HomeOnderzoekOrganisatie van onderzoek

Organisatievormen

De Universiteit Twente kent drie krachtige onderzoeksinstituten die wetenschappelijke excellentie vertalen naar economische bedrijvigheid en maatschappelijke toepassingen.

De verschillende vakgebieden (nanotechnologie, ICT, biomedische technologie en technische geneeskunde, governance, gedragswetenschappen, geo-informatie en aardobservatie en science based engineering) werken nauw samen en versterken elkaar.

Onze faculteiten hebben zelf ook hun eigen onderzoeksprogramma’s, die zijn ondergebracht in vakgroepen, instituten en kenniscentra. Kenniscentra zijn kleiner van omvang dan de instituten en beschikken over een specifieke expertise, je vindt ze via de websites van de instituten (zie hieronder).

Onze leerstoelen zijn de kleinste eenheid in de organisatie van onderzoek. Ze maken altijd deel uit van zowel een faculteit als een onderzoeksinstituut (of meerdere instituten).

Twente Graduate School en EngD programma's ondersteunen de onderzoeksorganisatie met programmering van onderzoek en onderwijs aan promovendi.

Onderzoeksinstituten

Onze kracht zit in de samenwerking tussen de verschillende disciplines. In de onderzoeksinstituten koppelt de Universiteit Twente technologie (hightech) aan menselijke gedrag en maatschappelijke relevantie (human touch).

MESA+ - INSTITUTE

MESA+ is een wereldwijd leidend onderzoeksinstituut op het gebied van nanostructuren, nanomaterialen, nanosystemen en nano-apparaten. Met een cross-disciplinaire aanpak en profiterend van het NanoLab – infrastructuur die die hoort bij de absolute wereldtop – doen meer dan 500 onderzoekers kwalitatief hoogwaardig, competitief en vaak baanbrekend onderzoek. De resultaten blijken duidelijk uit onze vele publicaties en uitstekende prestaties.

TECHMED CENTRE

TechMed is een leidende innovatiehub in het healthtech-domein met state-of-the-art infrastructuur, variërend van onderzoekslabaratoria, preklinische testbeds en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen tot aan het daadwerkelijke gezondheidszorgsysteem. Het TechMed Centre verbetert de gezondheidszorg door research&development, onderwijs en samenwerking in een wereldwijd netwerk.

DIGITAL SOCIETY INSTITUTE

Het Digital Society Institute verricht wetenschappelijk onderzoek naar technologie die essentieel is voor digitalisering, naar methodes en technieken voor het integreren van digitale technologie in onze omgeving, en naar hoe we tot intelligente, goed geïnformeerde beslissingen kunnen komen. Een belangrijk aspect van onze missie is om onderzoek te doen dat impact heeft op de maatschappij.