Personeelsvereniging UT-Kring

welkom op de website van de ut-kring

Belangrijke mededeling

Boerderij Bosch tot 1 januari 2021 GESLOTEN.

Beste UT-Kring leden,

Zoals eerder aangegeven is Boerderij Bosch gesloten tot 1 september 2020 i.v.m. COVID-19 maatregelen.

In afstemming met de Coördinator Veiligheid, Gezondheid & Milieu van onze Universiteit is helaas besloten dat Boerderij Bosch dicht blijft tot 1 januari 2021.

Uit onderzoek is gebleken dat het niet verantwoord is, mede gezien de ventilatiemogelijkheid, Boerderij Bosch open te stellen, ook niet in beperkte mogelijkheid.

In de tussentijd volgen we natuurlijk de ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 en zullen te zijner tijd bezien wat er eventueel wel mogelijk is.

Als gevolg hiervan worden er dus ook geen activiteiten in Boerderij Bosch gehouden. Of de geplande activiteiten elders plaats kunnen vinden wordt op dit moment onderzocht.  Zodra hier meer bekend over is zullen wij informatie hierover op onze website plaatsen.

Voor wat betreft de verkoop van bioscoopkaarten, deze vindt geheel digitaal plaats. Bestellingen kunnen geplaatst worden bij onze penningmeester middels een email aan f.a.vandijk@utwente.nl en de betaling van E8,00 per kaart op bankrekeningnummer NL94 INGB 00.02.87.0207 t.n.v. Personeelsvereniging UT-Kring. Betaling o.v.v. naam en aantal bioscoopkaartjes.

Na betaling ontvangt u een digitale code om uw bioscoopkaarten te activeren voor uw film.

We wensen u in ieder geval nog een paar zonnige zomerdagen en zien het nieuwe academisch jaar, ons verenigingsjaar, hoopvol tegemoet.  

Namens het Bestuur,
Dirk de Groot
Voorzitter.


Over de UT-Kring

De UT-Kring is de personeelsvereniging van de Universiteit Twente. Samen met onze sub-verenigingen organiseren we allerlei activiteiten, van sporttoernooien tot workshops en dagjes uit. Boerderij Bosch is het trefpunt van de vereniging.

Medewerkers kunnen via hun UT-kring lidmaatschap met hoge korting deelnemen aan onze activiteiten en gebruik maken van diverse kortingen. Alle activiteiten worden aangekondigd op deze website en op onze facebookpagina. Op onze website worden de activiteiten uitgelicht en kun je je aanmelden.

Voorbeelden van jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: bezoek aan een musical, bezoek aan de Libelle-beurs, workshop bloemschikken, dagje wintersport, dagje naar een kerstmarkt en natuurlijk het Sinterklaasfeest. Daarnaast proberen we altijd een zo gevarieerd mogelijk programma van andere activiteiten aan te bieden.

Heel veel plezier en tot ziens bij de UT-Kring! 

UT-kring heeft ook een Facebookpagina. Hier worden al onze activiteiten, nadat deze op onze website zijn geplaatst, aangekondigd. Volg ons en blijf zo op de hoogte.