Arbeidsduur, werktijden en werkdagen

Language:
NL

Werkuren en dagen

In je arbeidsovereenkomst is vastgelegd voor hoeveel uren per week je formeel in dienst bent van de UT. Dit noemen we de formele arbeidsduur. Bij een voltijds dienstverband bedraagt de formele arbeidsduur 38 uren per week.

Met je leidinggevende maak je afspraken over de dagen en de tijden waarop je werkt. Deze afspraken leg je vast in myHR/AFAS onder 'Change Timetable / working pattern'. De hierin vastgelegde werktijden vormen de basis voor verschillende digitale registratiesystemen zoals de verlofregistratie, de verzuimregistratie en de urenregistratie. Voor een correcte werking van deze systemen is het van groot belang dat de gegevens die zijn vastgelegd in de webapplicatie myHR/AFAS actueel zijn.

 • Arbeidsduur

  VOLTIJDS DIENSTVERBAND

  In de cao Nederlandse Universiteiten is de formele arbeidsduur in een voltijds dienstverband vastgesteld op 38 uren per week. Bij de UT werk je echter standaard 40 uren per week: 5 dagen van 8 uren. Hierdoor werk je wekelijks 2 uren te veel. Deze uren krijg je op jaarbasis gecompenseerd met 96 compensatie-uren.

  In het kader van de flexibele werkduur kun je bij een voltijds dienstverband ook kiezen voor een werkweek van 38 of 36 uren. Zie voor meer informatie het onderstaande kopje 'flexibele werkduur'.

  DEELTIJDS DIENSTVERBAND

  Bij een deeltijds dienstverband bedraagt de formele arbeidsduur minder dan 38 uren per week. Een deeltijds dienstverband wordt bij de UT altijd aangegaan voor hele uren. De flexibele werkduur is niet van toepassing: werk je in deeltijd, dan is je feitelijke arbeidsuur gelijk aan je formele arbeidsduur.

  AANPASSING ARBEIDSDUUR

  Nadat je ten minste 26 weken bij de UT in dienst bent kun je een verzoek indienen tot aanpassing (vermindering of uitbreiding) van je formele arbeidsduur. Dit verzoek moet voldoen aan de Wet flexibel werken. De faculteit of dienst honoreert het verzoek, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dit in de weg staan. 

 • Flexibele werkduur

  Heb je een voltijds dienstverband, dan kun je gebruik maken van de flexibele werkduur. Bij een deeltijd dienstverband is dit niet mogelijk. 

  Standaard werk je bij een voltijds dienstverband 40 uren per week: 5 dagen van 8 uren. Omdat de arbeidsduur formeel slechts 38 uren per week bedraagt, werk je feitelijk elke week 2 uren teveel. Ter compensatie ontvang je op jaarbasis 96 compensatie-uren. Wil je deze 96 uren flexibel inzetten, dan kun je dit kenbaar maken via het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Je hebt daarbij twee mogelijkheden:

  1. Je kiest voor een werkweek van 38 uren. Uiteraard krijg je de 96 compensatie-uren dan niet. Met je leidinggevende maak je afspraken over de invulling van de flexibele werkduur. Je spreekt bijvoorbeeld af dat je elke vrijdag tot 15.15 uur werkt in plaats van tot 17.15 uur. 
  2. Je kiest voor een werkweek van 36 uren. In dit geval krijg je de 96 compensatie-uren niet en lever je daarnaast op jaarbasis nog 96 vakantie-uren in. Met je leidinggevende maak je afspraken over de invulling van de flexibele werkduur. Je spreekt bijvoorbeeld af dat je elke vrijdag tot 12.30 uur werkt in plaats van tot 17.15 uur.
   NB. Het is niet mogelijk om 4x9 uur te werken. Deze modaliteit is binnen de UT niet toegestaan. De arbeidsduur per werkdag bedraagt maximaal 8 uren.

  Als je via het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden hebt gekozen voor een werkweek van 38 of 36 uren, dan geldt deze keuze voor één jaar. Je moet je keuze voor de flexibele werkduur elk kalenderjaar, aan het begin van het jaar,  opnieuw vastleggen in het keuzemodel.

 • Feest en verlofdagen (incl. brugdagen)

  Op feestdagen en verplichte verlofdagen is de UT gesloten en hoef je in beginsel niet te werken. 
  Het is mogelijk dat je in het belang van de UT tijdens een feestdag of collectieve sluiting wel moet werken. In dat geval ontvang je op een ander tijdstip verlof ter compensatie van de gewerkte uren. Mogelijk heb je daarnaast recht op een toelage voor arbeid op ongebruikelijke tijden (TOD).

