Service Portal

Pensioenopbouw bij ABP

Als medewerker van de Universiteit Twente bouw je verplicht pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfond (ABP). Dit is het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.

De ABP-pensioenregeling omvat drie collectieve pensioenen: ABP KeuzePensioen (ouderdomspensioen), ABP Nabestaandenpensioen en ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Op www.abp.nl vind je meer informatie over ABP en de ABP pensioenregeling.

 Jaarlijks stuurt APB jou een overzicht van het pensioen dat je bij hen hebt opgebouwd. Daarnaast beschikt ABP over een online ‘mijn-omgeving’: via MijnABP heb je direct digitaal toegang tot je eigen pensioengegevens. Je kunt er berekeningen maken en pensioenmogelijkheden simuleren. Inloggen op MijnABP kan met jouw DigiD.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel AOW en aanvullend pensioen je hebt opgebouwd en bij welke Nederlandse pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars). Je krijgt toegang tot deze gegevens met jouw DigiD.

Pensioenopbouw voor jaarinkomen boven €112.189 

De verplichte opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen is in de ABP-pensioenregeling gemaximeerd op een fulltime jaarinkomen van € 112.189,- (bij deeltijd naar rato). Voor inkomen boven dit bedrag, kun je op vrijwillige basis een netto pensioen product afsluiten:

 • Toelichting pensioenopbouw voor jaarinkomen boven € 112.189

  Op 1 januari 2015 zijn de fiscale regels voor pensioenopbouw veranderd. De opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen is hierdoor gemaximeerd op een fulltime jaarinkomen van € 112.189 (peildatum 1-1-2021, bij deeltijd naar rato). Over inkomen boven dit bedrag, bouw je in de ABP pensioenregeling niet langer verplicht ouderdoms- of nabestaandenpensioen op.

  Netto pensioenproducten

  Heb je een Jaarinkomen ABP van meer dan € 112.189 dan kun je de versobering van jouw pensioenopbouw (deels) compenseren met een aanvullend netto pensioenproduct voor het salaris boven € 112.189. Het Jaarinkomen ABP vind je op jouw salarisstrook (rechtsboven). Via het ABP kun je in deze situatie je pensioen aanvullen middels het:

  Voor alle duidelijkheid: het afnemen van een netto pensioenproduct is geen verplichting. Je kunt er ook voor kiezen om het pensioen dat je verplicht opbouwt in de ABP-pensioenregeling, niet aan te vullen. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de hoogte van het pensioen dat wordt uitgekeerd bij pensionering of overlijden.


  Voorkom medische keuring
  Bij aanmelding voor de netto pensioenproducten moet je mogelijk een medische keuring ondergaan. Bij aanmelding binnen 3 maanden nadat je voor het eerst in aanmerking komt voor deze regeling kun je een medische keuring voorkomen.

Persoonlijk advies

Heb je behoefte aan persoonlijk advies over jouw pensioensituatie? Maak dan een afspraak met ABP Klantsupport (let op: intranet) voor het spreekuur dat pensioenspecialisten van ABP verzorgen op de Universiteit Twente.

(LET OP! INDIEN ER GEEN MAILBEVESTIGING VAN ABP IS ONTVANGEN STAAT DE AFSPRAAK NIET GEPLAND)

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...