Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Language:
NL

Iedereen heeft zijn eigen wensen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Als medewerker van de UT kun je in het Keuzemodel bepaalde arbeidsvoorwaarden (bronnen) ruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden (doelen).

Keuzemodel arbeidsvoorwaarden 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van salaris en/of vakantie-uren voor aanschaf en onderhoud van je fiets. Op deze manier creëer je zelf je pakket aan arbeidsvoorwaarden dat aansluit bij jouw wensen en persoonlijke situatie. Daarnaast kan het je in veel gevallen fiscaal voordeel opleveren. In de brochure Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden vind je informatie over bronnen en doelen, de voorwaarden, fiscale voordelen en de consequenties van jouw keuzes.

Het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden is opgenomen in MyHR “Mijn keuzemodel”.

30% regeling

De Nederlandse belastingwetgeving bevat een speciale faciliteit voor werknemers die uit het buitenland zijn aangetrokken en een specifieke deskundigheid bezitten die schaars of niet aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt: de 30% regeling.
Deze regeling houdt in dat de werkgever onder voorwaarden maximaal 30% van het bruto salaris aan de werknemer kan verstrekken in de vorm van een onbelaste kostenvergoeding: de 30% vergoeding. Onbelast betekent dat de werkgever op de vergoeding geen loonheffing en premies sociale verzekeringen inhoudt. In de brochure 30%-regeling vind je informatie over voorwaarden en gevolgen van deze regeling. Hieronder vind je meer informatie over de voorwaarden en gevolgen van de 30% regeling.

 • Uitleg 30% regeling

  Introductie

  De 30% vergoeding is bedoeld als compensatie voor noodzakelijke extra kosten in verband met het aanvaarden van een (tijdelijke) dienstbetrekking buiten het eigen (woon)land, de zogeheten  ‘extraterritoriale kosten’.

  Opname van de 30% regeling heeft voor jou als voordeel dat verlaging van de pensioengrondslag niet aan de orde is. Je bouwt pensioen op over het salaris dat voor jou zou gelden zonder toepassing van de 30%‐vergoedingsregeling. 

  Let op: toepassing van de 30% regeling heeft gevolgen voor onder meer de toepassing van andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen, de hoogte van een eventuele transitievergoeding en je aanspraken op sociale zekerheid. 

  Om in aanmerking te komen voor de 30% regeling moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, zie hieronder.

  Voorwaarden
  Om in aanmerking te komen voor de 30% regeling, dient de resterende duur van je dienstverband nog minimaal 3 maanden te duren.

  Je bent aangeworven vanuit het buitenland. Op het moment waarop je een dienstverband bent aangegaan met de universiteit woonde én werkte je niet in Nederland.

  Je voldoet aan het kilometercriterium. In de periode van 24 maanden direct voorafgaand aan je indiensttreding bij de universiteit Twente ben je gedurende meer dan 16 maanden woonachtig geweest op een afstand van meer dan 150 km van de Nederlandse grens.

  Je hebt dit kalenderjaar nog geen gebruik gemaakt van de ruilmogelijkheden in het keuzemodel.
  Je komt in een keuzejaar niet in aanmerking voor de 30% regeling als je in dat jaar al gebruik hebt gemaakt van één of meer van de ruilmogelijkheden in het keuzemodel.

  De 30% regeling kan ook worden toegepast als je direct voorafgaand aan je indiensttreding werkzaam bent geweest in een dienstbetrekking bij een andere Nederlandse werkgever en daar gebruik hebt gemaakt van de 30% regeling. Je kunt in die situatie gebruik blijven maken van de 30% regeling als de maximale looptijd van de beschikking van de Belastingdienst nog niet is verstreken én je voldoet aan de hiervoor gestelde voorwaarden.

  Sommige uitzonderingen (bijvoorbeeld de PHD uitzondering) zijn hier niet opgenomen. Mocht deze uitzondering voor jou van toepassing zijn, word je in de aanvraagprocedure via de mail hierover ingelicht. 

  Proces
  Wanneer je een arbeidsovereenkomst bent aangegaan met de universiteit en je hebt de niet-Nederlandse nationaliteit, dan start automatisch de aanvraagprocedure voor de 30% regeling in My HR.

  • HR Services zal via My HR aangeven of je in aanmerking komt voor de 30% regeling of niet.
  • In het geval dat HR Services van mening is dat jij in aanmerking komt, ontvang je een e-mail met aanvullende vragen en informatie.
  • Bij een positieve beschikking van de Belastingdienst wordt de 30% regeling toegekend vanaf de ingangsdatum van de beschikking. HR Services zorgt voor de administratieve afhandeling. Normaal gesproken zal de 30% regeling met terugwerkende kracht worden toegepast nadat wij een goedkeuring hebben ontvangen.
   Let op: de 30%-regeling wordt alleen met terugwerkende kracht toegepast als er een goedkeuring van de belastingdienst is ontvangen, het verzoek binnen vier maanden na je startdatum naar de belastingdienst is gestuurd en de goedkeuring binnen hetzelfde belastingjaar is afgegeven.
  • Als de belastingdienst jouw aanvraag afwijst, kun je gebruik maken het keuzemodel van het lopende keuzejaar.

  Indien er vragen zijn, neem gerust contact op met de HR afdeling middels het volgende emailadres: 30ruling-hr@utwente.nl   

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...