekering en autoverzekering. Wil je profiteren van de kortingen en aanbiedingen van Centraal Beheer, kijk dan op deze website.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP)

Medewerkers zijn via Loyalis verzekerd voor inkomensverlies bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid deels af. De premie hiervoor wordt geheel voor jou betaald uit de Arbeidsvoorwaardengelden. Dit is mede door het OPUT tot stand gekomen. 

Je kunt de verzekering op individuele basis uitbreiden met een dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid. Je krijgt dan flinke premiekorting en de premie wordt ingehouden op jouw bruto salaris. Per saldo is de premie voor de uitbreiding minder dan 0,2% van het netto maandsalaris. Vraag je de uitbreiding aan binnen 6 maanden na indiensttreding bij de UT? Dan accepteert Loyalis jou zonder medische voorwaarden.

Nabestaanden/Anw-hiaatverzekering (elipsLife)

De UT heeft een overeenkomst gesloten met elipseLife voor een Anw-hiaatverzekering. Wil je meer zekerheid voor je partner wanneer je komt te overlijden, dan kun je je vrijwillig aanmelden voor deze verzekering. Vraag je de verzekering binnen één maand na indiensttreding of binnen één maand na het aangaan van een partnerrelatie aan dan word je geaccepteerd zonder medische voorwaarden.

 • Lees meer

  ANW-HIAAT VERZEKERING

  Universiteit Twente heeft met elipsLife een overeenkomst afgesloten voor een collectieve Anw-hiaatverzekering. 

  Heb je weleens nagedacht over de gevolgen voor het inkomen van je partner als je komt te overlijden? Kan je partner zonder financiële zorgen verder na jouw overlijden? Het is belangrijk om hier bij stil te staan.

  Je partner komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tijdelijk basisinkomen vanuit de overheid, de Anw-uitkering. Daarnaast ontvangt je partner nabestaandenpension vanuit ABP. Wil je meer zekerheid voor je partner, dan kun je hiervoor een verzekering afsluiten. Een verzekering die zorgt voor een vaste maandelijkse uitkering aan je partner na je overlijden. Dit heet een Anw-hiaatverzekering.

  De Anw-hiaatverzekering voor Ambtenaren en Universiteitsmedewerkers is een verzekering met aantrekkelijke voorwaarden. Op de website van elipsLife vind je aanvullende informatie, zoals de polisvoorwaarden die op deze Anw-hiaatverzekering van toepassing zijn. Ook vind je hier een animatiefilm waarin de financiële gevolgen bij overlijden en de Anw-hiaatverzekering in het kort worden uitgelegd.

  AANMELDEN

  Wil je je, eventueel na advies van je financieel adviseur, aanmelden voor deze verzekering, dan doe je dat zelf en je betaalt ook zelf de premie. Dat verloopt dus niet via de UT als werkgever. Aanmelden doe je via www.voogd.com/anwvoorambtenaren.

  Wanneer je je aanmeldt binnen één maand na indiensttreding worden er geen medische vragen gesteld. Medewerkers die een partnerrelatie aangaan, kunnen zich ook binnen één maand na het aangaan van de partnerrelatie (huwelijk, samenlevingscontract of minimaal 6 maanden woonachtig op hetzelfde adres) zonder medische waarborgen aanmelden. Meld je je later aan dan een maand na indiensttreding of later dan een maand na aangaan van een partnerrelatie, dan worden er medische gegevens opgevraagd wat kan leiden tot een afwijzing van de dekking.

  CARENZPERIODE

  Voor de af te sluiten verzekering geldt een zogenoemde carenzperiode: als je binnen één jaar overlijdt, heeft de nabestaande geen recht op een uitkering als het overlijden het gevolg is van een op de aanvangsdatum van de verzekering bestaande een bekende aandoening, ziekte, klacht of gebrek.

  EINDE DIENSTVERBAND

  Indien het dienstverband bij de universiteit eindigt, moet je elipsLife daarvan binnen vier weken in kennis stellen via anwvoorambtenaren@voogd.com. Desgewenst kun je een offerte opvragen om de bestaande verzekering op individuele basis voort te zetten.

  VRAGEN

  Voor vragen over de Anw-hiaatverzekering kun je een e-mail te sturen naar: anwvoorambtenaren@voogd.com.