  FEESTDAGEN

  Als feestdagen gelden: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag*, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, beide Kerstdagen, Koningsdag en Bevrijdingsdag. Deze feestdagen komen niet ten laste van je verloftegoed. 

  • *) Voorwaarden inruilen Goede Vrijdag

   Vanaf 2024 is het mogelijk om Goede Vrijdag in te wisselen voor een andere religieuze, nationale, regionale of lokale feest- of gedenkdag (bijvoorbeeld Keti Koti, dag van de Arbeid of dodenherdenking).

   Voor het inruilen van Goede Vrijdag gelden de volgende voorwaarden:

   • Het is alleen mogelijk Goede Vrijdag in te ruilen als je volgens je vaste werkpatroon op die vrijdag had moeten werken.
   • Op Goede Vrijdag is de UT gesloten. Ruilen kan dus alleen als je de mogelijkheid hebt om op Goede Vrijdag vanuit huis te werken. Staat jouw functie thuiswerken niet toe, dan kun je geen gebruik maken van deze inruilmogelijkheid.
   • Het verzoek om Goede Vrijdag in te ruilen moet je uiterlijk 4 weken van tevoren per mail doen bij je leidinggevende:
    • uiterlijk 4 weken voor Goede Vrijdag wanneer de dag waarmee je ruilt na Goede Vrijdag ligt;
    • uiterlijk 4 weken voor de dag waarmee je ruilt, wanneer deze voor Goede Vrijdag ligt.

   Doe je het verzoek te laat, dan kan je verzoek worden afgewezen. Leidinggevende reageert binnen twee weken op je verzoek. Heb je geen reactie dan wordt je verzoek beschouwd als gehonoreerd.

   • Je kunt niet met terugwerkende kracht een eerder gebruikte verlofdag alsnog inruilen voor Goede Vrijdag.
   • Je kunt Goede Vrijdag alleen inruilen voor een andere dag in hetzelfde kalenderjaar.
   • Het ruilen van Goede Vrijdag hoeft niet gemeld te worden in MyHR. De afspraak op papier (in de mail) is voldoende.
   • Werk je op Goede Vrijdag, vanwege de ruil met een andere feest- of gedenkdag, dan wordt er geen toelage voor bijzondere diensten (hoofdstuk 3, paragraaf 3 cao-NU) toegekend.

  VERPLICHTE VERLOFDAGEN

  Elk jaar wijst het College van Bestuur maximaal 7 dagen aan voor een collectieve sluiting (brugdagen). Meestal zijn dit de vrijdag na Hemelvaart en de dagen tussen Kerst en de jaarwisseling. Tijdens een collectieve sluiting neem je verplicht verlof op. Het aantal uren dat je op de aangewezen dagen volgens je arbeidspatroon gewerkt zou hebben, wordt automatisch van je verloftegoed afgeschreven. 

  BRUGDAGEN 2024 en 2025

  Collectieve sluiting 2024

  • Vrijdag 10 mei (Hemelvaartsdag valt op  donderdag 9 mei)
  • Vrijdag 27 december
  • Maandag 30 december
  • Dinsdag 31 december

  Collectieve sluiting 2025

  • Vrijdag 30 mei (Hemelvaartsdag valt op donderdag 29 mei)
  • Maandag 29 december
  • Dinsdag 30 december
  • Woensdag 31 december
   - Aangezien 2 Januari 2026 op een vrijdag valt is deze dag ook aangewezen als brugdag
 • Werktijden

  standaard WERKTIJDEN

  Standaard is de dagelijkse werktijd bij de UT maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:15 tot 17:15 uur. In overleg met je leidinggevende kun je andere werktijden afspreken. Je moet dan wel aanwezig zijn tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 14:00 en 16:00 uur (bloktijden) en je werktijden moeten liggen tussen 7:30 en 18:00 uur. Verder moet je na 5½ uur werken een half uur pauze nemen. Je mag deze verplichte pauze eventueel splitsten in twee pauzes van elk een kwartier. De verplichte pauze telt niet mee als werktijd.

  AFWIJKENDE werktijden

  Als de functie dit vereist, kan de faculteit of dienst afwijkende werktijden vaststellen. Dit geldt bijvoorbeeld voor medewerkers van de catering en de beveiliging. 

  Ben je werkzaam op afwijkende werktijden en geldt voor jou een lagere salarisschaal dan schaal 11, dan heb je mogelijk recht op een toelage voor arbeid op ongebruikelijke tijden (TOD).

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...