  ACHTERGRONDINFORMATIE INKOMEN VAN NABESTAANDEN

  Indien je komt te overlijden wordt het eventuele inkomen van je partner mogelijk aangevuld met een Anw-uitkering, het partnerpensioen en/of een eigen aanvullende verzekering. Hieronder volgt daarover meer uitleg.

  Anw-uitkering

  De overheid wil dat nabestaanden zeker zijn van een basisinkomen. Daarom kunnen zij aanspraak maken op een uitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Je partner krijgt een Anw-uitkering als:
   
  - je partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt; én
  - voor een eigen kind, pleeg- of stiefkind zorgt, dat jonger is dan 18 jaar; of
  - wanneer je partner voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is.

  De hoogte van de Anw-uitkering hangt af van het inkomen van je partner. Heeft jouw partner inkomen uit arbeid of in verband met arbeid, zoals een WAO- of WW-uitkering? Dan wordt dit inkomen gedeeltelijk of helemaal gekort op de Anw-uitkering. 
  Een uitkering vanuit de Anw is dus onzeker en de hoogte van de eventuele uitkering kan door andere inkomsten laag zijn.

  ABP-partnerpensioen

  Voor 2018 was er vanuit het ABP een compensatie wanneer je nabestaande geen of een lage Anw-uitkering zou krijgen. In mei 2018 verviel deze Anw-compensatie uit het nabestaanden pensioen. Dit kan bij overlijden grote negatieve inkomensgevolgen hebben. Deze inkomensgevolgen worden deels gecompenseerd door de verhoogde opbouw voor het ABP partnerpensioen vanaf 1 januari 2018. Heb je daarnaast voor 1996 pensioen opgebouwd bij het ABP, dan kan er ook nog recht bestaan op een beperkte aanvulling op het nabestaandenpensioen op grond van de zogenaamde bijlage K van het ABP-reglement. Een indicatie van de maximale hoogte van die aanvulling zie je hieronder in de tabel:

  Aanvulling nabestaandenpensioen:                                         Hoogte aanvulling:
  15 jaar diensttijd voor 1996                                                       € 4.000 bruto per jaar
  10 jaar diensttijd voor 1996                                                       € 2.800 bruto per jaar
    5 jaar diensttijd voor 1996                                                       € 1.400 bruto per jaar


  Je partner hoeft deze aanvulling niet aan te vragen bij ABP. Na overlijden wordt deze automatisch uitgekeerd als wordt voldaan aan de voorwaarden. Deze aanvulling stopt als de nabestaande de AOW-leeftijd bereikt.

  Aanvullende verzekering

  Als je dat wenst, kun je zelf iets regelen voor je partner als aanvulling op een eventuele Anw-uitkering en het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of nabestaandenverzekering. De Anw-hiaatverzekering van ElipsLife zoals hierboven beschreven is hier een voorbeeld van en is speciaal mogelijk gemaakt voor ambtenaren en universiteitsmedewerkers.

Collectieve reisverzekering

Ga je op dienstreis naar het buitenland? Meld je dan tijdig aan voor de collectieve reisverzekering van de UT. Hiervoor maak je gebruik van de webapplicatie 'Registratie buitenland en reisverzekering'. Je vindt de UT-webapplicaties in de Service Portal. Voor vragen over deze verzekering kun je contact opnemen met insurance-fin@utwente.nl

 • Downloads en dekkingslijst

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die medewerkers, studenten, stagiaires, uitzendkrachten, gastdocenten etc. elkaar of anderen toebrengen als zij werkzaamheden verrichten in opdracht van de UT. Heb je vragen over dekking en voorwaarden van deze verzekering? Voor vragen over deze verzekering kun je contact opnemen met insurance-fin@utwente.nl

 • Certificaten aansprakelijksheidverzekering

Ongevallenverzekering BHV

Voor medewerkers die lid zijn van een bedrijfshulpverleningsteam (BHV) heeft de UT een ongevallenverzekering afgesloten. Ben je lid van een BHV-team? Dan dekt deze verzekering ongevallen die plaatvinden tijdens het uitoefenen van BHV-taken.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met insurance-fin@utwente.nl.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...